Tagarchief: Europa

Telt Nederlandse Defensie nog mee?

Uitzending van Nieuwsuur 17 april 2014.

Deze uitzending bevestigt een aantal standpunten en argumenten die ik hier op mijn blog meerdere malen geuit heb.

dereu_10

Samenvatting op chronologische volgorde aan de hand van de uitzending:

Tijd: 1:00 CV90 ruggengraat van de Nederlandse landstrijdkrachten, geen capaciteit tegen tanks etc. (gevechtshelikopters: Apache is NIET 24/7 inzetbaar!)

Tijd 1:34 Uitverkoop / etalage van Defensie. 4x mijnenvegers, 1x bevoorradingsschip, nog 15x Leopard tanks, 29x nieuwe “ongebruikte” pantserhouwitsers 155mm, 400x Pantserrupsvoertuigen (YPR en M577 etc.) 44x Nieuwe CV9035 Infanterie Gevechtsvoertuigen, 2x Fokker 50 toestellen, 1x Gulfstream VIP toestel, 3x AB412SP SAR helikopters, 9x Cougar Transport helikopters,

Tijd 1:50 Zr. Ms. Amsterdam, bevoorradingschip: Bevoorradingsschepen zorgen voor een groot bereik, en effectieve inzet van marineschepen wereldwijd. Als er dus iets belangrijk is om, gezien de toekomstige inzet van een maritieme krijgsmacht, dan zijn het dergelijke schepen. De Amsterdam zou 25 á 30 jaar mee kunnen, dat betekend dat dit schip toch zeker tot 2020 – 2025 inzetbaar zou moeten kunnen blijven.

international-maritime-routeBappZJDIQAAmScY

Tijd 2:29 citaat journalist is helemaal waar: Defensie heeft zo sinds 1991 zeer veel gevechtskracht, uithoudingsvermogen en flexibiliteit verloren.

Tijd 4:48 Wake-up call? Ik heb al vele malen geschreven over de wake-up call, defensie is steeds meer ingericht geraakt op het uitvoeren van vredesoperaties. DutchForce21 beargumenteerd keer op keer dat dat onterecht is. Dit is iets wat er bij gedaan hoort te worden. Als je in staat bent om te vechten… kun je ook die andere taak uitvoeren. De kerntaak van defensie is vechten om te beschermen! Gordel van instabiliteit licht ook aan de grensen van Europa, daarnaast is de dreiging richting Sea Lines of Communication aanwezig… dit betekend dat wij voorbij de gordel van instabiliteit moeten kunnen opereren om onze koopvaardijschepen vanuit Azië langs Afrika richting Rotterdam te krijgen. Lees verder

Advertenties

China to build South China Sea military base in waters claimed by Philippines and Vietnam

Dit zet wel aan tot denken, nietwaar? Ik ga hier in de toekomst meer aandacht aan besteden. Hou je vast!

China Daily Mail

Planned artificial island in South China Sea Planned artificial island in South China Sea

The following article was translated from Chinese media.

Sources say due to changes in the international situation and the need to resolve South China Sea issues, Chinese military have recently drawn up a plan to conduct reclamation at Mischief and Fiery Cross Reefs. The construction of the two artificial islands will serve the same purpose as a stationary aircraft carrier, but the strategic gains will be very big.

Mischief reef will be a fishery centre at the South China Sea to provide fishing and fish farming income enough to recover the construction costs so that the construction of the artificial islands will not be a financial burden on the state.

The artificial island at Fiery Cross Reef will be an unreplaceable military base with great strategic significance due to its location and size. Such a base will realise the value of the…

View original post 231 woorden meer

Nationaal Territoriaal Commando – Nationale functie

De rol van Defensie in de bescherming van het Nederlandse grondgebied en de ondersteuning van het Nederlandse gezag (provinciale, gemeentelijke autoriteiten) Politie, Brandweer, Ambulancediensten etc.) lijkt een soort van tweederangs taak. Niets is minder waar. Uiteindelijk is de hoofdtaak van Defensie het beschermen van de inwoners, de belangen van ons land en volk. Daarom kies ik er voor om ook deze taken en organisatie van Defensie tegen het licht te houden.

