Kerstgroet in (JSF)juichstemming

Gisteren heeft de Minister van Defensie haar kerstgroet aan alle medewerkers en hun familie via haar blog verzonden. Dit zinnetje viel me op:

“Maar na vele jaren van debat en onzekerheid kunnen we nu gaan werken aan de transitie naar de F-35.”

Voor de minister en de hare, is dit wellicht een geweldige overwinning. Haar triomftocht over Eglin Air Force Base, om een bezoek te brengen aan het Klu detachement aldaar is voor eeuwig vastgelegd. Dat deze triomftocht het resultaat is van het verdraaien van feiten, selectief gegoogle, manipulatie van een hoog College van Staat en het schandelijk behandelen van alternatieve vliegtuigfabrikaten en een onwetende, ongeïnteresseerde Tweede Kamer moge duidelijk zijn. Basis voor dit alles was het selectief bij elkaar gegoogled rapportje| Actualisatie Vervanging F-16. Dit weet de minister, de minister van Financiën en als het goed is de rest van de coalitie heel goed! Ook de Algemene Rekenkamer is hier heel goed van op de hoogte zoals ze dat in haar rapport heeft opgeschreven.

Ook heeft de Rekenkamer op (bevel/aanwijzing) van de beide betrokken ministers de conclussies betreffende de JSF inhoudelijk gewijzigd.

Wijzigingen zichtbaar-versie samenvatting en § 3.2 (zie kolom rechts en open het PDF document)

Hoe dubieus deze handelingen van ook het ARK zijn is nog duidelijker als we kijken naar de positie van dit Hoge college van Staat!

“De Algemene Rekenkamer is als Hoog College van Staat onderdeel van de rijksoverheid. Hoge Colleges van Staat zorgen ervoor dat de democratische rechtsstaat goed functioneert. Ze zijn niet afhankelijk van de regering.”

EN>>>>

We zijn een onafhankelijk instituut. Dat betekent dat we zelf bepalen wat we onderzoeken. We krijgen ook verzoeken om onderzoek te doen. Die verzoeken zijn vaak afkomstig van Kamerleden, ministers en staatssecretarissen. Meestal gebeurt dat als ze behoefte hebben aan een onafhankelijk, deskundig oordeel over een bepaald onderwerp. Maar ze kunnen geen opdracht geven, juist omdat de Algemene Rekenkamer onafhankelijk is. In de praktijk honoreren we verzoeken van Kamerleden of bewindspersonen vaak als wij met onze bevoegdheden een toegevoegde waarde hebben. Signalen en reacties uit de samenleving, van burgers, bedrijven of organisaties behandelen we zorgvuldig. We kunnen bijvoorbeeld besluiten om ze te betrekken bij lopende onderzoeken.””

enkele opmerkingen hierover:

  • signalen door mij en anderen aan ARK verstuurd zijn niet opgepakt.
  • Signalen dat gegevens gebruikt voor Actualisatie onvolledig waren zijn wel opgemerkt, maar niet afgekeurd. (Defensie had een rode kaart moeten krijgen voor het rapport actualisatie!
  • Het ARK heeft alleen gegevens gebruikt die via Defensie naar voren zijn geschoven. Men heeft geen buitenlandse intel willen gebruiken.
  • Blijkbaar kunnen de ministers van Financiën (PvdA) en Defensie (VVD) het onafhankelijke instituut sommeren om conclussies betreffende de JSF te veranderen, af te zwakken of te schrappen.. Dit is duidelijk geen kwestie van Hoor- en wederhoor! Wat de positie van de (politiek gekleurde) leden van het College hiermee van doen heeft laat zich alleen maar raden. Zeggen onafhankelijk te zijn terwijl men bovenstaande wanpraktijken door de vingers ziet…. Duidelijk?

Kortom
Dit is typisch een geval van de wil van enkelen (militairen, ambtenaren, politici en last but not least Groot Industriëlen die hun eigen belangen laten prevaleren boven de belangen van het volk! Het volk heeft namelijk een krijgsmacht nodig die er op gericht is om ons volk te beschermen. En daar voldoende capaciteit voor beschikbaar heeft. U weet wel, het beschermen van de zwakken, van de mensen die daartoe zelf niet in staat zijn. Dat is het werkelijke doel en bestaansrecht van Defensie. (niet het instrument om politieke invloed te vergroten, eigenbelangen te dienen etc. )

Ik moet denken aan Jesaja 9 (NBVertaling):

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2 U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder,
de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

Ziet u de paralellen met de huidige situatie? En hoe het zou moeten zijn? (verschil vet en cursief?) Het zijn mensen die keuzes maken, mensen die er voor kiezen om eigen belangen te laten prevaleren boven dat van anderen, het zijn mensen die er voor kiezen om de waarheid niet te zoeken maar onwaarheid op te schrijven. Het zijn mensen die dit doen!

Bestaansrecht Defensie
Defensie zou zo veel meer haar enige bestaansrecht moeten dienen, namelijk het beschermen van ons volk, de rest is bijzaak. Posities van industriëlen (schermend met werkgelegenheid) Generaals (schermend met KMD tradities, werkgelegenheid en noodzaak) Politici (schermend met veiligheid, nationale belangen, internationaal aanzien etc.) zijn ondergeschikt aan de belangen van het volk. (In feite komt dat neer op de verklaring van de rechten van de mens:  Voedsel , Dak boven het hoofd, en veiligheid.

Mensen hebben het recht om te leven! Dat is het voornaamste belang dat de overheid moet dienen, Al het andere is bedoeld om dit te realiseren! 

Defensie moet in staat zijn om deze taak uit te voeren! Als extratje kan Defensie ook ingezet worden voor het bevorderen van vrede, het uitvoeren van stabilisatiemissies etc. Maar vermeng die doelstellingen niet met onderliggende economische belangen van enkele industrieëlen.

Krijgsmacht die inzetbaar is
In plaats van een uitgemergelde krijgsmacht die enkele Hi-tech speeltjes heeft die niet of nauwelijks inzetbaar zullen zijn door slechte logistiek, te hoge exploitatiekosten en een zeer waarschijnlijke negatieve conclusie als het gaat om Kosten – Baten* in geval van operationele inzet. Is het straks nog wel waard om een toestel van meer dan 100 miljoen waarvan je er ook nog maar eens 37 hebt, te riskeren voor een “simpele” CAS missie? (wat is goedkoper, het inzetten van een tank € 4 milj?)  met 20 Granaten (á € 10.000?) om vuursteun te geven of een JSF ter waarde van + € 100 miljoen ;plus enkele Hightech Lucht-grond wapens met ieder een waarde van € 60.000

Ik wens een ieder binnen en buiten de Nederlandse Defensie, de defensieindustrie, de politiek lobbyisten en ons hele volk toe dat men zich bezint op zijn of haar eigen rol. Wat zijn de keuzes en waarom heb je die gemaakt? Wat was het belang dat je diende? En wie zijn daarvan de slachtoffers? Bovenal wens ik u/jullie toe dat u het komende jaar dat Schitterende licht zult zien en ervaren. Vrede zij met u!

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar gewenst!

* In het kader van bovenstaande is met name de alinea: Cost and Risk interessant! Lees alle artikelen van het blog: Safe te Royal Navy.org

  1. F35B in Focus (PART 1) Background and cost
  2. F35B in focus (PART 2) The multi-role marvel
  3. F35B in Focus (PART 3) Ownership and operation

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s