Sci Fi wishful thinking: Hi tech platforms vs Boots on the ground

In dit blog wil ik twee recente onderwerpen bespreken die mijns inziens veel met elkaar te maken hebben en uiteindelijk ook weer wijzen richting de tunnelvisie van Defensie als het gaat om hun focus op Hi technology (platform focus) Low on Boots on the ground (dwz manoeuvre eenheden met eigen escalatiedominantie).

De twee onderwerpen:

 1. De aanschaf van 1.667 Civiele Volkswagen Amarok DC 103kW ter vervanging van een deel van de huidige militaire standaard Mercedes-Benz 290GD en Land Rover Defender 110XD WW.
 2. Verkoop van 45 “overbodigeGill MR van Rafael Advanced Defense Systems (inmiddels opgenomen in de productlijn Spike) aan Finland.

Allereerst de observatie dat het niet gaat om extra toegevoegde capaciteit van (goedkope) civiele voertuigen waardoor de licht gepantserde militair gespecificeerde voertuigen elders binnen de organisatie gebruikt kunnen gaan worden. Nee het gaat echt om een vervanging. Goed materieel dat nog langer bruikbaar is (zeker de MB voertuigen) zullen worden afgestoten om vervolgens vervangen te worden door civiele standaard pickups.

De trend
Deze op zichzelf staande gebeurtenissen passen in een duidelijk zichtbare trend. Defensie bezuinigt op capaciteiten die nodig zijn om de manoeuvre eenheden gevechtskracht te laten genereren. Als men hier kritische vragen over stelt is het antwoord steevast: met airpower lossen we dit op. De luchtmacht zal met zijn Apache gevechtshelikopters en F-16 (en daarna de JSF) al de taken waarbij escalatiedominantie nodig is op zich nemen.  We houden infanterie manoeuvre bataljons over die vrijwel uitgekleed zijn als het om gevechtskracht gaat. En nu ook dus nog eens een aanslag op militair geschikte mobiliteit. Ik zie de volgende trends:

 • De focus verschuift van een volledig mobiel georiënteerde krijgsmacht naar een meer statisch georganiseerde krijgsmacht. Belang van hoogtechnologische kampementen met C-RAM bewaking, vliegvelden met dure faciliteiten tbv van de JSF( conditioneren van de boordcomputer onder 15 gr. C, Drone’s Gevechtshelikopters) met een kleine mobiele licht gewicht component die niet zozeer over eigen zware wapens beschikt maar in staat is om snel (hoopt men) luchtsteun etc aan te vragen.
 • Swarming lijkt door bovengenoemde focus een vergeten kind te zijn, of het is juist een reactie op de mogelijke swarming van tegenstanders. Maar is het dan de juiste reactie? (je terugtrekken achter relatieve veiligheid van ommuurde vestingen? Hoe zit het dan met logistiek? Kosten voor tankervliegtuigen etc.?
 • Men gaat er van uit dat men de toekomstige manier van inzetten al weet, men suggereert veelvuldig dat dog-fights tot het verleden behoren, dat directe confrontaties niet meer zullen plaatsvinden (tussen grootmachten c.q. reguliere staten) en dat oorlog voortaan schoon zal zijn.
 • Men suggereert in feite zelfs dat onze krijgsmacht ingezet wordt voor vredesmissies… en dat we dit doen, om democratie, orde en mensenrechten te bevorderen. (meisjes mogen naar school dankzij ons, politiemensen leren we verkeersbonnen uitschrijven etc. Tegelijk is duidelijk dat de (handels)positie (in de wereld voor onze Generaals, Politici en andere hoge ambtenaren) nog altijd het streven op de achtergrond is zowel voor hunzelf als voor ons land natuurlijk. En natuurlijk zijn er veel grondstoffen in Mali te halen. Net zoals in Irak, Afghanistan etc.
 • Verschuiving van eenheden en systemen van direct/volledig inzetbaar tbv het volledige geweldsspectrum naar slechts gedeeltelijk inzetbaar in een beperkt deel van het spectrum.
 • Het Airpower concept van de luchtmacht denkers lijkt breed uitgevoerd te worden as we speak. Dat concept is: Hi -technology (platform) Low on Boots on the ground…
 • Men lijkt zich over te geven aan de alsmaar stijgende kosten, en suggereert dat het er nu eenmaal bij hoort. Augustine’s law nr. 16 heb ik al vele keren aangehaald.

“In the year 2054, the entire defense budget will purchase just one tactical aircraft. This aircraft will have to be shared by the Air Force and Navy 3½ days each per week except for leap year, when it will be made available to the Marines for the extra day.”

 • Aantallen eenheden, wapensystemen nemen af, terwijl de taken, verantwoordelijkheden en inzetfrequentie toenemen. Men suggereert vreemd genoeg regelmatig dat de hoogwaardige kwaliteit dit kan compenseren… Dit is natuurlijk maar gedeeltelijk mogelijk. Zelfs een JSF kan zich niet op twee of 3 plaatsen tegelijkertijd begeven. Numbers do matter!

Financieel gedreven én wishful thinking
Deze twee recente nieuwsberichten passen in een hele rij veranderingen die financieel gedreven lijken. Maar er is meer aan de hand denk ik. Zoals de kop van dit blog aangeeft is er, naar mijn bescheiden mening, binnen defensie een eenzijdige focus op Sci Fi wishful thinking. Deze focus is overigens bij alle krijgsmachtdelen breed zichtbaar. Men heeft een bepaalde visie op de eigen (gewenste) capaciteiten en daar zal koste wat het kost aan gewerkt moeten worden. Weg tanks, weg (merendeel) artillerie, weg spiksplinternieuwe Fenneks, CV90 en diverse andere systemen… Weg gevechtskracht, mobiliteit en incasseringsvermogen.

