Tagarchief: Pim Fortuyn

Stemadvies – voor wie de waarde van Defensie inziet!

Deel 1: DutchForce21 – Internationale veiligheid: randvoorwaarde voor een bloeiend land
Deel 2: DutchForce21 – Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht met een maritieme focus

Deel 3: Stemadvies – voor wie de waarde van Defensie inziet!

Stemadvies

Voor wie de waarde van Defensie inziet!

Vandaag is het dan zover…. 15 maart. 

Natuurlijk moet iedereen zelf bedenken op wie of wat (voor principes) iemand stemt. Wel wil ik hierbij duidelijk maken dat, naar mijn mening, zonder “veiligheid” al het andere waardeloos is. Als Nederland (en Europa) niet in staat zijn om haar belangen… en de belangen van het Nederlandse volk (want daar gaat het uiteindelijk om) te behartigen dan kun je nog zo’n goede zorgstaat hebben. Zonder veiligheid geen inkomsten, geen grondstoffen, geen orde en recht. De overheid heeft als enige het recht om instrumenten te hanteren die die veiligheid kunnen afdwingen en ganranderen. Nogmaals met deze belangen doel ik niet op de inzet van militairen om (uiteindelijk) de belangen van internationals te behartigen. En ja, vele regeringen hebben dit de afgelopen jaren gedaan… onder het mom van de belangen van het volk te behartigen… ( (want internationale veiligheid en orde is toch goed voor de handel.. Ja dat is zo, maar er is meer!)

Ik geef u dit stemadvies gratis en voorniets. Het stem advies is gebaseerd op wat DutchForce21 van belang acht voor de Nederlandse krijgsmacht en het Nederlandse buitenlandsbeleid. Daar kan men van mening  over verschillen. Als analyse van de verschillende partijen gebruik ik de analyse van Marineschepen.nl van Jaime Karremann. Met zijn artikel “Bij meeste politieke partijen staat toekomst van de marine op het spel“. geeft Jaime heel goed weer hoe de (marine)vlag er voorhangt tijdens de komende verkiezingen.

Van BNR tot de Volkskrant, overal werd ruimte gemaakt voor het keiharde oordeel van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over het Nederlandse Defensiebeleid. Het nieuws was uiteraard vooral dat dit belangrijke adviesorgaan de vloer aanveegde met het beleid. Dat de staat van de Nederlandse krijgsmacht zeer zorgwekkend is, is geen nieuws meer. Toch is dat nauwelijks terug te zien in de verkiezingsprogramma’s. Bij de meeste partijen staat de toekomst van de marine zelfs op het spel.

Het is maar dat u het weet. Een belangrijk onderdeel van een defensieparagraaf is natuurlijk of men ook daadwerkelijk bereid is de daad bij het woord te voegen. Sommige partijen hebben prachtige woorden over Defensie opgeschreven maar nemen een zeer beperkte financiele verantwoordelijkheid voor die mooie woorden. Bedenk daarbij dat naar mijn mening alleen meer geld niet de oplossing is voor het probleem van defensie. Hoe besteden we het geld is een andere belangrijke vraag. Maar eerlijk is eerlijk, de regeringen van de afgelopen jaren met name geleid door VVD met CDA en VVD met PvdA hebben veel in het defensie budget gegraaid en er alleen geld ingelegd dat voor bepaalde belanghebbenden is uitgegeven (grootste voorbeeld is de JSF.. een toestel dat nog niet volledig is getest al besteld, zonder boeteclausules in de contracten voor te late levering, of falende levering (men levert de klant niet wat beloofd/besteld is….)

1455906_743216355796245_3719165153701863531_n

Geld is natuurlijk een belangrijk onderdeel van een verkiezingsprogramma. Zeker omdat er de afgelopen twintig jaar veel geld is “gehaald” bij Defensie. Met name de partijen – die zeggen defensie belangrijk te vinden – zoals CDA, VVD, PvdA hebben hier heel opportunistisch gehandeld. Het volk wilde het makkelijk, dus kregen ze het makkelijk… totdat dit zo duidelijk was dat……

enfin… het overzicht van Jaime zegt genoeg:

De gevestigde partijen op volgorde van geplande defensiebestedingen in miljarden euro’s, over de periode 2017-2021:

(Budget voor vernieuwing/ uitbreiding)
SGP 3,1
CDA 2,1
ChristenUnie 2

(Budget voor instandhouding, geen/ nauwelijks vervanging)
VVD 1
PvdA 0,5
D66 0,5

(Budget voor een veel kleinere Defensie)
GroenLinks 0
SP -1

PVV onbekend

Ik zal voor het gemak twee stemadviezen geven. Het eerste stemadvies gaat over de partij die (naar mijn mening) het beste verkiezingsprogramma heeft opgeleverd. Stemadvies 2 is een strategisch stemadvies.

Stemadvies 1:  Verkiezingsprogramma

Het programma van de partij die ik u van harte aanbeveel is heel kernachtig. het geeft argumenten waar ik van harte mee instem. Er staan enkele dingen in waarvan ik denk dat het “niet zo slim is”. Maar al met al, komt dit programma het dichtste in de buurt van wat ik zelf zou willen voorstellen… of heb voorgesteld met het DF21 programma.

Belangrijke punten:

 • In Denemarken en Zweden sluiten regering, parlement en externe experts Meerjarige Defensie Akkoorden waarin de uitgaven voor Defensie voor meer dan vijf jaren worden vastgelegd. Nederland zou dit goede voorbeeld moeten volgen zodat voorkomen wordt dat het ene kabinet wegbezuinigt, wat het andere erbij geplust heeft.
 • De reservisten zijn een waardevol onderdeel van onze krijgsmacht. Om het reservistenleger op peil te krijgen, is meer geld nodig.
 • De militaire inlichtingendienst (MIVD) dient voldoende budget en mandaat te krijgen om haar taken goed uit te kunnen voeren. De samenwerking met de AIVD wordt geïntensiveerd.
 • Geplande, broodnodige investeringen mogen niet meer worden uitgesteld. Te denken valt aan de vervanging van M-fregatten, mijnenjagers en wielvoertuigen.
 • De huidige vier onderzeeboten worden door zes onderzeeboten vervangen. Om de effectiviteit te vergroten moeten deze onderzeeërs ook landdoelen onder vuur kunnen nemen. 
 • De ‘gouden driehoek’ van samenwerking van Defensie met industrie en kennisinstellingen wordt versterkt.
 • Inzet mag niet leiden tot het kannibaliseren van defensie. De inzet moet daarom kunnen binnen de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn.
 • Energieveiligheid en toegang tot grondstoffen wint aan belang door toenemende schaarste aan olie, gas en grondstoffen. De prioriteiten binnen het Nederlandse veiligheidsbeleid moeten hierop worden aangepast.
 • De zogenoemde 3D-benadering van de Nederlandse krijgsmacht (defence, development, diplomacy) wordt internationaal breed gewaardeerd. Nederland moet de opgedane kennis en ervaringen behouden of delen met andere landen, zodat deze in meer instabiele regio’s kan worden toegepast

Onzin is natuurlijk het stuk over de JSF, de dienstplicht. Het verhaal over inzetten op de niche capaciteiten is grotendeels een verhaal waarbij het draait om mooi klinkende woorden. Ja die niche capaciteiten zijn mooi.. maar bovenop een gedegen krijgsmacht die (grotendeels) zelfstandig in staat is om haar mensen en materieel veilig en effectief in te zetten.

