Tagarchief: Defensie

Do you know what a SLOC is?

Well it stands for Sea Lines of Communications (SLOC) and it’s more important than you may think. in this age of digital worldwide web, we (and our governments) seem to have forgotten how we get our stuff and all the things we need to live from A to B. Yes you may order your things on Internet, through Ebay, Amazon or some fancy Chinese webstores. But the next thing will be to ship it from A(sia) to B (or Europe:) ofcourse most of these goods come to Europe through our Dutch Main port of Rotterdam. Yes im proud of that.

Well just see and observe this visualization of the world’s shipping routes

“Just remember what DutchForce21 is all about. A maritime focus to (Dutch) armed forces, just because this is the reality.”

About 11 billion tons of stuff gets carried around the world every year by large ships. Clothes, flat-screen TVs, grain, cars, oil — transporting these goods from port to port is what makes the global economy go ‘round.

And now there’s a great way to visualize this entire process, through this stunning interactive map from the UCL Energy Institute

Some previous articles:

Solutions:

Nederlandse toevoeging:

Iedereen die dit fimpje ziet, begrijpt hopelijk direct waarom Dutchforce21 de krijgsmacht een maritieme focus wil geven! En ook waarom dit op een expeditionaire manier zal moeten… en dus de JSF totaal ongeschikt is!!

Lees de serie:

 

 

Advertenties

Telt Nederlandse Defensie nog mee?

Uitzending van Nieuwsuur 17 april 2014.

Deze uitzending bevestigt een aantal standpunten en argumenten die ik hier op mijn blog meerdere malen geuit heb.

dereu_10

Samenvatting op chronologische volgorde aan de hand van de uitzending:

Tijd: 1:00 CV90 ruggengraat van de Nederlandse landstrijdkrachten, geen capaciteit tegen tanks etc. (gevechtshelikopters: Apache is NIET 24/7 inzetbaar!)

Tijd 1:34 Uitverkoop / etalage van Defensie. 4x mijnenvegers, 1x bevoorradingsschip, nog 15x Leopard tanks, 29x nieuwe “ongebruikte” pantserhouwitsers 155mm, 400x Pantserrupsvoertuigen (YPR en M577 etc.) 44x Nieuwe CV9035 Infanterie Gevechtsvoertuigen, 2x Fokker 50 toestellen, 1x Gulfstream VIP toestel, 3x AB412SP SAR helikopters, 9x Cougar Transport helikopters,

Tijd 1:50 Zr. Ms. Amsterdam, bevoorradingschip: Bevoorradingsschepen zorgen voor een groot bereik, en effectieve inzet van marineschepen wereldwijd. Als er dus iets belangrijk is om, gezien de toekomstige inzet van een maritieme krijgsmacht, dan zijn het dergelijke schepen. De Amsterdam zou 25 á 30 jaar mee kunnen, dat betekend dat dit schip toch zeker tot 2020 – 2025 inzetbaar zou moeten kunnen blijven.

international-maritime-routeBappZJDIQAAmScY

Tijd 2:29 citaat journalist is helemaal waar: Defensie heeft zo sinds 1991 zeer veel gevechtskracht, uithoudingsvermogen en flexibiliteit verloren.

Tijd 4:48 Wake-up call? Ik heb al vele malen geschreven over de wake-up call, defensie is steeds meer ingericht geraakt op het uitvoeren van vredesoperaties. DutchForce21 beargumenteerd keer op keer dat dat onterecht is. Dit is iets wat er bij gedaan hoort te worden. Als je in staat bent om te vechten… kun je ook die andere taak uitvoeren. De kerntaak van defensie is vechten om te beschermen! Gordel van instabiliteit licht ook aan de grensen van Europa, daarnaast is de dreiging richting Sea Lines of Communication aanwezig… dit betekend dat wij voorbij de gordel van instabiliteit moeten kunnen opereren om onze koopvaardijschepen vanuit Azië langs Afrika richting Rotterdam te krijgen. Lees verder

Sci Fi wishful thinking: Hi tech platforms vs Boots on the ground

In dit blog wil ik twee recente onderwerpen bespreken die mijns inziens veel met elkaar te maken hebben en uiteindelijk ook weer wijzen richting de tunnelvisie van Defensie als het gaat om hun focus op Hi technology (platform focus) Low on Boots on the ground (dwz manoeuvre eenheden met eigen escalatiedominantie).

De twee onderwerpen:

 1. De aanschaf van 1.667 Civiele Volkswagen Amarok DC 103kW ter vervanging van een deel van de huidige militaire standaard Mercedes-Benz 290GD en Land Rover Defender 110XD WW.
 2. Verkoop van 45 “overbodigeGill MR van Rafael Advanced Defense Systems (inmiddels opgenomen in de productlijn Spike) aan Finland.

Allereerst de observatie dat het niet gaat om extra toegevoegde capaciteit van (goedkope) civiele voertuigen waardoor de licht gepantserde militair gespecificeerde voertuigen elders binnen de organisatie gebruikt kunnen gaan worden. Nee het gaat echt om een vervanging. Goed materieel dat nog langer bruikbaar is (zeker de MB voertuigen) zullen worden afgestoten om vervolgens vervangen te worden door civiele standaard pickups.

De trend
Deze op zichzelf staande gebeurtenissen passen in een duidelijk zichtbare trend. Defensie bezuinigt op capaciteiten die nodig zijn om de manoeuvre eenheden gevechtskracht te laten genereren. Als men hier kritische vragen over stelt is het antwoord steevast: met airpower lossen we dit op. De luchtmacht zal met zijn Apache gevechtshelikopters en F-16 (en daarna de JSF) al de taken waarbij escalatiedominantie nodig is op zich nemen.  We houden infanterie manoeuvre bataljons over die vrijwel uitgekleed zijn als het om gevechtskracht gaat. En nu ook dus nog eens een aanslag op militair geschikte mobiliteit. Ik zie de volgende trends:

