Tagarchief: begroting

De kop en staart van de krijgsmacht

Met het inhoudelijke blog ‘Operationeel concept in grote lijnen’, heb ik de basis gelegd voor DutchForce21. Vervolgens ben ik begonnen met de organisatie van met name de expeditionaire component vorm te geven. Daarbij heb ik als een indicatie gekozen voor bepaalde systemen. Nogmaals gaat het mij niet specifiek om die precieze merken, types etc. Het gaat er meer om dat het naar mijn mening van belang is dat er dergelijke capaciteiten komen of behouden worden. Ook de aantallen zijn daarbij indicatief. Meer is altijd goed, minder heeft grote invloeden op de vierslag[i] en dus het voortzettingsvermogen en slijtage van mens en materieel.

De kop!
In dit blog passeert de top (of kop) van de Defensieorganisatie de revue.  Hieronder volgt het organogram zoals DutchForce21 dat voorziet. Alles om de slagkracht te vergroten en de effectiviteit te verbeteren. Na het organogram volgt een korte opsomming van de diverse onderdelen van de centrale organisatie. Als laatste ga ik uitgebreider in op de taken en het functioneren van de Commandant Ondersteunende Diensten en het Nationaal Territoriaal Commando.

Organisatiestructuur DutchForce21

Organisatiestructuur DutchForce21

Defensie Planning Proces
Defensie moet een stabiele basis gaan krijgen. Die basis kan alleen gegeven worden als men transparant en eerlijk durft te zijn. Dit heeft consequenties voor de militairen en voor de politici.

DutchForce21 gaat uit van een transparant Defensie Planning Proces en een transparant Materieel Proces. Beiden zijn naar mijn mening nu volledig on-transparant. Men is niet consequent in het gebruik van argumenten Kort gezegd krijgt DutchForce21 een DPP waarbij: de regering (minister) in grote lijnen het takenpakket zal omchrijven: de taken, de randvoorwaarden, de limieten, en de financiën. De militaire leiding (CDS) zal het beleid vorm geven, aan de hand van de taken opgedragen door de regering. Hierdoor vereenvoudigd de taakverdeling. De CDS komt vervolgens met een meerjaren plan (wellicht 25 jaar net zoals Nieuw-Zeeland? Dit alles volledig transparant: Het zal voor de hele maatschappij duidelijk zijn dat de minister bezuinigingen doorvoert en daarbij vooraf duidelijk KIEST voor de consequenties die daarbij horen. Nu heeft men jarenlang vol weten te houden dat Nederland in de Premier League meespeelde…. Terwijl er miljarden werden bezuinigt. De bezuinigingen waren ook nog eens bedacht door de militairen zelf, dus als zij het zeggen…

Nee, onze krijgsmacht en ons land verdient volledige openheid van zaken.

 1. CDS presenteert publiekelijk zijn toekomstvisie en analyse van de dreigingen en de rol die Defensie daarin kan spelen.
 2. Op basis van de visie bepaald de regering budget, taken en ambitieniveau van de krijgsmacht.
 3. De CDS reageert daarop met : met het door u beschikbaar gestelde budget kan de krijgsmacht xx% van de taken Uitvoeren. En is het ambitieniveau wel/niet te realiseren.
 4. Moet het met minder? Dan krijgt de minister duidelijk en eerlijk te horen uit welke alternatieven hij/zij kan kiezen en wat daar de operationele en personele gevolgen van zijn.
 5. De CDS voert de door de minister gekozen opdrachten uit.

Dit alles in volledige transparantie. Keuzes en beslissingen zijn voor rekening van de regering/minister, niet voor de uitvoerenden. Nu worden partijpolitieke keuzes genomen op basis van belangen groepen, lobbyisten etc. onder het mom van dat het ministerie ertoe besloten heeft. Nee, de militairen moeten zich niet voor het karretje laten spannen, de verantwoording ligt bij de minister.

Waarom kan de minister spreken over Lijken uit de kast, mismanagement en onvoorziene tegenvallers.. terwijl al deze factoren gevolgen zijn van beslissingen die de minister en haar voorgangers zelf hebben genomen?

“De grens van wat defensie kan verwerken, is bereikt. Maar er kwamen hier telkens financiële lijken uit de kast. Nu we daarmee korte metten maken, kunnen we weer vooruit kijken, in het belang van datzelfde defensie-apparaat.”