Al met al dus een heel goed verkiezingsprogramma, tezamen met de inzet op het hoogste realistische budget (verhoging) voor 2018 en verder.

Stem daarom SGP!

Stemadvies 2: strategisch stemmen!

Het begrip strategisch stemmen is een begrip dat vaak enigszins misbruikt wordt om op de leiders van de grootste partijen te stemmen in de hoop dat die partij dan uiteindelijk een linkse of rechtse regering kan gaan aanvoeren. Na de laatste verkiezingen weten we dat dit niet altijd goed uitkomt. Maar strategisch stemmen kan ook op een andere manier. Namelijk op de partij die zeer waarschijnlijk mee zal doen aan de kabinetsformatie. Natuurlijk heb ik het in dit geval over een strategische stem op een partij die waarschijnlijk een midden – rechtse regering zal helpen. Voor een volledig linkse formatie kan en wil ik geen stemadvies geven. Lieve help, een kabinet van D66, SP, GL en PvdA… ik moet er niet aan denken. Nee een centrum of centrum rechtse kabinetsformatie kan zeer waarschijnlijk niet om enkele partijen heen. Dit zijn vooral CDA, D66 en de CU. Nou ja, principieel gezien dan. 

qua zetels lukt het het CDA vermoedelijk wel op eigen kracht… Plus het verleden heeft vaker aangetoond: zowel VVD als CDA hebben een geheugensteuntje…  Of liever gezegd een”stok achter de deur” nodig om werkelijk voor veranderingen bij Defensie te gaan. Het verleden…  De handelingen in de kamer hebben ook duidelijk laten zien dat je daarvoor echt niet bij D66 hoeft te zijn.

Hoe sterker de Christenunie dus in de kamer komt.. Des te meer tegenwicht en invloed ze kan hebben op de andere regeringspartijen..

Stem strategisch, stem Christenunie.

 

Advertenties

DutchForce21 verkiezingsprogramma 2017 – 2021

Dames en heren, het is weer verkiezingstijd. De mooie woorden…. En bijbehoren beloftes van de politici vliegen ons weer om de oren. Hele bossen zijn weer verbruikt om papier te maken voor alle verkiezingsprogramma’s en promotiematerialen en 15 maart is het dan zover. DF21 doet dit jaar niet mee aan de verkiezingen. Ik heb het natuurlijk veels te druk met andere zaken, dat is ook gelijk mijn excuus voor het feit dat mijn laatste blog dateert van 2 mei 2016. Er is in de tussentijd veel gebeurd, Meer en ander werk, veel reizen…. en ik ben opnieuw vader geworden van een prachtig meisje… en mn zoontje van bijna 3 is er erg trots opJ.

Maar een verkiezingsprogramma is voor DF21 natuurlijk zo gemaakt. Wel een nood vooraf: Ik heb de tekst voor deze Defensie ”paragraaf” van dit fictieve verkiezingsprogramma expres niet geschreven als onderdeel van een echt programma. Waarom? Omdat ik nou eenmaal zo schrijf, maar ook omdat ik dan extra duidelijk kan uitleggen wat ik bedoel en waarom ik schrijf wat ik schrijf.

 

Deel 1: DutchForce21 – Internationale veiligheid: randvoorwaarde voor een bloeiend land

Deel 2: DutchForce21 – Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht met een maritieme focus

Deel 3: Stemadvies – voor wie de waarde van Defensie inziet!

DutchForce21

Internationale veiligheid: randvoorwaarde voor een bloeiend land

Inleiding

Internationale veiligheid zou tijdens deze verkiezingen één van de belangrijkste thema’s moeten zijn. Want als een regering van een land niet in staat is om dit thema op een adequate manier vorm te geven dan hebben alle andere thema’s nauwelijks zin. In vredestijd, onder normale omstandigheden zal dit niet het eerste zijn waar een burger zich druk over maakt. Dan is het de zorg, werk, justitie, wegen en economie. Logisch, maar tegelijk is dat een valkuil gebleken voor de regeringen van Nederland die de afgelopen 25 jaar onafgebroken hebben bezuinigd op de Nederlandse defensie.  De krijgsmacht is compleet uitgehold en niet langer in staat om haar werk, naar behoren, te doen. We merken hier nauwelijks iets van omdat er, God dank, geen oorlog is waar we echt direct iets van merken. We hebben de afgelopen jaren onze militairen uitgezonden zien worden naar Irak, Afghanistan, Mali en diverse andere missies, dus wat kan er nu zo enorm mis zijn?

Eendraght
Onze veiligheid niet in onze eigen handen

Nederlanders hebben altijd al alle wereldzeeën bevaren en handel gedreven zo wijd de wereld strekt. Dat was vroeger zo en dat is nu nog steeds zo. Concordia res parvae crescunt, wapenspreuk van de Verenigde Zeven ProvinciënWereldwijd gaat 95% van de handel overzee. Maar ook de meeste dreigingen voor ons land, en het continent Europa waarop wij leven komen daardoor overzee.  De meeste mensen denken gelijk aan Rusland en de oorlog in Syrië en de grote hoeveelheden vluchtelingen tot gevolg. De meeste media en politici evenzogoed leggen echter de vinger vrijwel nooit op de echte pijnpunten…. Of gevaren voor ons land en Europa. De Russen zijn actief in het Noordpool gebied en de Oostzee. Aan de Middellandse zee staan diverse landen in brand of is er een enorme druk van  (veelal economische) vluchtelingen op de grenzen van Europa. Beide ontwikkelingen zijn in volle gang en de huidige Nederlandse regering en haar Europese tegenhangers hebben hier geen adequaat antwoord op.  Waar we eigenlijk onze regeringsleiders nauwelijks over horen zijn de gevaren die uitgaan van Turkije en China. Naast een assertievere houding van Rusland in het Noorden en Oosten zien we ook een nieuw dictatoriaal regime de kop opsteken in de vorm van Turkije. Turkije wat ilegaal aanvallen uitvoert op onze bondgenoten, die strijden tegen IS,  in Irak en Syrië. Turkije dat nog altijd een deel van Cyprus bezet en dat met grote regelmaat de territoriale wateren en het luchtruim van de EU (Griekenland) binnendringt. DF21 zal dan ook om de veiligheid van Nederland en de EU te vergroten er aan werken om Turkije uit de NAVO te zetten en de EU-toetredingsonderhandelingen per direct te staken.(Teken de petitie!)

