DutchForce21: US Army calls it Multi Domain BATTLE: JOINT COMBINED ARMS CONCEPT FOR THE 21ST CENTURY

Wowy Look what i found:

The Army is creating an experimental combat unit to develop new tactics for lethally fast-paced future battlefields. The Multi-Domain Task Force will be “a relatively small organization…1,500 or so troops,” the Army Chief of Staff, Gen. Mark Milley, told the Future of Warfare conference here this morning. While small, it will have capabilities not found in the building block of today’s Army, the 4,000-strong brigade. “That organization will be capable of space, cyber, maritime, air, and ground warfare,” he said, extending its reach into all domains of military operations to support the Air Force, Navy, and Marines.

“It’s got a bunch of capabilities, and that’s what we’re going to play with to figure out what’s the right mix,” Lt. Gen. Joseph Anderson, the deputy chief of staff for operations (G-3/5/7), told reporters at last week’s Association of the US Army conference. “It’s got some aviation. It’s got some maneuver. It’s got signal. It’s got cyber.” In English, that means it has helicopters, infantry and/or tanks, communications troops, and technical troops to protect (and perhaps attack) computer networks.

Nice idea… it looks like the DutchForce21 concept I am developing. But there are a lot of differences.

First of all While the US is developing this experimental unit they will find out that their goals and practical solutions won’t work. Why? Because their equipment, their weapon systems aren’t designed anymore to be self-sufficient, to operate dispersed. Mainly systems like the JSF need to be based on sophisticated airbases, which need lots of protection, equipment, defenses and other measures to protect the much to expensive bombers. Then there is the refueling, the rearming with special equipment, the need to test the stealth.

 

The way the US wants to fight their wars is with Hi-priced weapon systems (even against low cost opponents. (destroying a 10.000 Dollar drone with a 3 Million Dollar missile).  So practically they want to equip this multi domain force with the wrong (weapon)systems. If they want t do this, they need the DutchForce21 solutions toolbox.

We will offer:

 • GripenE; which can operate from unprepared runways and road strips, dispersed operating very near the fighting forces. The reserve materials, ammunition and fuel can be flown in by Hercules or even helicopter. Or just with simple trucks. This also degreases the dependence on Airborne tankers and other high value targets.
 • C130 Hercules (or equivalents) in several options; transport, tanker, AEW&C, EW and MPA Ground Fire Support (Harvest Hawk option) will take care of transport an logistics. This aircraft type can also operate very near the battlefield.
 • Helicopters: Well we all know their capabilities but let them also be as cheap to operate and serviceable in the field as possible. Yes we need the LSH, Apache (or newer cheaper replacement) Chinook and Cougar/Caracal and some special NH90 versions if needed.
 • We need some smart Air defense systems, with low logistical tails, not only the expensive Patriot batteries.. but very mobile and able to support even the most expeditionary operations.
 • A ground combat elelment consisting of a reinforced infantry battaljon or regiment whatever you call it. Infantry plus mobility enhancements and firesupport units… with.. yes again as much expeditionary fighting power as possible.. so NO PH2000 will be able to do this.. we need systems like the CEASAR 155mm or maybe even towed systems. I also prefer some 120mm NEMO mortar systems… which can also be used as direct fire support vehicles when they are armed with the LAHAT missile with a effective range of about 8 km. In this case they can double as tanks… without the very heavy machines to be flown in in great numbers.. (which they practically can’t … be flown in I mean..) Besides this we need more 35mm direct Fire support vehicles.. in my solution to do the best we can with the poor systems we have now… lets put this on the Fennek MRAT and Mortar variants… so they can be (re)armed with 35mm RCWS or LAHAT missile launchers on a RC-turret. Do the best we can with these poor machines. Together with the great reconnaissance vehicles of the same name they will make a great hunter – killer team.  Oh yes, I want include drones within this reconnaissance concept.. because in the end they will have a task which belongs here.. .and not in the air domain.
 • Then we need good expeditionary logistics. A concept with getting as much firepower – and direct fire support without over sizing the logistical system. What can be done green?

But, I say it again. I really believe the US Army and even the Marines aren’t able to form these kind of expeditionary units effectively because they don’t want to have the right equipment for that. Instead they make a smart idea – unsmart by putting loads and loads of expensive systems in it, which means behind every warfighter there will be the need of services, and logisitics which make it not capable of operating unnoticed and without high standard facilities like a hangar with temperature constantly on 15 degrees. 😊

1455906_743216355796245_3719165153701863531_n

Stemadvies – voor wie de waarde van Defensie inziet!

Deel 1: DutchForce21 – Internationale veiligheid: randvoorwaarde voor een bloeiend land
Deel 2: DutchForce21 – Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht met een maritieme focus

Deel 3: Stemadvies – voor wie de waarde van Defensie inziet!

Stemadvies

Voor wie de waarde van Defensie inziet!

Vandaag is het dan zover…. 15 maart. 

Natuurlijk moet iedereen zelf bedenken op wie of wat (voor principes) iemand stemt. Wel wil ik hierbij duidelijk maken dat, naar mijn mening, zonder “veiligheid” al het andere waardeloos is. Als Nederland (en Europa) niet in staat zijn om haar belangen… en de belangen van het Nederlandse volk (want daar gaat het uiteindelijk om) te behartigen dan kun je nog zo’n goede zorgstaat hebben. Zonder veiligheid geen inkomsten, geen grondstoffen, geen orde en recht. De overheid heeft als enige het recht om instrumenten te hanteren die die veiligheid kunnen afdwingen en ganranderen. Nogmaals met deze belangen doel ik niet op de inzet van militairen om (uiteindelijk) de belangen van internationals te behartigen. En ja, vele regeringen hebben dit de afgelopen jaren gedaan… onder het mom van de belangen van het volk te behartigen… ( (want internationale veiligheid en orde is toch goed voor de handel.. Ja dat is zo, maar er is meer!)

Ik geef u dit stemadvies gratis en voorniets. Het stem advies is gebaseerd op wat DutchForce21 van belang acht voor de Nederlandse krijgsmacht en het Nederlandse buitenlandsbeleid. Daar kan men van mening  over verschillen. Als analyse van de verschillende partijen gebruik ik de analyse van Marineschepen.nl van Jaime Karremann. Met zijn artikel “Bij meeste politieke partijen staat toekomst van de marine op het spel“. geeft Jaime heel goed weer hoe de (marine)vlag er voorhangt tijdens de komende verkiezingen.

Van BNR tot de Volkskrant, overal werd ruimte gemaakt voor het keiharde oordeel van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over het Nederlandse Defensiebeleid. Het nieuws was uiteraard vooral dat dit belangrijke adviesorgaan de vloer aanveegde met het beleid. Dat de staat van de Nederlandse krijgsmacht zeer zorgwekkend is, is geen nieuws meer. Toch is dat nauwelijks terug te zien in de verkiezingsprogramma’s. Bij de meeste partijen staat de toekomst van de marine zelfs op het spel.

