Tagarchief: Politiek

Stemadvies – voor wie de waarde van Defensie inziet!

Deel 1: DutchForce21 – Internationale veiligheid: randvoorwaarde voor een bloeiend land
Deel 2: DutchForce21 – Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht met een maritieme focus

Deel 3: Stemadvies – voor wie de waarde van Defensie inziet!

Stemadvies

Voor wie de waarde van Defensie inziet!

Vandaag is het dan zover…. 15 maart. 

Natuurlijk moet iedereen zelf bedenken op wie of wat (voor principes) iemand stemt. Wel wil ik hierbij duidelijk maken dat, naar mijn mening, zonder “veiligheid” al het andere waardeloos is. Als Nederland (en Europa) niet in staat zijn om haar belangen… en de belangen van het Nederlandse volk (want daar gaat het uiteindelijk om) te behartigen dan kun je nog zo’n goede zorgstaat hebben. Zonder veiligheid geen inkomsten, geen grondstoffen, geen orde en recht. De overheid heeft als enige het recht om instrumenten te hanteren die die veiligheid kunnen afdwingen en ganranderen. Nogmaals met deze belangen doel ik niet op de inzet van militairen om (uiteindelijk) de belangen van internationals te behartigen. En ja, vele regeringen hebben dit de afgelopen jaren gedaan… onder het mom van de belangen van het volk te behartigen… ( (want internationale veiligheid en orde is toch goed voor de handel.. Ja dat is zo, maar er is meer!)

Ik geef u dit stemadvies gratis en voorniets. Het stem advies is gebaseerd op wat DutchForce21 van belang acht voor de Nederlandse krijgsmacht en het Nederlandse buitenlandsbeleid. Daar kan men van mening  over verschillen. Als analyse van de verschillende partijen gebruik ik de analyse van Marineschepen.nl van Jaime Karremann. Met zijn artikel “Bij meeste politieke partijen staat toekomst van de marine op het spel“. geeft Jaime heel goed weer hoe de (marine)vlag er voorhangt tijdens de komende verkiezingen.

Van BNR tot de Volkskrant, overal werd ruimte gemaakt voor het keiharde oordeel van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over het Nederlandse Defensiebeleid. Het nieuws was uiteraard vooral dat dit belangrijke adviesorgaan de vloer aanveegde met het beleid. Dat de staat van de Nederlandse krijgsmacht zeer zorgwekkend is, is geen nieuws meer. Toch is dat nauwelijks terug te zien in de verkiezingsprogramma’s. Bij de meeste partijen staat de toekomst van de marine zelfs op het spel.

Het is maar dat u het weet. Een belangrijk onderdeel van een defensieparagraaf is natuurlijk of men ook daadwerkelijk bereid is de daad bij het woord te voegen. Sommige partijen hebben prachtige woorden over Defensie opgeschreven maar nemen een zeer beperkte financiele verantwoordelijkheid voor die mooie woorden. Bedenk daarbij dat naar mijn mening alleen meer geld niet de oplossing is voor het probleem van defensie. Hoe besteden we het geld is een andere belangrijke vraag. Maar eerlijk is eerlijk, de regeringen van de afgelopen jaren met name geleid door VVD met CDA en VVD met PvdA hebben veel in het defensie budget gegraaid en er alleen geld ingelegd dat voor bepaalde belanghebbenden is uitgegeven (grootste voorbeeld is de JSF.. een toestel dat nog niet volledig is getest al besteld, zonder boeteclausules in de contracten voor te late levering, of falende levering (men levert de klant niet wat beloofd/besteld is….)

1455906_743216355796245_3719165153701863531_n

Geld is natuurlijk een belangrijk onderdeel van een verkiezingsprogramma. Zeker omdat er de afgelopen twintig jaar veel geld is “gehaald” bij Defensie. Met name de partijen – die zeggen defensie belangrijk te vinden – zoals CDA, VVD, PvdA hebben hier heel opportunistisch gehandeld. Het volk wilde het makkelijk, dus kregen ze het makkelijk… totdat dit zo duidelijk was dat……

enfin… het overzicht van Jaime zegt genoeg:

De gevestigde partijen op volgorde van geplande defensiebestedingen in miljarden euro’s, over de periode 2017-2021:

(Budget voor vernieuwing/ uitbreiding)
SGP 3,1
CDA 2,1
ChristenUnie 2

(Budget voor instandhouding, geen/ nauwelijks vervanging)
VVD 1
PvdA 0,5
D66 0,5

(Budget voor een veel kleinere Defensie)
GroenLinks 0
SP -1

PVV onbekend

Ik zal voor het gemak twee stemadviezen geven. Het eerste stemadvies gaat over de partij die (naar mijn mening) het beste verkiezingsprogramma heeft opgeleverd. Stemadvies 2 is een strategisch stemadvies.

Stemadvies 1:  Verkiezingsprogramma

Het programma van de partij die ik u van harte aanbeveel is heel kernachtig. het geeft argumenten waar ik van harte mee instem. Er staan enkele dingen in waarvan ik denk dat het “niet zo slim is”. Maar al met al, komt dit programma het dichtste in de buurt van wat ik zelf zou willen voorstellen… of heb voorgesteld met het DF21 programma.

Belangrijke punten:

 • In Denemarken en Zweden sluiten regering, parlement en externe experts Meerjarige Defensie Akkoorden waarin de uitgaven voor Defensie voor meer dan vijf jaren worden vastgelegd. Nederland zou dit goede voorbeeld moeten volgen zodat voorkomen wordt dat het ene kabinet wegbezuinigt, wat het andere erbij geplust heeft.
 • De reservisten zijn een waardevol onderdeel van onze krijgsmacht. Om het reservistenleger op peil te krijgen, is meer geld nodig.
 • De militaire inlichtingendienst (MIVD) dient voldoende budget en mandaat te krijgen om haar taken goed uit te kunnen voeren. De samenwerking met de AIVD wordt geïntensiveerd.
 • Geplande, broodnodige investeringen mogen niet meer worden uitgesteld. Te denken valt aan de vervanging van M-fregatten, mijnenjagers en wielvoertuigen.
 • De huidige vier onderzeeboten worden door zes onderzeeboten vervangen. Om de effectiviteit te vergroten moeten deze onderzeeërs ook landdoelen onder vuur kunnen nemen. 
 • De ‘gouden driehoek’ van samenwerking van Defensie met industrie en kennisinstellingen wordt versterkt.
 • Inzet mag niet leiden tot het kannibaliseren van defensie. De inzet moet daarom kunnen binnen de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn.
 • Energieveiligheid en toegang tot grondstoffen wint aan belang door toenemende schaarste aan olie, gas en grondstoffen. De prioriteiten binnen het Nederlandse veiligheidsbeleid moeten hierop worden aangepast.
 • De zogenoemde 3D-benadering van de Nederlandse krijgsmacht (defence, development, diplomacy) wordt internationaal breed gewaardeerd. Nederland moet de opgedane kennis en ervaringen behouden of delen met andere landen, zodat deze in meer instabiele regio’s kan worden toegepast

Onzin is natuurlijk het stuk over de JSF, de dienstplicht. Het verhaal over inzetten op de niche capaciteiten is grotendeels een verhaal waarbij het draait om mooi klinkende woorden. Ja die niche capaciteiten zijn mooi.. maar bovenop een gedegen krijgsmacht die (grotendeels) zelfstandig in staat is om haar mensen en materieel veilig en effectief in te zetten.

