Tagarchief: vierslag

Deel 4: Werkbare inrichting volgens de lijnen van DutchForce21

In het voorgaande blog: De Koninklijke Marine wordt het enige krijgsmachtdeel dat ons land nog telt! heb ik een inleiding gegeven op de achtergrond van deze serie blogs. Hierbij dus deel 3.

Zoals gezegd: De wereld is groot en bestaat voor 70% uit water. Onze welvaart danken wij aan die zee. De kans is groot dat er een (concurentie)strijd ontstaat om grondstoffen, brandstoffen en water. Veel van deze dingen moeten langs chokepoints overzee naar ons land vervoerd worden. Er zijn daarnaast verantwoordelijkheden die wij delen met andere Europese landen en onze NAVO bondgenoten wereldwijd. Bovenal is de wereld er niet veiliger op aan het worden. Nederland heeft dan ook behoefte aan een lange arm, die, indien nodig overal ter wereld kan opereren! Historisch maar ook nu nog altijd is de zee onlosmakelijk verbonden met ons land. Wij zijn goed in wat we doen, leveren kwaliteit: op-, onder- en overzee!

BZUr0IbCEAEB-JH

Een reorganisatie van de krijgsmacht kan alleen gerechtvaardigd worden om een doel te realiseren. In tegenstelling tot de voorgaande en huidige reorganisaties is het doel van DutchForce21 niet (puur en alleen) om te bezuinigen! Bezuinigen is niet het doel op zich, positieve gevolgen zullen waarschijnlijk wel zijn dat de krijgsmacht efficiënter en effectiever zal opereren waarbij er in tegenstelling tot de huidige koers gestreefd zal worden naar betaalbare maar effectieve oplossingen. Het luchtwapen is niet het antwoord op alles. Zoals ook blijkt uit het eerder aangehaalde concept Payloads over platforms waarin de Chief of Naval operations Admiraal Greenert, schrijft:

We need to move from ‘luxury-car’ platforms—with their built-in capabilities—toward dependable ‘trucks’ that can handle a changing payload selection.

Met dit 4e deel in de serie wil ik graag ingaan op de basics, het doel van de reorganisatie en een – zoals gezegd – historische verantwoorde krijgsmacht in de vorm van het Royal Netherlands Marine Corps, het enige Nederlandse krijgsmachtonderdeel van de toekomst.

quapatetorbis

En laten we wel wezen, zo gek is dit niet. Deze manier van opereren – onder één unified command / eenheidsstuctuur – komt vaker voor dan we denken. Misschien niet zover doorgevoerd als binnen het USMC…. alhoewel?

China
China heeft de People’s Liberation Army (landmacht) en de People’s Liberation Army – Navy (marine) en de People’s Liberation Army – Airforce (luchtmacht) Allemaal onder één unified commander.

België
Belgie heeft sinds 2002 een eenheidsstructuur ingevoerd en is daarmee afgestapt van het krijgsmacht centrische organiseren langs traditionele structuren. Vanuit de diverse ministeriële directies en secties is de Ondersectie Operaties & Training (ACOS Ops&Trg) verantwoordelijk voor de 4 componenten:

Oostenrijk
De krijgsmacht van Oostenrijk is vrij interessant want in dit land is er één “Bundesheer” en daarbij zit de luchtcomponent gewoon in die organisatie opgenomen.

Austria’s air force is divided into two brigade level formations: the Air Surveillance Command (Kommando Luftraumüberwachung) in Salzburg tasked with the defense of the Austrian airspace and the Air Support Command (Kommando Luftunterstützung) in Hörsching Air Base with helicopters and transport planes

Japan
Japan heeft de Japanes Self-Defense Forces. Dit is een unified command met daaronder de respectievelijke Land forces, Naval en Luchtmacht commando’s.

Malta
Het kleine landje Malta lijkt voor ons land niet interessant. Maar toch… Malta heeft een defensie die de omvang heeft van één brigade met daarin land-, lucht- en marine (kustwacht) onderdelen geintegreerd.

The AFM is a brigade sized organisation consisting of a headquarters and three separate battalions, with minimal air and naval forces.

Nieuw-Zeeland
Hoewel Nieuw-Zeeland wel “onafhankelijke” krijgsmachtdelen heeft is er wel degelijk een zeer geïntegreerde aansturing. Met een, naar mijn idee goed werkend Joint Forces Hoofdkwartier. hoewle een klein land, durf ik te beweren dat zij hun zaken goed op orde hebben. Een les voor ons. Ook op het gebied van verantwoording afleven aan de volksvertegenwoordigers. Interessant hierbij is dat het ministerie van Defensie en de “krijgsmacht” twee losse entiteiten zijn. Volgens deze structuur kan de krijgsmacht een veel onafhankelijkere rol, met name van de politiek, en politiek belanghebbenden, spelen. Één van de voordelen hiervan is dat de Commandant der Strijdkrachten NIET ondergeschikt is aan die van de Secretaris Generaal, maar dat beiden op gelijke hoogte in de organisatiestructuur zijn ingebed. Lees vooral ook hun toekomstplan Future Force ’35.