 • De focus verschuift van een volledig mobiel georiënteerde krijgsmacht naar een meer statisch georganiseerde krijgsmacht. Belang van hoogtechnologische kampementen met C-RAM bewaking, vliegvelden met dure faciliteiten tbv van de JSF( conditioneren van de boordcomputer onder 15 gr. C, Drone’s Gevechtshelikopters) met een kleine mobiele licht gewicht component die niet zozeer over eigen zware wapens beschikt maar in staat is om snel (hoopt men) luchtsteun etc aan te vragen.
 • Swarming lijkt door bovengenoemde focus een vergeten kind te zijn, of het is juist een reactie op de mogelijke swarming van tegenstanders. Maar is het dan de juiste reactie? (je terugtrekken achter relatieve veiligheid van ommuurde vestingen? Hoe zit het dan met logistiek? Kosten voor tankervliegtuigen etc.?
 • Men gaat er van uit dat men de toekomstige manier van inzetten al weet, men suggereert veelvuldig dat dog-fights tot het verleden behoren, dat directe confrontaties niet meer zullen plaatsvinden (tussen grootmachten c.q. reguliere staten) en dat oorlog voortaan schoon zal zijn.
 • Men suggereert in feite zelfs dat onze krijgsmacht ingezet wordt voor vredesmissies… en dat we dit doen, om democratie, orde en mensenrechten te bevorderen. (meisjes mogen naar school dankzij ons, politiemensen leren we verkeersbonnen uitschrijven etc. Tegelijk is duidelijk dat de (handels)positie (in de wereld voor onze Generaals, Politici en andere hoge ambtenaren) nog altijd het streven op de achtergrond is zowel voor hunzelf als voor ons land natuurlijk. En natuurlijk zijn er veel grondstoffen in Mali te halen. Net zoals in Irak, Afghanistan etc.
 • Verschuiving van eenheden en systemen van direct/volledig inzetbaar tbv het volledige geweldsspectrum naar slechts gedeeltelijk inzetbaar in een beperkt deel van het spectrum.
 • Het Airpower concept van de luchtmacht denkers lijkt breed uitgevoerd te worden as we speak. Dat concept is: Hi -technology (platform) Low on Boots on the ground…
 • Men lijkt zich over te geven aan de alsmaar stijgende kosten, en suggereert dat het er nu eenmaal bij hoort. Augustine’s law nr. 16 heb ik al vele keren aangehaald.

“In the year 2054, the entire defense budget will purchase just one tactical aircraft. This aircraft will have to be shared by the Air Force and Navy 3½ days each per week except for leap year, when it will be made available to the Marines for the extra day.”

 • Aantallen eenheden, wapensystemen nemen af, terwijl de taken, verantwoordelijkheden en inzetfrequentie toenemen. Men suggereert vreemd genoeg regelmatig dat de hoogwaardige kwaliteit dit kan compenseren… Dit is natuurlijk maar gedeeltelijk mogelijk. Zelfs een JSF kan zich niet op twee of 3 plaatsen tegelijkertijd begeven. Numbers do matter!

Financieel gedreven én wishful thinking
Deze twee recente nieuwsberichten passen in een hele rij veranderingen die financieel gedreven lijken. Maar er is meer aan de hand denk ik. Zoals de kop van dit blog aangeeft is er, naar mijn bescheiden mening, binnen defensie een eenzijdige focus op Sci Fi wishful thinking. Deze focus is overigens bij alle krijgsmachtdelen breed zichtbaar. Men heeft een bepaalde visie op de eigen (gewenste) capaciteiten en daar zal koste wat het kost aan gewerkt moeten worden. Weg tanks, weg (merendeel) artillerie, weg spiksplinternieuwe Fenneks, CV90 en diverse andere systemen… Weg gevechtskracht, mobiliteit en incasseringsvermogen.

De grondgedachte van deze tunnelvisie is dat onze technologische voorsprong zo groot is dat we gevaarlijke situaties met onze sensoren altijd tijdig zullen waarnemen en vervolgens dmv Airpower ten allen tijde onschadelijk kunnen maken.  Dat aan dit hoogwaardige technologische platform gefocuste concept …. Want meer is het in feite niet, voornamelijk aannames aan ten grondslag liggen wil men niet erkennen. Men spreekt dan ook altijd over de JSF en andere troetelkindjes alsof het al feitelijk bewezen is dat het altijd zo in de praktijk zal werken.  Maar om in de woorden van Steven Seagal te spreken:

“Assumptions are the mother of all fuckups.”

Vroeger, (nog niet zo lang geleden) was het argument toch…. als het voor oorlog geschikt is dan kan het ook vredesmissies uitvoeren?  Een uitgezonden battlegroup zou zich toch in principe volledig zelfstandig moeten kunnen redden en dus over voldoende gevechtskracht beschikken om dat gedurende een bepaalde periode te kunnen bewerkstelligen?

Enkele voorbeelden van aannames:

 • Stealth werkt nu, blijft de komende 10 á 20 jaar superieur en er zullen geen tegenmaatregelen plaatsvinden waardoor stealth achterhaald kan worden.
 • Nederlandse militairen zijn de afgelopen jaren nooit ingezet in situaties waarbij wapens met een groter bereik nodig waren, dus is het niet nodig.
 • Airpower kan 24/7 onder allen omstandigheden en te allen tijde escalatiedominantie genereren
 • Blijkbaar heeft men de aanname gedaan dat men met airpower even effectief en “goedkoper” de missies kan uitvoeren waarvoor inmiddels de alternatieven bij defensie zijn wegbezuinigd of zullen worden wegbezuinigd. (Weg tanks, Weg (merendeel) artillerie, weg spiksplinternieuwe Fenneks, CV90 en diverse andere systemen…)
 • De platformen zijn zo hoogwaardig en de sensoren zo goed dat we ten alle gewaarschuwd zullen worden en maatregelen kunnen treffen. Hoe zit dat bij een OPV op anti-piraterij missie indien die geconfronteerd blijkt te worden met een Zijderups raket?