Al met al dus een heel goed verkiezingsprogramma, tezamen met de inzet op het hoogste realistische budget (verhoging) voor 2018 en verder.

Stem daarom SGP!

Stemadvies 2: strategisch stemmen!

Het begrip strategisch stemmen is een begrip dat vaak enigszins misbruikt wordt om op de leiders van de grootste partijen te stemmen in de hoop dat die partij dan uiteindelijk een linkse of rechtse regering kan gaan aanvoeren. Na de laatste verkiezingen weten we dat dit niet altijd goed uitkomt. Maar strategisch stemmen kan ook op een andere manier. Namelijk op de partij die zeer waarschijnlijk mee zal doen aan de kabinetsformatie. Natuurlijk heb ik het in dit geval over een strategische stem op een partij die waarschijnlijk een midden – rechtse regering zal helpen. Voor een volledig linkse formatie kan en wil ik geen stemadvies geven. Lieve help, een kabinet van D66, SP, GL en PvdA… ik moet er niet aan denken. Nee een centrum of centrum rechtse kabinetsformatie kan zeer waarschijnlijk niet om enkele partijen heen. Dit zijn vooral CDA, D66 en de CU. Nou ja, principieel gezien dan. 

qua zetels lukt het het CDA vermoedelijk wel op eigen kracht… Plus het verleden heeft vaker aangetoond: zowel VVD als CDA hebben een geheugensteuntje…  Of liever gezegd een”stok achter de deur” nodig om werkelijk voor veranderingen bij Defensie te gaan. Het verleden…  De handelingen in de kamer hebben ook duidelijk laten zien dat je daarvoor echt niet bij D66 hoeft te zijn.

Hoe sterker de Christenunie dus in de kamer komt.. Des te meer tegenwicht en invloed ze kan hebben op de andere regeringspartijen..

Stem strategisch, stem Christenunie.

 

Advertenties

DutchForce21 verkiezingsprogramma 2017 – 2021

Dames en heren, het is weer verkiezingstijd. De mooie woorden…. En bijbehoren beloftes van de politici vliegen ons weer om de oren. Hele bossen zijn weer verbruikt om papier te maken voor alle verkiezingsprogramma’s en promotiematerialen en 15 maart is het dan zover. DF21 doet dit jaar niet mee aan de verkiezingen. Ik heb het natuurlijk veels te druk met andere zaken, dat is ook gelijk mijn excuus voor het feit dat mijn laatste blog dateert van 2 mei 2016. Er is in de tussentijd veel gebeurd, Meer en ander werk, veel reizen…. en ik ben opnieuw vader geworden van een prachtig meisje… en mn zoontje van bijna 3 is er erg trots opJ.

Maar een verkiezingsprogramma is voor DF21 natuurlijk zo gemaakt. Wel een nood vooraf: Ik heb de tekst voor deze Defensie ”paragraaf” van dit fictieve verkiezingsprogramma expres niet geschreven als onderdeel van een echt programma. Waarom? Omdat ik nou eenmaal zo schrijf, maar ook omdat ik dan extra duidelijk kan uitleggen wat ik bedoel en waarom ik schrijf wat ik schrijf.

 

Deel 1: DutchForce21 – Internationale veiligheid: randvoorwaarde voor een bloeiend land

Deel 2: DutchForce21 – Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht met een maritieme focus

Deel 3: Stemadvies – voor wie de waarde van Defensie inziet!

DutchForce21

Internationale veiligheid: randvoorwaarde voor een bloeiend land

Inleiding

Internationale veiligheid zou tijdens deze verkiezingen één van de belangrijkste thema’s moeten zijn. Want als een regering van een land niet in staat is om dit thema op een adequate manier vorm te geven dan hebben alle andere thema’s nauwelijks zin. In vredestijd, onder normale omstandigheden zal dit niet het eerste zijn waar een burger zich druk over maakt. Dan is het de zorg, werk, justitie, wegen en economie. Logisch, maar tegelijk is dat een valkuil gebleken voor de regeringen van Nederland die de afgelopen 25 jaar onafgebroken hebben bezuinigd op de Nederlandse defensie.  De krijgsmacht is compleet uitgehold en niet langer in staat om haar werk, naar behoren, te doen. We merken hier nauwelijks iets van omdat er, God dank, geen oorlog is waar we echt direct iets van merken. We hebben de afgelopen jaren onze militairen uitgezonden zien worden naar Irak, Afghanistan, Mali en diverse andere missies, dus wat kan er nu zo enorm mis zijn?

Eendraght
Onze veiligheid niet in onze eigen handen

Nederlanders hebben altijd al alle wereldzeeën bevaren en handel gedreven zo wijd de wereld strekt. Dat was vroeger zo en dat is nu nog steeds zo. Concordia res parvae crescunt, wapenspreuk van de Verenigde Zeven ProvinciënWereldwijd gaat 95% van de handel overzee. Maar ook de meeste dreigingen voor ons land, en het continent Europa waarop wij leven komen daardoor overzee.  De meeste mensen denken gelijk aan Rusland en de oorlog in Syrië en de grote hoeveelheden vluchtelingen tot gevolg. De meeste media en politici evenzogoed leggen echter de vinger vrijwel nooit op de echte pijnpunten…. Of gevaren voor ons land en Europa. De Russen zijn actief in het Noordpool gebied en de Oostzee. Aan de Middellandse zee staan diverse landen in brand of is er een enorme druk van  (veelal economische) vluchtelingen op de grenzen van Europa. Beide ontwikkelingen zijn in volle gang en de huidige Nederlandse regering en haar Europese tegenhangers hebben hier geen adequaat antwoord op.  Waar we eigenlijk onze regeringsleiders nauwelijks over horen zijn de gevaren die uitgaan van Turkije en China. Naast een assertievere houding van Rusland in het Noorden en Oosten zien we ook een nieuw dictatoriaal regime de kop opsteken in de vorm van Turkije. Turkije wat ilegaal aanvallen uitvoert op onze bondgenoten, die strijden tegen IS,  in Irak en Syrië. Turkije dat nog altijd een deel van Cyprus bezet en dat met grote regelmaat de territoriale wateren en het luchtruim van de EU (Griekenland) binnendringt. DF21 zal dan ook om de veiligheid van Nederland en de EU te vergroten er aan werken om Turkije uit de NAVO te zetten en de EU-toetredingsonderhandelingen per direct te staken.(Teken de petitie!)