De krijgsmachtdelen zullen, zoals gezegd, verantwoordelijk zijn voor het gereedstellen van compleet uitgeruste en getrainde operationele eenheden. Deze eenheden worden vervolgens gedetacheerd bij het Gezamenlijk Operationeel Commando(GOC) voor expeditionaire operaties of bij het Nationaal Territoriaal Commando (NTC) voor nationale taken. Na de uitvoerige blogs over de (benodigde c.q. gewenste) expeditionaire capaciteiten van de krijgsmacht volgt  in dit blog een uitwerking van de nationale capaciteiten en organisatie> tenminste als het aan DutchForce21 ligt.

Organcompleet DutchForce21

Nationaal Territoriaal Commando
Het NTC is verantwoordelijk voor alle nationale inzet waaronder KMar, Kustwacht bijstand aan civiele autoriteiten. Het NTC zal worden ingericht om optimaal samen te kunnen werken met nationale, provinciale en lokale overheden, politie, brandweer en ambulance diensten. In gewone dagelijkse situaties zal het NTC ondersteunend en dienstverlenend zijn ingesteld. Echter, het NTC biedt de mogelijkheid om in geval van nood, nationale crisis, ramp of (God verhoede: oorlog) op te schalen en eventueel de coördinatie van de civiele autoriteiten over te nemen. Het NTC krijgt voor de uitvoering van haar taken de beschikking over een aantal basiscapaciteiten. Daarnaast zullen waar nodig, gedurende langere of kortere periode door de KMD gereed gestelde eenheden ter beschikking van het NTC kunnen worden gesteld.  Het NTC beschikt over een aantal Nationale componenten, en een viertal Regionale Militaire Commando’s (RMC). Eerst de Nationale Component.

Taken

 • Coordinatie van dienstverlening aan civiele overheden en hulpdiensten
 • Bewaking en bescherming luchtruim en Exclusieve Economische Zone (kustwacht en wachtschip functie)
 • In geval van grote crisis of oorlog verantwoordelijk voor bescherming en integriteit van Nederland (homeland security)
 • Beveiliging van objecten, bescherming van locaties
 • Begeleiden van militaire transporten en kolones door Nederland
 • Inzet van Nationale Reserve eenheden

GripenENL

Hoofdkwartier NTC
In dit hoofdkwartier (HKNTC) is de staf en enkele ondersteunende eenheden van het NTC gevestigd. De staf is verantwoordelijk voor de aansturing van de nationale componenten, de vier RMC’s en de eventuele aanvraag en aansturing van eenheden die vanuit de KMD worden gedetacheerd. Het hoofdkwartier zal tevens beschikken over een All Sources Inteligence Cell NTC (ASIC NTC) een detachement van de MIVD. Ook kan de Commandant NTC beschikken over een Special Forces groep, van de KMAR en eventuele andere eenheden. Waar nodig kan er overigens direct contact zijn tussen het hoofdkwartier van de RMC en eventueel toegevoegde eenheden. Om een volledig beeld te krijgen wat er rondom Nederland gebeurd zal het HKNTC de beschikking krijgen over middelen om direct contact, informatie en bevelvoering over Quick Reaction Alert (QRA) vliegtuigen, Maritieme Patrouillevliegtuigen, Kustwachtvaartuigen etc. De aansturing van dergelijke missies zullen dan ook vanuit het HKNTC worden aangestuurd. De KMD zijn slechts leverancier van mens en materieel.

Koninklijke Marechaussee
Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige situatie is dat de KMAR zal worden geïntegreerd in het NTC. Nee DutchForce21 gaat zelfs nog verder. De Staf van de KMAR zal de basis vormen voor het NTC en de uitvoering van nationale operaties. De KMAR heeft tenslotte de meeste ervaring op dat gebied en is voor 80% (schatting) voornamelijk bezig met dergelijke taken. De Staf van de huidige KMAR zal dus gebruikt worden voor de vorming van  het NTC. De overige eenheden en taken van de KMAR zullen blijven bestaan. Varende eenheden zullen worden ondergebracht bij de kustwacht.