Basics: Duurzaam, effectief, modulair, maritieme georiënteerd!
Waar ik met DutchForce21 naar toe wil is dat de krijgsmacht beschikt over betaalbare kwalitatieve platformen met  betaalbare effectieve payloads (modulaire sensoren en wapens). Omdat zowel de platforms en payloads betaalbaar zullen/moeten zijn kan de krijgsmacht ook kwantitatief (aantallen c.q. numbers do matter) voldoende eenheden formeren en (expeditionair) inzetten. De gedachte hierachter is de volgende: Hoe goedkoper en zuiniger (o.a. energieverbruik, grondstoffen et.) Nederland haar krijgsmacht kan inzetten (o.a. ten opzichte van andere landen – met name de concurrerende / vijandelijke landen – des te effectiever de inzet van de krijgsmacht is. Als het een vijand meer kost dan oplevert om ons, dan wel onze belangen te schaden, betekend dit een positieve impuls om de vrede te bewaren. Aan de andere kant, als onze krijgsmacht ingezet moet worden, bijvoorbeeld om brandstoffen en/of grondstoffen “veilig te stellen” dan zou het een beetje raar zijn als de inzet van de krijgsmacht – netto evenveel of meer kost dan dat het de maatschappij oplevert… simpele kosten-baten analyse en logica! Dit kunt u nalezen in het blog: Ambitieniveau en positiebepaling.

Lees verder

Advertenties

Deel 3: De oplossing, die nog historisch verantwoord is ook!

In het voorgaande blog: De Koninklijke Marine wordt het enige krijgsmachtdeel dat ons land nog telt! heb ik een inleiding gegeven op de achtergrond van deze serie blogs. Hierbij dus deel 3.

Historische feiten over de krijgsmacht
De koninklijke Marine is het oudste bekende krijgsmachtonderdeel dat ons land rijk is.

Met deze ordonnantie, uitgevaardigd door Maximiliaan van Oostenrijk, wordt voor het eerst een permanente marineorganisatie voor de Nederlanden opgericht. Daarom wordt 8 januari 1488 gezien als de stichtingsdatum van de Nederlandse marine.

 De defensie ter zee wordt wettelijk geregeld en opgedragen aan een admiraal als plaatsvervanger van de vorst. Aan deze admiraal van de zee of admiraal-generaal van de Nederlanden worden omvangrijke bevoegdheden toegekend. Zo verkrijgt hij alle jurisdictie in zeezaken. Oorlogsschepen mochten alleen met zijn toestemming worden uitgerust. De Ordonnantie bewerkstelligt echter geenszins een effectief marinebeleid. De eigenzinnige Hollandse zeegewesten blijven buiten de admiraal om zelf oorlogsvloten formeren.

Dit gezegd hebbende wil ik kijken naar andere belangrijke defensieonderdelen. Naar de krijgsmachtdelen maar ook naar enkele onderdelen zoals korpsen, regimenten etc.

Krijgsmachtdeel Oprichtingsdatum Opmerking
Koninklijke Marine 8 januari 1488 1815 titel Koninklijk verleend
* Korps Mariniers 10 december 1665 Jaren daarvoor al operationeel ingezet.
* Marine Luchtvaart Dienst 18 augustus 1917 4 juli 2008 opgegaan in het Defensie   Helikopter Commando ondergebracht bij het CLSK
Koninklijke Landmacht 9 januari 1815 In 1585 heeft Prins Maurits aanzet   gegeven tot een enigszins georganiseerd leger
* Korps Commando Troepen 22 maart 1942
* Regiment Limburgse Jagers 23 november 1813
* Garderegiment Grenadiers en Jagers 7 juli 1829
* Regiment van Heutz 1 juli 1950 Voormalig KNIL
* Huzaren van Boreel 17 november 1814
* korps Rijdende Artillerie 21 februari 1793 Gele rijders
* Korps Veldartillerie 1677
Koninklijke Luchtmacht 1 juli 1913 Opgericht als Lucht Vaart Afdeling   onder bevel van de Koninklijke Landmacht. Op 11 maart 1953 wordt de Koninklijke   Luchtmacht als zelfstandig onderdeel opgericht.
* 322 Squadron 12 juni 1943
* Groep Geleide Wapens Jaren ’60 20e eeuw Op 29 maart 2012 opgegaan in het   Defensie Grondgebonden Luchtverdediging Commando ondergebracht bij het CLAS
Koninklijke Marechaussee 26 oktober 1814
Koninklijk Nederlands Indisch Leger 4 december 1830 Opgeheven en opgegaan in Regiment van   Heutz op 1 juli 1950

Wat leren we van dit overzicht?

 1. De Koninklijke Marine is veruit het oudste(1488) krijgsmachtonderdeel en de Koninklijke Luchtmacht veruit het jongste (1913).
 2. Het Korps Mariniers is eveneens het oudste Infanterie onderdeel (regiment) dat onze krijgsmacht rijk is. (1665 vs 1813= Regiment Limburgse Jagers)
 3. Eenheden kunnen om praktische redenen danwel politieke redenen worden opgeheven of gefuseerd.
 4. Zelfs volledig zelfstandige krijgsmachtdelen worden opgeheven of gefuseerd (KNIL).
 5. De Koninklijke Luchtmacht is voortgekomen uit de Luchtvaart Afdeling van de Koninklijke Landmacht.
 6. Tradities van regimenten en andere onderdelen kunnen worden overgedragen aan andere regimenten.
 7. In het verleden zijn volledige onderdelen van het ene op het andere krijgsmachtdeel overgegaan. (MLD  van CZSK > CLSK, Geleide Wapens van CLSK > CLAS)

Tradities
Het is een historisch gegeven dat organisaties culturen en tradities vormen. Tradities en culturen die vaak nodig zijn om de speciale taken uit te voeren. Die nodig zijn om een bepaalde “mindset” (persoonlijke instelling) aan de medewerkers mee te geven. Gebruiken als een regimentslied, een mascotte, bepaalde kleding, helpt allemaal mee om een gevoel van Discipline, eensgezindheid en “broederschap” te creëren. Daar is vanzelfsprekend niets mis mee. Maar op een gegeven moment moet men wel de vraag stellen: “Wat is nu eigenlijk het doel”? Is het middel niet een doel op zich geworden? Hoe zit het met gezond verstand en het kijken naar functionaliteit? Als we eerlijk zijn laat het overzicht hierboven heel duidelijk zien dat verandering wel degelijk plaats kunnen vinden. Zeker wanneer die gedreven worden door logisch verstand ipv slechts bezuinigingen alleen.  Een ander interessant gegeven is dat tradities en gebruiken kunnen worden overgedragen van het ene krijgsmachtdeel naar het andere.