Het is maar dat u het weet. Een belangrijk onderdeel van een defensieparagraaf is natuurlijk of men ook daadwerkelijk bereid is de daad bij het woord te voegen. Sommige partijen hebben prachtige woorden over Defensie opgeschreven maar nemen een zeer beperkte financiele verantwoordelijkheid voor die mooie woorden. Bedenk daarbij dat naar mijn mening alleen meer geld niet de oplossing is voor het probleem van defensie. Hoe besteden we het geld is een andere belangrijke vraag. Maar eerlijk is eerlijk, de regeringen van de afgelopen jaren met name geleid door VVD met CDA en VVD met PvdA hebben veel in het defensie budget gegraaid en er alleen geld ingelegd dat voor bepaalde belanghebbenden is uitgegeven (grootste voorbeeld is de JSF.. een toestel dat nog niet volledig is getest al besteld, zonder boeteclausules in de contracten voor te late levering, of falende levering (men levert de klant niet wat beloofd/besteld is….)

1455906_743216355796245_3719165153701863531_n

Geld is natuurlijk een belangrijk onderdeel van een verkiezingsprogramma. Zeker omdat er de afgelopen twintig jaar veel geld is “gehaald” bij Defensie. Met name de partijen – die zeggen defensie belangrijk te vinden – zoals CDA, VVD, PvdA hebben hier heel opportunistisch gehandeld. Het volk wilde het makkelijk, dus kregen ze het makkelijk… totdat dit zo duidelijk was dat……

enfin… het overzicht van Jaime zegt genoeg:

De gevestigde partijen op volgorde van geplande defensiebestedingen in miljarden euro’s, over de periode 2017-2021:

(Budget voor vernieuwing/ uitbreiding)
SGP 3,1
CDA 2,1
ChristenUnie 2

(Budget voor instandhouding, geen/ nauwelijks vervanging)
VVD 1
PvdA 0,5
D66 0,5

(Budget voor een veel kleinere Defensie)
GroenLinks 0
SP -1

PVV onbekend

Ik zal voor het gemak twee stemadviezen geven. Het eerste stemadvies gaat over de partij die (naar mijn mening) het beste verkiezingsprogramma heeft opgeleverd. Stemadvies 2 is een strategisch stemadvies.

Stemadvies 1:  Verkiezingsprogramma

Het programma van de partij die ik u van harte aanbeveel is heel kernachtig. het geeft argumenten waar ik van harte mee instem. Er staan enkele dingen in waarvan ik denk dat het “niet zo slim is”. Maar al met al, komt dit programma het dichtste in de buurt van wat ik zelf zou willen voorstellen… of heb voorgesteld met het DF21 programma.

Belangrijke punten:

 • In Denemarken en Zweden sluiten regering, parlement en externe experts Meerjarige Defensie Akkoorden waarin de uitgaven voor Defensie voor meer dan vijf jaren worden vastgelegd. Nederland zou dit goede voorbeeld moeten volgen zodat voorkomen wordt dat het ene kabinet wegbezuinigt, wat het andere erbij geplust heeft.
 • De reservisten zijn een waardevol onderdeel van onze krijgsmacht. Om het reservistenleger op peil te krijgen, is meer geld nodig.
 • De militaire inlichtingendienst (MIVD) dient voldoende budget en mandaat te krijgen om haar taken goed uit te kunnen voeren. De samenwerking met de AIVD wordt geïntensiveerd.
 • Geplande, broodnodige investeringen mogen niet meer worden uitgesteld. Te denken valt aan de vervanging van M-fregatten, mijnenjagers en wielvoertuigen.
 • De huidige vier onderzeeboten worden door zes onderzeeboten vervangen. Om de effectiviteit te vergroten moeten deze onderzeeërs ook landdoelen onder vuur kunnen nemen. 
 • De ‘gouden driehoek’ van samenwerking van Defensie met industrie en kennisinstellingen wordt versterkt.
 • Inzet mag niet leiden tot het kannibaliseren van defensie. De inzet moet daarom kunnen binnen de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn.
 • Energieveiligheid en toegang tot grondstoffen wint aan belang door toenemende schaarste aan olie, gas en grondstoffen. De prioriteiten binnen het Nederlandse veiligheidsbeleid moeten hierop worden aangepast.
 • De zogenoemde 3D-benadering van de Nederlandse krijgsmacht (defence, development, diplomacy) wordt internationaal breed gewaardeerd. Nederland moet de opgedane kennis en ervaringen behouden of delen met andere landen, zodat deze in meer instabiele regio’s kan worden toegepast

Onzin is natuurlijk het stuk over de JSF, de dienstplicht. Het verhaal over inzetten op de niche capaciteiten is grotendeels een verhaal waarbij het draait om mooi klinkende woorden. Ja die niche capaciteiten zijn mooi.. maar bovenop een gedegen krijgsmacht die (grotendeels) zelfstandig in staat is om haar mensen en materieel veilig en effectief in te zetten.

Al met al dus een heel goed verkiezingsprogramma, tezamen met de inzet op het hoogste realistische budget (verhoging) voor 2018 en verder.

Stem daarom SGP!

Stemadvies 2: strategisch stemmen!

Het begrip strategisch stemmen is een begrip dat vaak enigszins misbruikt wordt om op de leiders van de grootste partijen te stemmen in de hoop dat die partij dan uiteindelijk een linkse of rechtse regering kan gaan aanvoeren. Na de laatste verkiezingen weten we dat dit niet altijd goed uitkomt. Maar strategisch stemmen kan ook op een andere manier. Namelijk op de partij die zeer waarschijnlijk mee zal doen aan de kabinetsformatie. Natuurlijk heb ik het in dit geval over een strategische stem op een partij die waarschijnlijk een midden – rechtse regering zal helpen. Voor een volledig linkse formatie kan en wil ik geen stemadvies geven. Lieve help, een kabinet van D66, SP, GL en PvdA… ik moet er niet aan denken. Nee een centrum of centrum rechtse kabinetsformatie kan zeer waarschijnlijk niet om enkele partijen heen. Dit zijn vooral CDA, D66 en de CU. Nou ja, principieel gezien dan. 

qua zetels lukt het het CDA vermoedelijk wel op eigen kracht… Plus het verleden heeft vaker aangetoond: zowel VVD als CDA hebben een geheugensteuntje…  Of liever gezegd een”stok achter de deur” nodig om werkelijk voor veranderingen bij Defensie te gaan. Het verleden…  De handelingen in de kamer hebben ook duidelijk laten zien dat je daarvoor echt niet bij D66 hoeft te zijn.

Hoe sterker de Christenunie dus in de kamer komt.. Des te meer tegenwicht en invloed ze kan hebben op de andere regeringspartijen..

Stem strategisch, stem Christenunie.

