Go anywhere, do anything: Tanks!

Zoals ik onlangs via twitter aan de minister van Defensie beloofde zou ik terugkomen op het Zelfstandig opperende tank eskadrons concept dat ik zelf bedacht heb. Nou ja zelf…. Er is in diverse landen uitgebreid studie gedaan naar de mogelijkheden om tanks effectiever te laten opereren.  Het komt nog niet zo veel voor… maar dat komt ook omdat o.a. in de VS de ontwikkelingen van dit wapensysteem zijn stopgezet. Voor ik verder in ga op een relatief betaalbare oplossing maak ik eerst even een zijstapje naar de Verenigde Staten.

Te duur om te annuleren?
Vaak wordt over het gigantische JSF concept gezegd dat dit te duur is om te annuleren. “Too big to fail”.  Ook voor de Nederlandse keuze en de industrie is dat het argument bij uitstek. Maar… In de VS denkt men daar heel anders over: De afgelopen jaren heeft men diverse projecten met een geschatte waarde van $ 46 miljard dollar, voortijdig moeten staken. Of omdat het concept tijdens de tests niet bleek te werken…. Of om geld vrij te maken voor belangrijkere projecten, met name de JSF…  Jammer genoeg zaten hier ook enkele “doorontwikkelingen” bij zoals bijvoorbeeld de Land Attack Standard Missile[i] [ii]. Dit even terzijde om aan te geven dat er soms hele dure projecten gestart en geannuleerd worden. Of veel te dure en overbodige projecten als de JSF worden wel doorgezet wat ten koste gaat van operationele capaciteiten elders bij de krijgsmacht. Bijvoorbeeld de tank.

Tanks
Vaak wordt gezegd dat het hebben en gebruiken van tanks een achterhaald principe is. In veel gevallen is het argument ook gebruikt: “We zetten de tanks niet operationeel in dus ze waren overbodig…”. Maar dit is een echt gelegenheidsargument. Want andere landen zetten hun tanks wel in, in voormalig republiek Joegoslavië  >Denemarken, Afghanistan > Canada[iii], Denemarken. Om maar wat voorbeelden te noemen.  Na verloop van tijd lekte uit dat ook in Nederland cavaleristen hebben getracht om uitzendingen met tanks gerealiseerd te krijgen. Uiteindelijk is dit puur en alleen om politieke redenen niet gebeurt. En waar dat toe kan lijden herinneren we ons vast nog wel als we terug denken aan Srebrenica.  Welke politicus heeft zijn verantwoordelijkheid genomen voor het niet meesturen van Leopard tanks? Het verwijderen van 25mm geschut van de YPR.. waardoor de voertuigen slechter bewapend waren (on…) en uit balans omdat er een flink gewicht was verwijderd?

Lahat_Firing_Leopard_2A4

En nu hebben we recentere politici, voormalig Minister Hillen van het CDA die de beslissing heeft genomen de tanks af te serveren… en nu nog altijd gesteund door minister Hennis die daarachter blijft staan. Alles omdat er nu eenmaal geen geld voor is.  Dit is betrekkelijk: de minister kiest er persoonlijk, bewust weloverwogen voor om het geld anders te besteden…. Namelijk aan 85, oh nee, 68, oh nee, 57, oh nee…….. 35 plus 2 (test) JSF als antwoord op alles. 24/7 en onder alle omstandigheden!

Dit alles zonder er voor te zorgen dat er vervangende gevechtskracht blijft bij de land- en zee dimensies, waar het uiteindelijk wel om draait. Want laten we wel wezen…. Ons eten groeit op het land en onze welvaart komt over zee!  Het kan ook anders!

Cavalerie van de 21e eeuw
In het eerder geplaatste blog: “Details van de Landstrijdkrachten” heb ik al beschreven dat in DutchForce21 de cavalerie zal worden ondergebracht in Een “administratieve” groep. De Combat Support Group. Hierin worden alle Cavalerie, Artillerie, Luchtdoelartillerie en Genie eenheden geclusterd. Binnen deze groep zijn er 4 clusters te weten: Cavalerie, Artillerie, Luchtdoel artillerie en genie. De groep Cavalerie omvat uitgaande van de vierslag vier gemechaniseerde verkenningseskadrons(Fennek) en twee zware tank eskadrons (Leopard2A6+Fennek).

