Tagarchief: grondwet

Operationele inzet: Politieke en militaire rollen gedefinieerd en gescheiden!


In vervolg op het voorgaande blog over de politieke verantwoordelijkheid van de “kop” van Defensie gaat dit blog over de (gescheiden) verantwoordelijkheden bij operationele inzet.  Daarnaast benoem ik ook de rest van de kop en een beetje van de staart.

In het voorgaande blog heb ik geschreven over de gescheiden verantwoordelijkheden van de Minister van Defensie (politieke verantwoordelijkheid) en de CDS (militaire operationele verantwoordelijkheid) Ditzelfde principe, van gescheiden verantwoordelijkheden, kan men als het ware ook toepassen op het toezeggen van Nederlandse (Expeditionaire)bijdragen in het kader van NAVO / EU en/of VN verband.  Niet de politiek bedenkt.. laten we de Apache’s inzetten.  Nee de regering doet het verzoek aan de CDS, die heeft op dat moment al gevechtsgerede eenheden beschikbaar (althans als het aan DutchForce21 ligt) en kan er vrij snel een terugkoppeling aan de minister worden gegeven. De kosten van eenheden, systemen etc. in bemensing en exploitatie dienen ook gewoon helder te zijn. De CDS kan dan gewoon een kant en klare ‘offerte’ aan de minister aanbieden. Natuurlijk moeten er ook Rules of Engagement opgesteld worden.

De regering heeft een opdracht              bijvoorbeeld een uitzending t.b.v. een VN interventiemacht. Hierin beschreven de voorwaarden waar een eenheid aan moet voldoen. 

De CDS bied een ‘offerte’ aan                  Opties gebaseerd op beschikbaarheid van benodigde eenheden bijvoorbeeld een bataljonsgroep of een Brigade of zelfs een RRF)

Onderhandelingen over Mandaat          De regering onderhandelt over een mandaat van de vredesmacht, alleen bij een zeer streng omschreven mandaat zal worden toegestemd door regering en 2e kamer.

En nogmaals wil ik het belang onderstrepen dat het zo zou moeten zijn dat de Krijgsmachtdelen alleen verantwoordelijk zijn voor de gereedstelling van militaire eenheden en hun materieel en dat zij het vervolgens voor aansturing doorgeven aan het Permanente Gezamenlijke Hoofdkwartier. Onder aansturing van de Commandant Operaties & Training (=1e Plaatsvervangend CDS)

Nu we het DPP en de mogelijke operationele inzet helder hebben kunnen we eindelijk aan de kop beginnen…

Minister van Defensie
De minister van defensie is politiek verantwoordelijk voor het beleid van het ministerie van Defensie. Ter ondersteuning van de minister is er een ministerstaf.  De minister neemt de beslissingen voor het oog van het volk! Dus niet via via, mooi weer spelen glimlachen en vervolgens het botte mes door de CDS in de organisatie laten zetten. Als er vuile handen gemaakt moeten worden doet de minister dat in het vervolg zelf.

Secretaris Generaal
De secretaris generaal is verantwoordelijk voor alle politieke en ambtelijke zaken. Daarvoor beschikt de SG over het kerndepartement. Dit is een bestuurstaf die verantwoordelijk is voor alle beleidszaken van het ministerie. De bestuursstaf heeft korte lijnen met de diverse ondersteunende diensten die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Commandant  Resort Ondersteunende Diensten.

Defensiestaf
De defensiestaf staat onder leiding van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) en bestaat uit:

 1. 1.       Commandant Operaties & Training (1e Plaatsvervangend CDS)
 2. 2.       Commandant Ondersteunende Diensten (2e Plaatsvervangend CDS)
 3. 3.       Commandant Expeditionair Operationeel Commando
 4. 4.       Commandant Landstrijdkrachten
 5. 5.       Commandant Luchtstrijdkrachten
 6. 6.       Commandant Zeestrijdkrachten
 7. 7.       Commandant Nationaal Territoriaal Commando  
 8. 8.       Daarnaast zijn ook de SG en de minister van defensie vertegenwoordigd.

Commandant der strijdkrachten
De CDS heeft als voornaamste taak om uitvoering te geven aan het door de regering gestelde beleid en ambitieniveau. Daarvoor is hij in de eerste plaats de aangewezen persoon om sturing te geven aan het militaire deel van het ministerie. Hij/zij is het gezicht van de krijgsmacht.  In tegenstelling tot de huidige organisatie is de CDS wel degelijk de belangrijkste “ambtenaar” op het ministerie van Defensie. Waar de SG verantwoordelijk is voor het uitvoeren van politiek en ambtelijk ondersteunende taken is de CDS verantwoordelijk voor alle militaire activiteiten. DutchForce21 behelst ook een wijziging in het budgetaire- en  beleidsmatige proces. 