De bondgenootschappen waar wij deel van uit maken functioneren niet zoals ze horen. De EU zegt zich te baseren op “Europese waarden” [i]maar is in de praktijk, zoals gebleken tijdens de Turkije-deal, zeer selectief met het toepassen van die waarden. De EU is ook meer bezig met Economisch (wan)beleid en het behartigen van de belangen van grote internationals en andere lobbyisten. De EU is militair als bondgenootschap momenteel niet tot veel in staat. De NAVO is operationeel goed in staat tot het uitvoeren van operaties maar de leiding daarvan is in handen van de Verenigde Staten. Dit bondgenootschap heeft daardoor meer de vergelijking met middeleeuws keizerrijk dat ondersteunt wordt door een groot aantal volgzame vazalstaten. Vazalstaten zijn landen die overwonnen zijn en als land mogen blijven bestaan, maar wel belastingplichtig zijn en troepen moeten leveren voor oorlogen naar gelang de overwinnaar dat nodig acht.

“DF21 zal nooit de houding van Rusland en Putin verdedigen, maar wat  wel opvalt is dat men Rusland niet gelijk behandeld als een land als Turkije. Terwijl de vergelijking in vrijwel alle gevallen opgaat. (van de neoliberale hobby “ LGBT-rechten”  als de dreiging die van het land uitgaat naar minderheden en vrijwel alle omringende landen. “

 

De NAVO is en blijft het bondgenootschap waar Nederland primair op mag vertrouwen. Het is echter wel zo dat de Verenigde Staten stelselmatig misbruik hebben gemaakt van hun “leidende” positie en daar veel onheil in de wereld mee hebben aangericht. De veel gebruikte term dat de Verenigde Staten ons niet langer zal beschermen of dat Europa zijn eigen broek op moet houden ben ik het helemaal mee eens… maar dan wel volgens onze eigen voorwaarden en niet langer als geknechte vazalstaten. De militaire tak van de EU dient binnen de NAVO dan ook een meer gelijkwaardigere partner te worden van de Verenigde Staten. Nederland kan als onderdeel van dit EU-team zich specifiek richten op de zaken waar zij goed in is. De afgelopen jaren zijn er diverse samenwerkingsverbanden gestart die allemaal voortkwamen uit de drang om te bezuinigen. Slechte motivatoren  om een efficiënte en goed werkende krijgsmacht op te bouwen. Waar mogelijk zal DF21 deze samenwerkingsverbanden stoppen of ombouwen naar een meer vruchtbare samenwerking.

Actiepunten

 • De Nederlandse regering zal zich er voor inzetten om het publiek duidelijk te maken dat internationale veiligheid een voorwaarde is voor een vrije en vreedzame maatschappij.
 • De Nederlandse regering zal de komende regeer periode komen met een Nederlandse “Grand strategy” en deze passen in een “Europese Grand Strategy”.
 • De Europese Grand strategy beoogt een samenwerking aan te gaan tussen soevereine landen, zonder volledige integratie maar met als doel om de veiligheid van het continent Europa gezamenlijk te beschermen.
 • Omdat DF21 significant gaat investeren in de versterking van capaciteiten en gevechtskracht zullen de door bezuinigingsdrift aangegane samenwerkingsverbanden worden teruggedraaid. Nederlandse eenheden zullen niet geïntegreerd worden eenheden van andere landen. Wel zal de Nederlandse krijgsmacht beter in staat zijn om in plug&play coalities aan te sluiten of leidende posities uit te voeren. Bijvoorbeeld in de vorm van maritieme taakgroepen of (EU/NAVO) battlegroups.
 • Diverse materieelinvesteringsprojecten zullen worden herzien of waar mogelijk terug gedraaid. In sommige gevallen kan dit betekenen dat Nederland haar verlies zal moeten nemen door de reeds uitgegeven bedragen / aankopen. Deze systemen zullen worden verkocht, geruild (met het bewuste PvdA HAMER-bonnetje) of indien mogelijk zo effectief mogelijk te worden ingezet.
 • Nederland zal er aan werken om Turkije uit de NAVO te verwijderen en de toetredingsgesprekken tussen de EU en Turkije te staken.

 

Welvaart en dreiging

Nederland is een van de welvarendste landen in de wereld. Het is ook één van de landen die daardoor ook wereldwijd belangen te behartigen, en zo nodig te verdedigen heeft. DF21 heeft echter wel helder dat de belangen die tot nog toe door de neoliberale elite van Nederland, de EU en de Verenigde Staten behartigd werden slechts ten gunste van enkelen zijn gekomen. Naast deze belangen is er ook gewoon de noodzaak om ons land… en het continent (Europa) waarop wij leven te verdedigen, een belang waarvan de linkse politici de noodzaak niet zo van inzien.  De (economische) belangen van Nederland, zijn overigens direct verbonden met de vrede en veiligheid in de wereld. Ik heb het dan niet over het beginnen van een oorlog met landen waarvan de regering ons niet zo aanstaat en ons geen handelsdeals gunt… Nee: bedenk bijvoorbeeld de afhankelijkheid die wij hebben als zeevarende natie van de wereldzeeën en de chokepoints op de Snelwegen van de wereldzeeën. De Sea Lines of Communication (SLOC).

DF21 is niet “een partij” die voorstander was van de invasie in Irak, Afghanistan en nu in Mali. Want als men het voor die landen over heeft om mens en materieel op te offeren… om in die landen (onze) democratische (en vooral Neo-liberale c.q. imperialistische normen en waarden te brengen…. waarom dan in zoveel meer landen niet datzelfde doen? Kortom, DF21 gelooft niet in dergelijke operaties. Wel zouden Westerse “rijke” landen, zoals Nederland, er goed aan doen, om er voor te zorgen dat het continent  Afrika geholpen wordt met een structurele opbouw. Waarom? Al zou je het niet WILLEN doen om “mensen te helpen” dan zou je het uit eigen belang moeten willen doen.