Pantser
Van houdsher verschaft het tankwapen de landstrijdkrachten capaciteit om escalatiedominantie te genereren. Tanks kunnen zowel ter ondersteuning van lichte en zware infanterie optreden. De ondersteuning en zelfs integratie met zware pansterinfanterie is van houdsher de voornaamste manier van optreden. Maar in de toekomst is het door gebruik te maken van nieuwe munitie en sensorsystemen nog beter mogelijk om ook lichte infanterie en Special Forces operationeel te ondersteunen door gebruik te maken van de ultieme capaciteit van de tank: mobiliteit en gevechtskracht!

120_term_pict

DutchForce21 pleit voor herinvoering van de Leopard 2A6 tanks. Niet langer georganiseerd in bataljons verband maar voortaan als zelfstandig opererend eskadron. Door gebruik te maken van Tank Extended Range Munition (TERM) is het mogelijk om een eskadron tanks evenveel gevechtskracht te geven als een bataljon tanks van enkele jaren geleden. Bedenk goed wat dit betekend. Door de inzet van een eskadron á 14 – 16 Leopard 2A6 tanks kan men evenveel effecten genereren en terrein beïnvloeden als waar voorheen rond de 40 – 50 tanks voor nodig waren.  Dit effect kan bereikt worden door inbedding van een verkenningspeloton  (Fennek) die het bereik en de effectiviteit van het eskadron aanzienlijk vergroot. Toevoeging en samenwerking met helikopters, onbemande vliegtuigjes, gevechtsvliegtuigen, andere voertuigen en verkenners te voet zal de effectiviteit nog verder vergroten. Ik behandel achtereenvolgens het concept TERM, een bestaande optie: LAHAT, De inrichting van het tankeskadron en aanverwante aspecten. Ik gebruik hiervoor de oorspronkelijke studie van het concept: Command and Control of the Tank Company/Team Using Tank Extended Range Munitions (1997/1998)

TERM
Heel simpel gezegd zorgt dit nieuwe munitietype er voor dat de tank(eenheid) beter geschikt wordt voor het opereren in verstedelijkte- en onherbergzame c.q. moeilijk doordringbare gebieden. Het gaat er tenslotte om dat het wapensysteem het bereik van de individuele tank sterk vergroot. Tot wel 10 km ten opzichte van het huidige bereik van de 120mm boordwapens van rond de 3 km.

TERM is a new type of tank ammunition. TERM is a “smart” munition fired by the main gun ofthe Abrams Main Battle Tank, Digitized Model (MlA2) at targets up to ten kilometers away. This new capability promises significant returns with regard to combat power. Recent simulations with TERM indicates that the tank company/team can destroy more than twice the number of enemy vehicles while retaining more than onethird of its combat power, compared to a standard tank company/team.2 With TERM, the firing tank may acquire the target by itself or from a flank vehicle with intervisibility to the target as shown in figure 1.

Over-the-Horizon-Targeting is mogelijk met TERM. Men kan een system-of-systems creëren waarbinnen UAV’s, tanks, verkenningsvoertuigen en Infanterie samenwerken om doelen aan te wijzen.Als tanks onderling al op deze manier samenwerken zou al een behoorlijke verbetering zijn ten opzichte van de huidige operationele inzet, waarbij doelen (via de radio) verdeeld moeten worden. De directe toevoeging van een peloton verkenningsvoertuigen van het type Fennek[iv] creëert een formidabel team met hunters (Fennek) en killers (Leopard 2A6). Nogmaals, de vurende tank hoeft zelf niet het doelwit (visueel) in zicht te hebben. De ogen bevinden zich op een hele andere plek, in de lucht, in een ander voertuig (tank of verkenner) op een draagbaar/mobiel systeem (infanterie, artillerie, Special Forces). Toevoeging van een dergelijk systeem  creëert de mogelijkheid dat een eskadron een gebied kan beheersen waarvoor normaal gesproken een bataljon nodig is. (dat is ¼ van het materieel en dus de kosten die we momenteel zouden hebben…)

Because of the increased capabilities provided by TERM, it is reasonable to expect the area of operations for a company/team commander to expand to an area previously covered by a battalion/task force.

