Luchtstrijdkrachten – Gevechtsvliegtuigen

Voor ik de luchtstrijdkrachten, zoals ik die voorzie in de plannen van DutchForce21, uiteenzet wil ik eerst een duidelijk statement maken. DutchForce21 gaat niet uit van de beperking tot maar één mogelijke weg c.q. alternatief voor de krijgsmacht. (Dwz beperking tot in dit geval STEALTH) Nee defensiebeleid is (net als alle beleidsonderwerpen) het maken van keuzes… Het afwegen van alternatieven. Er zijn ALTIJD alternatieven…

Met die verbreding aan (keuze)mogelijkheden heb ik gezocht naar de beste alternatieven die veelbelovend zijn en passen binnen budget, en doelstellingen vwb kwantiteit, kwaliteit en duurzaamheid. Het concept van “Payloads over platforms” Past feilloos binnen het gedachtegoed van DutchForce21. Dit concept past bij alle dimensies (land, zee, lucht) waarin de krijgsmacht dient te opereren, maar komt vooral tot  uiting in het kader van de huidige discussie over de vervanging van het gevechtsvliegtuig: de F-16.

Payloads over platforms
Het concept is bedacht door Admiral Greenert, Chief of Naval Operations, US Navy. Hij stelt dat de tijd van de focus op dure, alles kunnende platformen verleden tijd is. O.a. omdat het niet langer financieel haalbaar is om dit in voldoende aantallen te realiseren. Hij refereert hier o.a. aan Augustine’s law 16 .

 In the year 2054, the entire defense budget will purchase just one tactical aircraft. This aircraft will have to be shared by the Air Force and Navy 3½ days each per week except for leap year, when it will be made available to the Marines for the extra day.

Het concept van Payloads over platforms gaat er van uit dat er voldoende aantallen bruikbare platforms zijn die gedurende de levensduur uitgerust kunnen worden met up-to-date payloads. De payloads zijn zowel state-of-the-art sensoren als geavanceerde wapensystemen. Men investeert niet langer primair in een duur en onderhoudsintensief platform, maar in geavanceerde wapens en sensortechnologie. Men vervangt als het ware losse onderdelen, deelsystemen terwijl het airframe gedurende de levensduur capabel is en blijft. Het zijn de deelsystemen die mogelijkheden hebben om in te spelen op steeds veranderende c.q. Wisselende dreigingen. Deze flexibele aanpak is NIET mogelijk bij de JSF. Dit toestel is zo gebouwd dat daar zowel inwendig als uitwendig geen groeipotentieel is. Buiten het toestel kan men niets bevestigen want dat beïnvloed de STEALTH huid negatief. Inwendig kan men niets toevoegen want dat staat het gewichtsprobleem niet toe…. Dit principe gaat er tevens van uit dat in de komende jaren steeds weer nieuwe dreigingen zullen voordoen, die vervolgens gecounterd zullen worden. Net zoals STEALTH zal er een counter-STEALTH beweging ontstaan (deze is reeds in gang gezet o.a. Passieve radar, IRST en andere steeds slimmer wordende systemen) Als men de aanname doet dat niet Westerse landen niet over dergelijke technologieën zullen (gaan) beschikken… dan maakt men naar mijn mening een hele grove inschattingsfout.

Prioriteiten voor het gevechtsvliegtuig (vanuit DutchForce21 visie!)
Er zijn verschillende alternatieven die zouden kunnen passen bij (delen) van deze prioriteiten. Kort gezegd past er slechts één alternatief bij alle hieronder genoemde prioriteiten. De Saab GripenE.