Commandant operaties & Training
De C-O&T is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de gereed stelling van militaire eenheden en materieel in het kader van de opdrachten die de regering aan de krijgsmacht toebedeeld. De C-O&T is tevens de 1e Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten (1e PLV CDS). De C-O&T draagt tevens de verantwoordelijkheid voor de directe operationele aansturing van de Expeditionaire taken van de krijgsmacht.

Commandant Ondersteunende Diensten
De C-OD is de 2e Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Hij is verantwoordelijk voor alle militaire ondersteunende diensten en directies zoals – DMO, HR, MIVD, Finance & Control. De C-OD draagt tevens de verantwoordelijkheid voor de directe operationele uitvoering van de nationale taken van de krijgsmacht. Hierover volgt in een later Blog meer.

Advertenties

De kop en staart van de krijgsmacht

Met het inhoudelijke blog ‘Operationeel concept in grote lijnen’, heb ik de basis gelegd voor DutchForce21. Vervolgens ben ik begonnen met de organisatie van met name de expeditionaire component vorm te geven. Daarbij heb ik als een indicatie gekozen voor bepaalde systemen. Nogmaals gaat het mij niet specifiek om die precieze merken, types etc. Het gaat er meer om dat het naar mijn mening van belang is dat er dergelijke capaciteiten komen of behouden worden. Ook de aantallen zijn daarbij indicatief. Meer is altijd goed, minder heeft grote invloeden op de vierslag[i] en dus het voortzettingsvermogen en slijtage van mens en materieel.

De kop!
In dit blog passeert de top (of kop) van de Defensieorganisatie de revue.  Hieronder volgt het organogram zoals DutchForce21 dat voorziet. Alles om de slagkracht te vergroten en de effectiviteit te verbeteren. Na het organogram volgt een korte opsomming van de diverse onderdelen van de centrale organisatie. Als laatste ga ik uitgebreider in op de taken en het functioneren van de Commandant Ondersteunende Diensten en het Nationaal Territoriaal Commando.

Organisatiestructuur DutchForce21

Organisatiestructuur DutchForce21

Defensie Planning Proces
Defensie moet een stabiele basis gaan krijgen. Die basis kan alleen gegeven worden als men transparant en eerlijk durft te zijn. Dit heeft consequenties voor de militairen en voor de politici.

DutchForce21 gaat uit van een transparant Defensie Planning Proces en een transparant Materieel Proces. Beiden zijn naar mijn mening nu volledig on-transparant. Men is niet consequent in het gebruik van argumenten Kort gezegd krijgt DutchForce21 een DPP waarbij: de regering (minister) in grote lijnen het takenpakket zal omchrijven: de taken, de randvoorwaarden, de limieten, en de financiën. De militaire leiding (CDS) zal het beleid vorm geven, aan de hand van de taken opgedragen door de regering. Hierdoor vereenvoudigd de taakverdeling. De CDS komt vervolgens met een meerjaren plan (wellicht 25 jaar net zoals Nieuw-Zeeland? Dit alles volledig transparant: Het zal voor de hele maatschappij duidelijk zijn dat de minister bezuinigingen doorvoert en daarbij vooraf duidelijk KIEST voor de consequenties die daarbij horen. Nu heeft men jarenlang vol weten te houden dat Nederland in de Premier League meespeelde…. Terwijl er miljarden werden bezuinigt. De bezuinigingen waren ook nog eens bedacht door de militairen zelf, dus als zij het zeggen…

Nee, onze krijgsmacht en ons land verdient volledige openheid van zaken.

 1. CDS presenteert publiekelijk zijn toekomstvisie en analyse van de dreigingen en de rol die Defensie daarin kan spelen.
 2. Op basis van de visie bepaald de regering budget, taken en ambitieniveau van de krijgsmacht.
 3. De CDS reageert daarop met : met het door u beschikbaar gestelde budget kan de krijgsmacht xx% van de taken Uitvoeren. En is het ambitieniveau wel/niet te realiseren.
 4. Moet het met minder? Dan krijgt de minister duidelijk en eerlijk te horen uit welke alternatieven hij/zij kan kiezen en wat daar de operationele en personele gevolgen van zijn.
 5. De CDS voert de door de minister gekozen opdrachten uit.