Geen verdringingseffecten?
Het doel van het overbodig maken van diverse moderne (wapen)systemen is om geld te besparen. Men koopt daarvoor in de plaats nog duurdere systemen die op zichzelf echter veel minder presteren, niet over de gevechtskracht beschikt en niet in staat zijn in het gehele geweldsspectrum te opereren. We kopen er ook nog eens minder omdat er nu eenmaal bezuinigt moet worden. Het geld dat enerszijds bespaard lijkt te worden door (militaire capabele voertuigen te vervangen door civiele standaard voertuigen) wordt…. aan de andere kant met bakken over de schutting geworpen…

Heel vaak brengt men (dwz politici, ambtenaren en militairen) naar voren dat projecten als de JSF, JSS, Boxer (om wat meer dan één voorbeeld te noemen) geen verdringingseffecten tot gevolg hebben. Maar hoe moeten we die verdringingseffecten definiëren? Gaat het dan alleen om geld? Hoe noemen voorstanders (van deze projecten) het dat er geld bezuinigt moet worden, en dat daarom sommige capaciteiten worden opgeheven, gereduceerd of vervangen door civiel wapenpark) En dat tegelijk aan de andere kant diverse systemen koste wat het kost doorgevoerd moeten worden? (vergeet hierbij Augustine’s law 16 niet!)

Ik zie het verdringingseffect vooral in capaciteiten… want dan wordt de verdringing pas echt duidelijk.

Als de krijgsmacht nu al niet eens meer terreinwaardige gevechtswagens (zoals de LaRo en MB kan betalen… en daarom kiest voor civiele voertuigen… waar gaan we dan naar toe? Is het echt zo dat men denkt in de toekomst alleen nog maar met Airpower af te kunnen? Deze pickup lijkt weer een bewijs te zijn dat dit concept hoogtij viert…. Want vrijwel geen boots on the ground nodig… dus waarom zou je militaire terreinvoertuigen gebruiken als het ook civiel kan?

Het lijkt me relevant om enkele vragen als afsluiting te stellen. Wie de antwoorden weet mag het zeggen!

 • Hoewel de Amarok een goedkoop voertuig is, lijkt het hebben van een extra type voertuig tot extra kosten. Althans dit is normaal het argument om juist iets NIET te doen. (bijvoorbeeld een luchtmacht met twee typen gevechtsvliegtuig bijv. JSF + GripenE) De voertuigen komen erbij en zullen een deel van de voertuigen vervangen. Dus de oude en nieuwe voertuigen zullen allebei afzonderlijk een logistieke support lijn nodig houden. Waarom is het nu ineens wel rendabel?
 • Waarom worden de vrijkomende MB niet gewoon gebruikt tbv de overblijvende eenheden en de invulling van NATRES en 13e gemotoriseerde Brigade?
 • Ditzelfde voor de nu weg te bezuinigen/te verkopen Spike missile launchers, waarom niet behouden en (her)verdelen over resterende eenheden?
 • Hoe moet dat met de voertuigen (LaRo) van het Korps Mariniers? Die eenheden hebben namelijk nog altijd de behoefte om vanaf een landingsvaartuig het strand op te rijden. Daarvoor moet het dus door water kunnen waden. (90cm?)
 • In hoeverre past de aanschaf van deze civiele pickups en het afstoten van zo’n 45 Gill/Spike MR lanceerinrichtingen in het concept dat men voor de Future Force (Landstrijdkrachten) aan het uitdenken is? (Andere afstotingen natuurlijk ook niet vergeten…)

Future Force Conference 2013: ‘sense of urgency’

Deze week vind de Future Force Conference 2013 in Amsterdam plaats. Deze Conferentie is bedoeld om de nieuwe inrichting van de Koninklijke landmacht – de landcomponent van de Krijgsmacht – tegen het daglicht te houden. Positief ingesteld als ik ben, kan deze conferentie een “turning point” worden, want laten we eerlijk wezen –  de Landstrijdkrachten zijn volledig uitgemergeld!

Tandeloos = nutteloos!
De tanden zijn uit de muil van de tijger gevallen (niet geslagen door een vijand….) Laten we even kort het lijstje afgaan:

Capaciteit / wapensysteem Beschikbaarheid
Tanks (rechtbaanvuur bereik 3km) Geen capaciteit beschikbaar
PRTL / nabijheidsluchtverdediging Geen capaciteit beschikbaar
MLRS / long range strike Geen capaciteit beschikbaar
155 mm PH2000 Zware artillerie
 •   Met nadruk op zwaar, van de 60 systemen zijn   er nog slechts klein aantal in gebruik.
 •   Hoe de luchtmobiele en gemotoriseerde eenheden   te ondersteunen?
PRAT / Anti tank c.q. Long Range Guided Weapon UNDER ARMOUR (>2,5km)
 •   Niet beschikbaar;
 •   de Fennek MRAT zoals bekend voertuig verlaten,   en afvuren met een veel te kleine voorraad van slechts 1 vuurbuis en 10   reloads per 2 voertuigen.
120mm mortieren
 •   Zeer beperkt beschikbaar;
 •   níet meer organiek aan infanterie bataljons   maar ondergebracht binnen artillerie;
 •   Geen smart ammunition beschikbaar.
81mm mortier
 •   Redelijk beschikbaar;
 •   Geen smart ammunition beschikbaar.
Medium calibre wapens
 •   Alleen CV90 beperkt –minus  44 voertuigen;
 •   alleen de Gemechaniseerde infanterie;
 •   Luchtmobiel en gemotoriseerd geen capaciteit.

Volgens mij weet iedere Generaal, al dan niet in het bezit van een leunstoel, dat deze situatie onhoudbaar is. The time to change is NOW! Of aldus John Kotter :

Eight Steps to Transforming Your Organization

 1.Voelbaar, zichtbaar maken van de noodzaak (‘sense of urgency’: ‘gevoel van urgentie’)

 2.Instellen van een krachtige stuurgroep met voldoende middelen, om de noodzakelijke verandering te leiden

 3.Ontwikkelen van een richtinggevende visie annex strategieën om die visie te realiseren

 4.Communiceren van de nieuwe visie

 5.Stimuleren en mogelijk maken conform de nieuwe visie te handelen

 6.Zorgen voor zichtbare kortetermijnsuccessen

 7.Consolideren van verbeteringen en blijven doorvoeren van veranderingen

 8.Veranderingen verankeren in de bedrijfscultuur

En laten we wel wezen, als we bovenstaand overzicht bekijken en beseffen dat we 3 brigades overhouden met gemiddeld 2,33 manouvrebataljons (plus de twee nieuwe Marine Combat Groups (vreemde eenden….) zal het besef doordringen dat er een duidelijke ‘sense of urgency’  bestaat om te veranderen.  Laten we de oplossing voor alles(24/7 en natuurlijk gegarandeerd onder alle omstandigheden J )  – Airpower – toch even buiten beschouwing laten.