De grondgedachte van deze tunnelvisie is dat onze technologische voorsprong zo groot is dat we gevaarlijke situaties met onze sensoren altijd tijdig zullen waarnemen en vervolgens dmv Airpower ten allen tijde onschadelijk kunnen maken.  Dat aan dit hoogwaardige technologische platform gefocuste concept …. Want meer is het in feite niet, voornamelijk aannames aan ten grondslag liggen wil men niet erkennen. Men spreekt dan ook altijd over de JSF en andere troetelkindjes alsof het al feitelijk bewezen is dat het altijd zo in de praktijk zal werken.  Maar om in de woorden van Steven Seagal te spreken:

“Assumptions are the mother of all fuckups.”

Vroeger, (nog niet zo lang geleden) was het argument toch…. als het voor oorlog geschikt is dan kan het ook vredesmissies uitvoeren?  Een uitgezonden battlegroup zou zich toch in principe volledig zelfstandig moeten kunnen redden en dus over voldoende gevechtskracht beschikken om dat gedurende een bepaalde periode te kunnen bewerkstelligen?

Enkele voorbeelden van aannames:

 • Stealth werkt nu, blijft de komende 10 á 20 jaar superieur en er zullen geen tegenmaatregelen plaatsvinden waardoor stealth achterhaald kan worden.
 • Nederlandse militairen zijn de afgelopen jaren nooit ingezet in situaties waarbij wapens met een groter bereik nodig waren, dus is het niet nodig.
 • Airpower kan 24/7 onder allen omstandigheden en te allen tijde escalatiedominantie genereren
 • Blijkbaar heeft men de aanname gedaan dat men met airpower even effectief en “goedkoper” de missies kan uitvoeren waarvoor inmiddels de alternatieven bij defensie zijn wegbezuinigd of zullen worden wegbezuinigd. (Weg tanks, Weg (merendeel) artillerie, weg spiksplinternieuwe Fenneks, CV90 en diverse andere systemen…)
 • De platformen zijn zo hoogwaardig en de sensoren zo goed dat we ten alle gewaarschuwd zullen worden en maatregelen kunnen treffen. Hoe zit dat bij een OPV op anti-piraterij missie indien die geconfronteerd blijkt te worden met een Zijderups raket?

Geen verdringingseffecten?
Het doel van het overbodig maken van diverse moderne (wapen)systemen is om geld te besparen. Men koopt daarvoor in de plaats nog duurdere systemen die op zichzelf echter veel minder presteren, niet over de gevechtskracht beschikt en niet in staat zijn in het gehele geweldsspectrum te opereren. We kopen er ook nog eens minder omdat er nu eenmaal bezuinigt moet worden. Het geld dat enerszijds bespaard lijkt te worden door (militaire capabele voertuigen te vervangen door civiele standaard voertuigen) wordt…. aan de andere kant met bakken over de schutting geworpen…

Heel vaak brengt men (dwz politici, ambtenaren en militairen) naar voren dat projecten als de JSF, JSS, Boxer (om wat meer dan één voorbeeld te noemen) geen verdringingseffecten tot gevolg hebben. Maar hoe moeten we die verdringingseffecten definiëren? Gaat het dan alleen om geld? Hoe noemen voorstanders (van deze projecten) het dat er geld bezuinigt moet worden, en dat daarom sommige capaciteiten worden opgeheven, gereduceerd of vervangen door civiel wapenpark) En dat tegelijk aan de andere kant diverse systemen koste wat het kost doorgevoerd moeten worden? (vergeet hierbij Augustine’s law 16 niet!)

Ik zie het verdringingseffect vooral in capaciteiten… want dan wordt de verdringing pas echt duidelijk.

Als de krijgsmacht nu al niet eens meer terreinwaardige gevechtswagens (zoals de LaRo en MB kan betalen… en daarom kiest voor civiele voertuigen… waar gaan we dan naar toe? Is het echt zo dat men denkt in de toekomst alleen nog maar met Airpower af te kunnen? Deze pickup lijkt weer een bewijs te zijn dat dit concept hoogtij viert…. Want vrijwel geen boots on the ground nodig… dus waarom zou je militaire terreinvoertuigen gebruiken als het ook civiel kan?

Het lijkt me relevant om enkele vragen als afsluiting te stellen. Wie de antwoorden weet mag het zeggen!

 • Hoewel de Amarok een goedkoop voertuig is, lijkt het hebben van een extra type voertuig tot extra kosten. Althans dit is normaal het argument om juist iets NIET te doen. (bijvoorbeeld een luchtmacht met twee typen gevechtsvliegtuig bijv. JSF + GripenE) De voertuigen komen erbij en zullen een deel van de voertuigen vervangen. Dus de oude en nieuwe voertuigen zullen allebei afzonderlijk een logistieke support lijn nodig houden. Waarom is het nu ineens wel rendabel?
 • Waarom worden de vrijkomende MB niet gewoon gebruikt tbv de overblijvende eenheden en de invulling van NATRES en 13e gemotoriseerde Brigade?
 • Ditzelfde voor de nu weg te bezuinigen/te verkopen Spike missile launchers, waarom niet behouden en (her)verdelen over resterende eenheden?
 • Hoe moet dat met de voertuigen (LaRo) van het Korps Mariniers? Die eenheden hebben namelijk nog altijd de behoefte om vanaf een landingsvaartuig het strand op te rijden. Daarvoor moet het dus door water kunnen waden. (90cm?)
 • In hoeverre past de aanschaf van deze civiele pickups en het afstoten van zo’n 45 Gill/Spike MR lanceerinrichtingen in het concept dat men voor de Future Force (Landstrijdkrachten) aan het uitdenken is? (Andere afstotingen natuurlijk ook niet vergeten…)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s