Dit alles in volledige transparantie. Keuzes en beslissingen zijn voor rekening van de regering/minister, niet voor de uitvoerenden. Nu worden partijpolitieke keuzes genomen op basis van belangen groepen, lobbyisten etc. onder het mom van dat het ministerie ertoe besloten heeft. Nee, de militairen moeten zich niet voor het karretje laten spannen, de verantwoording ligt bij de minister.

Waarom kan de minister spreken over Lijken uit de kast, mismanagement en onvoorziene tegenvallers.. terwijl al deze factoren gevolgen zijn van beslissingen die de minister en haar voorgangers zelf hebben genomen?

“De grens van wat defensie kan verwerken, is bereikt. Maar er kwamen hier telkens financiële lijken uit de kast. Nu we daarmee korte metten maken, kunnen we weer vooruit kijken, in het belang van datzelfde defensie-apparaat.”

Is het niet de keuze voor te duur, en onnodig militair materieel, dat in de plaats komt van nog heel erg goed en effectief materieel (bijv. MP Fregatten vs OPV) Het willen uitvoeren van te dure missies binnen de Defensiebegroting terwijl dit onvoorzien was (bijv. Uruzgan???) En laten we wel wezen. Deze missies zijn keuzes van de regering, dan moet de regering er toch voor zorgen dat de missie betaald wordt… ook de slijtage aan mens en materieel!

Waarom krijgen wij in Nederland van de CDS alleen maar te horen: deze bezuinigingen zijn nodig…. Het is niet leuk, maar ook na de bezuinigingen hebben we een geloofwaardige Defensie? Af en toe klapt er een oud Generaal uit de boot… en uit zijn onvrede over bezuinigingen…. Maar ondertussen zijn de zittende Generaals bezig hun eigen domein, hun eigen KMD, hun eigen directie of eenheid te ontzien.. Dan vallen de klappen op die plekken waar het het meest zeer doet.. Waarom hebben alle KMD nog altijd hun eigen Commando centra naast het Defensie Commando centrum in Den Haag? Terwijl ze toch in feite verantwoordelijk zijn voor het trainen en operationeel gereed stellen van operationele eenheden? Ik denk dat het door deze situatie komt dat men wel “moet” bezuinigen maar dan niet op de eigen ego/ heilige huisjes etc…. u begrijpt het wel.

Het kan overigens anders: IN Zweden, schreef de nu zittende CDS:

“Over the long term, if the government fails to change our mandate and the resources that are allocated to us, we will be forced to disband certain units,” said Gen.  Sverker Göranson, AFC chief, during an Oct. 1 news conference

Publiek kritiek uiten op de beslissingen van de regering door de CDS: het kan dus wel!
Nog maar een stukje kritiek en conclusie van de Zweedse CDS….

The report conceded that although the cost savings and military reorganization programs directed by the government could deliver a functional readiness capacity, it said that this would be at the expense of a lower fighting capability. Moreover, the report suggested that the military’s overall defense role and capability could also be boosted through cross-border defense pacts with neighboring Nordic states.

The conclusion reached by the report is that the military’s capacity to defend Sweden against all land, sea and air threats will continue to weaken unless defense funding is scaled up to a level that ensures adequate manpower, trained forces and modern equipment exist to repel possible attacks against the country’s territorial sovereignty.

Vervolgens mag de politiek dwz regering en oppositie reageren:

The Budget Perspective 2013 report reflects the widening gap between what the Swedish government is proposing in terms of future spending on defense, and what the military needs to provide a credible national defense capacity, said Peter Hultqvist, the Social Democratic chairman of the Swedish parliament’s Committee on Defense.

“The government needs to listen more carefully to what the military are saying, and have been saying for quite some time. Quality defense is not cheap. It comes at a price, and it needs political support to be effective,” Hultqvist said in an interview.

Natuurlijk hebben de Zweden zo hun eigen problemen als het om Defensie gaat, ook zij hebben last van financiële krapte. Kunnen niet alles zelf meer, en zoeken (pooling&sharing) samenwerking met NORDIC, NAVO en EU partners.. maar dit politieke klimaat is er tenminste.

GripenFARPKSS-III U700_amphibious_assault_craft_Finnish_Navy LAND_Archer_155mm_Facing_Forward_lg oh0pat


[i] Rapport Verkenningen gaat o.a. bij beleidsoptie “Veelzijdig inzetbaar” uit van een vierslag.

De keuze is gemaakt….

JSF-AMRAAM-490x277
JSF vuurt AMRAAM af in het kader van tests: typisch voorbeeld van propaganda.
Dit is namelijk totaal niet uniek. Dit is gewoon onderdeel van een testprogramma dat vele vertragingen kent. En toch weet iemand bij defensie/NIFARP dit als een persbericht naar buiten te brengen. Het feit dat dit dagelijkse praktijk is voor alle alternatieven zegt men er voor het gemak maar niet bij.