Historisch verantwoorde oplossing
Als we de kennis over de toekomstige dreigingen vergelijken met de huidige stand van zaken wat betreft de maritieme krijgsmacht (waarover ik al eerder blogde) dan is er een onbalans. Had Pim Fortuyn dan gelijk? Moeten we gewoon de landmacht en de luchtmacht opheffen? Moeten we de huidige op historische gegroeide principes en inmiddels (wellicht) vastgeroeste tradities doorbreken? Dit zal veel kritiek en wellicht boze reacties opleveren.

Ik denk dat er een andere – historische verantwoorde –  manier is die tot een nog beter inzetbare maritieme krijgsmacht kan leiden. In veel aspecten zal het vrijwel gelijk zijn aan de verschillende componenten zoals ik al eerder op dit blog heb uitgewerkt in het oorspronkelijke DutchForce21 concept. Als we naar deze zaak kijken en los komen van Historie, traditie, en vastgegroeide organisatiestructuren dan kunnen we wellicht zoeken naar een functionele organisatie die tegelijk recht doel aan tradities en gebruiken. De vraag is…. hoe?

Lees verder

Deel 2: onze nationale erfenis, wat er blijkbaar in onze genen zit!

In het voorgaande blog: De Koninklijke Marine wordt het enige krijgsmachtdeel dat ons land nog telt! heb ik een inleiding gegeven op de achtergrond van deze serie blogs. Hierbij dus deel 2.

Voor de duidelijkheid herhaal ik eerst mijn conclusie naar aanleiding van deel 1.

Conclusie: De wereld is groot en bestaat voor 70% uit water. Onze welvaart danken wij aan die zee. De kans is groot dat er een (concurentie)strijd ontstaat om grondstoffen, brandstoffen en water. Veel van deze dingen moeten langs chokepoints overzee naar ons land vervoerd worden. Er zijn daarnaast verantwoordelijkheden die wij delen met andere Europese landen en onze NAVO bondgenoten wereldwijd. Bovenal is de wereld er niet veiliger op aan het worden. Nederland heeft dan ook behoefte aan een lange arm, die, indien nodig overal ter wereld kan opereren!

Nationale erfenis
 Wat heeft een klein landje als Nederland daarmee van doen? Nederland heeft al eeuwen de wereldzeeën bevaren en dat doen we nog steeds. Nederlanders blinken uit in vrijwel alle takken van sport die direct of indirect met de zee te maken heeft. Dit is een voordeel, wij zijn er goed in, en we worden dan ook overal voor gevraagd… dat heeft ook een keerzijde: de afhankelijkheid is groot. Laten we die erfenis eens van dichtbij bekijken. Nederlanders voeren al over de wereldzeëen toen er nog geen Nederland bestond. 525 jaar geleden (inmiddels 526 jaar geleden) werd zelfs de eerste hand gelegd aan de vorming van wat we nu de marine noemen.

Eendraght

Als machthebber van de Nederlanden, vaardigde de Habsburgse keizer Maximiliaan II op 8 januari 1488 de Ordonnantie op de Admiraliteit uit. Defensie heeft deze formaliteit aangegrepen om 2013 uit te roepen als jubileumjaar. Ruim drie eeuwen later, in 1813, verleende Koning Willem II, de marine een Koninklijke status.

 Maar is het jubileum wel terecht? Omdat er in 1488 de facto nog geen sprake was van Nederland en een ‘Nederlandse marine’, kun je dit betwisten. “Het had een andere vorm. Maar we hebben de admiraalsfunctie overgenomen van de Spanjaarden,” zei Alan Lemmers, historicus bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, afgelopen dinsdag op Radio 1. De datum in 1813 komt dan dichter in de buurt.

Laten we ook wat verder inzoomen op de meer recente situatie van ons maritieme kunnen:

 • Positie op de ranglijsten: 5e exportland[i] / 7e Importland[ii] /
 • Toegevoegde waarde Maritieme sector voor Nederland[iii]
 • Havens hoog op de wereldranglijsten[iv] Europa: Rotterdam 1e Amsterdam 5e / Wereld: Rotterdam 5e
 • Offshore en maritieme bouwbedrijven worden gevraagd voor de moeilijkste en uitdagendste projecten. Van het bovenwater halen van een gezonken Russische nucleaire onderzeeboot tot het uit de grond stampen van nieuw land.
 • Scheepsbouw van ongekende kwaliteit Nederlandse scheepswerven bouwen geweldige en kwalitatief hoogwaardige schepen voor klanten wereldwijd.

Sultan_Moulay_Ismail dereu_10

Bovenstaande lijstje is niet zomaar bedoeld om even de maritieme sector op te hemelen. Nee het laat zien dat we als land ergens goed in zijn. Dit is één van de kenmerken die ons uniek maakt. Die ons op dit gebied een trede hoger zet dan andere landen. Daar moeten we eigenlijk iets mee doen. Dat zeg ik verkeerd: Daar moeten we eigenlijk meer mee doen!