 

DutchForce21 Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht met een maritieme focus

De situatie van de Nederlandse krijgsmacht is treurig. De Landmacht is volledig opgeknipt in deeltjes en samengevoegd met Duitse eenheden. Eenheden die niet over gevechtskracht beschikken om offensieve operaties uit te voeren. Wat ze wel kunnen is vredesmissies, vredesmissies en nog eens vredesmissies. (oh ja, en politie missies.) De Luchtmacht is volledig afhankelijk van de USAF en Lockheed Martin. Zelfs de helikopteropleidingen zijn allemaal Amerikaans, de vliegers leren eerst in de VS op een lichte Bell helikopter vliegen, vervolgens leren ze de Black Hawk te bedwingen en de Chinook en Apache vliegers stappen dan over op die toestellen en de NH90 vliegers moeten dan weer overstappen op de NH 90. De Focus op de JSF zorgt ook voor een totale afhankelijkheid van de VS. Nederland kan met dat toestel letterlijk niets meer zelfstandig beslissen en zal volledig door de VS worden gedomineerd. De Marine is nog één van de meest zelfstandig opererende onderdelen, maar de samenwerking met Duitsland (naast de reeds bestaande samenwerking met België ) doet die capaciteiten geen goed. Het grootste probleem hierbij is de veroudering van het materieel en het gebrek aan oppervlakteschepen.  Naast een groter budget voor defensie is het ook vooral nodig dat de beschikbare middelen beter en effectiever worden besteed. DF21 zal dan ook een rigoureus defensieplan  doorvoeren.

DF21 geeft de nieuwe regering de volgende reorganisatieplannen mee:

 • Organiseer de krijgsmacht op de meest effectieve  – economisch en duurzaam verantwoorde manier – die tevens de belangen van het Koninkrijk het beste dient: Een maritieme oriëntatie;
 • De reorganisatie moet recht doen aan de historische werkelijkheid en tradities en tegelijkertijd een moderne en efficiënte organisatie creëren;
 • Vereenvoudiging van structuren:
  • C3I4
  • Logistiek
  • Opleiding
 • Vergroten van de operationele output; Door betere, betaalbaardere wapensystemen. Slimmere commandovoering en integratie van land,- lucht-, zee-, en logistieke eenheden tot op de laagste niveaus. Dit is mogelijk door expeditionaire capaciteiten te vergroten. Het is mogelijk, door de juiste systemen aan te schaffen om een battlegroup in te richten waarbij infanterie tot en met helikopters en straaljagers binnen die battlegroup kunnen worden ingedeeld zonder dat daar grote afstanden overbrucht moeten worden, bijvoorbeeld door zeer kostbare tankertoestellen in de lucht te houden. Nee de straaljagers kunnen vrijwel direct in het operationeel gebied worden gehuisvest vanaf mobiele voorwaartse operating bases.
 • Joint organisatie in meest pure vorm.

 Magtf

Lees verder

DutchForce21 verkiezingsprogramma 2017 – 2021

Dames en heren, het is weer verkiezingstijd. De mooie woorden…. En bijbehoren beloftes van de politici vliegen ons weer om de oren. Hele bossen zijn weer verbruikt om papier te maken voor alle verkiezingsprogramma’s en promotiematerialen en 15 maart is het dan zover. DF21 doet dit jaar niet mee aan de verkiezingen. Ik heb het natuurlijk veels te druk met andere zaken, dat is ook gelijk mijn excuus voor het feit dat mijn laatste blog dateert van 2 mei 2016. Er is in de tussentijd veel gebeurd, Meer en ander werk, veel reizen…. en ik ben opnieuw vader geworden van een prachtig meisje… en mn zoontje van bijna 3 is er erg trots opJ.

Maar een verkiezingsprogramma is voor DF21 natuurlijk zo gemaakt. Wel een nood vooraf: Ik heb de tekst voor deze Defensie ”paragraaf” van dit fictieve verkiezingsprogramma expres niet geschreven als onderdeel van een echt programma. Waarom? Omdat ik nou eenmaal zo schrijf, maar ook omdat ik dan extra duidelijk kan uitleggen wat ik bedoel en waarom ik schrijf wat ik schrijf.

 

Deel 1: DutchForce21 – Internationale veiligheid: randvoorwaarde voor een bloeiend land

Deel 2: DutchForce21 – Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht met een maritieme focus

Deel 3: Stemadvies – voor wie de waarde van Defensie inziet!

DutchForce21

Internationale veiligheid: randvoorwaarde voor een bloeiend land

Inleiding

Internationale veiligheid zou tijdens deze verkiezingen één van de belangrijkste thema’s moeten zijn. Want als een regering van een land niet in staat is om dit thema op een adequate manier vorm te geven dan hebben alle andere thema’s nauwelijks zin. In vredestijd, onder normale omstandigheden zal dit niet het eerste zijn waar een burger zich druk over maakt. Dan is het de zorg, werk, justitie, wegen en economie. Logisch, maar tegelijk is dat een valkuil gebleken voor de regeringen van Nederland die de afgelopen 25 jaar onafgebroken hebben bezuinigd op de Nederlandse defensie.  De krijgsmacht is compleet uitgehold en niet langer in staat om haar werk, naar behoren, te doen. We merken hier nauwelijks iets van omdat er, God dank, geen oorlog is waar we echt direct iets van merken. We hebben de afgelopen jaren onze militairen uitgezonden zien worden naar Irak, Afghanistan, Mali en diverse andere missies, dus wat kan er nu zo enorm mis zijn?

Eendraght
Onze veiligheid niet in onze eigen handen

Nederlanders hebben altijd al alle wereldzeeën bevaren en handel gedreven zo wijd de wereld strekt. Dat was vroeger zo en dat is nu nog steeds zo. Concordia res parvae crescunt, wapenspreuk van de Verenigde Zeven ProvinciënWereldwijd gaat 95% van de handel overzee. Maar ook de meeste dreigingen voor ons land, en het continent Europa waarop wij leven komen daardoor overzee.  De meeste mensen denken gelijk aan Rusland en de oorlog in Syrië en de grote hoeveelheden vluchtelingen tot gevolg. De meeste media en politici evenzogoed leggen echter de vinger vrijwel nooit op de echte pijnpunten…. Of gevaren voor ons land en Europa. De Russen zijn actief in het Noordpool gebied en de Oostzee. Aan de Middellandse zee staan diverse landen in brand of is er een enorme druk van  (veelal economische) vluchtelingen op de grenzen van Europa. Beide ontwikkelingen zijn in volle gang en de huidige Nederlandse regering en haar Europese tegenhangers hebben hier geen adequaat antwoord op.  Waar we eigenlijk onze regeringsleiders nauwelijks over horen zijn de gevaren die uitgaan van Turkije en China. Naast een assertievere houding van Rusland in het Noorden en Oosten zien we ook een nieuw dictatoriaal regime de kop opsteken in de vorm van Turkije. Turkije wat ilegaal aanvallen uitvoert op onze bondgenoten, die strijden tegen IS,  in Irak en Syrië. Turkije dat nog altijd een deel van Cyprus bezet en dat met grote regelmaat de territoriale wateren en het luchtruim van de EU (Griekenland) binnendringt. DF21 zal dan ook om de veiligheid van Nederland en de EU te vergroten er aan werken om Turkije uit de NAVO te zetten en de EU-toetredingsonderhandelingen per direct te staken.(Teken de petitie!)