Is het niet de keuze voor te duur, en onnodig militair materieel, dat in de plaats komt van nog heel erg goed en effectief materieel (bijv. MP Fregatten vs OPV) Het willen uitvoeren van te dure missies binnen de Defensiebegroting terwijl dit onvoorzien was (bijv. Uruzgan???) En laten we wel wezen. Deze missies zijn keuzes van de regering, dan moet de regering er toch voor zorgen dat de missie betaald wordt… ook de slijtage aan mens en materieel!

Waarom krijgen wij in Nederland van de CDS alleen maar te horen: deze bezuinigingen zijn nodig…. Het is niet leuk, maar ook na de bezuinigingen hebben we een geloofwaardige Defensie? Af en toe klapt er een oud Generaal uit de boot… en uit zijn onvrede over bezuinigingen…. Maar ondertussen zijn de zittende Generaals bezig hun eigen domein, hun eigen KMD, hun eigen directie of eenheid te ontzien.. Dan vallen de klappen op die plekken waar het het meest zeer doet.. Waarom hebben alle KMD nog altijd hun eigen Commando centra naast het Defensie Commando centrum in Den Haag? Terwijl ze toch in feite verantwoordelijk zijn voor het trainen en operationeel gereed stellen van operationele eenheden? Ik denk dat het door deze situatie komt dat men wel “moet” bezuinigen maar dan niet op de eigen ego/ heilige huisjes etc…. u begrijpt het wel.

Het kan overigens anders: IN Zweden, schreef de nu zittende CDS:

“Over the long term, if the government fails to change our mandate and the resources that are allocated to us, we will be forced to disband certain units,” said Gen.  Sverker Göranson, AFC chief, during an Oct. 1 news conference

Publiek kritiek uiten op de beslissingen van de regering door de CDS: het kan dus wel!
Nog maar een stukje kritiek en conclusie van de Zweedse CDS….

The report conceded that although the cost savings and military reorganization programs directed by the government could deliver a functional readiness capacity, it said that this would be at the expense of a lower fighting capability. Moreover, the report suggested that the military’s overall defense role and capability could also be boosted through cross-border defense pacts with neighboring Nordic states.

The conclusion reached by the report is that the military’s capacity to defend Sweden against all land, sea and air threats will continue to weaken unless defense funding is scaled up to a level that ensures adequate manpower, trained forces and modern equipment exist to repel possible attacks against the country’s territorial sovereignty.

Vervolgens mag de politiek dwz regering en oppositie reageren:

The Budget Perspective 2013 report reflects the widening gap between what the Swedish government is proposing in terms of future spending on defense, and what the military needs to provide a credible national defense capacity, said Peter Hultqvist, the Social Democratic chairman of the Swedish parliament’s Committee on Defense.

“The government needs to listen more carefully to what the military are saying, and have been saying for quite some time. Quality defense is not cheap. It comes at a price, and it needs political support to be effective,” Hultqvist said in an interview.

Natuurlijk hebben de Zweden zo hun eigen problemen als het om Defensie gaat, ook zij hebben last van financiële krapte. Kunnen niet alles zelf meer, en zoeken (pooling&sharing) samenwerking met NORDIC, NAVO en EU partners.. maar dit politieke klimaat is er tenminste.

GripenFARPKSS-III U700_amphibious_assault_craft_Finnish_Navy LAND_Archer_155mm_Facing_Forward_lg oh0pat


[i] Rapport Verkenningen gaat o.a. bij beleidsoptie “Veelzijdig inzetbaar” uit van een vierslag.

Advertenties

De keuze is gemaakt….

JSF-AMRAAM-490x277
JSF vuurt AMRAAM af in het kader van tests: typisch voorbeeld van propaganda.
Dit is namelijk totaal niet uniek. Dit is gewoon onderdeel van een testprogramma dat vele vertragingen kent. En toch weet iemand bij defensie/NIFARP dit als een persbericht naar buiten te brengen. Het feit dat dit dagelijkse praktijk is voor alle alternatieven zegt men er voor het gemak maar niet bij.