Laat onze dames en heren tijdens de conferentie toch alsjeblieft nadenken over het terugkrijgen van zo veel mogelijk gevechtskracht en escalatiedominantie. Oplossingen hoeven naar mijn mening helemaal niet duur te zijn…

Aan de hand van de nota ‘in het belang van Nederland’. Hier toch maar wat gedachtenspinsels…

Algemeen landcomponent

 • Wat zijn de operationele consequenties voor de inzetbaarheid van alle manoeuvrebataljons.
 • Waarom kiest men in deze opzet voor het hebben van 2 brigades met slechts 2 bataljons ipv één gemechaniseerde brigade met 4 bataljons?
 • Hebben Brigades met slechts 2 manoeuvrebataljons niet te weinig manoeuvre eenheden en daardoor een gebrek aan reservecapaciteit?
 • Kan men met 2 á 3 gespecialiseerde bataljons nog wel langdurigere commitment aangaan als het gaat om expeditionaire inzetbaarheid tbv vrede- en opbouwende missies voor de VN?
 • Hoe vangt met het gemis aan gevechtskracht op (geen tanks, weinig artillerie, geen Long-Range Guided Weapons..)
 • De Bushmasters en andere specifieke voertuigen worden nu door alle manoeuvrebataljons gebruikt tijdens humanitaire en vredesmissies (zoals Afghanistan) Hoe werkt dat als straks deze voertuigen vast worden ondergebracht bij de 13e brigade, terwijl de voertuigen eigenlijk op uitzending moeten, bijvoorbeeld met eenheden van de luchtmobiele brigade of de gemechaniseerde brigade? Beperkt dit de flexibiliteit van de landmacht (en korps mariniers) niet juist enorm?
 • Is het verstandig om de brigadehoofdkwartieren verantwoordelijk te laten zijn voor regionale militaire bijstand en de aansturing van de Natres bataljons?

Korps Mariniers –
Hoewel dit officieel geen onderdeel is van deze nota en kamerbrief is, is het toch relatief belangrijk gezien de consequenties voor de manoeuvrebataljons.

 • Wat is de positie van de mariniersbataljons in het kader van deze reorganisatie? Kan dit lostrekken van de mariniers uit de operationele inzet, zoals veelvuldig in Uruzgan gedemonstreerd is, in de nieuwe situatie ook gewoon?
 • Kunnen de mariniers deze verregaande specialisatie wel combineren met de blijvende operationele inzet?
 • Waarom juist deze reorganisatie (naar Marine Combat Units) waarmee de mariniers zich distantiëren van de landmacht eenheden. (andere inzetgebieden, andere structuur, andere wapens.
 • Zouden de mariniers juist niet moeten streven naar meer gelijkwaardigheid en zich moeten inpassen in het roulatieschema ipv zich er uit terug te trekken?
 • Hoe ziet men de ondersteuning door landmachteenheden voor zich als men de structuren van de Mariniers zodanig veranderd dat die volledig anders is dan landmachteenheden? (zelfs gebruik van standaard termen als bataljon, compagnie, peloton worden in de nieuwe organisatie niet meer gebruikt. )

43e gemechaniseerde brigade –
43 Mechbrig blijft onze gemechaniseerde capaciteit, geconcentreerd in Havelte. In de nabije toekomst wordt een pantserinfanteriecompagnie gelegerd in Amersfoort en omgevormd tot test- en experimenteereenheid. Een nog te bepalen Duitse brigade wordt partner, de inzetgebieden zijn vooral Europa, Azië en het Midden-Oosten.

 • Wat gaat men doen aan het opvangen van de gebreken, artillerie, het ontbreken aan tanks etc.
 • Wat is precies de bedoeling van de test- en experimenteereenheid van compagnies grote?
 • Wat is precies de bedoeling van het partnerschap met een Duitse brigade? Is het de bedoeling om de brigade op den duur te laten fuseren bijvoorbeeld?
 • Waarom juist deze specifieke inzetgebieden/specialisaties voor deze brigade?

13e gemotoriseerde brigade –
13 Mechbrig gaat helemaal over op wiel, met Bushmasters en MB 280 CDI als kern. De helft van de 88 vrijkomende CV90’s wordt verkocht, de andere helft komt beschikbaar voor opleidingsdoeleinden, verbetering van de inzetbaarheid en de logistieke reserve. België en Frankrijk zijn de belangrijkste partners en het primaire inzetgebied is Afrika. Hiermee krijgt de krijgsmacht een organieke medium capaciteit.

 • Wat betekend het gemotoriseerd maken van de 13e brigade voor de gevechtskracht van de CLAS?
 • Hoe gaat men deze brigade inrichten?
 • Hoe kan men de huidige lichte/medium gepantserde voertuigen verbeteren zodat deze voor de taak inzetbaar zijn?
 • Hoe kan men enige gevechtskracht genereren door het toevoegen van nieuwe bewapening. Welke wapens zouden dan prioriteit moeten krijgen?
 • Wat is het nut van deze eenheid als ze zelf niets kan en voor gevechtskracht volledig afhankelijk is van anderen (airpower).
 • Hoe denkt men dat de samenwerking met de Belgen en Fransen vorm zal krijgen? Nederland gebruikt momenteel geheel andere wapensystemen, geheel andere organisatiestructuren. De Fransen en Belgen gebruiken zwaar bewapende pantserwielvoertuigen met o.a. tankjagers (90 tot 120mm geschut), 30mm medium wapensystemen en vanuit het voertuig lanceerbare anti-tankwapens.
 • Zijn er plannen voor het (zwaarder) bewapenen en aanpassen van Fennek, Boxer, Bushmaster en MB voertuigen?
 • Tot voor kort was het uitgangspunt van de landmacht dat het vormen van deze gemotoriseerde capaciteit juist negatieve gevolgen had en hogere kosten zou opleveren. Men moet tenslotte wéér een nieuwe soort eenheid inrichtingen, bewapenen, trainen en operationeel ondersteunen wat weer consequenties heeft voor budgetten en personele bezetting. (een hele opleidingslijn extra vanwege andere systemen, doctrine etc.) Hoe kan men deze veranderde inzichten beargumenteren?
 • Waarom juist deze specifieke inzetgebieden/specialisaties voor deze brigade?