Ikzelf en velen met mij vragen ons af of die keuze werkelijk is gemaakt op basis van de feiten en eerlijke argumenten… of op basis van oneerlijke propaganda zoals hierboven beschreven. Als we het geheel bekijken zien we een Defensie Industriël Complex dat zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, volledig is binnen gedrongen bij VVD, CDA en Luchtmacht. Men lijkt niet meer in staat om nuchter en objectief naar dingen te kijken. termen als “de beste” worden gebruikt alsof het onmogelijk is om dingen te relativeren. Kort samengevat is de keuze door defensie als volgt verklaard:

Operationele aspecten F-35

Met de F-35A acht Defensie de komende decennia een operationeel verantwoorde taakuitvoering mogelijk. De F-35 biedt in militair-operationeel opzicht de meeste opties en is als enige in staat alle missietypen uit te voeren. Van het bevechten en behouden van luchtoverwicht, het onderdrukken en uitschakelen van vijandelijke (mobiele)luchtafweersystemen tot close air support van eigen troepen. De F-35 biedt bovendien sterk verbeterde waarnemingscapaciteiten die in alle missietypen van grote waarde zijn, in het bijzonder voor de verzameling van inlichtingen, verkenning en bewaking. Het toestel heeft tevens het meeste potentieel voor doorontwikkeling in samenwerking met partners. Belangrijk zijn ook de mogelijkheden voor internationale samenwerking op terreinen zoals training, instandhouding en inzet. Met de keuze voor de F-35A levert Nederland een bijdrage aan het oplossen van de militaire tekortkomingen die de Navo en de EU hebben vastgesteld.

Aldus het rapport actualisatie F-16. (Deze PDF is voorzien van markeringen met commentaar en linkjes naar info.)

Het rapport lijkt uiterlijk nogal veel op een scholieren/studentenverslagje van het middelbare schoolvak techniek, maar dat terzijde.

Rapport actualisatie F-16
De deskundigen vergelijken “gevalideerde” informatie over de JSF met publieke domein (lees GOOGLE) informatie die ook nog eens zeer selectief gebruikt is. (zie voorgaande artikel.)

Wat vooral opvalt in (de hele discussie rondom) de JSF is dat voorstanders het ten alle tijden hebben over de JSF is, de JSF biedt, het toestel heeft. Kortom in alle uitingen blijkt dat defensie (de JSFlobby als geheel) zegt feitelijk te weten dat dit toestel alle dingen kan waarvan men zegt dat het toestel het kan. Het is dus frappant dat de minister zelf, maar sinds kort ook fractievoorzitter van de PvdA Samsom dergelijke uitspraken doen…. Stellig om hun keuze extra body te geven…Maar aan de JSF kleven nog wel degelijk risico’s althans als we documenten uit de VS die dit zeggen serieus nemen natuurlijk.  Zo laat bijgevoegde slide zien dat er er nog zeer veel zaken in het rood/oranje (rood is volledig onbekend, geel – oranje is nog niet vaststaand, groen is zeker!)  vallen als het om de O&S Estimating Risk Based on Technical and Program Information Input Availability gaat. Deze analyse gaat zowel over technische als financiële aspecten… voor de Amerikaanse luchtmacht. Maar waarschijnlijk weet de Koninklijke Luchtmacht beter hoe we de JSF moeten inschatten, toch?

Selectief gegoogle c.q.  gegoochel met feitjes en aannames
Uit officiële rapportages uit met name de VS zelf blijkt overigens dat Nederland vaak de informatie over de JSF rooskleuriger brengt dan in werkelijkheid het geval is. Hierover later meer. Tegen deze context moeten concurrenten het opnemen. Want op basis van deze “gevalideerde” gegevens over de JSF moeten de concurrenten het doen met  via google gevonden artikelen, aanhalingen en voorbeelden uit buitenlandse competities. Daarnaast mochten de “onderzoekers” blijkbaar ook nog eens zeer selectief te werk gaan. Dingen die niet goed uitkwamen zijn weg gelaten. Dingen die wel goed uitkwamen zijn uit den treure herhaald en herhaald. Met als slotconclusie. Alleen de JSF voldoet….