Afrika

threats to europe

Het grootste gedeelte van de mensen die via Spanje en de gevaarlijkere oversteek (dan die van Turkije naar Griekenland) via Malta en Italië Europa proberen te bereiken zijn Afrikanen …. Die op zoek zijn naar een beter leven. Het rapport verkenningen van Defensie uit 2008 sprak er al over. De woestijnen in Afrika rukken op en de oorspronkelijke bewoners trekken weg, vooral door verkeerd gebruik van de landbouwgronden (om maar zoveel mogelijk te produceren) De mensen trekken weg naar de steden en kustgebieden… waar grote krottenwijken ontstaan rondom steden… zonder alle benodigde faciliteiten en infrastructuur. Een uitzichtloze plek om te wonen. Neem het die “jongeren” eens kwalijk dat ze de oversteek voor hun familie proberen te maken. Wij hebben hierin wel degelijk een verantwoordelijkheid.. onze mobieltjes gebruiken schaarse grondstoffen die veelal in conflictgebieden worden gewonnen. Veel van de landen in Afrika waarvan de bevolking nauwelijks voldoende voedsel heeft produceert voedsel voor de export tegen bodemprijzen. Kortom de vraag is botweg, willen wij die arme, veelal ongeschoolde economische vluchtelingen, met andere gewoontes, met andere gebruiken en religieuze overtuigingen naar Europa laten komen.. of willen wij hen helpen in hun eigen habitat een betere, rechtvaardigere maatschappij op te bouwen met wederzijds respect? Voorwaarde hiervoor is overigens dat Nederland en Europa stopt om dealtjes te sluiten met corrupte en dictatoriale regimes in Afrika  het Arabische schiereiland en het Midden-Oosten… nou ja eigenlijk wereldwijd.  Een dergelijk rechtvaardig en realistisch beleid van hulp.. met wederzijds respect en rechten en plichten voor beide partijen staat in schil contrast met de huidige manier van de Neo-liberale elitaire politici van onze landen en onze Europese Commissie. De dames en heren “neoliberale” politici in Nederland en diverse andere Westerse landen hebben andere plannen. Men brengt hun dadendrang als pure “naastenliefde” maar ondertussen zijn het niet meer dan politieke ideologieën.  Neem bijvoorbeeld de “She deciides” actie van onze Minister Ploumen. Beseffen we wel met zijn allen wat wij wereldwijd voor een onrecht aanrichten.. alles vanuit “ons” eigen superieure perspectief bekeken? Een advies,  bekijk dit filmpje dan eerst maar eens: “The Dictatorship of the Wealthy Donor” Obianuju Ekeocha, President of Culture of Life Africa.

Wat heeft dit met de verkiezingen of met Defensie te maken? Wel het is de cultuur waarin wij leven, de politieke ideologieën die spelen en die uiteindelijk er voor zullen zorgen dat er oorlogen ontstaan, waarin wij… zogezegd de “good guys” zijn… terwijl we dat in werkelijkheid misschien eigenlijk toch niet zijn.  Bij alles wat wij als land doen zouden we anderen als volwaardig (partner) moeten zien en behandelen. Maar dit wil ik benadrukken, vredesmissies en opbouwtaken zijn een secundaire rol van de krijgsmacht.

In de eerste plaats defensie(f)

Onze krijgsmacht is niet bedoeld om als vredesmacht te functioneren. Ik begrijp dat sommige Generaals en Admiraals dat niet met mij eens zijn. Zij zijn blijkbaar nog bezig met de voorbereidingen van de laatste oorlog (Uruzgan/Kunduz type) en daarvoor schaffen zij systemen aan die slechts voldoen voor vredesmissies. Of de Generaals en Admiraals zijn gek op “hightech toys.. for boys (and girls) en spenderen een groot deel van het “investerings” budget.. en het “exploitatie” budget om die “natte” dromen waar te maken. En daarmee verwaarlozen deze Generaals, Admiraals en hun politieke bazen de algemene gevechtskracht van de krijgsmacht. De krijgsmacht is in de eerste plaats het middel dat de regering in kan zetten om de belangen van het land te behartigen. Zij wordt ingezet om de territoriale en bondgenootschappelijke grenzen te beveiligen en indien nodig de integriteit te beschermen.  Vrede en veiligheid en handelsbelangen overlappen elkaar.

Geopolitieke analyse

Maar laten we nu kijken naar wat actuele en feitelijk gegevens van de wereld om ons heen… Want als we, op een rationele manier, de wereld in ogenschouw nemen dan vallen enkele dingen op:

 • 70% van de wereld is water
 • 95% van de wereldhandel gaat over zee
 • 49% van de wereldhandel in olie moet langs de 7 belangrijkste chokepoints[i]
 • 21 van de 28 mega steden die de wereld teld zijn binnen 100km van de zee gelegen[ii]
 • 50% van de wereldbevolking leeft binnen 100km van de zee[iii]
 • 95% van de internationale communicatie gaat door onderzeekabels op de bodem van de zeeën en oceanen.
 • Dagelijks zijn er zo’n 23.000 schepen onderweg!
BZUr0IbCEAEB-JH

Wordwide trade and the use of SLOCS

 

DF21; Een nieuw plan voor de Nederlandse krijgsmacht

Als het doel is van een krijgsmacht om vredesmissies uit te voeren, dan is er inderdaad niets aan de hand. Echter,  als het doel van een krijgsmacht is om de grondwettelijke taken uit te voeren dan komen doel en en middelen niet met elkaar overeen. Laten we ook wat verder inzoomen op de meer recente situatie van ons maritieme kunnen:

 • Positie op de ranglijsten: 5e exportland[i] / 7e Importland[ii] /
 • Toegevoegde waarde Maritieme sector voor Nederland[iii]
 • Havens hoog op de wereldranglijsten[iv] Europa: Rotterdam 1e Amsterdam 5e / Wereld: Rotterdam 5e
 • Offshore en maritieme bouwbedrijven worden gevraagd voor de moeilijkste en uitdagendste projecten. Van het bovenwater halen van een gezonken Russische nucleaire onderzeeboot tot het uit de grond stampen van nieuw land.
 • Scheepsbouw van ongekende kwaliteit Nederlandse scheepswerven bouwen geweldige en kwalitatief hoogwaardige schepen voor klanten wereldwijd tegen een zeer redelijke prijs.

Bovenstaande lijstje is niet zomaar bedoeld om even de maritieme sector op te hemelen. Nee het laat zien dat we als land ergens goed in zijn. Dit is één van de kenmerken die ons uniek maakt. Die ons op dit gebied een trede hoger zet dan andere landen.

In het volgende deel volgt een verkorte samenvatting van het plan DF21.

[i]eerbied voor de menselijke waardigheidvrijheiddemocratiegelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.

 

Deel 4: Werkbare inrichting volgens de lijnen van DutchForce21

In het voorgaande blog: De Koninklijke Marine wordt het enige krijgsmachtdeel dat ons land nog telt! heb ik een inleiding gegeven op de achtergrond van deze serie blogs. Hierbij dus deel 3.

Zoals gezegd: De wereld is groot en bestaat voor 70% uit water. Onze welvaart danken wij aan die zee. De kans is groot dat er een (concurentie)strijd ontstaat om grondstoffen, brandstoffen en water. Veel van deze dingen moeten langs chokepoints overzee naar ons land vervoerd worden. Er zijn daarnaast verantwoordelijkheden die wij delen met andere Europese landen en onze NAVO bondgenoten wereldwijd. Bovenal is de wereld er niet veiliger op aan het worden. Nederland heeft dan ook behoefte aan een lange arm, die, indien nodig overal ter wereld kan opereren! Historisch maar ook nu nog altijd is de zee onlosmakelijk verbonden met ons land. Wij zijn goed in wat we doen, leveren kwaliteit: op-, onder- en overzee!