De bondgenootschappen waar wij deel van uit maken functioneren niet zoals ze horen. De EU zegt zich te baseren op “Europese waarden” [i]maar is in de praktijk, zoals gebleken tijdens de Turkije-deal, zeer selectief met het toepassen van die waarden. De EU is ook meer bezig met Economisch (wan)beleid en het behartigen van de belangen van grote internationals en andere lobbyisten. De EU is militair als bondgenootschap momenteel niet tot veel in staat. De NAVO is operationeel goed in staat tot het uitvoeren van operaties maar de leiding daarvan is in handen van de Verenigde Staten. Dit bondgenootschap heeft daardoor meer de vergelijking met middeleeuws keizerrijk dat ondersteunt wordt door een groot aantal volgzame vazalstaten. Vazalstaten zijn landen die overwonnen zijn en als land mogen blijven bestaan, maar wel belastingplichtig zijn en troepen moeten leveren voor oorlogen naar gelang de overwinnaar dat nodig acht.

“DF21 zal nooit de houding van Rusland en Putin verdedigen, maar wat  wel opvalt is dat men Rusland niet gelijk behandeld als een land als Turkije. Terwijl de vergelijking in vrijwel alle gevallen opgaat. (van de neoliberale hobby “ LGBT-rechten”  als de dreiging die van het land uitgaat naar minderheden en vrijwel alle omringende landen. “

 

De NAVO is en blijft het bondgenootschap waar Nederland primair op mag vertrouwen. Het is echter wel zo dat de Verenigde Staten stelselmatig misbruik hebben gemaakt van hun “leidende” positie en daar veel onheil in de wereld mee hebben aangericht. De veel gebruikte term dat de Verenigde Staten ons niet langer zal beschermen of dat Europa zijn eigen broek op moet houden ben ik het helemaal mee eens… maar dan wel volgens onze eigen voorwaarden en niet langer als geknechte vazalstaten. De militaire tak van de EU dient binnen de NAVO dan ook een meer gelijkwaardigere partner te worden van de Verenigde Staten. Nederland kan als onderdeel van dit EU-team zich specifiek richten op de zaken waar zij goed in is. De afgelopen jaren zijn er diverse samenwerkingsverbanden gestart die allemaal voortkwamen uit de drang om te bezuinigen. Slechte motivatoren  om een efficiënte en goed werkende krijgsmacht op te bouwen. Waar mogelijk zal DF21 deze samenwerkingsverbanden stoppen of ombouwen naar een meer vruchtbare samenwerking.

Actiepunten

 • De Nederlandse regering zal zich er voor inzetten om het publiek duidelijk te maken dat internationale veiligheid een voorwaarde is voor een vrije en vreedzame maatschappij.
 • De Nederlandse regering zal de komende regeer periode komen met een Nederlandse “Grand strategy” en deze passen in een “Europese Grand Strategy”.
 • De Europese Grand strategy beoogt een samenwerking aan te gaan tussen soevereine landen, zonder volledige integratie maar met als doel om de veiligheid van het continent Europa gezamenlijk te beschermen.
 • Omdat DF21 significant gaat investeren in de versterking van capaciteiten en gevechtskracht zullen de door bezuinigingsdrift aangegane samenwerkingsverbanden worden teruggedraaid. Nederlandse eenheden zullen niet geïntegreerd worden eenheden van andere landen. Wel zal de Nederlandse krijgsmacht beter in staat zijn om in plug&play coalities aan te sluiten of leidende posities uit te voeren. Bijvoorbeeld in de vorm van maritieme taakgroepen of (EU/NAVO) battlegroups.
 • Diverse materieelinvesteringsprojecten zullen worden herzien of waar mogelijk terug gedraaid. In sommige gevallen kan dit betekenen dat Nederland haar verlies zal moeten nemen door de reeds uitgegeven bedragen / aankopen. Deze systemen zullen worden verkocht, geruild (met het bewuste PvdA HAMER-bonnetje) of indien mogelijk zo effectief mogelijk te worden ingezet.
 • Nederland zal er aan werken om Turkije uit de NAVO te verwijderen en de toetredingsgesprekken tussen de EU en Turkije te staken.

 

Welvaart en dreiging

Nederland is een van de welvarendste landen in de wereld. Het is ook één van de landen die daardoor ook wereldwijd belangen te behartigen, en zo nodig te verdedigen heeft. DF21 heeft echter wel helder dat de belangen die tot nog toe door de neoliberale elite van Nederland, de EU en de Verenigde Staten behartigd werden slechts ten gunste van enkelen zijn gekomen. Naast deze belangen is er ook gewoon de noodzaak om ons land… en het continent (Europa) waarop wij leven te verdedigen, een belang waarvan de linkse politici de noodzaak niet zo van inzien.  De (economische) belangen van Nederland, zijn overigens direct verbonden met de vrede en veiligheid in de wereld. Ik heb het dan niet over het beginnen van een oorlog met landen waarvan de regering ons niet zo aanstaat en ons geen handelsdeals gunt… Nee: bedenk bijvoorbeeld de afhankelijkheid die wij hebben als zeevarende natie van de wereldzeeën en de chokepoints op de Snelwegen van de wereldzeeën. De Sea Lines of Communication (SLOC).

DF21 is niet “een partij” die voorstander was van de invasie in Irak, Afghanistan en nu in Mali. Want als men het voor die landen over heeft om mens en materieel op te offeren… om in die landen (onze) democratische (en vooral Neo-liberale c.q. imperialistische normen en waarden te brengen…. waarom dan in zoveel meer landen niet datzelfde doen? Kortom, DF21 gelooft niet in dergelijke operaties. Wel zouden Westerse “rijke” landen, zoals Nederland, er goed aan doen, om er voor te zorgen dat het continent  Afrika geholpen wordt met een structurele opbouw. Waarom? Al zou je het niet WILLEN doen om “mensen te helpen” dan zou je het uit eigen belang moeten willen doen.

Afrika

threats to europe

Het grootste gedeelte van de mensen die via Spanje en de gevaarlijkere oversteek (dan die van Turkije naar Griekenland) via Malta en Italië Europa proberen te bereiken zijn Afrikanen …. Die op zoek zijn naar een beter leven. Het rapport verkenningen van Defensie uit 2008 sprak er al over. De woestijnen in Afrika rukken op en de oorspronkelijke bewoners trekken weg, vooral door verkeerd gebruik van de landbouwgronden (om maar zoveel mogelijk te produceren) De mensen trekken weg naar de steden en kustgebieden… waar grote krottenwijken ontstaan rondom steden… zonder alle benodigde faciliteiten en infrastructuur. Een uitzichtloze plek om te wonen. Neem het die “jongeren” eens kwalijk dat ze de oversteek voor hun familie proberen te maken. Wij hebben hierin wel degelijk een verantwoordelijkheid.. onze mobieltjes gebruiken schaarse grondstoffen die veelal in conflictgebieden worden gewonnen. Veel van de landen in Afrika waarvan de bevolking nauwelijks voldoende voedsel heeft produceert voedsel voor de export tegen bodemprijzen. Kortom de vraag is botweg, willen wij die arme, veelal ongeschoolde economische vluchtelingen, met andere gewoontes, met andere gebruiken en religieuze overtuigingen naar Europa laten komen.. of willen wij hen helpen in hun eigen habitat een betere, rechtvaardigere maatschappij op te bouwen met wederzijds respect? Voorwaarde hiervoor is overigens dat Nederland en Europa stopt om dealtjes te sluiten met corrupte en dictatoriale regimes in Afrika  het Arabische schiereiland en het Midden-Oosten… nou ja eigenlijk wereldwijd.  Een dergelijk rechtvaardig en realistisch beleid van hulp.. met wederzijds respect en rechten en plichten voor beide partijen staat in schil contrast met de huidige manier van de Neo-liberale elitaire politici van onze landen en onze Europese Commissie. De dames en heren “neoliberale” politici in Nederland en diverse andere Westerse landen hebben andere plannen. Men brengt hun dadendrang als pure “naastenliefde” maar ondertussen zijn het niet meer dan politieke ideologieën.  Neem bijvoorbeeld de “She deciides” actie van onze Minister Ploumen. Beseffen we wel met zijn allen wat wij wereldwijd voor een onrecht aanrichten.. alles vanuit “ons” eigen superieure perspectief bekeken? Een advies,  bekijk dit filmpje dan eerst maar eens: “The Dictatorship of the Wealthy Donor” Obianuju Ekeocha, President of Culture of Life Africa.