Zo zijn negatieve berichtgevingen over het selectieproces in Noorwegen systematisch weggelaten. Er zijn voldoende artikelen, officiële documenten en bronnen die de onjuistheid van dit proces benadrukken en onderstrepen.  Ook de berichtgeving over de capaciteiten van de nieuwste Gripen telg van Saab zijn zeer selectief gebracht. Men durft te beweren dat er geen gegevens te vinden zijn over bijvoorbeeld de exploitatiekosten, suggereert men dat het toestel voor Zweden slechts een update betreft en niet een geheel nieuw vliegtuig. (zie voorgaande artikel)

Lees verder

Prinsjesdag: lang verwacht, visie op de toekomst van Defensie?

Verwacht of gevreesd?

Want langzaam aan veranderen willekeurige geruchten en vermoedens [i]in ….. vrijwel zekere realiteit. Als we de geruchten mogen geloven worden sommige bezuinigingen en veranderingen zelfs bevestigd door hoog geplaatste officieren[ii]. En laten we wel wezen de geruchten liegen er niet om: Naast het ten uitvoer brengen van de reeds ingeboekte bezuinigingen, die een zwarte tol zullen eisen van mens en materieel – meer doen met minder menskracht en middelen? Kan dat nog?) Schijnt er ook nog zo’n € 330 aan nieuwe bezuinigingsmaatregelen te komen. De minister heeft tot nu toe beweerd dat de bezuinigingen geen gevolgen zullen hebben voor de operationele eenheden…. Maar hoe kan zo’n bewering in de praktijk standhouden? Zijn er nog onderdelen bij Defensie die “nutteloos” werk deden? Waar zonder meer, en zonder enige operationele gevolgen op bezuinigd zou kunnen worden? Alles wat bij de ondersteunende eenheden en directies bezuinigd zou moeten/kunnen worden moet in de praktijk toch gewoon gedaan worden? Dat betekend toch gewoon dat operationele eenheden diezelfde taken erbij moeten gaan doen?

In het artikel van Trouw van 9 september j.l. staat o.a. het volgende:

Defensie moet boven op de eerder opgelegde bezuiniging van 1 miljard euro nog eens 330 miljoen bezuinigen, onder meer door het afbestellen van een marineschip dat al in aanbouw is en het schrappen van een landmachtbataljon.

‘De wijze waarop invulling gegeven wordt aan de bezuinigingen getuigt niet van een visie’, stelt De Jonge. ‘Het is gewoon strepen tot de boekhouder tevreden is gesteld zonder je al te veel af te vragen in hoeverre je nu nog de gewenste samenhang in de krijgsmacht overeind kan houden.’

Deze extra bezuinigingen zouden dus gerealiseerd worden door een spik-splinter nieuw gebouwd schip af te bestellen! Dit betreft het Joint Support Ship Karel Doorman II) af te bouwen en vervolgens voor een prikkie in de verkoop te gooien…

Hoe vaak is dit (zeer recent) al niet gebeurd?

 • We noemen de Orion’s van de Marine die een zeer kostbare Capability Update programma hebben ondergaan (CUP) en die vervolgens zijn doorverkocht aan Portugal en Duitsland.
 • We noemen de Fennek pantserverkenningsvoertuigen (in verschillende uitvoeringen) die nieuwgebouwd zijn en waarvan een groot deel direct in de mottenballen konden in afwachting van een koper (die niet komt omdat er veel goedkopere nieuwe systemen op de markt zijn)
 • De PH2000 155mm houwitsers, nieuw gekocht, direct in de verkoop. (nog altijd niet verkocht..
 • De PRTL 35mm gemechaniseerde luchtverdedigingssystemen, een dure CUP… en toen in de mottenballen, en dan nu verkocht aan Jordanië voor in totaal  …. € 21 miljoen voor 60 stuks incl reservedelen en munitie…

Ergens is het toch raar dat men het heeft over bezuinigingen door duur betaald en kostbaar materieel weg te “bezuinigen” waardoor er, in feite, incapabele eenheden achterblijven. Incapabel omdat de inzetbaarheid van de eenheden zeer te wensen overlaat. De eenheden zijn niet zelfstandig meer inzetbaar. Ook is het geld voor aanschaf, training en support al uitgegeven. Dat zijn we kwijt zonder enig rendement.

Is het niet zo dat hoe “veelzijdiger” inzetbaar je eenheden zijn des te nuttiger de investering en de exploitatie daarvan is? Wat we straks zullen gaan merken is dat de krijgsmacht nee moet gaan verkopen, omdat we niet over de juiste eenheden en middelen beschikken. Slechts beperkt inzetbaar. Ja een vredesmissie zoals Srebrenica kunnen we dan nog aan. Deze keer echter laten we de zware wapens niet (politiek) bewust thuis, we hebben dan geen andere optie, de zware wapens zijn er tenslotte niet meer. We hebben geen andere keuze. Daar gaat het in feite om, De politiek ontneemt zichzelf de keuze om eenheden “naar gelang de missie” uit te rusten en in te zetten. Voor sommige missies zal Nederland niet meer kunnen leveren. Beslist de regering anders? Dan zijn situaties als Srebrenica onontkoombaar. (antwoord Airpower?)