BZUr0IbCEAEB-JH

Een reorganisatie van de krijgsmacht kan alleen gerechtvaardigd worden om een doel te realiseren. In tegenstelling tot de voorgaande en huidige reorganisaties is het doel van DutchForce21 niet (puur en alleen) om te bezuinigen! Bezuinigen is niet het doel op zich, positieve gevolgen zullen waarschijnlijk wel zijn dat de krijgsmacht efficiënter en effectiever zal opereren waarbij er in tegenstelling tot de huidige koers gestreefd zal worden naar betaalbare maar effectieve oplossingen. Het luchtwapen is niet het antwoord op alles. Zoals ook blijkt uit het eerder aangehaalde concept Payloads over platforms waarin de Chief of Naval operations Admiraal Greenert, schrijft:

We need to move from ‘luxury-car’ platforms—with their built-in capabilities—toward dependable ‘trucks’ that can handle a changing payload selection.

Met dit 4e deel in de serie wil ik graag ingaan op de basics, het doel van de reorganisatie en een – zoals gezegd – historische verantwoorde krijgsmacht in de vorm van het Royal Netherlands Marine Corps, het enige Nederlandse krijgsmachtonderdeel van de toekomst.

quapatetorbis

En laten we wel wezen, zo gek is dit niet. Deze manier van opereren – onder één unified command / eenheidsstuctuur – komt vaker voor dan we denken. Misschien niet zover doorgevoerd als binnen het USMC…. alhoewel?

China
China heeft de People’s Liberation Army (landmacht) en de People’s Liberation Army – Navy (marine) en de People’s Liberation Army – Airforce (luchtmacht) Allemaal onder één unified commander.

België
Belgie heeft sinds 2002 een eenheidsstructuur ingevoerd en is daarmee afgestapt van het krijgsmacht centrische organiseren langs traditionele structuren. Vanuit de diverse ministeriële directies en secties is de Ondersectie Operaties & Training (ACOS Ops&Trg) verantwoordelijk voor de 4 componenten:

Oostenrijk
De krijgsmacht van Oostenrijk is vrij interessant want in dit land is er één “Bundesheer” en daarbij zit de luchtcomponent gewoon in die organisatie opgenomen.

Austria’s air force is divided into two brigade level formations: the Air Surveillance Command (Kommando Luftraumüberwachung) in Salzburg tasked with the defense of the Austrian airspace and the Air Support Command (Kommando Luftunterstützung) in Hörsching Air Base with helicopters and transport planes

Japan
Japan heeft de Japanes Self-Defense Forces. Dit is een unified command met daaronder de respectievelijke Land forces, Naval en Luchtmacht commando’s.

Malta
Het kleine landje Malta lijkt voor ons land niet interessant. Maar toch… Malta heeft een defensie die de omvang heeft van één brigade met daarin land-, lucht- en marine (kustwacht) onderdelen geintegreerd.

The AFM is a brigade sized organisation consisting of a headquarters and three separate battalions, with minimal air and naval forces.

Nieuw-Zeeland
Hoewel Nieuw-Zeeland wel “onafhankelijke” krijgsmachtdelen heeft is er wel degelijk een zeer geïntegreerde aansturing. Met een, naar mijn idee goed werkend Joint Forces Hoofdkwartier. hoewle een klein land, durf ik te beweren dat zij hun zaken goed op orde hebben. Een les voor ons. Ook op het gebied van verantwoording afleven aan de volksvertegenwoordigers. Interessant hierbij is dat het ministerie van Defensie en de “krijgsmacht” twee losse entiteiten zijn. Volgens deze structuur kan de krijgsmacht een veel onafhankelijkere rol, met name van de politiek, en politiek belanghebbenden, spelen. Één van de voordelen hiervan is dat de Commandant der Strijdkrachten NIET ondergeschikt is aan die van de Secretaris Generaal, maar dat beiden op gelijke hoogte in de organisatiestructuur zijn ingebed. Lees vooral ook hun toekomstplan Future Force ’35.

Basics: Duurzaam, effectief, modulair, maritieme georiënteerd!
Waar ik met DutchForce21 naar toe wil is dat de krijgsmacht beschikt over betaalbare kwalitatieve platformen met  betaalbare effectieve payloads (modulaire sensoren en wapens). Omdat zowel de platforms en payloads betaalbaar zullen/moeten zijn kan de krijgsmacht ook kwantitatief (aantallen c.q. numbers do matter) voldoende eenheden formeren en (expeditionair) inzetten. De gedachte hierachter is de volgende: Hoe goedkoper en zuiniger (o.a. energieverbruik, grondstoffen et.) Nederland haar krijgsmacht kan inzetten (o.a. ten opzichte van andere landen – met name de concurrerende / vijandelijke landen – des te effectiever de inzet van de krijgsmacht is. Als het een vijand meer kost dan oplevert om ons, dan wel onze belangen te schaden, betekend dit een positieve impuls om de vrede te bewaren. Aan de andere kant, als onze krijgsmacht ingezet moet worden, bijvoorbeeld om brandstoffen en/of grondstoffen “veilig te stellen” dan zou het een beetje raar zijn als de inzet van de krijgsmacht – netto evenveel of meer kost dan dat het de maatschappij oplevert… simpele kosten-baten analyse en logica! Dit kunt u nalezen in het blog: Ambitieniveau en positiebepaling.

Lees verder

Deel 3: De oplossing, die nog historisch verantwoord is ook!

In het voorgaande blog: De Koninklijke Marine wordt het enige krijgsmachtdeel dat ons land nog telt! heb ik een inleiding gegeven op de achtergrond van deze serie blogs. Hierbij dus deel 3.

Historische feiten over de krijgsmacht
De koninklijke Marine is het oudste bekende krijgsmachtonderdeel dat ons land rijk is.

Met deze ordonnantie, uitgevaardigd door Maximiliaan van Oostenrijk, wordt voor het eerst een permanente marineorganisatie voor de Nederlanden opgericht. Daarom wordt 8 januari 1488 gezien als de stichtingsdatum van de Nederlandse marine.

 De defensie ter zee wordt wettelijk geregeld en opgedragen aan een admiraal als plaatsvervanger van de vorst. Aan deze admiraal van de zee of admiraal-generaal van de Nederlanden worden omvangrijke bevoegdheden toegekend. Zo verkrijgt hij alle jurisdictie in zeezaken. Oorlogsschepen mochten alleen met zijn toestemming worden uitgerust. De Ordonnantie bewerkstelligt echter geenszins een effectief marinebeleid. De eigenzinnige Hollandse zeegewesten blijven buiten de admiraal om zelf oorlogsvloten formeren.