Conclusie: historisch maar ook nu nog altijd is de zee onlosmakelijk verbonden met ons land. Wij zijn goed in wat we doen, leveren kwaliteit: op-, onder- en overzee!

Deel1:  Belangen van het Koninkrijk der Nederlanden

Deel 2: Onze nationale erfenis, wat er blijkbaar in onze genen zit;

Deel 3: En de oplossing, die nog historisch verantwoord is ook!

Deel 4: Werkbare inrichting volgens de lijnen van DutchForce21


[iii] Stichting Nederland Maritiem Land wil samen met belangrijke publieke en private spelers het imago en de naam van de Nederlandse Maritieme sector verbeteren. De twaalf sectoren realiseerden in 2011 een totale toegevoegde waarde van € 13,8 miljard. Dit is 2,6 procent van het BNP. De sector was goed voor 181.000 banen (2,2 procent van de Nederlandse werkgelegenheid) en een instroom van meer dan 2000 arbeidskrachten. Er zijn ruim 12.000 bedrijven en ondernemingen maritiem actief. http://www.maritiemland.nl/

Deel1: Belangen van het Koninkrijk der Nederlanden

In het voorgaande blog: De Koninklijke Marine wordt het enige krijgsmachtdeel dat ons land nog telt! heb ik een inleiding gegeven op de achtergrond van deze serie blogs. Hierbij dus deel 1.

BZUr0IbCEAEB-JH

(Economische) belangen
Dit blog gaat, zoals gezegd over het nut en noodzaak voor een Nederlandse expeditionaire krijgsmacht, die inzetbaar is voor vrede- en veiligheid, wereldwijd! Ik heb het woordje Economische express tussen haakjes staan. Ik ben tenslotte geen populistisch correct persoon die maar wat in het wilde weg roept omdat dat nu eenmaal populair is bij het gehoor. De economische belangen zijn namelijk direct verbonden met de vrede en veiligheid in de wereld. Ik ben niet het type dat voorstander is van de invasie in Irak, Afghanistan en nu in Mali. Want als men het voor die landen over heeft om mens en materieel op te offeren… om in die landen (onze) democratische normen en waarden te brengen…. waarom dan in zoveel meer landen niet datzelfde doen? Kortom, ik geloof niet in dergelijke operaties. Wat we echter wel kunnen, en naar mijn mening zouden moeten doen, is zorgen dat we in Afrika helpen bij het opbouwen van hun eigen maatschappij. Bij alles wat wij als land doen zouden we anderen als volwaardige partner moeten zien. Maar dit wil ik benadrukken, dit is een secundaire rol van de krijgsmacht.

Onze krijgsmacht is niet bedoeld om als vredesmacht te functioneren. Ik begrijp dat sommige Generaals en Admiraals dat niet met mij eens zijn. Zij zijn blijkbaar nog bezig met de voorbereidingen van de laatste oorlog (Uruzgan/Kunduz type) en daarvoor schaffen zij systemen aan die slechts voldoen voor vredesmissies, en verwaarlozen daarmee de algemene escalatiedominantie. De krijgsmacht is in de eerste plaats het middel dat de regering in kan zetten om de belangen van het land te behartigen. Zij wordt ingezet om de territoriale en bondgenootschappelijke grenzen te beveiligen en indien nodig de integriteit te beschermen.  Vrede en veiligheid en handelsbelangen overlappen elkaar.

Maar laten we nu kijken naar wat actuele en feitelijk gegevens van de wereld om ons heen… Want als we, op een rationele manier, de wereld in ogenschouw nemen dan vallen enkele dingen op:

 • 70% van de wereld is water
 • 95% van de wereldhandel gaat over zee
 • 49% van de wereldhandel in olie moet langs de 7 belangrijkste chokepoints[i]
 • 21 van de 28 mega steden die de wereld teld zijn binnen 100km van de zee gelegen[ii]
 • 50%  van de wereldbevolking leeft binnen 100km van de zee[iii]
 • 95% van de internationale communicatie gaat door onderzeekabels op de bodem van de zeeën en oceanen.
 • Dagelijks zijn er zo’n 23.000 schepen onderweg!

Deze data heb ik niet zelf verzonnen, dit staat in een zeer recente presentatie (slide 2)  van Luitenant Generaal Richard T. Tryon commandant van “U.S. Marine Corps Forces Command”. Dit is overigens niets nieuws. De Verkenningen van Defensie gaven deze inzichten ook al. Maar hey… als de Amerikanen het zeggen….

international-maritime-route

 

Slide drie geeft een veiligheidsbeeld weer wat we ook herkennen uit de verkenningen van Defensie.

Competition for resources, natural disasters, social unrest, hostile cyber activity, violent extremism (criminal, terrorist, religious), regional conflict, proliferations of weapons of mass destruction and advanced weaponry in the hands of the irresponsible are becoming all too common. These challenges are harbingers of potential crisis around the world, and more specifically for naval forces in the littoral regions.