Kustwacht in Nederland en de overzeese gebiedsdelen
De kustwacht in Nederland en de overzeese gebiedsdelen zullen worden toegevoegd aan het NTC. Op lokaal niveau zullen enkele van de Regionale Militaire Commando’s(RMC)  kustwacht onderdelen in de organisatie krijgen. Hierin zijn de RMC’s  dus op maat gemaakt voor de omstandigheden waarin de regio zich bevind. De Koninklijke Marine zal vanuit haar Green Water capaciteit beschikken over:

Netherlands Coastal Operations Command (NLCOC)  

 • ·         Mobiele staf: Coastal Operations Squadron

 • ·         4 OPV’s Holland klasse (aangepast aan nieuwe taken)

 • ·         huidige 10 Alkmaar klasse mijnenbestrijdingsvaartuigen en in de toekomst (hopelijk) nieuwe multifunctionele vaartuigen.

 • ·         De Amfibische Bootgroep zoals omschreven onderaan dit blog: Zeestrijdkrachten

   

strb2010_20100224_1563248721

De Koninklijke Luchtmacht levert diensten op het gebied van Helikopters en Maritieme Patrouillevliegtuigen en zal daarvoor volledig uitgeruste en getrainde toestellen leveren:

Transport Heli Wing
298 TH Squadron          Gilze Rijen        16 Chinook
299 TH Squadron          Gilze Rijen        16 NH90 TTH
300 TH Squadron          Gilze Rijen        16 NH90 TTH (opleiding)

Gevechts Heli Wing
301 AH Squadron         Gilze Rijen        12 AH-64D Apache + 4 LSH
302 AH Squadron         Gilze Rijen        12 AH-64D Apache + 4 LSH
303 AH Squadron         Ft. Hood / USA    12 AH-64D Apache + 4 LSH (opleiding)

Maritieme Heli Wing
305 MH Squadron         De Kooy          16 NH90 NFH
306 SM Squadron         De Kooy          4 NH90 SMH + 6 LSH-SM + 6 NUAS

320 Tactical Patrol Squadron          Eindhoven        6 SC130J (MPA ) / 6 KC130J / 4x harvest HAWK

C130J MPA conversion

Regionale Militaire Commando’s
Vanwege bezuinigingen zijn in het verleden vele capaciteiten wegbezuinigde en vreemd genoeg direct verbonden aan de operationele eenheden. Bijvoorbeeld het feit dat de expeditionaire Brigade hoofdkwartieren verantwoordelijk zijn voor regionale aangelegenheden is een vreemde zaak. Wat als er een ramp gebeurd en het expeditionaire brigadehoofdkwartier is van huis?

Regionale taken defensie

Hoe kan het dat bijvoorbeeld de Commandant 11e Luchtmobiele Brigade verantwoordelijk is voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland, terwijl ze hun eenheden niet ter plekke hebben maar in Schaarsbergen en Steenwijk( met uitzondering van het NATRES bataljon)? Wat bezuinigt men nu werkelijk door deze oplossing? In DutchForce21 kies ik voor duidelijke structuren en ook herkenbaarheid van de krijgsmacht in het land. Lokale aanwezigheid is dus wel degelijk van belang.

Het Nationaal Territoriaal Commando zal bestaan uit vier regionale militaire commando’s.

a.            RMC Zuid – Zeeland / Noord-Brabant / Limburg

b.            RMC Noord – Groningen / Friesland / Drenthe / Overijsel

c.            RMC Midden – Noord-Holland / Zuid-Holland / Utrecht / Flevoland / Gelderland

d.            RMC Caribisch Gebied (RMC CARIB)– Aruba / Curaçao / BES eilanden

De RMC’s zijn bedoeld om alle ondersteuningstaken van civiele autoriteiten te coördineren en uit te voeren. Daarvoor hebben de RMC’s in de eerste plaats een eigen kleine staf ter beschikking en beschikt ieder RMC over een NatRes bataljon van zo’n 500 tot 750 reservisten.