Ja, we besparen geld door bepaalde eenheden en systemen weg te bezuinigen maar daar is dan ook alles mee gezegd. Wat overblijft zijn eenheden die niet meer optimaal / rendabel kunnen worden ingezet. Dit zijn eenheden die in feite zonde van het geld zijn. Wat heb je aan fregatten die zonder bevoorradingschepen het bereik en de optimale effectiviteit ontbreken?  Als de munitie op is, is het schip nutteloos. Als het schip tijdens een operatie terug moet naar een haven omdat de brandstof op dreigt te raken? Moet het op dat moment de missie staken. Wat heb je aan pantserinfanterie als het hen aan gevechtskracht (dmv tanks en artillerie) ontbreekt? En deze keer na het opheffen van de tankbataljons opnieuw een landmacht bataljon weg te snijden. Misschien goed om toch in dit kader even te verwijzen naar de brede heroverwegingen van het 4e kabinet Balkenende die aan de haal zijn gegaan met de verschillende varianten van het rapport Verkenningen, overigens zonder antwoord te geven op de 5 strategische vragen (p299) waarop de politiek eerst antwoord moet geven voordat men ook maar iets kan en mag wijzigen.

Vijf strategische vragen voor de politiek
Politieke besluiten over de toekomst van de krijgsmacht moeten bovenal berusten op een integrale afweging waarin de belangen en de doelstellingen van het Koninkrijk voorop staan. Bij deze afweging doen zich voor de politiek de hieronder gestelde vijf strategische vragen voor:

 1. Welke militaire bijdrage wil Nederland in internationaal verband en ten opzichte van andere landen leveren? Wat willen we in de wereld betekenen? Voor welke belangen en waarden staan we pal? Wie zijn we?
 2. Welke defensie-inspanning is nodig of wenselijk in het licht van de omgevingsanalyse van de Verkenningen? Hoe gaan we om met de fundamentele onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen?
 3. Welke balans moet worden getroffen tussen de bescherming en zo nodig verdediging van het eigen en het bondgenootschappelijke grondgebied en het optreden bij de bron van bedreigingen van onze veiligheid (al dan niet ter bevordering van de internationale rechtsorde)?
 4. Welke bijdrage moet de krijgsmacht binnen de landsgrenzen leveren aan de veiligheid van onze samenleving in het licht van de groeiende kwetsbaarheid voor maatschappelijke ontwrichting?
 5. Welke afhankelijkheden van andere landen kan Nederland op veiligheid- en defensiegebied aanvaarden? Tot welk punt willen we onze autonomie behouden?

Ik ben benieuwd of de minister (eindelijk) in staat is om op bovengenoemde vragen antwoord te geven in de visie. Ik ben ook benieuwd of de minister de beoogde aanschaf van (veel te weinig) JSF toestellen werkelijk kan rechtvaardigen. Is de aanschaf van de JSF het werkelijk waard om voor de rest de krijgsmacht volledig af te breken en volledig te vertrouwen op Airpower door een handvol JSF en een handvol Apache.

Ik sluit af met de volgende oproep, zoals het ook in het rapport Verkenningen staat verwoord: (p298)

Bovenal moet bij ieder besluit over de krijgsmacht het evenwicht tussen ambitie, taken en middelen zijn gewaarborgd. Is dit niet het geval, dan worden de politieke beleidsdoelstellingen niet gehaald. Ook wordt de krijgsmacht dan sluipenderwijs uitgehold. Dat is niet verantwoord tegenover het personeel van Defensie, van wie herhaaldelijk bijzondere inspanningen worden gevraagd.

Uit de Verkenningen blijkt dat een besluit ter verhoging van het niveau van defensie-uitgaven met structureel 1,5 miljard euro in de periode 2020 tot 2030 een aanzienlijke versterking van de krijgsmacht mogelijk zou maken in aanvulling op de opheffing van structurele knelpunten in de bedrijfsvoering. De omgevingsanalyse van de Verkenningen geeft vooralsnog geen aanleiding een dergelijke vergaande verhoging te overwegen, al valt de noodzaak daarvan in de toekomst niet uit te sluiten.