Dit gezegd hebbende wil ik kijken naar andere belangrijke defensieonderdelen. Naar de krijgsmachtdelen maar ook naar enkele onderdelen zoals korpsen, regimenten etc.

Krijgsmachtdeel Oprichtingsdatum Opmerking
Koninklijke Marine 8 januari 1488 1815 titel Koninklijk verleend
* Korps Mariniers 10 december 1665 Jaren daarvoor al operationeel ingezet.
* Marine Luchtvaart Dienst 18 augustus 1917 4 juli 2008 opgegaan in het Defensie   Helikopter Commando ondergebracht bij het CLSK
Koninklijke Landmacht 9 januari 1815 In 1585 heeft Prins Maurits aanzet   gegeven tot een enigszins georganiseerd leger
* Korps Commando Troepen 22 maart 1942
* Regiment Limburgse Jagers 23 november 1813
* Garderegiment Grenadiers en Jagers 7 juli 1829
* Regiment van Heutz 1 juli 1950 Voormalig KNIL
* Huzaren van Boreel 17 november 1814
* korps Rijdende Artillerie 21 februari 1793 Gele rijders
* Korps Veldartillerie 1677
Koninklijke Luchtmacht 1 juli 1913 Opgericht als Lucht Vaart Afdeling   onder bevel van de Koninklijke Landmacht. Op 11 maart 1953 wordt de Koninklijke   Luchtmacht als zelfstandig onderdeel opgericht.
* 322 Squadron 12 juni 1943
* Groep Geleide Wapens Jaren ’60 20e eeuw Op 29 maart 2012 opgegaan in het   Defensie Grondgebonden Luchtverdediging Commando ondergebracht bij het CLAS
Koninklijke Marechaussee 26 oktober 1814
Koninklijk Nederlands Indisch Leger 4 december 1830 Opgeheven en opgegaan in Regiment van   Heutz op 1 juli 1950

Wat leren we van dit overzicht?

 1. De Koninklijke Marine is veruit het oudste(1488) krijgsmachtonderdeel en de Koninklijke Luchtmacht veruit het jongste (1913).
 2. Het Korps Mariniers is eveneens het oudste Infanterie onderdeel (regiment) dat onze krijgsmacht rijk is. (1665 vs 1813= Regiment Limburgse Jagers)
 3. Eenheden kunnen om praktische redenen danwel politieke redenen worden opgeheven of gefuseerd.
 4. Zelfs volledig zelfstandige krijgsmachtdelen worden opgeheven of gefuseerd (KNIL).
 5. De Koninklijke Luchtmacht is voortgekomen uit de Luchtvaart Afdeling van de Koninklijke Landmacht.
 6. Tradities van regimenten en andere onderdelen kunnen worden overgedragen aan andere regimenten.
 7. In het verleden zijn volledige onderdelen van het ene op het andere krijgsmachtdeel overgegaan. (MLD  van CZSK > CLSK, Geleide Wapens van CLSK > CLAS)

Tradities
Het is een historisch gegeven dat organisaties culturen en tradities vormen. Tradities en culturen die vaak nodig zijn om de speciale taken uit te voeren. Die nodig zijn om een bepaalde “mindset” (persoonlijke instelling) aan de medewerkers mee te geven. Gebruiken als een regimentslied, een mascotte, bepaalde kleding, helpt allemaal mee om een gevoel van Discipline, eensgezindheid en “broederschap” te creëren. Daar is vanzelfsprekend niets mis mee. Maar op een gegeven moment moet men wel de vraag stellen: “Wat is nu eigenlijk het doel”? Is het middel niet een doel op zich geworden? Hoe zit het met gezond verstand en het kijken naar functionaliteit? Als we eerlijk zijn laat het overzicht hierboven heel duidelijk zien dat verandering wel degelijk plaats kunnen vinden. Zeker wanneer die gedreven worden door logisch verstand ipv slechts bezuinigingen alleen.  Een ander interessant gegeven is dat tradities en gebruiken kunnen worden overgedragen van het ene krijgsmachtdeel naar het andere.

Historisch verantwoorde oplossing
Als we de kennis over de toekomstige dreigingen vergelijken met de huidige stand van zaken wat betreft de maritieme krijgsmacht (waarover ik al eerder blogde) dan is er een onbalans. Had Pim Fortuyn dan gelijk? Moeten we gewoon de landmacht en de luchtmacht opheffen? Moeten we de huidige op historische gegroeide principes en inmiddels (wellicht) vastgeroeste tradities doorbreken? Dit zal veel kritiek en wellicht boze reacties opleveren.

Ik denk dat er een andere – historische verantwoorde –  manier is die tot een nog beter inzetbare maritieme krijgsmacht kan leiden. In veel aspecten zal het vrijwel gelijk zijn aan de verschillende componenten zoals ik al eerder op dit blog heb uitgewerkt in het oorspronkelijke DutchForce21 concept. Als we naar deze zaak kijken en los komen van Historie, traditie, en vastgegroeide organisatiestructuren dan kunnen we wellicht zoeken naar een functionele organisatie die tegelijk recht doel aan tradities en gebruiken. De vraag is…. hoe?

Lees verder

Deel 2: onze nationale erfenis, wat er blijkbaar in onze genen zit!

In het voorgaande blog: De Koninklijke Marine wordt het enige krijgsmachtdeel dat ons land nog telt! heb ik een inleiding gegeven op de achtergrond van deze serie blogs. Hierbij dus deel 2.

Voor de duidelijkheid herhaal ik eerst mijn conclusie naar aanleiding van deel 1.

Conclusie: De wereld is groot en bestaat voor 70% uit water. Onze welvaart danken wij aan die zee. De kans is groot dat er een (concurentie)strijd ontstaat om grondstoffen, brandstoffen en water. Veel van deze dingen moeten langs chokepoints overzee naar ons land vervoerd worden. Er zijn daarnaast verantwoordelijkheden die wij delen met andere Europese landen en onze NAVO bondgenoten wereldwijd. Bovenal is de wereld er niet veiliger op aan het worden. Nederland heeft dan ook behoefte aan een lange arm, die, indien nodig overal ter wereld kan opereren!

Nationale erfenis
 Wat heeft een klein landje als Nederland daarmee van doen? Nederland heeft al eeuwen de wereldzeeën bevaren en dat doen we nog steeds. Nederlanders blinken uit in vrijwel alle takken van sport die direct of indirect met de zee te maken heeft. Dit is een voordeel, wij zijn er goed in, en we worden dan ook overal voor gevraagd… dat heeft ook een keerzijde: de afhankelijkheid is groot. Laten we die erfenis eens van dichtbij bekijken. Nederlanders voeren al over de wereldzeëen toen er nog geen Nederland bestond. 525 jaar geleden (inmiddels 526 jaar geleden) werd zelfs de eerste hand gelegd aan de vorming van wat we nu de marine noemen.