De bondgenootschappen waar wij deel van uit maken functioneren niet zoals ze horen. De EU zegt zich te baseren op “Europese waarden” [i]maar is in de praktijk, zoals gebleken tijdens de Turkije-deal, zeer selectief met het toepassen van die waarden. De EU is ook meer bezig met Economisch (wan)beleid en het behartigen van de belangen van grote internationals en andere lobbyisten. De EU is militair als bondgenootschap momenteel niet tot veel in staat. De NAVO is operationeel goed in staat tot het uitvoeren van operaties maar de leiding daarvan is in handen van de Verenigde Staten. Dit bondgenootschap heeft daardoor meer de vergelijking met middeleeuws keizerrijk dat ondersteunt wordt door een groot aantal volgzame vazalstaten. Vazalstaten zijn landen die overwonnen zijn en als land mogen blijven bestaan, maar wel belastingplichtig zijn en troepen moeten leveren voor oorlogen naar gelang de overwinnaar dat nodig acht.

“DF21 zal nooit de houding van Rusland en Putin verdedigen, maar wat  wel opvalt is dat men Rusland niet gelijk behandeld als een land als Turkije. Terwijl de vergelijking in vrijwel alle gevallen opgaat. (van de neoliberale hobby “ LGBT-rechten”  als de dreiging die van het land uitgaat naar minderheden en vrijwel alle omringende landen. “

 

De NAVO is en blijft het bondgenootschap waar Nederland primair op mag vertrouwen. Het is echter wel zo dat de Verenigde Staten stelselmatig misbruik hebben gemaakt van hun “leidende” positie en daar veel onheil in de wereld mee hebben aangericht. De veel gebruikte term dat de Verenigde Staten ons niet langer zal beschermen of dat Europa zijn eigen broek op moet houden ben ik het helemaal mee eens… maar dan wel volgens onze eigen voorwaarden en niet langer als geknechte vazalstaten. De militaire tak van de EU dient binnen de NAVO dan ook een meer gelijkwaardigere partner te worden van de Verenigde Staten. Nederland kan als onderdeel van dit EU-team zich specifiek richten op de zaken waar zij goed in is. De afgelopen jaren zijn er diverse samenwerkingsverbanden gestart die allemaal voortkwamen uit de drang om te bezuinigen. Slechte motivatoren  om een efficiënte en goed werkende krijgsmacht op te bouwen. Waar mogelijk zal DF21 deze samenwerkingsverbanden stoppen of ombouwen naar een meer vruchtbare samenwerking.

Actiepunten

 • De Nederlandse regering zal zich er voor inzetten om het publiek duidelijk te maken dat internationale veiligheid een voorwaarde is voor een vrije en vreedzame maatschappij.
 • De Nederlandse regering zal de komende regeer periode komen met een Nederlandse “Grand strategy” en deze passen in een “Europese Grand Strategy”.
 • De Europese Grand strategy beoogt een samenwerking aan te gaan tussen soevereine landen, zonder volledige integratie maar met als doel om de veiligheid van het continent Europa gezamenlijk te beschermen.
 • Omdat DF21 significant gaat investeren in de versterking van capaciteiten en gevechtskracht zullen de door bezuinigingsdrift aangegane samenwerkingsverbanden worden teruggedraaid. Nederlandse eenheden zullen niet geïntegreerd worden eenheden van andere landen. Wel zal de Nederlandse krijgsmacht beter in staat zijn om in plug&play coalities aan te sluiten of leidende posities uit te voeren. Bijvoorbeeld in de vorm van maritieme taakgroepen of (EU/NAVO) battlegroups.
 • Diverse materieelinvesteringsprojecten zullen worden herzien of waar mogelijk terug gedraaid. In sommige gevallen kan dit betekenen dat Nederland haar verlies zal moeten nemen door de reeds uitgegeven bedragen / aankopen. Deze systemen zullen worden verkocht, geruild (met het bewuste PvdA HAMER-bonnetje) of indien mogelijk zo effectief mogelijk te worden ingezet.
 • Nederland zal er aan werken om Turkije uit de NAVO te verwijderen en de toetredingsgesprekken tussen de EU en Turkije te staken.

 

Welvaart en dreiging

Nederland is een van de welvarendste landen in de wereld. Het is ook één van de landen die daardoor ook wereldwijd belangen te behartigen, en zo nodig te verdedigen heeft. DF21 heeft echter wel helder dat de belangen die tot nog toe door de neoliberale elite van Nederland, de EU en de Verenigde Staten behartigd werden slechts ten gunste van enkelen zijn gekomen. Naast deze belangen is er ook gewoon de noodzaak om ons land… en het continent (Europa) waarop wij leven te verdedigen, een belang waarvan de linkse politici de noodzaak niet zo van inzien.  De (economische) belangen van Nederland, zijn overigens direct verbonden met de vrede en veiligheid in de wereld. Ik heb het dan niet over het beginnen van een oorlog met landen waarvan de regering ons niet zo aanstaat en ons geen handelsdeals gunt… Nee: bedenk bijvoorbeeld de afhankelijkheid die wij hebben als zeevarende natie van de wereldzeeën en de chokepoints op de Snelwegen van de wereldzeeën. De Sea Lines of Communication (SLOC).

DF21 is niet “een partij” die voorstander was van de invasie in Irak, Afghanistan en nu in Mali. Want als men het voor die landen over heeft om mens en materieel op te offeren… om in die landen (onze) democratische (en vooral Neo-liberale c.q. imperialistische normen en waarden te brengen…. waarom dan in zoveel meer landen niet datzelfde doen? Kortom, DF21 gelooft niet in dergelijke operaties. Wel zouden Westerse “rijke” landen, zoals Nederland, er goed aan doen, om er voor te zorgen dat het continent  Afrika geholpen wordt met een structurele opbouw. Waarom? Al zou je het niet WILLEN doen om “mensen te helpen” dan zou je het uit eigen belang moeten willen doen.