Voor speciale bijstand kunnen tijdelijk ook operationeel eenheden worden toegevoegd, van CLAS, CLSK of CZSK.

NATRES of Nationale Garde?
Op dit moment zijn de NATRES bataljons toegevoegd aan de Expeditionele uitzendbare brigade hoofdkwartieren van de landmacht. Dit heeft wellicht voordelen dat deze eenheden gemakkelijk kunnen oefenen met de operationele infanteriebataljons. De keerzijde is echter dat men in de  praktijk hele andere taken heeft. En de uitvoerende commandant tegelijkertijd vooral zijn operationele brigade moet aansturen. Binnen DutchForce21 kies ik voor volledig modulaire aanpak waarbij de brigade niet langer administratief en logistiek verantwoordelijk is voor de aansturing van eenheden. Het is zelf een modulaire eenheid bedoeld om andere eenheden in het gevecht operationeel aan te sturen. Alle eenheden worden dan ook losgekoppeld en dus ook de Nationale Reservebataljons. Deze eenheden worden toegevoegd aan de RMC’s. Er zullen dan ook vier NATRES bataljons operationeel zijn. Het NATRES Bataljon van het Caribisch Gebied zal opgebouwd zijn door de huidige milities te versterken zodat zij minder afhankelijk zijn van Nederlandse infanterie eenheden. Alle NatRes bataljons zullen ook over betere wapensystemen en voertuigen beschikken dan nu het geval is. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een voertuigenpool. Ook zal er speciale aandacht besteed worden aan betere ondersteunende (zware) wapens.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij RMC CARIB, waarbij ook de kustwacht, het wachtschip, helikopters en andere onderdelen zijn geïntegreerd. Het commando CCARIB zal dan ook worden omgevormd tot RMC CARIB.

De keuze is gemaakt….

JSF-AMRAAM-490x277
JSF vuurt AMRAAM af in het kader van tests: typisch voorbeeld van propaganda.
Dit is namelijk totaal niet uniek. Dit is gewoon onderdeel van een testprogramma dat vele vertragingen kent. En toch weet iemand bij defensie/NIFARP dit als een persbericht naar buiten te brengen. Het feit dat dit dagelijkse praktijk is voor alle alternatieven zegt men er voor het gemak maar niet bij.

Ikzelf en velen met mij vragen ons af of die keuze werkelijk is gemaakt op basis van de feiten en eerlijke argumenten… of op basis van oneerlijke propaganda zoals hierboven beschreven. Als we het geheel bekijken zien we een Defensie Industriël Complex dat zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, volledig is binnen gedrongen bij VVD, CDA en Luchtmacht. Men lijkt niet meer in staat om nuchter en objectief naar dingen te kijken. termen als “de beste” worden gebruikt alsof het onmogelijk is om dingen te relativeren. Kort samengevat is de keuze door defensie als volgt verklaard:

Operationele aspecten F-35

Met de F-35A acht Defensie de komende decennia een operationeel verantwoorde taakuitvoering mogelijk. De F-35 biedt in militair-operationeel opzicht de meeste opties en is als enige in staat alle missietypen uit te voeren. Van het bevechten en behouden van luchtoverwicht, het onderdrukken en uitschakelen van vijandelijke (mobiele)luchtafweersystemen tot close air support van eigen troepen. De F-35 biedt bovendien sterk verbeterde waarnemingscapaciteiten die in alle missietypen van grote waarde zijn, in het bijzonder voor de verzameling van inlichtingen, verkenning en bewaking. Het toestel heeft tevens het meeste potentieel voor doorontwikkeling in samenwerking met partners. Belangrijk zijn ook de mogelijkheden voor internationale samenwerking op terreinen zoals training, instandhouding en inzet. Met de keuze voor de F-35A levert Nederland een bijdrage aan het oplossen van de militaire tekortkomingen die de Navo en de EU hebben vastgesteld.