En veel van de eerder genoemde chokepoints bevinden zich midden tussen die potentieel risicovolle gebieden. Europa heeft ook enkele problemen die we niet alleen op kunnen lossen. In het zuiden is er nu al het probleem van masale immigratie richting Europa overzee of via bijvoorbeeld Turkije naar voormalige oostbloklanden, nu EU lidstaten. De Baltische staten, het noordpoolgebied. Allemaal potentiele gebieden waar inbreuken kunnen worden gedaan op de belangen van de Europese landen in zijn algemeenheid en individueel. En hoeveel conflicten zijn er wereldwijd niet geweest, hoeveel vluchtelingen zijn er daardoor niet in beweging gekomen…

BagsTSFCAAAeAd2

Er is een noodzaak voor meer en betere Europese samenwerking. Die verder gaat dan de nu uit bezuinigingsdriften voortkomende activiteiten. Men zou consequenter moeten zijn in het aanschaffen en standaardiseren van gelijkwaardige systemen, onderdelen, wapensystemen, sensorsystemen en procedures. Dit is waar het om gaat bij Compatible zijn. (Niet het vliegen met precies hetzelfde vliegtuig als de Amerikanen. Nee kunnen samenwerken!)

Conclusie: De wereld is groot en bestaat voor 70% uit water. Onze welvaart danken wij aan die zee. De kans is groot dat er een (concurentie)strijd ontstaat om grondstoffen, brandstoffen en water. Veel van deze dingen moeten langs chokepoints overzee naar ons land vervoerd worden. Er zijn daarnaast verantwoordelijkheden die wij delen met andere Europese landen en onze NAVO bondgenoten wereldwijd. Bovenal is de wereld er niet veiliger op aan het worden. Nederland heeft dan ook behoefte aan een lange arm, die, indien nodig overal ter wereld kan opereren!

Deel1:  Belangen van het Koninkrijk der Nederlanden

Deel 2: Onze nationale erfenis, wat er blijkbaar in onze genen zit;

Deel 3: En de oplossing, die nog historisch verantwoord is ook!

Deel 4: Werkbare inrichting volgens de lijnen van DutchForce21


[i][i] Volgens de EIA zijn deze Chokepoints Hormuz, Malaka, Bab el Mandeb, Suez kanaal, Bosporus, Panama kanaal en Deense doorgang naar Baltische zee. Daarnaast worden elders ook enkele andere gebieden genoemd: Gibraltar, Kaap de goede hoop etc. http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3

[iii] Dit neemt de komende decennia naar verwachting steeds meer toe. Bijvoorbeeld in Afrika zien we een beweging vanuit de binnenlanden naar kustgebieden. Voor al deze mensen kan geen degelijke infrasructuur worden aangelegd.

De Koninklijke Marine wordt het enige krijgsmachtdeel dat ons land nog telt!

Niet schrikken hoor, dit zijn niet zozeer mijn eigen woorden.  Omdat er zoveel te zeggen en te schrijven is over mijn ideeën met betrekking tot het inrichten van een maritiem georiënteerde krijgsmacht ga ik dit in een serie blogs publiceren op DutchForce21. Toen ik mijn huidige plannen vwb DutchForce21 zat door te lezen merkte ik op dat hoewel ik tracht niet “politiek correct” te zijn ik toch in sommige gevallen vooral heb proberen te denken volgens de huidige stand van zaken: een verdeling in krijgsmachtdelen, met ieder zo hun gewoontes, tradities en belangen. Ik ben van mening dat veel van die gewoontes en tradities heel erg mooi en waardevol zijn…. maar sommige dienen naar mijn mening doorbroken te worden omdat ze de effectiviteit en kwaliteit van de krijgsmacht juist ondermijnen. Functionaliteit en het realiseren van doelstellingen zijn naar mijn mening belangrijker dan het in stand houden van tradities. Kortom out of the box denken dus!

Een beetje historie…..

1. Opheffing van de Koninklijke Landmacht.

2. Opheffing van de Koninklijke Luchtmacht.

3. De Koninklijke Marine wordt de enige krijgsmacht die ons land nog telt.

4. In de Koninklijke Marine Luchtvaartdienst wordt het vliegend materieel en personeel van de huidige Koninklijke Luchtmacht geïntegreerd.

5. In het Korps Mariniers worden die onderdelen van de Koninklijke Landmacht geïntegreerd die nodig zijn voor defensie- en vredesoperaties op de grond.

6. Er komt een admiraliteit voor de gehele aldus hervormde krijgsmacht, de Koninklijke Marine.

7. Die admiraliteit bestaat uit een admiraal (de door mij sterk opgewaardeerde functie van de huidige chef defensiestaf) en drie vice-admiraals, te weten: a. een vice-admiraal varend materieel en manschappen; b. een vice-admiraal grondtroepen en materieel; c. een vice-admiraal vliegend materieel en personeel. De admiraliteit functioneert als een Raad van Bestuur voor de krijgsmacht, de vice-admiraals daarnaast als divisiedirecteuren voor respectievelijk, zee-, land-, luchttroepen.

8. Boven de admiraliteit staat de minister c.q. staatssecretaris van Defensie, daarin op het managementterrein geassisteerd door de secretaris-generaal van het ministerie van Defensie.

9. Het ministerie van Defensie wordt teruggebracht tot een klein faciliterend apparaat voor de minister c.q. staatssecretaris en voor de krijgsmacht, de Koninklijke Marine. Dit kwalitatief hoogwaardige apparaat ondersteunt de bewindspersoon bij het ontwikkelen van beleid en defensiestrategie en controleert op hoofdlijnen de krijgsmacht op basis van vooraf overeengekomen targets inzake prestaties en uitvoering van het beleid.

Dit was het plan voor Defensie zoals wijlen Pim Fortuyn in hoofdlijnen opstelde in zijn boek: De puinhopen van acht jaar paars. (pagina 175)

Laten we eerlijk zijn de analyse van dhr Fortuyn is niet in alles even vlekkeloos. Ook hij kon niet alles bij het rechte eind hebben. Maar toch… het botweg opheffen van krijgsmachtdelen, met al hun waardevolle ervaringen, en niet te vergeten historie…..  Tja en daar hebben we het grote probleem waarschijnlijk te pakken. Historie!