Wat heeft dit met de verkiezingen of met Defensie te maken? Wel het is de cultuur waarin wij leven, de politieke ideologieën die spelen en die uiteindelijk er voor zullen zorgen dat er oorlogen ontstaan, waarin wij… zogezegd de “good guys” zijn… terwijl we dat in werkelijkheid misschien eigenlijk toch niet zijn.  Bij alles wat wij als land doen zouden we anderen als volwaardig (partner) moeten zien en behandelen. Maar dit wil ik benadrukken, vredesmissies en opbouwtaken zijn een secundaire rol van de krijgsmacht.

In de eerste plaats defensie(f)

Onze krijgsmacht is niet bedoeld om als vredesmacht te functioneren. Ik begrijp dat sommige Generaals en Admiraals dat niet met mij eens zijn. Zij zijn blijkbaar nog bezig met de voorbereidingen van de laatste oorlog (Uruzgan/Kunduz type) en daarvoor schaffen zij systemen aan die slechts voldoen voor vredesmissies. Of de Generaals en Admiraals zijn gek op “hightech toys.. for boys (and girls) en spenderen een groot deel van het “investerings” budget.. en het “exploitatie” budget om die “natte” dromen waar te maken. En daarmee verwaarlozen deze Generaals, Admiraals en hun politieke bazen de algemene gevechtskracht van de krijgsmacht. De krijgsmacht is in de eerste plaats het middel dat de regering in kan zetten om de belangen van het land te behartigen. Zij wordt ingezet om de territoriale en bondgenootschappelijke grenzen te beveiligen en indien nodig de integriteit te beschermen.  Vrede en veiligheid en handelsbelangen overlappen elkaar.

Geopolitieke analyse

Maar laten we nu kijken naar wat actuele en feitelijk gegevens van de wereld om ons heen… Want als we, op een rationele manier, de wereld in ogenschouw nemen dan vallen enkele dingen op:

 • 70% van de wereld is water
 • 95% van de wereldhandel gaat over zee
 • 49% van de wereldhandel in olie moet langs de 7 belangrijkste chokepoints[i]
 • 21 van de 28 mega steden die de wereld teld zijn binnen 100km van de zee gelegen[ii]
 • 50% van de wereldbevolking leeft binnen 100km van de zee[iii]
 • 95% van de internationale communicatie gaat door onderzeekabels op de bodem van de zeeën en oceanen.
 • Dagelijks zijn er zo’n 23.000 schepen onderweg!
BZUr0IbCEAEB-JH

Wordwide trade and the use of SLOCS

 

DF21; Een nieuw plan voor de Nederlandse krijgsmacht

Als het doel is van een krijgsmacht om vredesmissies uit te voeren, dan is er inderdaad niets aan de hand. Echter,  als het doel van een krijgsmacht is om de grondwettelijke taken uit te voeren dan komen doel en en middelen niet met elkaar overeen. Laten we ook wat verder inzoomen op de meer recente situatie van ons maritieme kunnen:

 • Positie op de ranglijsten: 5e exportland[i] / 7e Importland[ii] /
 • Toegevoegde waarde Maritieme sector voor Nederland[iii]
 • Havens hoog op de wereldranglijsten[iv] Europa: Rotterdam 1e Amsterdam 5e / Wereld: Rotterdam 5e
 • Offshore en maritieme bouwbedrijven worden gevraagd voor de moeilijkste en uitdagendste projecten. Van het bovenwater halen van een gezonken Russische nucleaire onderzeeboot tot het uit de grond stampen van nieuw land.
 • Scheepsbouw van ongekende kwaliteit Nederlandse scheepswerven bouwen geweldige en kwalitatief hoogwaardige schepen voor klanten wereldwijd tegen een zeer redelijke prijs.

Bovenstaande lijstje is niet zomaar bedoeld om even de maritieme sector op te hemelen. Nee het laat zien dat we als land ergens goed in zijn. Dit is één van de kenmerken die ons uniek maakt. Die ons op dit gebied een trede hoger zet dan andere landen.

In het volgende deel volgt een verkorte samenvatting van het plan DF21.

[i]eerbied voor de menselijke waardigheidvrijheiddemocratiegelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.

 

Kerstgroet in (JSF)juichstemming

Gisteren heeft de Minister van Defensie haar kerstgroet aan alle medewerkers en hun familie via haar blog verzonden. Dit zinnetje viel me op:

“Maar na vele jaren van debat en onzekerheid kunnen we nu gaan werken aan de transitie naar de F-35.”

Voor de minister en de hare, is dit wellicht een geweldige overwinning. Haar triomftocht over Eglin Air Force Base, om een bezoek te brengen aan het Klu detachement aldaar is voor eeuwig vastgelegd. Dat deze triomftocht het resultaat is van het verdraaien van feiten, selectief gegoogle, manipulatie van een hoog College van Staat en het schandelijk behandelen van alternatieve vliegtuigfabrikaten en een onwetende, ongeïnteresseerde Tweede Kamer moge duidelijk zijn. Basis voor dit alles was het selectief bij elkaar gegoogled rapportje| Actualisatie Vervanging F-16. Dit weet de minister, de minister van Financiën en als het goed is de rest van de coalitie heel goed! Ook de Algemene Rekenkamer is hier heel goed van op de hoogte zoals ze dat in haar rapport heeft opgeschreven.

Ook heeft de Rekenkamer op (bevel/aanwijzing) van de beide betrokken ministers de conclussies betreffende de JSF inhoudelijk gewijzigd.

Wijzigingen zichtbaar-versie samenvatting en § 3.2 (zie kolom rechts en open het PDF document)

Hoe dubieus deze handelingen van ook het ARK zijn is nog duidelijker als we kijken naar de positie van dit Hoge college van Staat!

“De Algemene Rekenkamer is als Hoog College van Staat onderdeel van de rijksoverheid. Hoge Colleges van Staat zorgen ervoor dat de democratische rechtsstaat goed functioneert. Ze zijn niet afhankelijk van de regering.”