Aldus het rapport actualisatie F-16. (Deze PDF is voorzien van markeringen met commentaar en linkjes naar info.)

Het rapport lijkt uiterlijk nogal veel op een scholieren/studentenverslagje van het middelbare schoolvak techniek, maar dat terzijde.

Rapport actualisatie F-16
De deskundigen vergelijken “gevalideerde” informatie over de JSF met publieke domein (lees GOOGLE) informatie die ook nog eens zeer selectief gebruikt is. (zie voorgaande artikel.)

Wat vooral opvalt in (de hele discussie rondom) de JSF is dat voorstanders het ten alle tijden hebben over de JSF is, de JSF biedt, het toestel heeft. Kortom in alle uitingen blijkt dat defensie (de JSFlobby als geheel) zegt feitelijk te weten dat dit toestel alle dingen kan waarvan men zegt dat het toestel het kan. Het is dus frappant dat de minister zelf, maar sinds kort ook fractievoorzitter van de PvdA Samsom dergelijke uitspraken doen…. Stellig om hun keuze extra body te geven…Maar aan de JSF kleven nog wel degelijk risico’s althans als we documenten uit de VS die dit zeggen serieus nemen natuurlijk.  Zo laat bijgevoegde slide zien dat er er nog zeer veel zaken in het rood/oranje (rood is volledig onbekend, geel – oranje is nog niet vaststaand, groen is zeker!)  vallen als het om de O&S Estimating Risk Based on Technical and Program Information Input Availability gaat. Deze analyse gaat zowel over technische als financiële aspecten… voor de Amerikaanse luchtmacht. Maar waarschijnlijk weet de Koninklijke Luchtmacht beter hoe we de JSF moeten inschatten, toch?

Selectief gegoogle c.q.  gegoochel met feitjes en aannames
Uit officiële rapportages uit met name de VS zelf blijkt overigens dat Nederland vaak de informatie over de JSF rooskleuriger brengt dan in werkelijkheid het geval is. Hierover later meer. Tegen deze context moeten concurrenten het opnemen. Want op basis van deze “gevalideerde” gegevens over de JSF moeten de concurrenten het doen met  via google gevonden artikelen, aanhalingen en voorbeelden uit buitenlandse competities. Daarnaast mochten de “onderzoekers” blijkbaar ook nog eens zeer selectief te werk gaan. Dingen die niet goed uitkwamen zijn weg gelaten. Dingen die wel goed uitkwamen zijn uit den treure herhaald en herhaald. Met als slotconclusie. Alleen de JSF voldoet….

Zo zijn negatieve berichtgevingen over het selectieproces in Noorwegen systematisch weggelaten. Er zijn voldoende artikelen, officiële documenten en bronnen die de onjuistheid van dit proces benadrukken en onderstrepen.  Ook de berichtgeving over de capaciteiten van de nieuwste Gripen telg van Saab zijn zeer selectief gebracht. Men durft te beweren dat er geen gegevens te vinden zijn over bijvoorbeeld de exploitatiekosten, suggereert men dat het toestel voor Zweden slechts een update betreft en niet een geheel nieuw vliegtuig. (zie voorgaande artikel)

Lees verder

Maritieme krijgsmacht: van levensbelang!

Onze historie en onze toekomst
Alle studies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd naar het nut en noodzaak van Defensie zijn het er wel zo’n beetje over eens: Nederland is de 16e handelsmacht in de wereld. We zijn dat voornamelijk omdat wij als geen ander land de wereldzeeën bevaren, goed zijn in het bouwen van havens en andere infrastructuren en gewoon goede handelaren zijn.  Dat zijn we altijd al geweest….