En toch is er iets voor te zeggen. Dat wil ik in dit blog gaan doen… Eerst zal ik nogmaals de analyse van mijn blog: Maritieme krijgsmacht: van levensbelang! Dunnetjes overdoen, door rationele argumenten:

Deel1:  Belangen van het Koninkrijk der Nederlanden

Deel 2: Onze nationale erfenis, wat er blijkbaar in onze genen zit;

Deel 3: En de oplossing, die nog historisch verantwoord is ook!

Deel 4: Werkbare inrichting volgens de lijnen van DutchForce21

Stay tuned!

Go anywhere, do anything: Tanks!

Zoals ik onlangs via twitter aan de minister van Defensie beloofde zou ik terugkomen op het Zelfstandig opperende tank eskadrons concept dat ik zelf bedacht heb. Nou ja zelf…. Er is in diverse landen uitgebreid studie gedaan naar de mogelijkheden om tanks effectiever te laten opereren.  Het komt nog niet zo veel voor… maar dat komt ook omdat o.a. in de VS de ontwikkelingen van dit wapensysteem zijn stopgezet. Voor ik verder in ga op een relatief betaalbare oplossing maak ik eerst even een zijstapje naar de Verenigde Staten.

Te duur om te annuleren?
Vaak wordt over het gigantische JSF concept gezegd dat dit te duur is om te annuleren. “Too big to fail”.  Ook voor de Nederlandse keuze en de industrie is dat het argument bij uitstek. Maar… In de VS denkt men daar heel anders over: De afgelopen jaren heeft men diverse projecten met een geschatte waarde van $ 46 miljard dollar, voortijdig moeten staken. Of omdat het concept tijdens de tests niet bleek te werken…. Of om geld vrij te maken voor belangrijkere projecten, met name de JSF…  Jammer genoeg zaten hier ook enkele “doorontwikkelingen” bij zoals bijvoorbeeld de Land Attack Standard Missile[i] [ii]. Dit even terzijde om aan te geven dat er soms hele dure projecten gestart en geannuleerd worden. Of veel te dure en overbodige projecten als de JSF worden wel doorgezet wat ten koste gaat van operationele capaciteiten elders bij de krijgsmacht. Bijvoorbeeld de tank.

Tanks
Vaak wordt gezegd dat het hebben en gebruiken van tanks een achterhaald principe is. In veel gevallen is het argument ook gebruikt: “We zetten de tanks niet operationeel in dus ze waren overbodig…”. Maar dit is een echt gelegenheidsargument. Want andere landen zetten hun tanks wel in, in voormalig republiek Joegoslavië  >Denemarken, Afghanistan > Canada[iii], Denemarken. Om maar wat voorbeelden te noemen.  Na verloop van tijd lekte uit dat ook in Nederland cavaleristen hebben getracht om uitzendingen met tanks gerealiseerd te krijgen. Uiteindelijk is dit puur en alleen om politieke redenen niet gebeurt. En waar dat toe kan lijden herinneren we ons vast nog wel als we terug denken aan Srebrenica.  Welke politicus heeft zijn verantwoordelijkheid genomen voor het niet meesturen van Leopard tanks? Het verwijderen van 25mm geschut van de YPR.. waardoor de voertuigen slechter bewapend waren (on…) en uit balans omdat er een flink gewicht was verwijderd?

Lahat_Firing_Leopard_2A4

En nu hebben we recentere politici, voormalig Minister Hillen van het CDA die de beslissing heeft genomen de tanks af te serveren… en nu nog altijd gesteund door minister Hennis die daarachter blijft staan. Alles omdat er nu eenmaal geen geld voor is.  Dit is betrekkelijk: de minister kiest er persoonlijk, bewust weloverwogen voor om het geld anders te besteden…. Namelijk aan 85, oh nee, 68, oh nee, 57, oh nee…….. 35 plus 2 (test) JSF als antwoord op alles. 24/7 en onder alle omstandigheden!

Dit alles zonder er voor te zorgen dat er vervangende gevechtskracht blijft bij de land- en zee dimensies, waar het uiteindelijk wel om draait. Want laten we wel wezen…. Ons eten groeit op het land en onze welvaart komt over zee!  Het kan ook anders!

Cavalerie van de 21e eeuw
In het eerder geplaatste blog: “Details van de Landstrijdkrachten” heb ik al beschreven dat in DutchForce21 de cavalerie zal worden ondergebracht in Een “administratieve” groep. De Combat Support Group. Hierin worden alle Cavalerie, Artillerie, Luchtdoelartillerie en Genie eenheden geclusterd. Binnen deze groep zijn er 4 clusters te weten: Cavalerie, Artillerie, Luchtdoel artillerie en genie. De groep Cavalerie omvat uitgaande van de vierslag vier gemechaniseerde verkenningseskadrons(Fennek) en twee zware tank eskadrons (Leopard2A6+Fennek).

Pantser
Van houdsher verschaft het tankwapen de landstrijdkrachten capaciteit om escalatiedominantie te genereren. Tanks kunnen zowel ter ondersteuning van lichte en zware infanterie optreden. De ondersteuning en zelfs integratie met zware pansterinfanterie is van houdsher de voornaamste manier van optreden. Maar in de toekomst is het door gebruik te maken van nieuwe munitie en sensorsystemen nog beter mogelijk om ook lichte infanterie en Special Forces operationeel te ondersteunen door gebruik te maken van de ultieme capaciteit van de tank: mobiliteit en gevechtskracht!