Ikzelf en velen met mij vragen ons af of die keuze werkelijk is gemaakt op basis van de feiten en eerlijke argumenten… of op basis van oneerlijke propaganda zoals hierboven beschreven. Als we het geheel bekijken zien we een Defensie Industriël Complex dat zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, volledig is binnen gedrongen bij VVD, CDA en Luchtmacht. Men lijkt niet meer in staat om nuchter en objectief naar dingen te kijken. termen als “de beste” worden gebruikt alsof het onmogelijk is om dingen te relativeren. Kort samengevat is de keuze door defensie als volgt verklaard:

Operationele aspecten F-35

Met de F-35A acht Defensie de komende decennia een operationeel verantwoorde taakuitvoering mogelijk. De F-35 biedt in militair-operationeel opzicht de meeste opties en is als enige in staat alle missietypen uit te voeren. Van het bevechten en behouden van luchtoverwicht, het onderdrukken en uitschakelen van vijandelijke (mobiele)luchtafweersystemen tot close air support van eigen troepen. De F-35 biedt bovendien sterk verbeterde waarnemingscapaciteiten die in alle missietypen van grote waarde zijn, in het bijzonder voor de verzameling van inlichtingen, verkenning en bewaking. Het toestel heeft tevens het meeste potentieel voor doorontwikkeling in samenwerking met partners. Belangrijk zijn ook de mogelijkheden voor internationale samenwerking op terreinen zoals training, instandhouding en inzet. Met de keuze voor de F-35A levert Nederland een bijdrage aan het oplossen van de militaire tekortkomingen die de Navo en de EU hebben vastgesteld.

Aldus het rapport actualisatie F-16. (Deze PDF is voorzien van markeringen met commentaar en linkjes naar info.)

Het rapport lijkt uiterlijk nogal veel op een scholieren/studentenverslagje van het middelbare schoolvak techniek, maar dat terzijde.

Rapport actualisatie F-16
De deskundigen vergelijken “gevalideerde” informatie over de JSF met publieke domein (lees GOOGLE) informatie die ook nog eens zeer selectief gebruikt is. (zie voorgaande artikel.)

Wat vooral opvalt in (de hele discussie rondom) de JSF is dat voorstanders het ten alle tijden hebben over de JSF is, de JSF biedt, het toestel heeft. Kortom in alle uitingen blijkt dat defensie (de JSFlobby als geheel) zegt feitelijk te weten dat dit toestel alle dingen kan waarvan men zegt dat het toestel het kan. Het is dus frappant dat de minister zelf, maar sinds kort ook fractievoorzitter van de PvdA Samsom dergelijke uitspraken doen…. Stellig om hun keuze extra body te geven…Maar aan de JSF kleven nog wel degelijk risico’s althans als we documenten uit de VS die dit zeggen serieus nemen natuurlijk.  Zo laat bijgevoegde slide zien dat er er nog zeer veel zaken in het rood/oranje (rood is volledig onbekend, geel – oranje is nog niet vaststaand, groen is zeker!)  vallen als het om de O&S Estimating Risk Based on Technical and Program Information Input Availability gaat. Deze analyse gaat zowel over technische als financiële aspecten… voor de Amerikaanse luchtmacht. Maar waarschijnlijk weet de Koninklijke Luchtmacht beter hoe we de JSF moeten inschatten, toch?

Selectief gegoogle c.q.  gegoochel met feitjes en aannames
Uit officiële rapportages uit met name de VS zelf blijkt overigens dat Nederland vaak de informatie over de JSF rooskleuriger brengt dan in werkelijkheid het geval is. Hierover later meer. Tegen deze context moeten concurrenten het opnemen. Want op basis van deze “gevalideerde” gegevens over de JSF moeten de concurrenten het doen met  via google gevonden artikelen, aanhalingen en voorbeelden uit buitenlandse competities. Daarnaast mochten de “onderzoekers” blijkbaar ook nog eens zeer selectief te werk gaan. Dingen die niet goed uitkwamen zijn weg gelaten. Dingen die wel goed uitkwamen zijn uit den treure herhaald en herhaald. Met als slotconclusie. Alleen de JSF voldoet….

Zo zijn negatieve berichtgevingen over het selectieproces in Noorwegen systematisch weggelaten. Er zijn voldoende artikelen, officiële documenten en bronnen die de onjuistheid van dit proces benadrukken en onderstrepen.  Ook de berichtgeving over de capaciteiten van de nieuwste Gripen telg van Saab zijn zeer selectief gebracht. Men durft te beweren dat er geen gegevens te vinden zijn over bijvoorbeeld de exploitatiekosten, suggereert men dat het toestel voor Zweden slechts een update betreft en niet een geheel nieuw vliegtuig. (zie voorgaande artikel)

Lees verder

Parallellen met Denemarken?