EN>>>>

We zijn een onafhankelijk instituut. Dat betekent dat we zelf bepalen wat we onderzoeken. We krijgen ook verzoeken om onderzoek te doen. Die verzoeken zijn vaak afkomstig van Kamerleden, ministers en staatssecretarissen. Meestal gebeurt dat als ze behoefte hebben aan een onafhankelijk, deskundig oordeel over een bepaald onderwerp. Maar ze kunnen geen opdracht geven, juist omdat de Algemene Rekenkamer onafhankelijk is. In de praktijk honoreren we verzoeken van Kamerleden of bewindspersonen vaak als wij met onze bevoegdheden een toegevoegde waarde hebben. Signalen en reacties uit de samenleving, van burgers, bedrijven of organisaties behandelen we zorgvuldig. We kunnen bijvoorbeeld besluiten om ze te betrekken bij lopende onderzoeken.””

enkele opmerkingen hierover:

 • signalen door mij en anderen aan ARK verstuurd zijn niet opgepakt.
 • Signalen dat gegevens gebruikt voor Actualisatie onvolledig waren zijn wel opgemerkt, maar niet afgekeurd. (Defensie had een rode kaart moeten krijgen voor het rapport actualisatie!
 • Het ARK heeft alleen gegevens gebruikt die via Defensie naar voren zijn geschoven. Men heeft geen buitenlandse intel willen gebruiken.
 • Blijkbaar kunnen de ministers van Financiën (PvdA) en Defensie (VVD) het onafhankelijke instituut sommeren om conclussies betreffende de JSF te veranderen, af te zwakken of te schrappen.. Dit is duidelijk geen kwestie van Hoor- en wederhoor! Wat de positie van de (politiek gekleurde) leden van het College hiermee van doen heeft laat zich alleen maar raden. Zeggen onafhankelijk te zijn terwijl men bovenstaande wanpraktijken door de vingers ziet…. Duidelijk?

Kortom
Dit is typisch een geval van de wil van enkelen (militairen, ambtenaren, politici en last but not least Groot Industriëlen die hun eigen belangen laten prevaleren boven de belangen van het volk! Het volk heeft namelijk een krijgsmacht nodig die er op gericht is om ons volk te beschermen. En daar voldoende capaciteit voor beschikbaar heeft. U weet wel, het beschermen van de zwakken, van de mensen die daartoe zelf niet in staat zijn. Dat is het werkelijke doel en bestaansrecht van Defensie. (niet het instrument om politieke invloed te vergroten, eigenbelangen te dienen etc. )

Ik moet denken aan Jesaja 9 (NBVertaling):

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2 U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder,
de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

Ziet u de paralellen met de huidige situatie? En hoe het zou moeten zijn? (verschil vet en cursief?) Het zijn mensen die keuzes maken, mensen die er voor kiezen om eigen belangen te laten prevaleren boven dat van anderen, het zijn mensen die er voor kiezen om de waarheid niet te zoeken maar onwaarheid op te schrijven. Het zijn mensen die dit doen!

Bestaansrecht Defensie
Defensie zou zo veel meer haar enige bestaansrecht moeten dienen, namelijk het beschermen van ons volk, de rest is bijzaak. Posities van industriëlen (schermend met werkgelegenheid) Generaals (schermend met KMD tradities, werkgelegenheid en noodzaak) Politici (schermend met veiligheid, nationale belangen, internationaal aanzien etc.) zijn ondergeschikt aan de belangen van het volk. (In feite komt dat neer op de verklaring van de rechten van de mens:  Voedsel , Dak boven het hoofd, en veiligheid.

Mensen hebben het recht om te leven! Dat is het voornaamste belang dat de overheid moet dienen, Al het andere is bedoeld om dit te realiseren! 

Defensie moet in staat zijn om deze taak uit te voeren! Als extratje kan Defensie ook ingezet worden voor het bevorderen van vrede, het uitvoeren van stabilisatiemissies etc. Maar vermeng die doelstellingen niet met onderliggende economische belangen van enkele industrieëlen.

Krijgsmacht die inzetbaar is
In plaats van een uitgemergelde krijgsmacht die enkele Hi-tech speeltjes heeft die niet of nauwelijks inzetbaar zullen zijn door slechte logistiek, te hoge exploitatiekosten en een zeer waarschijnlijke negatieve conclusie als het gaat om Kosten – Baten* in geval van operationele inzet. Is het straks nog wel waard om een toestel van meer dan 100 miljoen waarvan je er ook nog maar eens 37 hebt, te riskeren voor een “simpele” CAS missie? (wat is goedkoper, het inzetten van een tank € 4 milj?)  met 20 Granaten (á € 10.000?) om vuursteun te geven of een JSF ter waarde van + € 100 miljoen ;plus enkele Hightech Lucht-grond wapens met ieder een waarde van € 60.000

Ik wens een ieder binnen en buiten de Nederlandse Defensie, de defensieindustrie, de politiek lobbyisten en ons hele volk toe dat men zich bezint op zijn of haar eigen rol. Wat zijn de keuzes en waarom heb je die gemaakt? Wat was het belang dat je diende? En wie zijn daarvan de slachtoffers? Bovenal wens ik u/jullie toe dat u het komende jaar dat Schitterende licht zult zien en ervaren. Vrede zij met u!

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar gewenst!

* In het kader van bovenstaande is met name de alinea: Cost and Risk interessant! Lees alle artikelen van het blog: Safe te Royal Navy.org

 1. F35B in Focus (PART 1) Background and cost
 2. F35B in focus (PART 2) The multi-role marvel
 3. F35B in Focus (PART 3) Ownership and operation

Sci Fi wishful thinking: Hi tech platforms vs Boots on the ground

In dit blog wil ik twee recente onderwerpen bespreken die mijns inziens veel met elkaar te maken hebben en uiteindelijk ook weer wijzen richting de tunnelvisie van Defensie als het gaat om hun focus op Hi technology (platform focus) Low on Boots on the ground (dwz manoeuvre eenheden met eigen escalatiedominantie).

De twee onderwerpen:

 1. De aanschaf van 1.667 Civiele Volkswagen Amarok DC 103kW ter vervanging van een deel van de huidige militaire standaard Mercedes-Benz 290GD en Land Rover Defender 110XD WW.
 2. Verkoop van 45 “overbodigeGill MR van Rafael Advanced Defense Systems (inmiddels opgenomen in de productlijn Spike) aan Finland.

Allereerst de observatie dat het niet gaat om extra toegevoegde capaciteit van (goedkope) civiele voertuigen waardoor de licht gepantserde militair gespecificeerde voertuigen elders binnen de organisatie gebruikt kunnen gaan worden. Nee het gaat echt om een vervanging. Goed materieel dat nog langer bruikbaar is (zeker de MB voertuigen) zullen worden afgestoten om vervolgens vervangen te worden door civiele standaard pickups.