Afrika

threats to europe

Het grootste gedeelte van de mensen die via Spanje en de gevaarlijkere oversteek (dan die van Turkije naar Griekenland) via Malta en Italië Europa proberen te bereiken zijn Afrikanen …. Die op zoek zijn naar een beter leven. Het rapport verkenningen van Defensie uit 2008 sprak er al over. De woestijnen in Afrika rukken op en de oorspronkelijke bewoners trekken weg, vooral door verkeerd gebruik van de landbouwgronden (om maar zoveel mogelijk te produceren) De mensen trekken weg naar de steden en kustgebieden… waar grote krottenwijken ontstaan rondom steden… zonder alle benodigde faciliteiten en infrastructuur. Een uitzichtloze plek om te wonen. Neem het die “jongeren” eens kwalijk dat ze de oversteek voor hun familie proberen te maken. Wij hebben hierin wel degelijk een verantwoordelijkheid.. onze mobieltjes gebruiken schaarse grondstoffen die veelal in conflictgebieden worden gewonnen. Veel van de landen in Afrika waarvan de bevolking nauwelijks voldoende voedsel heeft produceert voedsel voor de export tegen bodemprijzen. Kortom de vraag is botweg, willen wij die arme, veelal ongeschoolde economische vluchtelingen, met andere gewoontes, met andere gebruiken en religieuze overtuigingen naar Europa laten komen.. of willen wij hen helpen in hun eigen habitat een betere, rechtvaardigere maatschappij op te bouwen met wederzijds respect? Voorwaarde hiervoor is overigens dat Nederland en Europa stopt om dealtjes te sluiten met corrupte en dictatoriale regimes in Afrika  het Arabische schiereiland en het Midden-Oosten… nou ja eigenlijk wereldwijd.  Een dergelijk rechtvaardig en realistisch beleid van hulp.. met wederzijds respect en rechten en plichten voor beide partijen staat in schil contrast met de huidige manier van de Neo-liberale elitaire politici van onze landen en onze Europese Commissie. De dames en heren “neoliberale” politici in Nederland en diverse andere Westerse landen hebben andere plannen. Men brengt hun dadendrang als pure “naastenliefde” maar ondertussen zijn het niet meer dan politieke ideologieën.  Neem bijvoorbeeld de “She deciides” actie van onze Minister Ploumen. Beseffen we wel met zijn allen wat wij wereldwijd voor een onrecht aanrichten.. alles vanuit “ons” eigen superieure perspectief bekeken? Een advies,  bekijk dit filmpje dan eerst maar eens: “The Dictatorship of the Wealthy Donor” Obianuju Ekeocha, President of Culture of Life Africa.

Wat heeft dit met de verkiezingen of met Defensie te maken? Wel het is de cultuur waarin wij leven, de politieke ideologieën die spelen en die uiteindelijk er voor zullen zorgen dat er oorlogen ontstaan, waarin wij… zogezegd de “good guys” zijn… terwijl we dat in werkelijkheid misschien eigenlijk toch niet zijn.  Bij alles wat wij als land doen zouden we anderen als volwaardig (partner) moeten zien en behandelen. Maar dit wil ik benadrukken, vredesmissies en opbouwtaken zijn een secundaire rol van de krijgsmacht.

In de eerste plaats defensie(f)

Onze krijgsmacht is niet bedoeld om als vredesmacht te functioneren. Ik begrijp dat sommige Generaals en Admiraals dat niet met mij eens zijn. Zij zijn blijkbaar nog bezig met de voorbereidingen van de laatste oorlog (Uruzgan/Kunduz type) en daarvoor schaffen zij systemen aan die slechts voldoen voor vredesmissies. Of de Generaals en Admiraals zijn gek op “hightech toys.. for boys (and girls) en spenderen een groot deel van het “investerings” budget.. en het “exploitatie” budget om die “natte” dromen waar te maken. En daarmee verwaarlozen deze Generaals, Admiraals en hun politieke bazen de algemene gevechtskracht van de krijgsmacht. De krijgsmacht is in de eerste plaats het middel dat de regering in kan zetten om de belangen van het land te behartigen. Zij wordt ingezet om de territoriale en bondgenootschappelijke grenzen te beveiligen en indien nodig de integriteit te beschermen.  Vrede en veiligheid en handelsbelangen overlappen elkaar.

Geopolitieke analyse

Maar laten we nu kijken naar wat actuele en feitelijk gegevens van de wereld om ons heen… Want als we, op een rationele manier, de wereld in ogenschouw nemen dan vallen enkele dingen op:

 • 70% van de wereld is water
 • 95% van de wereldhandel gaat over zee
 • 49% van de wereldhandel in olie moet langs de 7 belangrijkste chokepoints[i]
 • 21 van de 28 mega steden die de wereld teld zijn binnen 100km van de zee gelegen[ii]
 • 50% van de wereldbevolking leeft binnen 100km van de zee[iii]
 • 95% van de internationale communicatie gaat door onderzeekabels op de bodem van de zeeën en oceanen.
 • Dagelijks zijn er zo’n 23.000 schepen onderweg!
BZUr0IbCEAEB-JH

Wordwide trade and the use of SLOCS

 

DF21; Een nieuw plan voor de Nederlandse krijgsmacht

Als het doel is van een krijgsmacht om vredesmissies uit te voeren, dan is er inderdaad niets aan de hand. Echter,  als het doel van een krijgsmacht is om de grondwettelijke taken uit te voeren dan komen doel en en middelen niet met elkaar overeen. Laten we ook wat verder inzoomen op de meer recente situatie van ons maritieme kunnen:

 • Positie op de ranglijsten: 5e exportland[i] / 7e Importland[ii] /
 • Toegevoegde waarde Maritieme sector voor Nederland[iii]
 • Havens hoog op de wereldranglijsten[iv] Europa: Rotterdam 1e Amsterdam 5e / Wereld: Rotterdam 5e
 • Offshore en maritieme bouwbedrijven worden gevraagd voor de moeilijkste en uitdagendste projecten. Van het bovenwater halen van een gezonken Russische nucleaire onderzeeboot tot het uit de grond stampen van nieuw land.
 • Scheepsbouw van ongekende kwaliteit Nederlandse scheepswerven bouwen geweldige en kwalitatief hoogwaardige schepen voor klanten wereldwijd tegen een zeer redelijke prijs.

Bovenstaande lijstje is niet zomaar bedoeld om even de maritieme sector op te hemelen. Nee het laat zien dat we als land ergens goed in zijn. Dit is één van de kenmerken die ons uniek maakt. Die ons op dit gebied een trede hoger zet dan andere landen.

In het volgende deel volgt een verkorte samenvatting van het plan DF21.

[i]eerbied voor de menselijke waardigheidvrijheiddemocratiegelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.

 

Do you know what a SLOC is?

Well it stands for Sea Lines of Communications (SLOC) and it’s more important than you may think. in this age of digital worldwide web, we (and our governments) seem to have forgotten how we get our stuff and all the things we need to live from A to B. Yes you may order your things on Internet, through Ebay, Amazon or some fancy Chinese webstores. But the next thing will be to ship it from A(sia) to B (or Europe:) ofcourse most of these goods come to Europe through our Dutch Main port of Rotterdam. Yes im proud of that.

Well just see and observe this visualization of the world’s shipping routes

“Just remember what DutchForce21 is all about. A maritime focus to (Dutch) armed forces, just because this is the reality.”

About 11 billion tons of stuff gets carried around the world every year by large ships. Clothes, flat-screen TVs, grain, cars, oil — transporting these goods from port to port is what makes the global economy go ‘round.

And now there’s a great way to visualize this entire process, through this stunning interactive map from the UCL Energy Institute

Some previous articles:

Solutions:

Nederlandse toevoeging:

Iedereen die dit fimpje ziet, begrijpt hopelijk direct waarom Dutchforce21 de krijgsmacht een maritieme focus wil geven! En ook waarom dit op een expeditionaire manier zal moeten… en dus de JSF totaal ongeschikt is!!