Eendraght

Als machthebber van de Nederlanden, vaardigde de Habsburgse keizer Maximiliaan II op 8 januari 1488 de Ordonnantie op de Admiraliteit uit. Defensie heeft deze formaliteit aangegrepen om 2013 uit te roepen als jubileumjaar. Ruim drie eeuwen later, in 1813, verleende Koning Willem II, de marine een Koninklijke status.

 Maar is het jubileum wel terecht? Omdat er in 1488 de facto nog geen sprake was van Nederland en een ‘Nederlandse marine’, kun je dit betwisten. “Het had een andere vorm. Maar we hebben de admiraalsfunctie overgenomen van de Spanjaarden,” zei Alan Lemmers, historicus bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, afgelopen dinsdag op Radio 1. De datum in 1813 komt dan dichter in de buurt.

Laten we ook wat verder inzoomen op de meer recente situatie van ons maritieme kunnen:

 • Positie op de ranglijsten: 5e exportland[i] / 7e Importland[ii] /
 • Toegevoegde waarde Maritieme sector voor Nederland[iii]
 • Havens hoog op de wereldranglijsten[iv] Europa: Rotterdam 1e Amsterdam 5e / Wereld: Rotterdam 5e
 • Offshore en maritieme bouwbedrijven worden gevraagd voor de moeilijkste en uitdagendste projecten. Van het bovenwater halen van een gezonken Russische nucleaire onderzeeboot tot het uit de grond stampen van nieuw land.
 • Scheepsbouw van ongekende kwaliteit Nederlandse scheepswerven bouwen geweldige en kwalitatief hoogwaardige schepen voor klanten wereldwijd.

Sultan_Moulay_Ismail dereu_10

Bovenstaande lijstje is niet zomaar bedoeld om even de maritieme sector op te hemelen. Nee het laat zien dat we als land ergens goed in zijn. Dit is één van de kenmerken die ons uniek maakt. Die ons op dit gebied een trede hoger zet dan andere landen. Daar moeten we eigenlijk iets mee doen. Dat zeg ik verkeerd: Daar moeten we eigenlijk meer mee doen!

Conclusie: historisch maar ook nu nog altijd is de zee onlosmakelijk verbonden met ons land. Wij zijn goed in wat we doen, leveren kwaliteit: op-, onder- en overzee!

Deel1:  Belangen van het Koninkrijk der Nederlanden

Deel 2: Onze nationale erfenis, wat er blijkbaar in onze genen zit;

Deel 3: En de oplossing, die nog historisch verantwoord is ook!

Deel 4: Werkbare inrichting volgens de lijnen van DutchForce21


[iii] Stichting Nederland Maritiem Land wil samen met belangrijke publieke en private spelers het imago en de naam van de Nederlandse Maritieme sector verbeteren. De twaalf sectoren realiseerden in 2011 een totale toegevoegde waarde van € 13,8 miljard. Dit is 2,6 procent van het BNP. De sector was goed voor 181.000 banen (2,2 procent van de Nederlandse werkgelegenheid) en een instroom van meer dan 2000 arbeidskrachten. Er zijn ruim 12.000 bedrijven en ondernemingen maritiem actief. http://www.maritiemland.nl/

Deel1: Belangen van het Koninkrijk der Nederlanden

In het voorgaande blog: De Koninklijke Marine wordt het enige krijgsmachtdeel dat ons land nog telt! heb ik een inleiding gegeven op de achtergrond van deze serie blogs. Hierbij dus deel 1.

BZUr0IbCEAEB-JH

(Economische) belangen
Dit blog gaat, zoals gezegd over het nut en noodzaak voor een Nederlandse expeditionaire krijgsmacht, die inzetbaar is voor vrede- en veiligheid, wereldwijd! Ik heb het woordje Economische express tussen haakjes staan. Ik ben tenslotte geen populistisch correct persoon die maar wat in het wilde weg roept omdat dat nu eenmaal populair is bij het gehoor. De economische belangen zijn namelijk direct verbonden met de vrede en veiligheid in de wereld. Ik ben niet het type dat voorstander is van de invasie in Irak, Afghanistan en nu in Mali. Want als men het voor die landen over heeft om mens en materieel op te offeren… om in die landen (onze) democratische normen en waarden te brengen…. waarom dan in zoveel meer landen niet datzelfde doen? Kortom, ik geloof niet in dergelijke operaties. Wat we echter wel kunnen, en naar mijn mening zouden moeten doen, is zorgen dat we in Afrika helpen bij het opbouwen van hun eigen maatschappij. Bij alles wat wij als land doen zouden we anderen als volwaardige partner moeten zien. Maar dit wil ik benadrukken, dit is een secundaire rol van de krijgsmacht.

Onze krijgsmacht is niet bedoeld om als vredesmacht te functioneren. Ik begrijp dat sommige Generaals en Admiraals dat niet met mij eens zijn. Zij zijn blijkbaar nog bezig met de voorbereidingen van de laatste oorlog (Uruzgan/Kunduz type) en daarvoor schaffen zij systemen aan die slechts voldoen voor vredesmissies, en verwaarlozen daarmee de algemene escalatiedominantie. De krijgsmacht is in de eerste plaats het middel dat de regering in kan zetten om de belangen van het land te behartigen. Zij wordt ingezet om de territoriale en bondgenootschappelijke grenzen te beveiligen en indien nodig de integriteit te beschermen.  Vrede en veiligheid en handelsbelangen overlappen elkaar.

Maar laten we nu kijken naar wat actuele en feitelijk gegevens van de wereld om ons heen… Want als we, op een rationele manier, de wereld in ogenschouw nemen dan vallen enkele dingen op:

 • 70% van de wereld is water
 • 95% van de wereldhandel gaat over zee
 • 49% van de wereldhandel in olie moet langs de 7 belangrijkste chokepoints[i]
 • 21 van de 28 mega steden die de wereld teld zijn binnen 100km van de zee gelegen[ii]
 • 50%  van de wereldbevolking leeft binnen 100km van de zee[iii]
 • 95% van de internationale communicatie gaat door onderzeekabels op de bodem van de zeeën en oceanen.
 • Dagelijks zijn er zo’n 23.000 schepen onderweg!

Deze data heb ik niet zelf verzonnen, dit staat in een zeer recente presentatie (slide 2)  van Luitenant Generaal Richard T. Tryon commandant van “U.S. Marine Corps Forces Command”. Dit is overigens niets nieuws. De Verkenningen van Defensie gaven deze inzichten ook al. Maar hey… als de Amerikanen het zeggen….

international-maritime-route

 

Slide drie geeft een veiligheidsbeeld weer wat we ook herkennen uit de verkenningen van Defensie.

Competition for resources, natural disasters, social unrest, hostile cyber activity, violent extremism (criminal, terrorist, religious), regional conflict, proliferations of weapons of mass destruction and advanced weaponry in the hands of the irresponsible are becoming all too common. These challenges are harbingers of potential crisis around the world, and more specifically for naval forces in the littoral regions.