11e luchtmobiele brigade –

11 AMB blijft zoals het is, versterkt met een eigen BVE, zoals vermeld in de Nota op Prinsjesdag. De brigade wordt geïntegreerd in de Duitse Division Schnelle Kräfte en blijft wereldwijd inzetbaar. De brigade is hiermee onze lichte capaciteit, uniek in Air Assault optreden.

 • Wanneer is de luchtmobiele brigade werkelijk als luchtmobiele brigade ingezet? En onder welke omstandigheden acht men dat werkelijk realiseerbaar?
 • De meeste missies van deze brigade waren toch zeker gewoon gemotoriseerd met Bushmasters in Uruzgan?
 • In hoeverre is de term initial entry werkelijk toepasselijk op de luchtmobiele brigade?
 • Wat bedoeld men precies met het samenwerken tussen het derde luchtmobiele bataljon en het KCT? Past dit in de reorganisatie die het Korps Mariniers doorvoert waarbij de bataljons Special Operations Capable worden gemaakt?
 • Wat houd de toevoeging van een eigen Brigade Verkenningseskadron precies in? Wat worden de taken van dit eskadron? Welke systemen krijgt het tot haar beschikking?
 • Wat zijn de specifieke inzetgebieden/specialisaties voor deze brigade? (tot nu toe trainden de luchtmobiele infanterie ook in Noorwegen/Schotland onder arctische omstandigheden bijvoorbeeld…

Nationaal Territoriaal Commando – Nationale functie

De rol van Defensie in de bescherming van het Nederlandse grondgebied en de ondersteuning van het Nederlandse gezag (provinciale, gemeentelijke autoriteiten) Politie, Brandweer, Ambulancediensten etc.) lijkt een soort van tweederangs taak. Niets is minder waar. Uiteindelijk is de hoofdtaak van Defensie het beschermen van de inwoners, de belangen van ons land en volk. Daarom kies ik er voor om ook deze taken en organisatie van Defensie tegen het licht te houden.

De krijgsmachtdelen zullen, zoals gezegd, verantwoordelijk zijn voor het gereedstellen van compleet uitgeruste en getrainde operationele eenheden. Deze eenheden worden vervolgens gedetacheerd bij het Gezamenlijk Operationeel Commando(GOC) voor expeditionaire operaties of bij het Nationaal Territoriaal Commando (NTC) voor nationale taken. Na de uitvoerige blogs over de (benodigde c.q. gewenste) expeditionaire capaciteiten van de krijgsmacht volgt  in dit blog een uitwerking van de nationale capaciteiten en organisatie> tenminste als het aan DutchForce21 ligt.

Organcompleet DutchForce21

Nationaal Territoriaal Commando
Het NTC is verantwoordelijk voor alle nationale inzet waaronder KMar, Kustwacht bijstand aan civiele autoriteiten. Het NTC zal worden ingericht om optimaal samen te kunnen werken met nationale, provinciale en lokale overheden, politie, brandweer en ambulance diensten. In gewone dagelijkse situaties zal het NTC ondersteunend en dienstverlenend zijn ingesteld. Echter, het NTC biedt de mogelijkheid om in geval van nood, nationale crisis, ramp of (God verhoede: oorlog) op te schalen en eventueel de coördinatie van de civiele autoriteiten over te nemen. Het NTC krijgt voor de uitvoering van haar taken de beschikking over een aantal basiscapaciteiten. Daarnaast zullen waar nodig, gedurende langere of kortere periode door de KMD gereed gestelde eenheden ter beschikking van het NTC kunnen worden gesteld.  Het NTC beschikt over een aantal Nationale componenten, en een viertal Regionale Militaire Commando’s (RMC). Eerst de Nationale Component.

Taken

 • Coordinatie van dienstverlening aan civiele overheden en hulpdiensten
 • Bewaking en bescherming luchtruim en Exclusieve Economische Zone (kustwacht en wachtschip functie)
 • In geval van grote crisis of oorlog verantwoordelijk voor bescherming en integriteit van Nederland (homeland security)
 • Beveiliging van objecten, bescherming van locaties
 • Begeleiden van militaire transporten en kolones door Nederland
 • Inzet van Nationale Reserve eenheden

GripenENL

Hoofdkwartier NTC
In dit hoofdkwartier (HKNTC) is de staf en enkele ondersteunende eenheden van het NTC gevestigd. De staf is verantwoordelijk voor de aansturing van de nationale componenten, de vier RMC’s en de eventuele aanvraag en aansturing van eenheden die vanuit de KMD worden gedetacheerd. Het hoofdkwartier zal tevens beschikken over een All Sources Inteligence Cell NTC (ASIC NTC) een detachement van de MIVD. Ook kan de Commandant NTC beschikken over een Special Forces groep, van de KMAR en eventuele andere eenheden. Waar nodig kan er overigens direct contact zijn tussen het hoofdkwartier van de RMC en eventueel toegevoegde eenheden. Om een volledig beeld te krijgen wat er rondom Nederland gebeurd zal het HKNTC de beschikking krijgen over middelen om direct contact, informatie en bevelvoering over Quick Reaction Alert (QRA) vliegtuigen, Maritieme Patrouillevliegtuigen, Kustwachtvaartuigen etc. De aansturing van dergelijke missies zullen dan ook vanuit het HKNTC worden aangestuurd. De KMD zijn slechts leverancier van mens en materieel.

Koninklijke Marechaussee
Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige situatie is dat de KMAR zal worden geïntegreerd in het NTC. Nee DutchForce21 gaat zelfs nog verder. De Staf van de KMAR zal de basis vormen voor het NTC en de uitvoering van nationale operaties. De KMAR heeft tenslotte de meeste ervaring op dat gebied en is voor 80% (schatting) voornamelijk bezig met dergelijke taken. De Staf van de huidige KMAR zal dus gebruikt worden voor de vorming van  het NTC. De overige eenheden en taken van de KMAR zullen blijven bestaan. Varende eenheden zullen worden ondergebracht bij de kustwacht.