Eendraghtdereu_10

Dit kenmerk heeft ook een groot nadeel (want ieder voordeel heb zijn nadeel….) onze afhankelijkheid van de zee, van vrije handel overzee over grote afstand is zeer groot. Wij verdienen voor meer dan 80% onze boterham in afhankelijkheid van de zee.. één blik op het bijgevoegde kaartje zou al voldoende realiteitszin kunnen geven en besef van wat dat voor ons als land betekend.

international-maritime-route

In dit kaartje zijn de Sea Lines of Communication (SLOC) heel duidelijk zichtbaar, inclusief de zogenaamde choking points. Deze locaties zijn van fundamenteel belang voor de wereldwijde doorvoer van goederen. Dit zijn plekken als Gibraltar, Rotterdam, Suez, Hormuz en Malacca (strait). Als er op die plekken opstoppingen komen, of er is piraterij – of nog erger – sprake van oorlogshandelingen. Dan heeft dat voor ons als land direct gevolgen. Niet alleen financieel. Er zal dan sprake kunnen zijn van het niet langer beschikbaar zijn van brandstoffen, grondstoffen, voedsel schaarste, Maar ook belangrijke onderdelen voor machines en voertuigen zullen beperkter beschikbaar zijn, puur omdat wij die dingen niet meer zelf kunnen (of eigenlijk willen) maken.

Lees verder

Parallellen met Denemarken?

De JSF lobbyisten binnen defensie, kortom de opstellers van het rapport: Actualisatie F16, dat natuurlijk in ons bezit is, lijken zeer veel voorbarige conclusies te trekken. Conclusies die getuigen van ondoorzichtige manipulatie, verdraaiing van feiten en een bepaalde vorm van zelfoverschatting (of onderschatting van weldenkend Nederland?)

In dit artikel wil ik me graag beperken tot enkele observaties over de “argumenten”  waarmee deze ambtelijke lobbyisten hun doel: de aanschaf van de JSF (al was het er maar eentje) er door willen drukken.  Daarnaast wil ik graag de vergelijking maken met: Denemarken!

Belangrijkste punten van kritiek op dit nogal simpel ogende regeringsdocument

 • De keuze VOOR de JSF is nergens feitelijk onderbouwd. Nog altijd zijn aannames als feit gepresenteerd terwijl dit rapport juist het middel zou zijn geweest om feitelijke informatie bijeen te brengen.
 • Defensie heeft er zelf voor gekozen geen officiële kandidaten vergelijking te houden. Dit is niet simpel pech hebben.  Men kiest er bewust voor om voor de overige kandidaten informatie te gebruiken die onvolledig en soms onjuist is.
 • Er zijn gesprekken geweest met fabrikanten, dat is waar. Maar daarbij zijn die kandidaten niet in de gelegenheid gesteld om daadwerkelijk bruikbare feitelijke informatie aan Defensie over te dragen. Zie de klachtenbrief van de  Saab Group hierover (p10).
 • Kandidaten waren zeer zeker bereid om aan een kandidaten vergelijking mee te werken. De suggestie wordt gewekt dat dit niet het geval zou zijn (p10)
 • Het begrip “Commercieel vertrouwelijk” wordt weer van stal gehaald om een echt inhoudelijke onderbouwing volledig onmogelijk te maken.
 • Het rapport is een uitgebreide versie van de Lockheed Martin brochure. Aannames over de JSF worden gebracht als feit. En feiten over alternatieven worden gebracht als onduidelijk, dubieus etc, want het zijn tenslotte openbare bronnen.
 • Men is heel selectief in het gebruik van open bronnen. Het rapport van Janes over exploitatiekosten van diverse gevechtsvliegtuigen is bijvoorbeeld niet terug te vinden. In plaats daarvan gebruikt men dan: Geen bruikbare informatie uit open bronnen gevonden…. De gegevens zijn heel nauwkeurig hoewel dit tegengesproken wordt door Dassault, Boeing en Lockheed Martin, gek genoeg zitten de geschatte bedragen telkens slechts enkele honderden tot duizend dollars onder de door de fabrikanten genoemde bedragen… Kosten waren in werkelijkheid net iets duurder.. noem het maar onnauwkeurig.
 • Men gaat niet in op het falen van de JSF als het gaat om  het “winnen” van de kandidatenvergelijking 2008 (p17). Alle punten waarop de JSF in 2008 als beste uit de bus zou zijn gekomen zijn feitelijk onjuist en achterhaald.
  • Kwaliteit:
  • Levensduurkosten:
  • Levertijd:
  • Overige aspecten:
  • Omdat er van de alternatieven zoals de Saab Gripen E het meest bekend is, zijn daarover ook de meest opvallende feitelijke onjuistheden aan te tonen.  Het lijkt ook wel dat de JSFLobbyisten de Gripen E als grootste gevaar inschatten voor de JSF, hoeveel snerende opmerkingen worden er wel niet gemaakt… die niet relevant zijn ten opzichte van de Nederlandse situatie?