GripenENL

Kwantiteit
Van het beschikbare budget, zowel voor aanschaf als exploitatie dient er een minimaal aantal toestellen aangeschaft te worden. Deze toestellen moeten ook nog eens gedurende de levensduur betaalbaar ingezet kunnen worden. De minimale behoefte baseren we op de ambitie die de regering stelt. DutchForce21 hanteert daarbij de vierslag. Achter iedere (expeditionaire) eenheid dienen drie identieke eenheden te staan, om het voortzettingsvermogen te kunnen garanderen. Het CLSK krijgt voor de uitoefening van haar taken de beschikking over tenminste vier operationele Tactical Fighter squadrons. Gezien de noodzaak om voortzettingsvermogen en gevechtskracht te genereren ligt de nadruk op de ondersteuning van expeditionaire eenheden en het uitvoeren van de nationale (QRA) taken. De keuze voor de JSF is vanuit dat perspectief dan ook niet de juiste voor de Nederlandse Krijgsmacht. Nederland heeft behoefte aan voldoende eenheden en beschikbare toestellen en dus zal er een alternatief gekozen moeten worden. De vier squadrons dienen vanaf twee Main Operating Bases (MOB) te opereren (Volkel en Leeuwarden) zodat er een optimale flexibiliteit is en enige reserve capaciteit. DutchForce21 voorziet een behoefte voor 78 toestellen. 4 squadrons x 18 toestellen + 6 opleiding / trainingsstoestellen. De minimale ondergrens is 60 toestellen waarbij er 4 squadrons zijn met elk 14 toestellen + 4 opleiding / trainingsstoestellen.

Kwaliteit
Vanzelfsprekend dienen de gevechtsvliegtuigen van hoge kwaliteit te zijn. De payloads (dwz de sensoren en wapensystemen) vergroten de effectiviteit van de toestellen.

Duurzaamheid
De gekozen toestellen (net als de gehele krijgsmacht) dient zuinig om te gaan  met brandstoffen en reserveonderdelen. Het modulaire systeem van LRU, en het veelzijdige Ground Support Equipement zorgen voor een kleinere logistieke staart (zie pagina 11 PDF) wat weer ten goede komt aan duurzaamheid. Overigens zorgt dit ook voor lagere kosten….

All these features result in a minimal logistics footprint. For example, all the equipment
(inclusive of all GSE and spares) required to support a four-week deployment with ten Gripens would occupy less than half of a C-130 Hercules’ cargo hold. Ideal when operating Gripen in the Expeditionary Role
.

Betaalbaarheid (gedurende gehele levensduur)
Vanzelfsprekend dienen alle wapensystemen duurzaam en betaalbaar te zijn. Hierop zal ik nader ingaan in een uitgebreide analyse van het huidige beleid om de JSF er door te drukken, ten koste van alles. Nogmaals, dit blog is niet een anti-JSF blog. Maar de gemaakte keuze, gebaseerd op verdraaingen, leugens en manipulatie kan niet de basis zijn voor een gezonde krijgsmacht.

Expeditionair inzetbaar
Zoals gezegd dienen alle krijgsmachtonderdelen elkaar aan te vullen waar mogelijk. Het moet in de toekomstige organisatie van DutchForce21 dan ook heel goed mogelijk zijn dat een Expeditionaire taakgroep zal worden opgebouwd uit Land-, lucht (en indien nodig) zee onderdelen) Voor het gemak spreek ik vanaf nu over componenten. Hierbij hoort dus ook de mogelijkheid om een vliegend onderdeel toe te voegen aan de taakgroep. Dit kwam al wel voor maar dit bleef dan vaak beperkt tot het niveau van helikopters. En ja, ook de F-16’s zijn veelvuldig ingezet. Maar nooit geïntegreerd tot op het lagere niveau.

Het grote voorbeeld hiervoor is de manier waarop het Amerikaanse Korps Mariniers haar eenheden organiseert. Zij heeft naast expeditionaire Forces (divisieniveau) Brigades maar ook Marine Expeditionary Units (MEU= bataljons taakgroepen) Het bijzondere aan deze MEU’s is dat ze opgebouwd zijn rondom een infanterie bataljon en zijn opgedeeld in een:

  • Commandovoeringcomponent;
  • Landcomponent;
  • Lucht component;
  • Logistiek component.