De JSF lobbyisten binnen defensie, kortom de opstellers van het rapport: Actualisatie F16, dat natuurlijk in ons bezit is, lijken zeer veel voorbarige conclusies te trekken. Conclusies die getuigen van ondoorzichtige manipulatie, verdraaiing van feiten en een bepaalde vorm van zelfoverschatting (of onderschatting van weldenkend Nederland?)

In dit artikel wil ik me graag beperken tot enkele observaties over de “argumenten”  waarmee deze ambtelijke lobbyisten hun doel: de aanschaf van de JSF (al was het er maar eentje) er door willen drukken.  Daarnaast wil ik graag de vergelijking maken met: Denemarken!

Belangrijkste punten van kritiek op dit nogal simpel ogende regeringsdocument

 • De keuze VOOR de JSF is nergens feitelijk onderbouwd. Nog altijd zijn aannames als feit gepresenteerd terwijl dit rapport juist het middel zou zijn geweest om feitelijke informatie bijeen te brengen.
 • Defensie heeft er zelf voor gekozen geen officiële kandidaten vergelijking te houden. Dit is niet simpel pech hebben.  Men kiest er bewust voor om voor de overige kandidaten informatie te gebruiken die onvolledig en soms onjuist is.
 • Er zijn gesprekken geweest met fabrikanten, dat is waar. Maar daarbij zijn die kandidaten niet in de gelegenheid gesteld om daadwerkelijk bruikbare feitelijke informatie aan Defensie over te dragen. Zie de klachtenbrief van de  Saab Group hierover (p10).
 • Kandidaten waren zeer zeker bereid om aan een kandidaten vergelijking mee te werken. De suggestie wordt gewekt dat dit niet het geval zou zijn (p10)
 • Het begrip “Commercieel vertrouwelijk” wordt weer van stal gehaald om een echt inhoudelijke onderbouwing volledig onmogelijk te maken.
 • Het rapport is een uitgebreide versie van de Lockheed Martin brochure. Aannames over de JSF worden gebracht als feit. En feiten over alternatieven worden gebracht als onduidelijk, dubieus etc, want het zijn tenslotte openbare bronnen.
 • Men is heel selectief in het gebruik van open bronnen. Het rapport van Janes over exploitatiekosten van diverse gevechtsvliegtuigen is bijvoorbeeld niet terug te vinden. In plaats daarvan gebruikt men dan: Geen bruikbare informatie uit open bronnen gevonden…. De gegevens zijn heel nauwkeurig hoewel dit tegengesproken wordt door Dassault, Boeing en Lockheed Martin, gek genoeg zitten de geschatte bedragen telkens slechts enkele honderden tot duizend dollars onder de door de fabrikanten genoemde bedragen… Kosten waren in werkelijkheid net iets duurder.. noem het maar onnauwkeurig.
 • Men gaat niet in op het falen van de JSF als het gaat om  het “winnen” van de kandidatenvergelijking 2008 (p17). Alle punten waarop de JSF in 2008 als beste uit de bus zou zijn gekomen zijn feitelijk onjuist en achterhaald.
  • Kwaliteit:
  • Levensduurkosten:
  • Levertijd:
  • Overige aspecten:
  • Omdat er van de alternatieven zoals de Saab Gripen E het meest bekend is, zijn daarover ook de meest opvallende feitelijke onjuistheden aan te tonen.  Het lijkt ook wel dat de JSFLobbyisten de Gripen E als grootste gevaar inschatten voor de JSF, hoeveel snerende opmerkingen worden er wel niet gemaakt… die niet relevant zijn ten opzichte van de Nederlandse situatie?

Lees verder

Het waarom van de krijgsmacht (niet)?