Een besluit ter verlaging van het niveau van defensie-uitgaven met structureel 1,5 miljard euro zou tot het tegenovergestelde effect leiden: een vergaande verkleining van de krijgsmacht en een dienovereenkomstige verlaging van het ambitie- en activiteitenniveau. De omgevingsanalyse van de Verkenningen geven echter evenmin aanleiding tot een verlaging van de defensie-inspanning. De professionaliteit, de kwaliteit en de geloofwaardigheid van de krijgsmacht zouden dan eveneens ernstig in het geding komen. Een verlaging van het niveau van defensie-uitgaven met 1,5 miljard euro in de periode 2020 tot 2030 is alleen mogelijk bij een aanzienlijke verlaging van het ambitie en activiteitenniveau en vergaande keuzes ten aanzien van het takenpakket van de krijgsmacht. Bij een dergelijke verlaging is een zodanige vermindering van de gevechtskracht aan de orde dat van een veelzijdig inzetbare krijgsmacht geen sprake meer is.

Operationeel concept in grote lijnen

In dit Operationeel Concept zijn de capaciteiten en eenheden van de krijgsmacht functioneel gegroepeerd. Aan DutchForce21 liggen enkele uitgangspunten ten grondslag. Daarna zullen de verschillende “werkgebieden”: land, lucht, zee en nationaal de revue passeren. Onderstaand figuur laat zien hoe de structuur van DutchForce21 er uit zal komen te zien.

 

Organisatiestructuur DutchForce21

Organisatiestructuur DutchForce21

 

In de structuur die ik met DutchForce21 voorstel zullen, de huidige krijgsmachtdelen, enkel verantwoordelijk zijn voor het gereed stellen van compleet uitgeruste en getrainde operationele eenheden. Deze eenheden worden vervolgens gedetacheerd bij het Expeditionair Operationeel Commando (EOC) voor expeditionaire / internationale operaties of bij het Nationaal Territoriaal Commando (NTC) voor nationale taken.

Standaardisatie en functionaliteit
Standaardisatie en functionaliteit [i] van de eenheden en het vergroten van het voortzettingsvermogen zijn bij de gemaakte keuzes leidend geweest. De krijgsmachtdelen blijven gewoon als zodanig bestaan. De rol en functie zal echter veranderen. De krijgsmachtdelen zullen verantwoordelijk zijn voor het gereed stellen van compleet uitgeruste en getrainde operationele eenheden. Deze eenheden worden vervolgens gedetacheerd bij het EOC  voor expeditionaire operaties of bij het NTC voor nationale taken.

Expeditionair
Om het voortzettingsvermogen verder te versterken is het ook belangrijk dat de eenheden beter expeditionair inzetbaar worden gemaakt. De huidige organisatie waarbij de brigadehoofdkwartieren van de landmacht ook nog eens verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van nationale taken lijkt de expeditionaire inzet in de weg te staan. Om de aansturing van expeditionaire operaties mogelijk te maken zal er een EOC worden opgericht dat alle internationale operaties zal aansturen. Binnen dit commando zal er een Permanent Gezamenlijk Hoofdkwartier (PGHK) worden ingericht. Daarnaast vallen alle Speciale eenheden voortaan direct onder dit gezamenlijk commando zodat de commandovoering en communicatielijnen kort zijn. Voor Nationale taken zal er een Nationaal Territoriaal Commando worden opgericht.

Nationale taken
Het NTC zal zoals gezegd, verantwoordelijk zijn voor alle bijstand aan civiele autoriteiten en inzet tijdens nationale rampen of veiligheidsoperaties. Het NTC zal worden gebouwd op de fundamenten van de Koninklijke Marechaussee. Verder zal de Kustwacht en andere civiel georiënteerde onderdelen van de krijgsmacht in dit commando een plek vinden. Het NTC is verder verantwoordelijk voor de operaties van de Regionale Militaire Commando’s  (RMC) Noord, Zuid, Midden en Nederlandse Antillen & Aruba (NAA). Ter ondersteuning van deze operaties beschikt ieder RMC over een eigen Nationale Reserve bataljon. (nationale Garde?)

En dan nu verder met een wel heel gevoelig onderwerp…..

Lees verder

Het waarom van de krijgsmacht (niet)?