De trend
Deze op zichzelf staande gebeurtenissen passen in een duidelijk zichtbare trend. Defensie bezuinigt op capaciteiten die nodig zijn om de manoeuvre eenheden gevechtskracht te laten genereren. Als men hier kritische vragen over stelt is het antwoord steevast: met airpower lossen we dit op. De luchtmacht zal met zijn Apache gevechtshelikopters en F-16 (en daarna de JSF) al de taken waarbij escalatiedominantie nodig is op zich nemen.  We houden infanterie manoeuvre bataljons over die vrijwel uitgekleed zijn als het om gevechtskracht gaat. En nu ook dus nog eens een aanslag op militair geschikte mobiliteit. Ik zie de volgende trends:

 • De focus verschuift van een volledig mobiel georiënteerde krijgsmacht naar een meer statisch georganiseerde krijgsmacht. Belang van hoogtechnologische kampementen met C-RAM bewaking, vliegvelden met dure faciliteiten tbv van de JSF( conditioneren van de boordcomputer onder 15 gr. C, Drone’s Gevechtshelikopters) met een kleine mobiele licht gewicht component die niet zozeer over eigen zware wapens beschikt maar in staat is om snel (hoopt men) luchtsteun etc aan te vragen.
 • Swarming lijkt door bovengenoemde focus een vergeten kind te zijn, of het is juist een reactie op de mogelijke swarming van tegenstanders. Maar is het dan de juiste reactie? (je terugtrekken achter relatieve veiligheid van ommuurde vestingen? Hoe zit het dan met logistiek? Kosten voor tankervliegtuigen etc.?
 • Men gaat er van uit dat men de toekomstige manier van inzetten al weet, men suggereert veelvuldig dat dog-fights tot het verleden behoren, dat directe confrontaties niet meer zullen plaatsvinden (tussen grootmachten c.q. reguliere staten) en dat oorlog voortaan schoon zal zijn.
 • Men suggereert in feite zelfs dat onze krijgsmacht ingezet wordt voor vredesmissies… en dat we dit doen, om democratie, orde en mensenrechten te bevorderen. (meisjes mogen naar school dankzij ons, politiemensen leren we verkeersbonnen uitschrijven etc. Tegelijk is duidelijk dat de (handels)positie (in de wereld voor onze Generaals, Politici en andere hoge ambtenaren) nog altijd het streven op de achtergrond is zowel voor hunzelf als voor ons land natuurlijk. En natuurlijk zijn er veel grondstoffen in Mali te halen. Net zoals in Irak, Afghanistan etc.
 • Verschuiving van eenheden en systemen van direct/volledig inzetbaar tbv het volledige geweldsspectrum naar slechts gedeeltelijk inzetbaar in een beperkt deel van het spectrum.
 • Het Airpower concept van de luchtmacht denkers lijkt breed uitgevoerd te worden as we speak. Dat concept is: Hi -technology (platform) Low on Boots on the ground…
 • Men lijkt zich over te geven aan de alsmaar stijgende kosten, en suggereert dat het er nu eenmaal bij hoort. Augustine’s law nr. 16 heb ik al vele keren aangehaald.

“In the year 2054, the entire defense budget will purchase just one tactical aircraft. This aircraft will have to be shared by the Air Force and Navy 3½ days each per week except for leap year, when it will be made available to the Marines for the extra day.”

 • Aantallen eenheden, wapensystemen nemen af, terwijl de taken, verantwoordelijkheden en inzetfrequentie toenemen. Men suggereert vreemd genoeg regelmatig dat de hoogwaardige kwaliteit dit kan compenseren… Dit is natuurlijk maar gedeeltelijk mogelijk. Zelfs een JSF kan zich niet op twee of 3 plaatsen tegelijkertijd begeven. Numbers do matter!

Financieel gedreven én wishful thinking
Deze twee recente nieuwsberichten passen in een hele rij veranderingen die financieel gedreven lijken. Maar er is meer aan de hand denk ik. Zoals de kop van dit blog aangeeft is er, naar mijn bescheiden mening, binnen defensie een eenzijdige focus op Sci Fi wishful thinking. Deze focus is overigens bij alle krijgsmachtdelen breed zichtbaar. Men heeft een bepaalde visie op de eigen (gewenste) capaciteiten en daar zal koste wat het kost aan gewerkt moeten worden. Weg tanks, weg (merendeel) artillerie, weg spiksplinternieuwe Fenneks, CV90 en diverse andere systemen… Weg gevechtskracht, mobiliteit en incasseringsvermogen.

De grondgedachte van deze tunnelvisie is dat onze technologische voorsprong zo groot is dat we gevaarlijke situaties met onze sensoren altijd tijdig zullen waarnemen en vervolgens dmv Airpower ten allen tijde onschadelijk kunnen maken.  Dat aan dit hoogwaardige technologische platform gefocuste concept …. Want meer is het in feite niet, voornamelijk aannames aan ten grondslag liggen wil men niet erkennen. Men spreekt dan ook altijd over de JSF en andere troetelkindjes alsof het al feitelijk bewezen is dat het altijd zo in de praktijk zal werken.  Maar om in de woorden van Steven Seagal te spreken:

“Assumptions are the mother of all fuckups.”

Vroeger, (nog niet zo lang geleden) was het argument toch…. als het voor oorlog geschikt is dan kan het ook vredesmissies uitvoeren?  Een uitgezonden battlegroup zou zich toch in principe volledig zelfstandig moeten kunnen redden en dus over voldoende gevechtskracht beschikken om dat gedurende een bepaalde periode te kunnen bewerkstelligen?

Enkele voorbeelden van aannames:

 • Stealth werkt nu, blijft de komende 10 á 20 jaar superieur en er zullen geen tegenmaatregelen plaatsvinden waardoor stealth achterhaald kan worden.
 • Nederlandse militairen zijn de afgelopen jaren nooit ingezet in situaties waarbij wapens met een groter bereik nodig waren, dus is het niet nodig.
 • Airpower kan 24/7 onder allen omstandigheden en te allen tijde escalatiedominantie genereren
 • Blijkbaar heeft men de aanname gedaan dat men met airpower even effectief en “goedkoper” de missies kan uitvoeren waarvoor inmiddels de alternatieven bij defensie zijn wegbezuinigd of zullen worden wegbezuinigd. (Weg tanks, Weg (merendeel) artillerie, weg spiksplinternieuwe Fenneks, CV90 en diverse andere systemen…)
 • De platformen zijn zo hoogwaardig en de sensoren zo goed dat we ten alle gewaarschuwd zullen worden en maatregelen kunnen treffen. Hoe zit dat bij een OPV op anti-piraterij missie indien die geconfronteerd blijkt te worden met een Zijderups raket?

Geen verdringingseffecten?
Het doel van het overbodig maken van diverse moderne (wapen)systemen is om geld te besparen. Men koopt daarvoor in de plaats nog duurdere systemen die op zichzelf echter veel minder presteren, niet over de gevechtskracht beschikt en niet in staat zijn in het gehele geweldsspectrum te opereren. We kopen er ook nog eens minder omdat er nu eenmaal bezuinigt moet worden. Het geld dat enerszijds bespaard lijkt te worden door (militaire capabele voertuigen te vervangen door civiele standaard voertuigen) wordt…. aan de andere kant met bakken over de schutting geworpen…

Heel vaak brengt men (dwz politici, ambtenaren en militairen) naar voren dat projecten als de JSF, JSS, Boxer (om wat meer dan één voorbeeld te noemen) geen verdringingseffecten tot gevolg hebben. Maar hoe moeten we die verdringingseffecten definiëren? Gaat het dan alleen om geld? Hoe noemen voorstanders (van deze projecten) het dat er geld bezuinigt moet worden, en dat daarom sommige capaciteiten worden opgeheven, gereduceerd of vervangen door civiel wapenpark) En dat tegelijk aan de andere kant diverse systemen koste wat het kost doorgevoerd moeten worden? (vergeet hierbij Augustine’s law 16 niet!)