En veel van de eerder genoemde chokepoints bevinden zich midden tussen die potentieel risicovolle gebieden. Europa heeft ook enkele problemen die we niet alleen op kunnen lossen. In het zuiden is er nu al het probleem van masale immigratie richting Europa overzee of via bijvoorbeeld Turkije naar voormalige oostbloklanden, nu EU lidstaten. De Baltische staten, het noordpoolgebied. Allemaal potentiele gebieden waar inbreuken kunnen worden gedaan op de belangen van de Europese landen in zijn algemeenheid en individueel. En hoeveel conflicten zijn er wereldwijd niet geweest, hoeveel vluchtelingen zijn er daardoor niet in beweging gekomen…

BagsTSFCAAAeAd2

Er is een noodzaak voor meer en betere Europese samenwerking. Die verder gaat dan de nu uit bezuinigingsdriften voortkomende activiteiten. Men zou consequenter moeten zijn in het aanschaffen en standaardiseren van gelijkwaardige systemen, onderdelen, wapensystemen, sensorsystemen en procedures. Dit is waar het om gaat bij Compatible zijn. (Niet het vliegen met precies hetzelfde vliegtuig als de Amerikanen. Nee kunnen samenwerken!)

Conclusie: De wereld is groot en bestaat voor 70% uit water. Onze welvaart danken wij aan die zee. De kans is groot dat er een (concurentie)strijd ontstaat om grondstoffen, brandstoffen en water. Veel van deze dingen moeten langs chokepoints overzee naar ons land vervoerd worden. Er zijn daarnaast verantwoordelijkheden die wij delen met andere Europese landen en onze NAVO bondgenoten wereldwijd. Bovenal is de wereld er niet veiliger op aan het worden. Nederland heeft dan ook behoefte aan een lange arm, die, indien nodig overal ter wereld kan opereren!

Deel1:  Belangen van het Koninkrijk der Nederlanden

Deel 2: Onze nationale erfenis, wat er blijkbaar in onze genen zit;

Deel 3: En de oplossing, die nog historisch verantwoord is ook!

Deel 4: Werkbare inrichting volgens de lijnen van DutchForce21


[i][i] Volgens de EIA zijn deze Chokepoints Hormuz, Malaka, Bab el Mandeb, Suez kanaal, Bosporus, Panama kanaal en Deense doorgang naar Baltische zee. Daarnaast worden elders ook enkele andere gebieden genoemd: Gibraltar, Kaap de goede hoop etc. http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3

[iii] Dit neemt de komende decennia naar verwachting steeds meer toe. Bijvoorbeeld in Afrika zien we een beweging vanuit de binnenlanden naar kustgebieden. Voor al deze mensen kan geen degelijke infrasructuur worden aangelegd.

De Koninklijke Marine wordt het enige krijgsmachtdeel dat ons land nog telt!

Niet schrikken hoor, dit zijn niet zozeer mijn eigen woorden.  Omdat er zoveel te zeggen en te schrijven is over mijn ideeën met betrekking tot het inrichten van een maritiem georiënteerde krijgsmacht ga ik dit in een serie blogs publiceren op DutchForce21. Toen ik mijn huidige plannen vwb DutchForce21 zat door te lezen merkte ik op dat hoewel ik tracht niet “politiek correct” te zijn ik toch in sommige gevallen vooral heb proberen te denken volgens de huidige stand van zaken: een verdeling in krijgsmachtdelen, met ieder zo hun gewoontes, tradities en belangen. Ik ben van mening dat veel van die gewoontes en tradities heel erg mooi en waardevol zijn…. maar sommige dienen naar mijn mening doorbroken te worden omdat ze de effectiviteit en kwaliteit van de krijgsmacht juist ondermijnen. Functionaliteit en het realiseren van doelstellingen zijn naar mijn mening belangrijker dan het in stand houden van tradities. Kortom out of the box denken dus!

Een beetje historie…..

1. Opheffing van de Koninklijke Landmacht.

2. Opheffing van de Koninklijke Luchtmacht.

3. De Koninklijke Marine wordt de enige krijgsmacht die ons land nog telt.

4. In de Koninklijke Marine Luchtvaartdienst wordt het vliegend materieel en personeel van de huidige Koninklijke Luchtmacht geïntegreerd.

5. In het Korps Mariniers worden die onderdelen van de Koninklijke Landmacht geïntegreerd die nodig zijn voor defensie- en vredesoperaties op de grond.

6. Er komt een admiraliteit voor de gehele aldus hervormde krijgsmacht, de Koninklijke Marine.

7. Die admiraliteit bestaat uit een admiraal (de door mij sterk opgewaardeerde functie van de huidige chef defensiestaf) en drie vice-admiraals, te weten: a. een vice-admiraal varend materieel en manschappen; b. een vice-admiraal grondtroepen en materieel; c. een vice-admiraal vliegend materieel en personeel. De admiraliteit functioneert als een Raad van Bestuur voor de krijgsmacht, de vice-admiraals daarnaast als divisiedirecteuren voor respectievelijk, zee-, land-, luchttroepen.

8. Boven de admiraliteit staat de minister c.q. staatssecretaris van Defensie, daarin op het managementterrein geassisteerd door de secretaris-generaal van het ministerie van Defensie.

9. Het ministerie van Defensie wordt teruggebracht tot een klein faciliterend apparaat voor de minister c.q. staatssecretaris en voor de krijgsmacht, de Koninklijke Marine. Dit kwalitatief hoogwaardige apparaat ondersteunt de bewindspersoon bij het ontwikkelen van beleid en defensiestrategie en controleert op hoofdlijnen de krijgsmacht op basis van vooraf overeengekomen targets inzake prestaties en uitvoering van het beleid.

Dit was het plan voor Defensie zoals wijlen Pim Fortuyn in hoofdlijnen opstelde in zijn boek: De puinhopen van acht jaar paars. (pagina 175)

Laten we eerlijk zijn de analyse van dhr Fortuyn is niet in alles even vlekkeloos. Ook hij kon niet alles bij het rechte eind hebben. Maar toch… het botweg opheffen van krijgsmachtdelen, met al hun waardevolle ervaringen, en niet te vergeten historie…..  Tja en daar hebben we het grote probleem waarschijnlijk te pakken. Historie!

En toch is er iets voor te zeggen. Dat wil ik in dit blog gaan doen… Eerst zal ik nogmaals de analyse van mijn blog: Maritieme krijgsmacht: van levensbelang! Dunnetjes overdoen, door rationele argumenten:

Deel1:  Belangen van het Koninkrijk der Nederlanden

Deel 2: Onze nationale erfenis, wat er blijkbaar in onze genen zit;

Deel 3: En de oplossing, die nog historisch verantwoord is ook!

Deel 4: Werkbare inrichting volgens de lijnen van DutchForce21

Stay tuned!