Lees verder

Future Force Conference 2013: ‘sense of urgency’

Deze week vind de Future Force Conference 2013 in Amsterdam plaats. Deze Conferentie is bedoeld om de nieuwe inrichting van de Koninklijke landmacht – de landcomponent van de Krijgsmacht – tegen het daglicht te houden. Positief ingesteld als ik ben, kan deze conferentie een “turning point” worden, want laten we eerlijk wezen –  de Landstrijdkrachten zijn volledig uitgemergeld!

Tandeloos = nutteloos!
De tanden zijn uit de muil van de tijger gevallen (niet geslagen door een vijand….) Laten we even kort het lijstje afgaan:

Capaciteit / wapensysteem Beschikbaarheid
Tanks (rechtbaanvuur bereik 3km) Geen capaciteit beschikbaar
PRTL / nabijheidsluchtverdediging Geen capaciteit beschikbaar
MLRS / long range strike Geen capaciteit beschikbaar
155 mm PH2000 Zware artillerie
 •   Met nadruk op zwaar, van de 60 systemen zijn   er nog slechts klein aantal in gebruik.
 •   Hoe de luchtmobiele en gemotoriseerde eenheden   te ondersteunen?
PRAT / Anti tank c.q. Long Range Guided Weapon UNDER ARMOUR (>2,5km)
 •   Niet beschikbaar;
 •   de Fennek MRAT zoals bekend voertuig verlaten,   en afvuren met een veel te kleine voorraad van slechts 1 vuurbuis en 10   reloads per 2 voertuigen.
120mm mortieren
 •   Zeer beperkt beschikbaar;
 •   níet meer organiek aan infanterie bataljons   maar ondergebracht binnen artillerie;
 •   Geen smart ammunition beschikbaar.
81mm mortier
 •   Redelijk beschikbaar;
 •   Geen smart ammunition beschikbaar.
Medium calibre wapens
 •   Alleen CV90 beperkt –minus  44 voertuigen;
 •   alleen de Gemechaniseerde infanterie;
 •   Luchtmobiel en gemotoriseerd geen capaciteit.

Volgens mij weet iedere Generaal, al dan niet in het bezit van een leunstoel, dat deze situatie onhoudbaar is. The time to change is NOW! Of aldus John Kotter :

Eight Steps to Transforming Your Organization

 1.Voelbaar, zichtbaar maken van de noodzaak (‘sense of urgency’: ‘gevoel van urgentie’)

 2.Instellen van een krachtige stuurgroep met voldoende middelen, om de noodzakelijke verandering te leiden

 3.Ontwikkelen van een richtinggevende visie annex strategieën om die visie te realiseren

 4.Communiceren van de nieuwe visie

 5.Stimuleren en mogelijk maken conform de nieuwe visie te handelen

 6.Zorgen voor zichtbare kortetermijnsuccessen

 7.Consolideren van verbeteringen en blijven doorvoeren van veranderingen

 8.Veranderingen verankeren in de bedrijfscultuur

En laten we wel wezen, als we bovenstaand overzicht bekijken en beseffen dat we 3 brigades overhouden met gemiddeld 2,33 manouvrebataljons (plus de twee nieuwe Marine Combat Groups (vreemde eenden….) zal het besef doordringen dat er een duidelijke ‘sense of urgency’  bestaat om te veranderen.  Laten we de oplossing voor alles(24/7 en natuurlijk gegarandeerd onder alle omstandigheden J )  – Airpower – toch even buiten beschouwing laten.

Laat onze dames en heren tijdens de conferentie toch alsjeblieft nadenken over het terugkrijgen van zo veel mogelijk gevechtskracht en escalatiedominantie. Oplossingen hoeven naar mijn mening helemaal niet duur te zijn…

Aan de hand van de nota ‘in het belang van Nederland’. Hier toch maar wat gedachtenspinsels…

Algemeen landcomponent

 • Wat zijn de operationele consequenties voor de inzetbaarheid van alle manoeuvrebataljons.
 • Waarom kiest men in deze opzet voor het hebben van 2 brigades met slechts 2 bataljons ipv één gemechaniseerde brigade met 4 bataljons?
 • Hebben Brigades met slechts 2 manoeuvrebataljons niet te weinig manoeuvre eenheden en daardoor een gebrek aan reservecapaciteit?
 • Kan men met 2 á 3 gespecialiseerde bataljons nog wel langdurigere commitment aangaan als het gaat om expeditionaire inzetbaarheid tbv vrede- en opbouwende missies voor de VN?
 • Hoe vangt met het gemis aan gevechtskracht op (geen tanks, weinig artillerie, geen Long-Range Guided Weapons..)
 • De Bushmasters en andere specifieke voertuigen worden nu door alle manoeuvrebataljons gebruikt tijdens humanitaire en vredesmissies (zoals Afghanistan) Hoe werkt dat als straks deze voertuigen vast worden ondergebracht bij de 13e brigade, terwijl de voertuigen eigenlijk op uitzending moeten, bijvoorbeeld met eenheden van de luchtmobiele brigade of de gemechaniseerde brigade? Beperkt dit de flexibiliteit van de landmacht (en korps mariniers) niet juist enorm?
 • Is het verstandig om de brigadehoofdkwartieren verantwoordelijk te laten zijn voor regionale militaire bijstand en de aansturing van de Natres bataljons?

Korps Mariniers –
Hoewel dit officieel geen onderdeel is van deze nota en kamerbrief is, is het toch relatief belangrijk gezien de consequenties voor de manoeuvrebataljons.