Ik zie het verdringingseffect vooral in capaciteiten… want dan wordt de verdringing pas echt duidelijk.

Als de krijgsmacht nu al niet eens meer terreinwaardige gevechtswagens (zoals de LaRo en MB kan betalen… en daarom kiest voor civiele voertuigen… waar gaan we dan naar toe? Is het echt zo dat men denkt in de toekomst alleen nog maar met Airpower af te kunnen? Deze pickup lijkt weer een bewijs te zijn dat dit concept hoogtij viert…. Want vrijwel geen boots on the ground nodig… dus waarom zou je militaire terreinvoertuigen gebruiken als het ook civiel kan?

Het lijkt me relevant om enkele vragen als afsluiting te stellen. Wie de antwoorden weet mag het zeggen!

 • Hoewel de Amarok een goedkoop voertuig is, lijkt het hebben van een extra type voertuig tot extra kosten. Althans dit is normaal het argument om juist iets NIET te doen. (bijvoorbeeld een luchtmacht met twee typen gevechtsvliegtuig bijv. JSF + GripenE) De voertuigen komen erbij en zullen een deel van de voertuigen vervangen. Dus de oude en nieuwe voertuigen zullen allebei afzonderlijk een logistieke support lijn nodig houden. Waarom is het nu ineens wel rendabel?
 • Waarom worden de vrijkomende MB niet gewoon gebruikt tbv de overblijvende eenheden en de invulling van NATRES en 13e gemotoriseerde Brigade?
 • Ditzelfde voor de nu weg te bezuinigen/te verkopen Spike missile launchers, waarom niet behouden en (her)verdelen over resterende eenheden?
 • Hoe moet dat met de voertuigen (LaRo) van het Korps Mariniers? Die eenheden hebben namelijk nog altijd de behoefte om vanaf een landingsvaartuig het strand op te rijden. Daarvoor moet het dus door water kunnen waden. (90cm?)
 • In hoeverre past de aanschaf van deze civiele pickups en het afstoten van zo’n 45 Gill/Spike MR lanceerinrichtingen in het concept dat men voor de Future Force (Landstrijdkrachten) aan het uitdenken is? (Andere afstotingen natuurlijk ook niet vergeten…)

KRO’s Brandpunt Reporter JSF: Straaljager of stuntvliegtuig

Uitzending 5 december 2013

Waarom de redactie voor deze titel van hun documentaire hebben gekozen kan ik niet bedenken. Wel kan ik zeggen dat ik de inhoud van harte onderstreep. Tijd weer voor wat Kamervragen en een streep door de beslissing van dit kabinet.

JSF: Straaljager of stuntvliegtuig

Zeer de moeite waard en past volledig in het overzicht van feiten en achtergrond informatie die ik via DutchForce21 al eerder heb verschaft:

De kop en staart van de krijgsmacht

Met het inhoudelijke blog ‘Operationeel concept in grote lijnen’, heb ik de basis gelegd voor DutchForce21. Vervolgens ben ik begonnen met de organisatie van met name de expeditionaire component vorm te geven. Daarbij heb ik als een indicatie gekozen voor bepaalde systemen. Nogmaals gaat het mij niet specifiek om die precieze merken, types etc. Het gaat er meer om dat het naar mijn mening van belang is dat er dergelijke capaciteiten komen of behouden worden. Ook de aantallen zijn daarbij indicatief. Meer is altijd goed, minder heeft grote invloeden op de vierslag[i] en dus het voortzettingsvermogen en slijtage van mens en materieel.

De kop!
In dit blog passeert de top (of kop) van de Defensieorganisatie de revue.  Hieronder volgt het organogram zoals DutchForce21 dat voorziet. Alles om de slagkracht te vergroten en de effectiviteit te verbeteren. Na het organogram volgt een korte opsomming van de diverse onderdelen van de centrale organisatie. Als laatste ga ik uitgebreider in op de taken en het functioneren van de Commandant Ondersteunende Diensten en het Nationaal Territoriaal Commando.

Organisatiestructuur DutchForce21

Organisatiestructuur DutchForce21

Defensie Planning Proces
Defensie moet een stabiele basis gaan krijgen. Die basis kan alleen gegeven worden als men transparant en eerlijk durft te zijn. Dit heeft consequenties voor de militairen en voor de politici.

DutchForce21 gaat uit van een transparant Defensie Planning Proces en een transparant Materieel Proces. Beiden zijn naar mijn mening nu volledig on-transparant. Men is niet consequent in het gebruik van argumenten Kort gezegd krijgt DutchForce21 een DPP waarbij: de regering (minister) in grote lijnen het takenpakket zal omchrijven: de taken, de randvoorwaarden, de limieten, en de financiën. De militaire leiding (CDS) zal het beleid vorm geven, aan de hand van de taken opgedragen door de regering. Hierdoor vereenvoudigd de taakverdeling. De CDS komt vervolgens met een meerjaren plan (wellicht 25 jaar net zoals Nieuw-Zeeland? Dit alles volledig transparant: Het zal voor de hele maatschappij duidelijk zijn dat de minister bezuinigingen doorvoert en daarbij vooraf duidelijk KIEST voor de consequenties die daarbij horen. Nu heeft men jarenlang vol weten te houden dat Nederland in de Premier League meespeelde…. Terwijl er miljarden werden bezuinigt. De bezuinigingen waren ook nog eens bedacht door de militairen zelf, dus als zij het zeggen…

Nee, onze krijgsmacht en ons land verdient volledige openheid van zaken.

 1. CDS presenteert publiekelijk zijn toekomstvisie en analyse van de dreigingen en de rol die Defensie daarin kan spelen.
 2. Op basis van de visie bepaald de regering budget, taken en ambitieniveau van de krijgsmacht.
 3. De CDS reageert daarop met : met het door u beschikbaar gestelde budget kan de krijgsmacht xx% van de taken Uitvoeren. En is het ambitieniveau wel/niet te realiseren.
 4. Moet het met minder? Dan krijgt de minister duidelijk en eerlijk te horen uit welke alternatieven hij/zij kan kiezen en wat daar de operationele en personele gevolgen van zijn.
 5. De CDS voert de door de minister gekozen opdrachten uit.

Dit alles in volledige transparantie. Keuzes en beslissingen zijn voor rekening van de regering/minister, niet voor de uitvoerenden. Nu worden partijpolitieke keuzes genomen op basis van belangen groepen, lobbyisten etc. onder het mom van dat het ministerie ertoe besloten heeft. Nee, de militairen moeten zich niet voor het karretje laten spannen, de verantwoording ligt bij de minister.

Waarom kan de minister spreken over Lijken uit de kast, mismanagement en onvoorziene tegenvallers.. terwijl al deze factoren gevolgen zijn van beslissingen die de minister en haar voorgangers zelf hebben genomen?