TERM drawing

LAHAT[v]
Een inmiddels operationeel voorbeeld van TERM kunnen we vinden in het door Israël Aerospace Industries (IAI) ontwikkelde Lahat.  De voordelen van de LAHAT op een rijtje:

 • Betaalbaar in vergelijking met soortgelijke wapensystemen;
 • Heeft een bereik van zo’n 13km
 • Geschikt tegen landdoelen maar ook als bescherming tegen laagvliegende (antitank) helikopters.
 • Lahat kan worden afgevuurd vanuit 105 en 120mm tankkanons, (maar ook vanuit het 120mm NEMO mortier) maar ook vanuit een lanceerinrichting…. En dus vanuit een helikopter (apache, Cougar, NH90, LSH) maar ook vanaf landvoertuigen en zelfs vanaf vaartuigen.
 • De LAHAT zou dus niet alleen als tankwapen kunnen toegevoegd maar echt een joint munitie worden die ook de helikopters van de luchtmacht en de andere landmacht wapensystemen worden toegevoegd.
 • Meerdere ladingen zijn mogelijk, naast een Antitank/pantser lading (2,5kg >> 800mm pantser doorborend vermogen) zijn er ook alternatieve ladingen mogelijk
 • Licht gewicht: 13kg per stuk. Een lanceerinrichting met 4 missiles weegt slechts 75kg.
 • Andere toepassingen zijn ook mogelijk.. object kamp bewaking etc.

Apache&A109BVS10VikinNemo

Zoals gezegd, lahat is een veelzijdig wapensysteem dat de effectiviteit van een (enkele) tank vergroot. Daarnaast ook het zelf beschermend vermogen dat door de capaciteit tegen helikopters en andere dreigingen ontstaat. Bedenk ook de mogelijkheden hiervan ter bescherming van andere eigen eenheden. De tank is niet slechts een aanvalsmachine… maar is ook ineens de grote beschermende engel! Om een vergelijking te maken: De Hellfire in gebruik voor de Nederlandse Apache gevechtshelikopters kosten $ 68.000 per stuk (range 8km heli) LAHAT kost $ 20.000 (range 13km heli. Het advies van DutchForce21 zou zijn om dit wapensysteem defensie breed in te voeren. Dus niet alleen de tanks, maar ook de helikopters en andere eenheden.

imagesCAB0IF4Z

Om dit wapensysteem te integreren zou slechts een kleine modificatie aan de tanks nodig zijn. De integratie van Laser Target Designation systems in de Fennek voertuigen, en eventueel in andere systemen. Ook zijn er losse draagbare Handheld designators[vi] te koop waarmee doelen kunnen worden aangewezen.  De Lahat is overigens al uitgebreid getest op de Leopard 2A4 tank.

Inrichting zelfstandig tankeskadron
Voor het inrichten van een volledig zelfstandig opererend eskadron zal er veel moeten veranderen. De commandant en de plaatsvervangend commandant (XO) krijgen tenslotte veel meer taken en verantwoordelijkheden toebedeeld. Ook zal er in voorkomende gevallen (heel) anders opgetreden moeten worden. In de studie is onderzocht hoe men de ideale eenheid kan formeren waarbij door het toegenomen bereik (van 3km naar +10km) de ‘span of control’[vii] voor de commandant beheersbaar kan blijven. De effectiviteit, en de veiligheid van de eenheid zijn hier tenslotte van afhankelijk. Men heeft gekeken naar het formeren van een bataljon met tankeskadrons en een verkenningseskadron (optie 1), het formeren van tankeskadrons met geïntegreerde verkenningscapaciteit(optie 2) en het formeren van pelotons bestaande uit tanks en verkenners(optie 3). Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de organisatie hoe de vuurleiding van de eenheden is geregeld. Dit kan bijvoorbeeld op eskadronsniveau, pelotonsniveau of sensor-to-shooter niveau.  Van deze 9 variabelen scoren de verkenners geïntegreerd in het tankeskadron het beste. Daarbij scoort de vuurleidingsoptie Sensor-to-shooter het allerbeste.

As indicated, COA 6, mixed company with sensor-to-shooter fire control results in the best course of action. Mixed company defines the best organization and sensor-to-shooter defines a significant aspect of procedure for the desired command and control configuration.