In de loop der jaren heb ik alle argumenten tegen – of het hebben van – een krijgsmacht wel gehoord. Voor vele argumenten is wellicht iets te zeggen, ware het niet dat de wereld anders in elkaar zit dan wij zouden willen. Om de stelling te onderbouwen dat – Nederland een expeditionaire krijgsmacht nodig heeft, die inzetbaar is voor vrede- en veiligheid, wereldwijd – laat ik er hier een aantal de revue passeren…

Verkwisting van belastinggeld.
De uitgaven aan Defensie kost ‘ons’ veel en levert ‘ons’ (de burger) niets op. Dit onderwerp is momenteel (eigenlijk de afgelopen 20 jaar) erg in de picture als men beseft dat de financiële situatie momenteel niet zo rooskleurig is. Toch vind ik de uitgaven voor een goede defensie een gerechtvaardigde keuze, zeker als men bedenkt hoe rijk ons land is. Een rijk land, een moderne maar gevaarlijk open maatschappij als de onze heeft heel veel dat het beschermen waard is. Niet alleen dingen van financiële waarde (€ € € en nog eens €), maar ook een democratisch volk, mooie steden, mooie landschappen en natuurgebieden en kennis enz. Om bovenstaande stelling te weerleggen de volgende tegenargumenten: Defensie kost niet alleen geld, het levert zeker iets op:

 • Nederland beschikt momenteel over een krijgsmacht met ongeveer 75.000 militairen en burgerpersoneel. Al deze mensen hebben een baan dankzij Defensie. Zij verdienen hun geld op een eerlijke manier, werk dat meer respect verdient van de ‘burger’ bevolking.
 • Daarnaast zorgen de her- en der gelegen militaire terreinen voor lokale groei en bloei. Te denken valt aan toeleveranciers op diverse niveaus. Opdrachten worden regelmatig geplaatst bij lokale bedrijven.
 • De krijgsmacht leidt haar personeel zeer goed en efficiënt op, personeel dat na een dienstperiode in de burgermaatschappij verdwijnt neemt een schat aan kennis en ervaring mee. Daarnaast nemen zij als het goed is de normen en waarden uit de krijgsmacht mee in de burgermaatschappij.
 • Om de krijgsmacht modern te houden, wordt er veel geld geïnvesteerd in nieuwe technologische ontwikkelingen, waar vaak de burger veel profijt van kan hebben. (ik noem maar uitvindingen zoals GPS, mobiele telefonie, medische apparatuur etc.)
 • Door het belastinggeld te investeren in defensie beschikt de overheid over een instrument dat vrede en veiligheid kan bewaren. Daarnaast kan en wordt de krijgsmacht veelvuldig ingezet ten behoeve van ons, Nederlandse burgers.
 • Het geïnvesteerde belastinggeld wordt voor een deel gebruikt om te investeren in modern materieel. Bij deze opdrachten worden vaak Nederlandse bedrijven ingezet, of wordt de Nederlandse industrie gecompenseerd. Hierdoor vloeit veel belastinggeld terug in de Nederlandse markt. In het geval van buitenlandse orders of compensatieorders vloeien buitenlandse valuta onze “beurs” binnen.

Met het vallen van de muur in Berlijn is de dreiging, en de noodzaak van een krijgsmacht komen te vervallen.
Sinds het vallen van de Berlijner muur en de ondergang van de Sovjet-Unie dachten een hoop landen maar aan één ding, het innen van het vredesdividend. Van dit vredesdividend is echter niet veel terechtgekomen. Door het wegvallen van de twee grote machtsblokken in de wereld kwamen oude vetes weer boven. In diverse landen wakkerden de vlammen op. De VN en de NAVO werden voor nieuwe uitdagingen gesteld. Er kwamen vredesmissies onder de vlag van de VN. Het koste veel bloed en zweet voor men door kreeg hoe te handelen. Drama’s als Srebrenica, Kosovo en Mogadishu zijn hier de voorbeelden van. De dreigingen zijn ondanks beweringen niet verdwenen. Wat te denken van de “Arabische lente” die al gauw een Islamitische winter bleek te worden door de opkomst van de moslimbroederschap. Gevolgen? Burgeroorlogen in Libië, Algerije, Syrië en diverse andere Arabische landen. Toename in onderdrukking van minderheden, vernietiging en vervolging van met name Christenen zijn aan de orde van de dag

(over Open Doors ranglijst: gek genoeg staan er vele landen op deze lijst waar wij als EU en Nederland zeer nauwe betrekkingen mee onderhouden.. Waar ons Koningshuis de deur bij wijze van spreken plat loopt… men bespreekt vast op keurige wijze de bedenkingen over de gang van zaken…..)

Waarom benoemt men niet dat de zogenaamde mensenrechten gebaseerd zijn op christelijke principes?  In een volgende blog zal ik hier verder op ingaan: Verdieping: Wereldse visie op mensenrechten.

Lees verder