Lees de serie:

 

 

Voortgang van JSF huidige stand van zaken

Apetrots zijn ze erop, De JSF komt naar Nederland, en daarmee troeven ze de Farnborough Air Show in Groot Britannië af, die vorig jaar deze primeur voorbij moest laten gaan…. omdat er toen problemen met de JSF waren (ongelukje) en daarom de oversteek niet kon maken. De kans is groot dat het dit jaar wel lukt… maar dat Nederland het voor hun Britse neus wegkaapt…. wauw.

JackdevriesJSF

Voornaamste rol voor JSF… deep strike en vliegend sensor platform.

De overtocht van een JSF is heel goed mogelijk… kijk maar hoe de Italianen het deden door een Italiaans productietoestel over te vliegen naar de VS. met alle logistieke support van dien natuurlijk. Wat een gedoe om één toestel van A naar B(eter) te krijgen zeg! 

A Relatively Short Crossing

The southern route across the Atlantic, through the Azores, is about 7,280 km long, broken down into 3,120 km from Cameri to Lajes (1,675 n.m.) and 4,150 km from Lajes to Pax River (2,240 n.m.)

During the first leg, the F-35 refuelled three times; assuming it took off with a full fuel load, it consumed four fuel loads during the first leg, or an average distance of 418 n.m. per fuel load.

During the second leg, the F-35 refuelled four times and, again assuming it took off with full tanks, the total increases to five, or an average distance of 448 n.m. per fuel load.

It is worth observing that the second leg, which according to official reports was flown with “headwinds of up to 120 knots,” actually used less fuel per mile than the first leg, during which no adverse weather or headwinds are mentioned.

-ends-

Software – Verouderde software en systeem architectuur (bijvoorbeeld Windows 7?)

Er is een hoop gezegd en geschreven over de Joint Strike Fighter en de Nederlandse deelname daaraan. Wij zijn van mening dat er veel niet klopt aan dit project, maar wat telkens weer terug komt zijn de problemen met de software. Het gaat hier te ver om diep in te gaan op wat er dan niet klopt maar het begint al met  het feit dat software voor besturing en EW door elkaar heen geschreven zijn en niet separaat, dit betekend dat als er iets gewijzigd word aan de besturingssoftware dat dit dan gevolgen heeft voor de EW data. De reden hiervoor is dat het concept van de JSF dateert van het begin van de jaren 90. Andere fabrikanten gebruiken een modulaire besturingssoftware waarbij dingen gescheiden zijn. Men kan als het ware apps invoegen naar gelang de missie.

Lees het stukje hieronder over Open systems architecture Bedenk goed de “uiteindelijke JSF productietoestellen voor Nederland stromen in vanaf 2019 is de planning…. en dan vanaf 2023 zou dan de software (en de belangrijkste hardware systemen motoren en Electro Optical System (EOTS) “vernieuwd” moeten worden?)

But Bogdan said the program would require a switch to a so-called open systems architecture by around 2023, which would make it easier to swap out sensors and other equipment on the aircraft in the future. He said the program would draw lessons from the Air Force’s new B-21 long-range bomber program, which is being designed from the start with such an open architecture.
http://www.reuters.com/article/us-lockkeed-fighter-upgrades-idUSKCN0WP2XB

Het gaat zoals gezegd om een nieuwe motor en EOTS sensor systeem, door Mindef als top of the bill verkocht. En wat lezen we nu?  De JSF moet een nieuwe Update krijgen, en een nieuw Open Architecture System… iets wat standaard is ingebouwd in de Saab GripenE (en zelfs in de huidige C/D variant… eigenlijk al vanaf de A/B). Ik wil hier bij opmerken dat het leuk is om zoals gezegd nieuwe sensorsystemen in te kunnen bouwen. maar er zijn twee beperkende factoren. 1. de Buitenkant van de JSF kan en mag niets aan worden gedaan (STEALTH) en 2. intern is er weinig ruimte… derde mogelijke factor minder waarschijnlijk: sensoren en systemen worden steeds lichter qua gewicht. Het zou dus best mogelijk zijn dat nieuwe sensoren qua gewicht ingebouwd moeten kunnen worden. Punt is wel dat deze systemen wel specifiek voor de JSF moeten worden gebouwd…. andere toestellen kunnen echt modulair worden aangepast wat veel goedkoper is!

Conclusie:  Toestellen als de Gripen zijn door Defensie bestempeld als inferieur, achterhaald, verouderd…. en nu zien we dat de JSF (die al bijna 20 jaar in ontwikkeling is, en ruim 10 jaar in productie) zelf verouderd is voordat ze in dienst genomen kan worden! 

Internet security – Verplicht Uploaden en downloaden info van en naar de VS
Wat we zien bij de JSF is dat er verschillende zorgen zijn die direct invloed hebben op ons hele land. De Nederlandse JSF’s zullen straks voorafgaand aan iedere vlucht en na afloop van iedere vlucht hun data moeten gaan uploaden naar de Verenigde Staten. Alle data is eigendom van de Verenigde Staten, wij mogen het als het ware gebruiken.. Dit brengt echter enorme risico’s met zich mee. Als deze uploads niet gebeuren zijn de JSF toestellen nutteloos. Men kan er niets mee.

The F-35 is entirely dependent on the ALIS system for its maintenance, and on US-based software laboratories for its mission data loads, so that its operation requires secure and high-speed Internet links between its operating bases and the US. 

Korte samenvatting van het artikel is te vinden in een vorige blog. European countries and their quest for sovereignty !

 • USG decided unilateral that all software laboratories should be on US territory, also Operation & Sustainment (O&S) also managed from US territory.
 • The JSF needs permanent data exchanges, before and after every sortie
 • ALIS can, and has, prevented aircraft taking off because of an incomplete data file.
 • the volume of data that must travel to and from the United States is gigantic, and any disruption in Internet traffic could cripple air forces as the F-35 cannot operate unless it is logged into, and cleared by, ALIS.
 • “undersea Internet cables are surprisingly vulnerable.”
 • “Russian submarines and spy ships are aggressively operating near the vital undersea cables that carry almost all global Internet communications, raising concerns among some American military and intelligence officials that the Russians might be planning to attack those lines in times of tension or conflict.”
 • “ultimate Russian hack on the United States could involve severing the fiber-optic cables at some of their hardest-to-access locations to halt the instant communications on which the West’s governments, economies and citizens have grown dependent,”
 • If the F-35 performs as advertised, it should gather very argue amounts of tactical data during each mission – data that it will have to transmit to the software labs in the US so they can be used to update the mission data files, adding another large volume data flow in both directions.
 • The OT&E report mentions that “Maintenance downloads using the ground data receptacle … usually takes an hour, delaying access to maintenance information.” This is an indication of the data volume involved, especially as the upgraded ALIS runs on a standard Windows 7 operating system.
 • “Currently, the pilot debrief timeline is too long as it takes approximately 1.5 hours to download a 1.5 hour flight. This is unacceptable and [we] are in the process of fielding an improved system [which] will decrease the timeline to download mission data by a factor of 8, meaning a 1.5 hour flight will be downloaded in about fifteen minutes,” he told the Subcommittee on Tactical Air and Land Forces of the House Armed Services Committee on Oct 21.
 • The USG will manage the entire global fleet, and we are bound to their rules. And we will be able to operate only when and where the USG wants us to operate.
 • What we read here should have impact on decision making in Europe within each JSF partner country.
 • The non-U.S. operator will not be able to use its own intelligence data to update the EW system, or the “fusion engine” used to identify targets, or modify the system to defeat cyber threats, without the active cooperation of U.S. personnel in the Reprogramming Labs.
 • Our Aircraft can fly…. but they can’t operate!