Hierbij nog een citaat van de geboekte resultaten:

In the model, what kind of operational impact did TERM make? The TERM equipped FCS increased the force lossexchange ratio (total red losses to blue losses) over the baseline between 17% – 58%. The TERM-equipped tanks improved their system exchange ratio (red losses per blue tanks lost) 76%-263% (depending on the specific concept and scenario used). The findings showed a clear improvement in lethality over the base case. The blue tank exchange ratio for several concepts was better than 20 to 1. The use of TERM also impacted survivability, reducing blue tank losses between 11%-34%. TERM also reduced the average number of rounds per kill by as much as a factor of four. The results of the study clearly indicate that TERM provides the promise of a big payoff in both operational effectiveness and operational suitability.

In het kader van de plannen van DutchForce21 pleit ik voor het formeren van twee zelfstandige tankeskadrons. En dan wel volgens de volgende lijnen.

Eskadronsstaf: 2 tanks en 2 commandovoeringsvoertuigen zie bijlage… De commandant en de PV Eskadrons commandant kunnen ieder een gedeelte van de gevechtseenheden aansturen.. Denk bijvoorbeeld aan de Commandant die met 3 pelotons + verkenningspeloton het dieptegevecht voert.. en de PV Esk Commandant die de nabijheidsbeveiliging en logistiek aanstuurt.

4x tankpelotons met 3 of 4 tanks en support voertuig (indien nodig CV90 of Boxer in commandovoeringsvariant maar ook beschikbaar om reserve munitie mee te voeren.

1x verkenningspeloton met 8 tot 12 Fenneks (in mijn optie heb ik per peloton een aantal Direct Fire Support Voertuigen toegevoegd. Dit zijn Fenneks bewapend met 35mm RCWS. Een extra bescherming tbv de voorwaartse verkenners. Dus in plaats van ploegen van twee Fenneks opereert men naar gelang de missie in ploegen van 3 met twee verkenners en een wapendrager, naar het voorbeeld van onderstaande systemen off the shelf te koop, onder 1500kg (gelijk aan Stinger Weapen Platform.)

Panhard VBR b-1024x768-CMI-Defence-Cockerill-CPWS-20-25-30-01 OTO%20Hitfist%2030mm%202

1x logistieke Combat Service Support eenheid: De logistiek zal drastisch veranderen. Enerzijds kan het verbruik van het eskadron verminderen… men heeft ongeveer 4 keer minder munitie nodig…. Maar tegelijkertijd is mobiliteit heel belangrijk en dient men onafhankelijk van een bataljonsorganisatie te opereren. Het bataljon bestaat tenslotte niet meer. In het mobiele gevecht is logistiek en de capaciteit om voertuigen te repareren heel belangrijk.

Operationele inzet
Inzet als volledig eskadron zal vooral nodig zijn in oorlogsomstandigheden. Het is heel waarschijnlijk dat in de toekomst een eskadron niet zozeer als geheel maar in delen uitgezonden kan worden ter ondersteuning van een battlegroup. De toevoeging van één peloton tanks uitgerust met TERM + detachement verkenners (waarbij dus ook samengewerkt kan worden met de anderen verkenningseenheden) vergroot de effectiviteit en de veiligheid van een battlegroup enorm. Men kan in dat opzicht ook zeer goed opereren in verstedelijkte omgeving, in de woestijn, in tropisch Afrika en Azié. Kortom tanks kunnen vrijwel overal ter wereld ingezet worden. En nu met een kwart minder aan logistiek. In plaats van een volledig bataljon slechts één eskadron 9met het effect van een bataljon), ipv een eskadron slechts één peloton met het effect van een eskadron! Natuurlijk laat ik het graag over aan de dames en heren van TNO, CLAS en het nieuw op te richten kenniscentrum gemechaniseerde inzet, om te experimenteren met bovengenoemde systemen. Laat ze het wel doen, als de minister het goed vindt.


[iv] Voor deze taak dient het verkenningsvoertuig Fennek de beschikking te krijgen over een Laser Target Designation System. Om zodoende zelfstandig direct doelwitten voor de, met LAHAT bewapende, Leopard 2A6 aan te wijzen.