 • Wat is de positie van de mariniersbataljons in het kader van deze reorganisatie? Kan dit lostrekken van de mariniers uit de operationele inzet, zoals veelvuldig in Uruzgan gedemonstreerd is, in de nieuwe situatie ook gewoon?
 • Kunnen de mariniers deze verregaande specialisatie wel combineren met de blijvende operationele inzet?
 • Waarom juist deze reorganisatie (naar Marine Combat Units) waarmee de mariniers zich distantiëren van de landmacht eenheden. (andere inzetgebieden, andere structuur, andere wapens.
 • Zouden de mariniers juist niet moeten streven naar meer gelijkwaardigheid en zich moeten inpassen in het roulatieschema ipv zich er uit terug te trekken?
 • Hoe ziet men de ondersteuning door landmachteenheden voor zich als men de structuren van de Mariniers zodanig veranderd dat die volledig anders is dan landmachteenheden? (zelfs gebruik van standaard termen als bataljon, compagnie, peloton worden in de nieuwe organisatie niet meer gebruikt. )

43e gemechaniseerde brigade –
43 Mechbrig blijft onze gemechaniseerde capaciteit, geconcentreerd in Havelte. In de nabije toekomst wordt een pantserinfanteriecompagnie gelegerd in Amersfoort en omgevormd tot test- en experimenteereenheid. Een nog te bepalen Duitse brigade wordt partner, de inzetgebieden zijn vooral Europa, Azië en het Midden-Oosten.

 • Wat gaat men doen aan het opvangen van de gebreken, artillerie, het ontbreken aan tanks etc.
 • Wat is precies de bedoeling van de test- en experimenteereenheid van compagnies grote?
 • Wat is precies de bedoeling van het partnerschap met een Duitse brigade? Is het de bedoeling om de brigade op den duur te laten fuseren bijvoorbeeld?
 • Waarom juist deze specifieke inzetgebieden/specialisaties voor deze brigade?

13e gemotoriseerde brigade –
13 Mechbrig gaat helemaal over op wiel, met Bushmasters en MB 280 CDI als kern. De helft van de 88 vrijkomende CV90’s wordt verkocht, de andere helft komt beschikbaar voor opleidingsdoeleinden, verbetering van de inzetbaarheid en de logistieke reserve. België en Frankrijk zijn de belangrijkste partners en het primaire inzetgebied is Afrika. Hiermee krijgt de krijgsmacht een organieke medium capaciteit.

 • Wat betekend het gemotoriseerd maken van de 13e brigade voor de gevechtskracht van de CLAS?
 • Hoe gaat men deze brigade inrichten?
 • Hoe kan men de huidige lichte/medium gepantserde voertuigen verbeteren zodat deze voor de taak inzetbaar zijn?
 • Hoe kan men enige gevechtskracht genereren door het toevoegen van nieuwe bewapening. Welke wapens zouden dan prioriteit moeten krijgen?
 • Wat is het nut van deze eenheid als ze zelf niets kan en voor gevechtskracht volledig afhankelijk is van anderen (airpower).
 • Hoe denkt men dat de samenwerking met de Belgen en Fransen vorm zal krijgen? Nederland gebruikt momenteel geheel andere wapensystemen, geheel andere organisatiestructuren. De Fransen en Belgen gebruiken zwaar bewapende pantserwielvoertuigen met o.a. tankjagers (90 tot 120mm geschut), 30mm medium wapensystemen en vanuit het voertuig lanceerbare anti-tankwapens.
 • Zijn er plannen voor het (zwaarder) bewapenen en aanpassen van Fennek, Boxer, Bushmaster en MB voertuigen?
 • Tot voor kort was het uitgangspunt van de landmacht dat het vormen van deze gemotoriseerde capaciteit juist negatieve gevolgen had en hogere kosten zou opleveren. Men moet tenslotte wéér een nieuwe soort eenheid inrichtingen, bewapenen, trainen en operationeel ondersteunen wat weer consequenties heeft voor budgetten en personele bezetting. (een hele opleidingslijn extra vanwege andere systemen, doctrine etc.) Hoe kan men deze veranderde inzichten beargumenteren?
 • Waarom juist deze specifieke inzetgebieden/specialisaties voor deze brigade?

11e luchtmobiele brigade –

11 AMB blijft zoals het is, versterkt met een eigen BVE, zoals vermeld in de Nota op Prinsjesdag. De brigade wordt geïntegreerd in de Duitse Division Schnelle Kräfte en blijft wereldwijd inzetbaar. De brigade is hiermee onze lichte capaciteit, uniek in Air Assault optreden.

 • Wanneer is de luchtmobiele brigade werkelijk als luchtmobiele brigade ingezet? En onder welke omstandigheden acht men dat werkelijk realiseerbaar?
 • De meeste missies van deze brigade waren toch zeker gewoon gemotoriseerd met Bushmasters in Uruzgan?
 • In hoeverre is de term initial entry werkelijk toepasselijk op de luchtmobiele brigade?
 • Wat bedoeld men precies met het samenwerken tussen het derde luchtmobiele bataljon en het KCT? Past dit in de reorganisatie die het Korps Mariniers doorvoert waarbij de bataljons Special Operations Capable worden gemaakt?
 • Wat houd de toevoeging van een eigen Brigade Verkenningseskadron precies in? Wat worden de taken van dit eskadron? Welke systemen krijgt het tot haar beschikking?
 • Wat zijn de specifieke inzetgebieden/specialisaties voor deze brigade? (tot nu toe trainden de luchtmobiele infanterie ook in Noorwegen/Schotland onder arctische omstandigheden bijvoorbeeld…