Kustwacht in Nederland en de overzeese gebiedsdelen
De kustwacht in Nederland en de overzeese gebiedsdelen zullen worden toegevoegd aan het NTC. Op lokaal niveau zullen enkele van de Regionale Militaire Commando’s(RMC)  kustwacht onderdelen in de organisatie krijgen. Hierin zijn de RMC’s  dus op maat gemaakt voor de omstandigheden waarin de regio zich bevind. De Koninklijke Marine zal vanuit haar Green Water capaciteit beschikken over:

Netherlands Coastal Operations Command (NLCOC)  

 • ·         Mobiele staf: Coastal Operations Squadron

 • ·         4 OPV’s Holland klasse (aangepast aan nieuwe taken)

 • ·         huidige 10 Alkmaar klasse mijnenbestrijdingsvaartuigen en in de toekomst (hopelijk) nieuwe multifunctionele vaartuigen.

 • ·         De Amfibische Bootgroep zoals omschreven onderaan dit blog: Zeestrijdkrachten

   

strb2010_20100224_1563248721

De Koninklijke Luchtmacht levert diensten op het gebied van Helikopters en Maritieme Patrouillevliegtuigen en zal daarvoor volledig uitgeruste en getrainde toestellen leveren:

Transport Heli Wing
298 TH Squadron          Gilze Rijen        16 Chinook
299 TH Squadron          Gilze Rijen        16 NH90 TTH
300 TH Squadron          Gilze Rijen        16 NH90 TTH (opleiding)

Gevechts Heli Wing
301 AH Squadron         Gilze Rijen        12 AH-64D Apache + 4 LSH
302 AH Squadron         Gilze Rijen        12 AH-64D Apache + 4 LSH
303 AH Squadron         Ft. Hood / USA    12 AH-64D Apache + 4 LSH (opleiding)

Maritieme Heli Wing
305 MH Squadron         De Kooy          16 NH90 NFH
306 SM Squadron         De Kooy          4 NH90 SMH + 6 LSH-SM + 6 NUAS

320 Tactical Patrol Squadron          Eindhoven        6 SC130J (MPA ) / 6 KC130J / 4x harvest HAWK

C130J MPA conversion

Regionale Militaire Commando’s
Vanwege bezuinigingen zijn in het verleden vele capaciteiten wegbezuinigde en vreemd genoeg direct verbonden aan de operationele eenheden. Bijvoorbeeld het feit dat de expeditionaire Brigade hoofdkwartieren verantwoordelijk zijn voor regionale aangelegenheden is een vreemde zaak. Wat als er een ramp gebeurd en het expeditionaire brigadehoofdkwartier is van huis?

Regionale taken defensie

Hoe kan het dat bijvoorbeeld de Commandant 11e Luchtmobiele Brigade verantwoordelijk is voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland, terwijl ze hun eenheden niet ter plekke hebben maar in Schaarsbergen en Steenwijk( met uitzondering van het NATRES bataljon)? Wat bezuinigt men nu werkelijk door deze oplossing? In DutchForce21 kies ik voor duidelijke structuren en ook herkenbaarheid van de krijgsmacht in het land. Lokale aanwezigheid is dus wel degelijk van belang.

Het Nationaal Territoriaal Commando zal bestaan uit vier regionale militaire commando’s.

a.            RMC Zuid – Zeeland / Noord-Brabant / Limburg

b.            RMC Noord – Groningen / Friesland / Drenthe / Overijsel

c.            RMC Midden – Noord-Holland / Zuid-Holland / Utrecht / Flevoland / Gelderland

d.            RMC Caribisch Gebied (RMC CARIB)– Aruba / Curaçao / BES eilanden

De RMC’s zijn bedoeld om alle ondersteuningstaken van civiele autoriteiten te coördineren en uit te voeren. Daarvoor hebben de RMC’s in de eerste plaats een eigen kleine staf ter beschikking en beschikt ieder RMC over een NatRes bataljon van zo’n 500 tot 750 reservisten.

Voor speciale bijstand kunnen tijdelijk ook operationeel eenheden worden toegevoegd, van CLAS, CLSK of CZSK.

NATRES of Nationale Garde?
Op dit moment zijn de NATRES bataljons toegevoegd aan de Expeditionele uitzendbare brigade hoofdkwartieren van de landmacht. Dit heeft wellicht voordelen dat deze eenheden gemakkelijk kunnen oefenen met de operationele infanteriebataljons. De keerzijde is echter dat men in de  praktijk hele andere taken heeft. En de uitvoerende commandant tegelijkertijd vooral zijn operationele brigade moet aansturen. Binnen DutchForce21 kies ik voor volledig modulaire aanpak waarbij de brigade niet langer administratief en logistiek verantwoordelijk is voor de aansturing van eenheden. Het is zelf een modulaire eenheid bedoeld om andere eenheden in het gevecht operationeel aan te sturen. Alle eenheden worden dan ook losgekoppeld en dus ook de Nationale Reservebataljons. Deze eenheden worden toegevoegd aan de RMC’s. Er zullen dan ook vier NATRES bataljons operationeel zijn. Het NATRES Bataljon van het Caribisch Gebied zal opgebouwd zijn door de huidige milities te versterken zodat zij minder afhankelijk zijn van Nederlandse infanterie eenheden. Alle NatRes bataljons zullen ook over betere wapensystemen en voertuigen beschikken dan nu het geval is. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een voertuigenpool. Ook zal er speciale aandacht besteed worden aan betere ondersteunende (zware) wapens.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij RMC CARIB, waarbij ook de kustwacht, het wachtschip, helikopters en andere onderdelen zijn geïntegreerd. Het commando CCARIB zal dan ook worden omgevormd tot RMC CARIB.

Operationele inzet: Politieke en militaire rollen gedefinieerd en gescheiden!


In vervolg op het voorgaande blog over de politieke verantwoordelijkheid van de “kop” van Defensie gaat dit blog over de (gescheiden) verantwoordelijkheden bij operationele inzet.  Daarnaast benoem ik ook de rest van de kop en een beetje van de staart.