Het risico voor ons land moge duidelijk zijn. Nederland zit straks opgescheept met 35 + 2 test JSF, die met name bedoeld is voor strategische bombardementen (en niet Multi Role zoals de JSF lobby altijd heeft beweerd).  Feitenmateriaal, ook uit de VS spreekt dat tegen. bijvoorbeeld voormalig U.S. Air Force Air Combat Command Gen Hostage:

“If I do not keep that F-22 fleet viable, the F-35 fleet frankly will be irrelevant. The F-35 is not built as an air superiority platform. It needs the F-22,” says Hostage to Air Force Times.

Testen – vooruitschuiven of zelfs annuleren van tests om maar de snelle punten te scoren

En dan het voortgangsrapport JSF van onze minister: prachtig al die testpunten bijvoorbeeld. Maar wist je dat ze die overdaad aan punten halen door makkelijke dingen te testen, (die ze naar voren halen) en andere issues te passeren door ze te verschuiven…. of gewoon niet te testen?

Ook de operationele tests en zelfs “computer” simulaties worden volgens ooggetuigen letterlijk beïnvloed: (zie dit verslag aan het Australische parlement)

35 Lt.Col Anker Sorensen (Rtd) (PDF 35 KB) 

 

I’m a retired Lieutenant Colonel from the Royal Danish Air force. I have flown the F-16 for 16 years. Been Squadron Commander, Base Commander Operations, Base Commander and Inspector General Flight Safety Armed Forces Denmark. In my career I also worked at Air Force Tactical Command and was responsible for the operational requirements for new fighter aircraft. In this connection I repeatedly took part in simulated flights with Joint Strike Fighter at Wright Patterson AFB in the United States and also in England.

On one of these simulations, I had a Danish test pilot with me. In addition, there were participants from a number of other countries. We also simulated Joint Strike Fighter against Russian fighter aircraft where we flew two against two.

In the forenoon I and the Danish test pilot was flying Joint Strike Fighters against two Russian fighters. In the afternoon we swapped, so we flew Russian fighter aircraft against the Joint Strike Fighter. In the afternoon the first thing the test pilot and I noticed was that the Russian fighters was not loaded with the best air-to-air missiles as the Russians have in real life. We therefore asked about getting some better. It was denied us.

We two pilots complained but it was not changed. My test pilot and I decided in our simulated Russian combat aircraft to fly “line abreast”, but with 25 nautical miles distance. Then at least one of us could with radar look into the side of the Joint Strike Fighter and thus view it at long distance. The one who “saw” the Joint Strike Fighter could then link the radar image to the other. Then missiles could be fired at long distance at the Joint Strike Fighter. It was also denied us, although we protested this incomprehensible disposition.

It was now quite clear to us that with the directives and emotional limitations simulations would in no way give a true and fair view of anything. On the other hand, it would show that the Joint Strike Fighter was a good air defense fighter, which in no way can be inferred from the simulations. We spoke loudly and clearly that this way was manipulating with the Joint Strike Fighter air defence capability. Because of these circumstances, I would not let the Danish Air Force be included as part of the totally misleading/non-transparent results, which alone would show Joint Strike Fighters superiority in the air defence role, which it would not have been against an opponent with missiles with a far better Joint Strike Fighter Submission 35 performance than those who we were given permission to. Also there was given major obstacles in the way flying tactically against the Joint Strike Fighter. We therefore left simulations, returned to Denmark and complained to the Chief of Staff Tactical Air Command and technical manager Air Material Command. Due to these conditions and having insight into what else was going on, attempts were made from the Danish side to get an operational pilot to the Joint Program Office but due to some special circumstances it at that time failed. With my speech, I would like to draw attention to the fact that at least some of the air to air simulations that have been carried out, in no way give a true and fair view of the Joint Strike Fighter in the air defence role. I consider it to be a disaster if simulations as mentioned above are accepted and thus forms part of a possible decision to choose the Joint Strike Fighter.

SO test results in the case of the JSF don’t say anything, if it’s preplanned and according to best outcome of the JSF itself.

Op 11 December kwam  Michael Gilmore, Director, Operational Test and Evaluation Office of the Secretary of Defense met zijn rapport.

On 11 December 2015, Dr Michael Gilmore, in a memorandum (attached) to the Under Secretary of Defense Acquisition, Technology and Logistics, and Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff, officially advised of ‘Concerns with Plans for F-35 System Development and Follow-On Development’; here is the opening paragraph: The current “official schedule” to complete full development and testing of all Block 3F capabilities by 31 July 2017, is not realistic.It could be achieved only by eliminating a significant number of currently planned test points, tripling the rate at which weapons delivery events have historically been conducted, and deferring resolution of significant operational deficiencies to Block 4. In fact, I learned very recently that the program is currently considering reducing by two thirds the number of planned weapons delivery events (per the approved Test and Evaluation Master Plan) for weapons certification. This course of action, if followed, constitutes a very high risk of failing Initial Operational Test and Evaluation (IOT&E). (My bolding) Under US law, if a weapon system fails Initial Operational Test and Evaluation, it cannot legally go into full-rate production. The USA has cancelled large weapons system after failure to reach required operational capability; examples are the Navy A-12 Avenger II Stealth Fighter / Attack aircraft cancelled 7 January 1991 and the Army RAH-66 Comanche Attack Helicopter cancelled 24 February 2004.

Lezen we hierover iets terug in het voortgangsrapport van Defensie over de JSF?  Nee alleen een terloopse opmerking dat DOT&E nog altijd problemen ziet in de “software” en dat ze claimt dat de Block3F software pas in 2018 bruikbaar zal zijn…. maar dat maakt niet uit, Nederlandse JSF’jes stromen pas vanaf 2019 in en de IOC is gepland voor 2021.

In de tussentijd ligt geen enkel ding de bestelling van de eerste echte 8 “productie” JSF in de weg. Alles gaat zoals het hoort… bij de JSF. Niet goed, maar we doen het toch! Meer hierover op JSFNieuws.nl

Alle logica spreekt tegen de aanschaf van de JSF voor Nederland (andere landen kunnen zowel een bommenwerper als Air Superiority fighter aanschaffen, maar kleine landen kunnen zich dat niet veroorloven.) De meerderheid van de Tweede Kamer kiest dus opzettelijk voor een toestel dat ongeschikt is voor Nederlands gebruik… De luchtmacht wil het toestel graag maar waarom zijn zij niet eerlijk hierover? Deze leugens—- want dat zijn het, men wist het omdat ook de Amerikaanse Luchtmacht het weet! — in combinatie met de oneerlijke manier van kandidatenvergelijking maakt dit tot een democratisch debacle… ten top.