In de loop der jaren heb ik alle argumenten tegen – of het hebben van – een krijgsmacht wel gehoord. Voor vele argumenten is wellicht iets te zeggen, ware het niet dat de wereld anders in elkaar zit dan wij zouden willen. Om de stelling te onderbouwen dat – Nederland een expeditionaire krijgsmacht nodig heeft, die inzetbaar is voor vrede- en veiligheid, wereldwijd – laat ik er hier een aantal de revue passeren…

Verkwisting van belastinggeld.
De uitgaven aan Defensie kost ‘ons’ veel en levert ‘ons’ (de burger) niets op. Dit onderwerp is momenteel (eigenlijk de afgelopen 20 jaar) erg in de picture als men beseft dat de financiële situatie momenteel niet zo rooskleurig is. Toch vind ik de uitgaven voor een goede defensie een gerechtvaardigde keuze, zeker als men bedenkt hoe rijk ons land is. Een rijk land, een moderne maar gevaarlijk open maatschappij als de onze heeft heel veel dat het beschermen waard is. Niet alleen dingen van financiële waarde (€ € € en nog eens €), maar ook een democratisch volk, mooie steden, mooie landschappen en natuurgebieden en kennis enz. Om bovenstaande stelling te weerleggen de volgende tegenargumenten: Defensie kost niet alleen geld, het levert zeker iets op:

 • Nederland beschikt momenteel over een krijgsmacht met ongeveer 75.000 militairen en burgerpersoneel. Al deze mensen hebben een baan dankzij Defensie. Zij verdienen hun geld op een eerlijke manier, werk dat meer respect verdient van de ‘burger’ bevolking.
 • Daarnaast zorgen de her- en der gelegen militaire terreinen voor lokale groei en bloei. Te denken valt aan toeleveranciers op diverse niveaus. Opdrachten worden regelmatig geplaatst bij lokale bedrijven.
 • De krijgsmacht leidt haar personeel zeer goed en efficiënt op, personeel dat na een dienstperiode in de burgermaatschappij verdwijnt neemt een schat aan kennis en ervaring mee. Daarnaast nemen zij als het goed is de normen en waarden uit de krijgsmacht mee in de burgermaatschappij.
 • Om de krijgsmacht modern te houden, wordt er veel geld geïnvesteerd in nieuwe technologische ontwikkelingen, waar vaak de burger veel profijt van kan hebben. (ik noem maar uitvindingen zoals GPS, mobiele telefonie, medische apparatuur etc.)
 • Door het belastinggeld te investeren in defensie beschikt de overheid over een instrument dat vrede en veiligheid kan bewaren. Daarnaast kan en wordt de krijgsmacht veelvuldig ingezet ten behoeve van ons, Nederlandse burgers.
 • Het geïnvesteerde belastinggeld wordt voor een deel gebruikt om te investeren in modern materieel. Bij deze opdrachten worden vaak Nederlandse bedrijven ingezet, of wordt de Nederlandse industrie gecompenseerd. Hierdoor vloeit veel belastinggeld terug in de Nederlandse markt. In het geval van buitenlandse orders of compensatieorders vloeien buitenlandse valuta onze “beurs” binnen.

Met het vallen van de muur in Berlijn is de dreiging, en de noodzaak van een krijgsmacht komen te vervallen.
Sinds het vallen van de Berlijner muur en de ondergang van de Sovjet-Unie dachten een hoop landen maar aan één ding, het innen van het vredesdividend. Van dit vredesdividend is echter niet veel terechtgekomen. Door het wegvallen van de twee grote machtsblokken in de wereld kwamen oude vetes weer boven. In diverse landen wakkerden de vlammen op. De VN en de NAVO werden voor nieuwe uitdagingen gesteld. Er kwamen vredesmissies onder de vlag van de VN. Het koste veel bloed en zweet voor men door kreeg hoe te handelen. Drama’s als Srebrenica, Kosovo en Mogadishu zijn hier de voorbeelden van. De dreigingen zijn ondanks beweringen niet verdwenen. Wat te denken van de “Arabische lente” die al gauw een Islamitische winter bleek te worden door de opkomst van de moslimbroederschap. Gevolgen? Burgeroorlogen in Libië, Algerije, Syrië en diverse andere Arabische landen. Toename in onderdrukking van minderheden, vernietiging en vervolging van met name Christenen zijn aan de orde van de dag

(over Open Doors ranglijst: gek genoeg staan er vele landen op deze lijst waar wij als EU en Nederland zeer nauwe betrekkingen mee onderhouden.. Waar ons Koningshuis de deur bij wijze van spreken plat loopt… men bespreekt vast op keurige wijze de bedenkingen over de gang van zaken…..)

Waarom benoemt men niet dat de zogenaamde mensenrechten gebaseerd zijn op christelijke principes?  In een volgende blog zal ik hier verder op ingaan: Verdieping: Wereldse visie op mensenrechten.

Lees verder