In het voorgaande blog heb ik geschreven over de gescheiden verantwoordelijkheden van de Minister van Defensie (politieke verantwoordelijkheid) en de CDS (militaire operationele verantwoordelijkheid) Ditzelfde principe, van gescheiden verantwoordelijkheden, kan men als het ware ook toepassen op het toezeggen van Nederlandse (Expeditionaire)bijdragen in het kader van NAVO / EU en/of VN verband.  Niet de politiek bedenkt.. laten we de Apache’s inzetten.  Nee de regering doet het verzoek aan de CDS, die heeft op dat moment al gevechtsgerede eenheden beschikbaar (althans als het aan DutchForce21 ligt) en kan er vrij snel een terugkoppeling aan de minister worden gegeven. De kosten van eenheden, systemen etc. in bemensing en exploitatie dienen ook gewoon helder te zijn. De CDS kan dan gewoon een kant en klare ‘offerte’ aan de minister aanbieden. Natuurlijk moeten er ook Rules of Engagement opgesteld worden.

De regering heeft een opdracht              bijvoorbeeld een uitzending t.b.v. een VN interventiemacht. Hierin beschreven de voorwaarden waar een eenheid aan moet voldoen. 

De CDS bied een ‘offerte’ aan                  Opties gebaseerd op beschikbaarheid van benodigde eenheden bijvoorbeeld een bataljonsgroep of een Brigade of zelfs een RRF)

Onderhandelingen over Mandaat          De regering onderhandelt over een mandaat van de vredesmacht, alleen bij een zeer streng omschreven mandaat zal worden toegestemd door regering en 2e kamer.

En nogmaals wil ik het belang onderstrepen dat het zo zou moeten zijn dat de Krijgsmachtdelen alleen verantwoordelijk zijn voor de gereedstelling van militaire eenheden en hun materieel en dat zij het vervolgens voor aansturing doorgeven aan het Permanente Gezamenlijke Hoofdkwartier. Onder aansturing van de Commandant Operaties & Training (=1e Plaatsvervangend CDS)

Nu we het DPP en de mogelijke operationele inzet helder hebben kunnen we eindelijk aan de kop beginnen…

Minister van Defensie
De minister van defensie is politiek verantwoordelijk voor het beleid van het ministerie van Defensie. Ter ondersteuning van de minister is er een ministerstaf.  De minister neemt de beslissingen voor het oog van het volk! Dus niet via via, mooi weer spelen glimlachen en vervolgens het botte mes door de CDS in de organisatie laten zetten. Als er vuile handen gemaakt moeten worden doet de minister dat in het vervolg zelf.

Secretaris Generaal
De secretaris generaal is verantwoordelijk voor alle politieke en ambtelijke zaken. Daarvoor beschikt de SG over het kerndepartement. Dit is een bestuurstaf die verantwoordelijk is voor alle beleidszaken van het ministerie. De bestuursstaf heeft korte lijnen met de diverse ondersteunende diensten die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Commandant  Resort Ondersteunende Diensten.

Defensiestaf
De defensiestaf staat onder leiding van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) en bestaat uit:

 1. 1.       Commandant Operaties & Training (1e Plaatsvervangend CDS)
 2. 2.       Commandant Ondersteunende Diensten (2e Plaatsvervangend CDS)
 3. 3.       Commandant Expeditionair Operationeel Commando
 4. 4.       Commandant Landstrijdkrachten
 5. 5.       Commandant Luchtstrijdkrachten
 6. 6.       Commandant Zeestrijdkrachten
 7. 7.       Commandant Nationaal Territoriaal Commando  
 8. 8.       Daarnaast zijn ook de SG en de minister van defensie vertegenwoordigd.

Commandant der strijdkrachten
De CDS heeft als voornaamste taak om uitvoering te geven aan het door de regering gestelde beleid en ambitieniveau. Daarvoor is hij in de eerste plaats de aangewezen persoon om sturing te geven aan het militaire deel van het ministerie. Hij/zij is het gezicht van de krijgsmacht.  In tegenstelling tot de huidige organisatie is de CDS wel degelijk de belangrijkste “ambtenaar” op het ministerie van Defensie. Waar de SG verantwoordelijk is voor het uitvoeren van politiek en ambtelijk ondersteunende taken is de CDS verantwoordelijk voor alle militaire activiteiten. DutchForce21 behelst ook een wijziging in het budgetaire- en  beleidsmatige proces. 

Commandant operaties & Training
De C-O&T is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de gereed stelling van militaire eenheden en materieel in het kader van de opdrachten die de regering aan de krijgsmacht toebedeeld. De C-O&T is tevens de 1e Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten (1e PLV CDS). De C-O&T draagt tevens de verantwoordelijkheid voor de directe operationele aansturing van de Expeditionaire taken van de krijgsmacht.

Commandant Ondersteunende Diensten
De C-OD is de 2e Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Hij is verantwoordelijk voor alle militaire ondersteunende diensten en directies zoals – DMO, HR, MIVD, Finance & Control. De C-OD draagt tevens de verantwoordelijkheid voor de directe operationele uitvoering van de nationale taken van de krijgsmacht. Hierover volgt in een later Blog meer.

De kop en staart van de krijgsmacht

Met het inhoudelijke blog ‘Operationeel concept in grote lijnen’, heb ik de basis gelegd voor DutchForce21. Vervolgens ben ik begonnen met de organisatie van met name de expeditionaire component vorm te geven. Daarbij heb ik als een indicatie gekozen voor bepaalde systemen. Nogmaals gaat het mij niet specifiek om die precieze merken, types etc. Het gaat er meer om dat het naar mijn mening van belang is dat er dergelijke capaciteiten komen of behouden worden. Ook de aantallen zijn daarbij indicatief. Meer is altijd goed, minder heeft grote invloeden op de vierslag[i] en dus het voortzettingsvermogen en slijtage van mens en materieel.

De kop!
In dit blog passeert de top (of kop) van de Defensieorganisatie de revue.  Hieronder volgt het organogram zoals DutchForce21 dat voorziet. Alles om de slagkracht te vergroten en de effectiviteit te verbeteren. Na het organogram volgt een korte opsomming van de diverse onderdelen van de centrale organisatie. Als laatste ga ik uitgebreider in op de taken en het functioneren van de Commandant Ondersteunende Diensten en het Nationaal Territoriaal Commando.

Organisatiestructuur DutchForce21

Organisatiestructuur DutchForce21

Defensie Planning Proces
Defensie moet een stabiele basis gaan krijgen. Die basis kan alleen gegeven worden als men transparant en eerlijk durft te zijn. Dit heeft consequenties voor de militairen en voor de politici.