Advertenties

4 Comments

 1. Voor het eerst in mijn leven zie ik een Nederlander met toekomst visie als het om defensie gaat, kunt u contact met mij opnemen? Mvg,jerry.

  1. Beste Jerry, bedankt voor je positieve bericht. Ik denk dat je me te veel eer geeft. Er zijn vele mensen met een toekomst visie voor defensie… in alle soorten en maten. De minister en andere politici hebben ook een visie voor defensie namelijk. De JSF- platform centrische visie… overgenomen uit de VS, door diverse landen geadoreerd. Uiteindelijk kun je alles terugbrengen (dus ontdoen van emotie, belangen etc.) tot een concept. En dan kun je puur op conceptniveau dingen met elkaar vergelijken. Het slechte aan de huidige situatie is dat de politiek en defensie-top al jaren suggereren dat er maar één oplossing is. Dat was zo bij alle bezuinigingsoperaties, (kortom afstoten van capaciteiten ipv verbetering efficiency (goed voorbeeld het oprichten van 1 Joint expeditionair commando = gezamenlijk Joint hoofdkwartier) Wat men nu heeft is een soort fake joint aansturing.. uiteindelijk heeft iedere krijgsmachtdeel nog altijd zijn eigen operationeel commando…) dat is zo bij gemaakte en te maken keuzes voor materieel…. Boxer, Fennek, OPV, JSF, Apache en ga zo maar door. Men suggereerde dat de gekozen systemen per definitie de beste waren en dat de andere systemen niet geschikt zouden zijn. Dat men hiervoor oneigenlijke argumenten heeft gebruikt richting volk en parlement… doet er blijkbaar niet toe. De JSF blinkt hier overigens in uit, zoals ik waarschijnlijk wel duidelijk genoeg heb kunnen maken aan de hand van enkele blogs. (o.a. rapport vervanging F16 geheel ontleed.)

   Men kiest dus bewust voor een defensie visie op basis van aannames en het dienen van belangen. in het geval van afstoten tanks, en kiezen voor het superieuriteitsconcept JSF is het duidelijk de belangen van de vermeende industrie gaat voor, daarnaast natuurlijk het politieke belang van doen wat de VS wil dat we doen, en daarvoor verwachten we een beloning…. maar komt die ooit? Of alleen als het de VS uitkomt. En geeft de VS is ongelijk… het belang wat zij horen te dienen is dat van hun eigen bevolking (doen ze ook niet hoor, daar is ook het Military Industrial Complex= MIC onder aanvoering van Lockheed Martin en dus de aandeelhouders… het belang dat uiteindelijk gediend wordt)

   Mijn concept is gewoon “anders” maar ook weer niet zo anders als vele andere landen. Kijk maar eens het concept van Chief Naval Operations USN Admiral Greenert – Payloads over Platforms; Ik kies voor slimme, goed getrainde eenheden, voldoende beschikbaar voor expeditionaire operaties (vierslag), voorzien van modern, modulair en daardoor aanpasbaar c.q. update-baar materieel. Deze eenheden beschikken over voldoende voortzettingsvermogen, reserve onderdelen en munities. Duurzaamheid en dus het zo min mogelijk verbruiken van brandstoffen en grondstoffen is een doelstelling die het algemene belang van Nederland dient. Hoe minder geld, brandstof en/of grondstoffen Nederland kwijt is aan het verdedigen van haar belangen (dat zijn dus ook diezelfde brandstoffen, grondstoffen en geld) des te beter het is om die belangen te dienen. Het uiteindelijke doel van een krijgsmacht is namelijk dat de belangen van Nederland – Dat betekend dus het Nederlandse volk, en niet de groot aandeelhouders / grote geld / Politici en hun top baantjes / doen wat de VS of EU van ons vraagt en daardoor internation aaanzien scoren voor politici en topambtenaren etc.- gediend worden. Daarvoor en daarvoor alleen hebben wij een krijgsmacht…. en die mag rechtvaardig (ook naar anderen/ humanitair) gebruikt worden… maar verdediging staat op nummer 1. En daarvoor heeft Nederland meer capaciteit nodig dan alleen maar max 35 JSF plus twee testtoestellen!

   mijn emailadres is gewoon bekend op dit blog dutchforce21@outlook.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s