“De grens van wat defensie kan verwerken, is bereikt. Maar er kwamen hier telkens financiële lijken uit de kast. Nu we daarmee korte metten maken, kunnen we weer vooruit kijken, in het belang van datzelfde defensie-apparaat.”

Is het niet de keuze voor te duur, en onnodig militair materieel, dat in de plaats komt van nog heel erg goed en effectief materieel (bijv. MP Fregatten vs OPV) Het willen uitvoeren van te dure missies binnen de Defensiebegroting terwijl dit onvoorzien was (bijv. Uruzgan???) En laten we wel wezen. Deze missies zijn keuzes van de regering, dan moet de regering er toch voor zorgen dat de missie betaald wordt… ook de slijtage aan mens en materieel!

Waarom krijgen wij in Nederland van de CDS alleen maar te horen: deze bezuinigingen zijn nodig…. Het is niet leuk, maar ook na de bezuinigingen hebben we een geloofwaardige Defensie? Af en toe klapt er een oud Generaal uit de boot… en uit zijn onvrede over bezuinigingen…. Maar ondertussen zijn de zittende Generaals bezig hun eigen domein, hun eigen KMD, hun eigen directie of eenheid te ontzien.. Dan vallen de klappen op die plekken waar het het meest zeer doet.. Waarom hebben alle KMD nog altijd hun eigen Commando centra naast het Defensie Commando centrum in Den Haag? Terwijl ze toch in feite verantwoordelijk zijn voor het trainen en operationeel gereed stellen van operationele eenheden? Ik denk dat het door deze situatie komt dat men wel “moet” bezuinigen maar dan niet op de eigen ego/ heilige huisjes etc…. u begrijpt het wel.

Het kan overigens anders: IN Zweden, schreef de nu zittende CDS:

“Over the long term, if the government fails to change our mandate and the resources that are allocated to us, we will be forced to disband certain units,” said Gen.  Sverker Göranson, AFC chief, during an Oct. 1 news conference

Publiek kritiek uiten op de beslissingen van de regering door de CDS: het kan dus wel!
Nog maar een stukje kritiek en conclusie van de Zweedse CDS….

The report conceded that although the cost savings and military reorganization programs directed by the government could deliver a functional readiness capacity, it said that this would be at the expense of a lower fighting capability. Moreover, the report suggested that the military’s overall defense role and capability could also be boosted through cross-border defense pacts with neighboring Nordic states.

The conclusion reached by the report is that the military’s capacity to defend Sweden against all land, sea and air threats will continue to weaken unless defense funding is scaled up to a level that ensures adequate manpower, trained forces and modern equipment exist to repel possible attacks against the country’s territorial sovereignty.

Vervolgens mag de politiek dwz regering en oppositie reageren:

The Budget Perspective 2013 report reflects the widening gap between what the Swedish government is proposing in terms of future spending on defense, and what the military needs to provide a credible national defense capacity, said Peter Hultqvist, the Social Democratic chairman of the Swedish parliament’s Committee on Defense.

“The government needs to listen more carefully to what the military are saying, and have been saying for quite some time. Quality defense is not cheap. It comes at a price, and it needs political support to be effective,” Hultqvist said in an interview.

Natuurlijk hebben de Zweden zo hun eigen problemen als het om Defensie gaat, ook zij hebben last van financiële krapte. Kunnen niet alles zelf meer, en zoeken (pooling&sharing) samenwerking met NORDIC, NAVO en EU partners.. maar dit politieke klimaat is er tenminste.

GripenFARPKSS-III U700_amphibious_assault_craft_Finnish_Navy LAND_Archer_155mm_Facing_Forward_lg oh0pat


[i] Rapport Verkenningen gaat o.a. bij beleidsoptie “Veelzijdig inzetbaar” uit van een vierslag.

Kort van memorie?

Het is een beetje moeilijk maar stel je voor: Een rechtlijnige, standvastige, onverzettelijke Fractievoorzitter van de PvdA, Samsom….. mogelijk of onmogelijk?

Ik ga het nu hier niet hebben over wel of geen JSF, de kwaliteiten ervan of de werkgelegenheid. Ook ga ik het nu niet hebben over het investeren van de 4,5 miljard in de zorg…. (dat zou je van ij al helemaal niet te lezen krijgen….

Wel ga ik even een klein jaartje terug in de geschiedenis… En dan over één specifiek punt: de aantallen!

Politieke realiteit van 2013
Vlak na uitbrengen van een nieuw rapport van de Algemene Rekenkamer over de uitstapkosten van het JSF project is ook de kabinetsformatie tussen VVD en PvdA in zeer korte tijd rondgekomen. Over het PV F-16 staat er het volgende:

De oorspronkelijke voornemens met betrekking tot de vervanging van de F16 zijn niet uitvoerbaar zonder aanpassing hiervan of herprioritering binnen het totale Defensiebudget. De minister van Financiën verzoekt de Algemene Rekenkamer een onderzoek in te stellen naar de ontwikkeling van de financiële perspectieven ten aanzien van de aanschaf en exploitatie van de vervanger van de F16 en de informatievoorziening daarover in de afgelopen periode. …. Mede op basis van beide rapportages zal het kabinet eind 2013 een beslissing nemen over de vervanging van de F16. Gelet op het rapport van de Algemene Rekenkamer ter zake zetten we de ontwikkel- en testprogramma’s conform de MOU’s voort.”

Tijdens de Kamerdebatten en naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer merkte de heer Samsom (PvdA) het volgende op: “Ik was bereid een besluit te nemen: we kopen die krengen wel of niet”. Volgens Samsom was ook de VVD bereid een besluit te nemen en zo een einde te maken aan de jaren slepende discussie. Toen kwam echter het nieuws van het ministerie van Defensie dat het huidige budget slechts genoeg was voor 35 JSF-toestellen, in plaats van de geplande 68. “En dan heb je dus geen volwaardige luchtmacht meer“, zei Samsom.  Positief hieraan is dat we kunnen concluderen dat Samsom een luchtmacht met maar 35 toestellen geen luchtmacht waardig vindt.

Conclussie:

Toen kwam echter het nieuws van het ministerie van Defensie dat het huidige budget slechts genoeg was voor 35 JSF-toestellen, in plaats van de geplande 68. “En dan heb je dus geen volwaardige luchtmacht meer”, zei Samsom.

Dit zijn letterlijk de woorden van Samsom zelf, niet een interpretatie! Maar wat lezen we tot onze grote schrik een jaar later?

Vijf eisen van de PvdA

De weg lijkt vrij voor het kabinet om de JSF ofwel de F-35 aan te schaffen. Wel moet er nog even worden voldaan aan vijf eisen van de PvdA. Daarbij is voor Samsom de “cruciale vraag” of je met 37 toestellen wel de internationale missies kunt uitvoeren die je wilt doen.

Verder mogen de gevechtsvliegtuigen niet duurder worden en “moeten ze blijven voldoen aan de verwachtingen die ons zijn voorgehouden”. Als het anders is, “gaat het feest niet door”. Verder moet de geluidsoverlast beperkt blijven en moet het project meer werk opleverenvoor ons land, liefst het dubbele van wat nu wordt verwacht.

Lees verder