DutchForce21 gaat uit van een transparant Defensie Planning Proces en een transparant Materieel Proces. Beiden zijn naar mijn mening nu volledig on-transparant. Men is niet consequent in het gebruik van argumenten Kort gezegd krijgt DutchForce21 een DPP waarbij: de regering (minister) in grote lijnen het takenpakket zal omchrijven: de taken, de randvoorwaarden, de limieten, en de financiën. De militaire leiding (CDS) zal het beleid vorm geven, aan de hand van de taken opgedragen door de regering. Hierdoor vereenvoudigd de taakverdeling. De CDS komt vervolgens met een meerjaren plan (wellicht 25 jaar net zoals Nieuw-Zeeland? Dit alles volledig transparant: Het zal voor de hele maatschappij duidelijk zijn dat de minister bezuinigingen doorvoert en daarbij vooraf duidelijk KIEST voor de consequenties die daarbij horen. Nu heeft men jarenlang vol weten te houden dat Nederland in de Premier League meespeelde…. Terwijl er miljarden werden bezuinigt. De bezuinigingen waren ook nog eens bedacht door de militairen zelf, dus als zij het zeggen…

Nee, onze krijgsmacht en ons land verdient volledige openheid van zaken.

 1. CDS presenteert publiekelijk zijn toekomstvisie en analyse van de dreigingen en de rol die Defensie daarin kan spelen.
 2. Op basis van de visie bepaald de regering budget, taken en ambitieniveau van de krijgsmacht.
 3. De CDS reageert daarop met : met het door u beschikbaar gestelde budget kan de krijgsmacht xx% van de taken Uitvoeren. En is het ambitieniveau wel/niet te realiseren.
 4. Moet het met minder? Dan krijgt de minister duidelijk en eerlijk te horen uit welke alternatieven hij/zij kan kiezen en wat daar de operationele en personele gevolgen van zijn.
 5. De CDS voert de door de minister gekozen opdrachten uit.

Dit alles in volledige transparantie. Keuzes en beslissingen zijn voor rekening van de regering/minister, niet voor de uitvoerenden. Nu worden partijpolitieke keuzes genomen op basis van belangen groepen, lobbyisten etc. onder het mom van dat het ministerie ertoe besloten heeft. Nee, de militairen moeten zich niet voor het karretje laten spannen, de verantwoording ligt bij de minister.

Waarom kan de minister spreken over Lijken uit de kast, mismanagement en onvoorziene tegenvallers.. terwijl al deze factoren gevolgen zijn van beslissingen die de minister en haar voorgangers zelf hebben genomen?

“De grens van wat defensie kan verwerken, is bereikt. Maar er kwamen hier telkens financiële lijken uit de kast. Nu we daarmee korte metten maken, kunnen we weer vooruit kijken, in het belang van datzelfde defensie-apparaat.”

Is het niet de keuze voor te duur, en onnodig militair materieel, dat in de plaats komt van nog heel erg goed en effectief materieel (bijv. MP Fregatten vs OPV) Het willen uitvoeren van te dure missies binnen de Defensiebegroting terwijl dit onvoorzien was (bijv. Uruzgan???) En laten we wel wezen. Deze missies zijn keuzes van de regering, dan moet de regering er toch voor zorgen dat de missie betaald wordt… ook de slijtage aan mens en materieel!

Waarom krijgen wij in Nederland van de CDS alleen maar te horen: deze bezuinigingen zijn nodig…. Het is niet leuk, maar ook na de bezuinigingen hebben we een geloofwaardige Defensie? Af en toe klapt er een oud Generaal uit de boot… en uit zijn onvrede over bezuinigingen…. Maar ondertussen zijn de zittende Generaals bezig hun eigen domein, hun eigen KMD, hun eigen directie of eenheid te ontzien.. Dan vallen de klappen op die plekken waar het het meest zeer doet.. Waarom hebben alle KMD nog altijd hun eigen Commando centra naast het Defensie Commando centrum in Den Haag? Terwijl ze toch in feite verantwoordelijk zijn voor het trainen en operationeel gereed stellen van operationele eenheden? Ik denk dat het door deze situatie komt dat men wel “moet” bezuinigen maar dan niet op de eigen ego/ heilige huisjes etc…. u begrijpt het wel.

Het kan overigens anders: IN Zweden, schreef de nu zittende CDS:

“Over the long term, if the government fails to change our mandate and the resources that are allocated to us, we will be forced to disband certain units,” said Gen.  Sverker Göranson, AFC chief, during an Oct. 1 news conference

Publiek kritiek uiten op de beslissingen van de regering door de CDS: het kan dus wel!
Nog maar een stukje kritiek en conclusie van de Zweedse CDS….

The report conceded that although the cost savings and military reorganization programs directed by the government could deliver a functional readiness capacity, it said that this would be at the expense of a lower fighting capability. Moreover, the report suggested that the military’s overall defense role and capability could also be boosted through cross-border defense pacts with neighboring Nordic states.

The conclusion reached by the report is that the military’s capacity to defend Sweden against all land, sea and air threats will continue to weaken unless defense funding is scaled up to a level that ensures adequate manpower, trained forces and modern equipment exist to repel possible attacks against the country’s territorial sovereignty.

Vervolgens mag de politiek dwz regering en oppositie reageren:

The Budget Perspective 2013 report reflects the widening gap between what the Swedish government is proposing in terms of future spending on defense, and what the military needs to provide a credible national defense capacity, said Peter Hultqvist, the Social Democratic chairman of the Swedish parliament’s Committee on Defense.

“The government needs to listen more carefully to what the military are saying, and have been saying for quite some time. Quality defense is not cheap. It comes at a price, and it needs political support to be effective,” Hultqvist said in an interview.

Natuurlijk hebben de Zweden zo hun eigen problemen als het om Defensie gaat, ook zij hebben last van financiële krapte. Kunnen niet alles zelf meer, en zoeken (pooling&sharing) samenwerking met NORDIC, NAVO en EU partners.. maar dit politieke klimaat is er tenminste.

GripenFARPKSS-III U700_amphibious_assault_craft_Finnish_Navy LAND_Archer_155mm_Facing_Forward_lg oh0pat


[i] Rapport Verkenningen gaat o.a. bij beleidsoptie “Veelzijdig inzetbaar” uit van een vierslag.