Lees verder

Operationeel concept in grote lijnen

In dit Operationeel Concept zijn de capaciteiten en eenheden van de krijgsmacht functioneel gegroepeerd. Aan DutchForce21 liggen enkele uitgangspunten ten grondslag. Daarna zullen de verschillende “werkgebieden”: land, lucht, zee en nationaal de revue passeren. Onderstaand figuur laat zien hoe de structuur van DutchForce21 er uit zal komen te zien.

 

Organisatiestructuur DutchForce21

Organisatiestructuur DutchForce21

 

In de structuur die ik met DutchForce21 voorstel zullen, de huidige krijgsmachtdelen, enkel verantwoordelijk zijn voor het gereed stellen van compleet uitgeruste en getrainde operationele eenheden. Deze eenheden worden vervolgens gedetacheerd bij het Expeditionair Operationeel Commando (EOC) voor expeditionaire / internationale operaties of bij het Nationaal Territoriaal Commando (NTC) voor nationale taken.

Standaardisatie en functionaliteit
Standaardisatie en functionaliteit [i] van de eenheden en het vergroten van het voortzettingsvermogen zijn bij de gemaakte keuzes leidend geweest. De krijgsmachtdelen blijven gewoon als zodanig bestaan. De rol en functie zal echter veranderen. De krijgsmachtdelen zullen verantwoordelijk zijn voor het gereed stellen van compleet uitgeruste en getrainde operationele eenheden. Deze eenheden worden vervolgens gedetacheerd bij het EOC  voor expeditionaire operaties of bij het NTC voor nationale taken.

Expeditionair
Om het voortzettingsvermogen verder te versterken is het ook belangrijk dat de eenheden beter expeditionair inzetbaar worden gemaakt. De huidige organisatie waarbij de brigadehoofdkwartieren van de landmacht ook nog eens verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van nationale taken lijkt de expeditionaire inzet in de weg te staan. Om de aansturing van expeditionaire operaties mogelijk te maken zal er een EOC worden opgericht dat alle internationale operaties zal aansturen. Binnen dit commando zal er een Permanent Gezamenlijk Hoofdkwartier (PGHK) worden ingericht. Daarnaast vallen alle Speciale eenheden voortaan direct onder dit gezamenlijk commando zodat de commandovoering en communicatielijnen kort zijn. Voor Nationale taken zal er een Nationaal Territoriaal Commando worden opgericht.

Nationale taken
Het NTC zal zoals gezegd, verantwoordelijk zijn voor alle bijstand aan civiele autoriteiten en inzet tijdens nationale rampen of veiligheidsoperaties. Het NTC zal worden gebouwd op de fundamenten van de Koninklijke Marechaussee. Verder zal de Kustwacht en andere civiel georiënteerde onderdelen van de krijgsmacht in dit commando een plek vinden. Het NTC is verder verantwoordelijk voor de operaties van de Regionale Militaire Commando’s  (RMC) Noord, Zuid, Midden en Nederlandse Antillen & Aruba (NAA). Ter ondersteuning van deze operaties beschikt ieder RMC over een eigen Nationale Reserve bataljon. (nationale Garde?)

En dan nu verder met een wel heel gevoelig onderwerp…..

Lees verder