Als je naar het gehele “defensie” plaatje kijkt zijn de gevolgen van de JSF schikbarend. Zie het wegbezuinigen van capaciteiten (om lagere exploitatiekosten te hebben – feit is dat de exploitatiekosten van de JSF die gaten weer opvullen… want 37 JSF kosten meer in exploitatie dan 68 F-16… met minder vluchten per toestel! En het is die Airpower die de verloren gegane gevechtskracht van Landmacht en Marine zou moeten opvangen…. als het er op aankomt!

Ja de Luchtmacht wil de JSF. (al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw… nu zo’n 20 jaar geleden alweer.. waarvan de JSF al zo’n 10 jaar in ontwikkeling is.. nog altijd niet operationeel, hoewel de JSF fans dat wel beweren.. maar wat is operationele inzet? Dat is wat onze F-16’s doen, en daar is nog geen enkele JSF toe in staat. Ook die van de USMC niet, die inmiddels de operationele status zeggen te hebben. DOT&E, en GAO spreken dit tegen.. maar toch…)   De Koninklijke Luchtmacht heeft de JSF verkocht als het een echt multirole toestel. Hoewel de VS in al haar publicaties duidelijk is… het is een strategische bommenwerper  die (ongezien zonder enkele bedreiging ) haar doel kan bestoken. Daarvoor hoefde ze in eerste instantie ook geen lange-afstandswapens in te zetten.. Dat is tenslotte het argument van NL JSF lobby ministerie tegen de 4e generatie toestellen, die dat wel nodig zouden hebben inmiddels wil men in de JSF ook dergelijke wapens integreren, en heeft men in Nederland het plan voor een aanvullend wapen….). Multi-rol mn neus dus…. feitelijk (volgens de Amerikanen zelf) is het toestel niet (meer) geschikt/bedoeld voor de twee belangrijkste redenen voor de Nederlandse krijgsmacht. Zoals die altijd geweest is, en zoals dat hoort te zijn voor een relatief klein land, met een relatief kleine krijgsmacht. Zonder deze factoren heeft het hebben van iedere andere capaciteit (in de lucht) nauwelijk zin. Zeker niet omdat ook andere capaciteiten die “gedeeltelijk” in de behoefte zouden kunnen voorzien zijn wegbezuinigd.  (denk aan Tanks, Vermindering van Artillerie denk aan Long-Range Guided Weapons / YPR-PRAT, denk aan de PRTL (mobiel wapenysteem tegen luchtdoelen…)  De twee voornaamste taken van het “luchtwapen” voor Nederland zijn:

1. Luchtverdediging / air superiority zie bv opmerking USAF gen. Hostage over de irrelevantie vd JSF als de F22 vloot er niet zou zijn.

2. CAS… het aanvallen van gronddoelen in rechtstreekse ondersteuning van eigen grondgebonden eenheden.

Voornaamste rol voor JSF… deep strike en vliegend sensor platform.  Met verouderde sensoren en gedeeltelijk stealth maar zichtbaar met IRST (infrarood) passieve radar.. en SMART-L radar van Thales Nederland. (zie uitzending hierover 13:45)  Als het aan Dutchforce21 ligt zou een derde primaire taak aan het “luchtwapen” worden toegevoegd c.q. in ere worden hersteld. De capaciteit om het maritieme gevecht vanuit de lucht te ondersteunen door Maritiem Patrouillevliegtuigen en de beschikking over wapens tegen oppervlakteschepen in een A2/D2 rol.

En dat alles veel te duur in aanschaf en exploitatie. En (mede) verantwoordelijk voor de afbraak van de rest van de krijgsmacht en afhankelijkheid van Airpower 35+2 JSF + 30 Apache helikopters. Die feitelijk niet in staat zullen zijn om 24/7 onder alle omstandigheden te opereren. Bedankt Luchtmacht en JSF lobbyisten, en politici die de JSF mogelijk hebben gemaakt…..!

concurrency explained with a joke!

This isn’t about a train… this is about concurrency.. and in that sense it isn’t funny at all! because the “civilized” world called “the West” under command of the USG and all her Western vassal states promote this as the new way of developing things… with the JSF, LCS and many other great examples of how not to engineer things… but because they have the marketingtools and the US Congress on their side.. they keep on going… on the same track! so much for smart thinking and smart buying.

Watch this movie: Wonderful Engineering

10561593_10152641454110628_6936233116840549503_n

“The overlap of development with production and operations results in the need to manage a concurrency program and conduct retrofits on jets with life-limited parts or impacts to capabilities. For the F-35 program, concurrency phases out with the completion of SDD. Block 3i DT&E full Certification is planned by 3rd Qtr FY15, and Block 3F DT&E full Certification is planned by 4th Qtr FY17.”

life-limited parts or impacts to capabilities: this means… a costly retrofit…. or downgrade the capabilities of the JSF aircraft.. Both have happened many times. still the RNLAF (and many other)  guys keep on promising mountains of improved capabilities versus 4th generation aircraft. Totally ridiculous isn’t it? but our politicians eat it like sweet cake.

(you can scroll down the list… and this isn’t all, since this report there have been new issues, and there will come a lot more…..and some of the issues are military secrets so aren’t counted in this list. All because of the amazing concurrency..trying to fix a bug in production!

Now look at what this leads to…. in the case of the JSF!

Total cost of corrections to upgrade Block 1, 2 to Block 3 standard US AIR FORCE only (F-35A): US$ 1.389.388 between FY2013 and FY2020

Total cost of corrections due to concurrency US AIR FORCE only (F-35A) : US$ 1.296.458  between FY2013 and FY2020

Source: US DOD, JSF Program Office. http://www.saffm.hq.af.mil/shared/media/document/AFD-140310-042.pdf  (page 207-212)

One wouldn’t believe, when you couldn’t read it in an official document, 240 items highest priority only (so, what lower priority items there are????)

Description:

This effort (MN-F3516) funds retrofits due to concurrency changes to correct deficiencies discovered after DD-250 of the last aircraft in a given Low Rate Initial Production (LRIP) lot. This includes modifications required to extend aircraft service life currently limited by low-life parts, and relieve capability limitations driven by concurrency of production with development. The concurrency funding line will procure the highest priority modifications from the Tri-Service Modification Prioritization List, as soon as they become supportable from an engineering, production, and installation standpoint. The list is vetted by the Services  and Partners every 6 months to ensure the list accurately reflects existing requirements as well as emerging issues. Per-kit costs will vary for each modification being implemented, and in some cases will also vary for aircraft from different LRIP lots to implement an individual modification. For FY16, the highest priority modifications will directly support USAF IOC, Block 3i, and tactics development. The following modifications will be the highest priorities for accomplishment throughout the F-35A CTOL fleet using funds from this Budget Activity.

Lees verder