Deze eenheid kan dmv een marinetaakgroep overzee getransporteerd worden of ingevlogen dmv transportvliegtuigen.  De luchtcomponent is hierbij interessant. De basis van dit luchtcomponent is een helikoptersquadron dat als een kapstok fungeert voor losse aanvullende eenheden. Het beschikt dan ook over mogelijkheden om een Forward Operating Base en een FARP in te richten.

oh0pat

En heeft de beschikking over lichte, medium en zware transporthelikopters en eventueel gevechtshelikopters. Daarnaast is het dus ook mogelijk dat men transporttoestellen toevoegt. Het grote pluspunt van deze organisatie is dat men ook de flexibiliteit heeft om gevechtsvliegtuigen aan dit component toe te voegen.  Op deze manier kan de expeditionaire eenheid direct beschikken over de benodigde verkenningsmiddelen, vuurkracht en luchtverdediging indien gewenst. Hierdoor is er sneller en goedkoper on station time beschikbaar. Hert gebruik van dure lucht-tankertoestellen kan daardoor beperkt worden tot het minimum. Toestellen die men hiervoor wil inzetten moeten dus betaalbaar zijn, een kleine logistieke staart hebben en technisch gezien kunnen opereren vanaf beperkte c.q onvoorbereide start/landingsbanen. De GripenE kan dit!

GripenFARP

Nieuwe rol: ondersteuning maritieme strijdkrachten
De afhankelijkheid van grondstoffen, brandstoffen en edelmetalen nemen alsmaar toe. De toevoer voor een groot deel van de Europese  markt gebeurd overzee en voor een groot deel gaat deze aanvoer door Nederlandse havens. De afhankelijkheid van vrij vaarwegen is dan ook zeer groot te noemen. In DutchForce21 voorzie ik dan ook een nieuwe rol voor het luchtwapen. Heel nieuw is deze rol overigens niet. De Nederlandse Orion Maritieme Patrouillevliegtuigen volbrachten deze taak ook en met succes. Bezuinigingsdrift heeft deze capabele assets afgestoten terwijl deze van onschatbare waarde waren voor de Nederlandse krijgsmacht en economie. In de toekomst is het heel goed mogelijk dat er steeds meer piraterij zal plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat landen elkaar gaan bevechten om de steeds schaarser wordende schatten van de aarde. Dit verklaard ook de Amerikaanse aandacht voor Azië. Europa en Nederland kunnen toch niet achterblijven als het gaat om deze nieuwe potentiele conflicthaarden?  Dutchforce21 voorziet een behoefte om ook op afstand vanuit de lucht invloed uit te oefenen boven land en boven zee. Ook de Nieuwe Nederlandse gevechtsvliegtuigen zullen dan ook de beschikking moeten krijgen over wapensystemen tegen oppervlaktedoelen op land- en op zee.

Praktijkvoorbeeld: Thailand
De Thaise luchtmacht heeft de beschikking over een geïntegreerd systeem met als doel om alle inkomende bedreigingen overzee en vanuit de lucht af te weren. Men heeft gekozen voor een combinatie van Saab S-1000 AEW toestellen, Gripen C/D gevechtsvliegtuigen en Saab RBS-15MKIII anti-scheepsraketten (met mogelijke inzet tegen landdoelen). Deze geïntegreerde aanpak geeft een heel hoog rendement. Men heeft in verhouding misschien weinig toestellen, maar met een zeer grote capaciteit.

Phase 1 covers 6 JAS-39 Gripen fighters (2x JAS-39C single-seat, 4x JAS-39D 2-seat), including spare parts and training; and 2 Saab 340 turboprop aircraft. One Saab 340 will be outfitted as an S-1000 airborne early warning system with Saab’s Erieye radar, while the other will be a training and transport aircraft. The cost would be about 19 billion baht/ SEK 3.8 billion/ $600 million[1], spread within a 5-year budgetary commitment from 2008-2012. The Swedish fighters will be stationed at the air force base in Surat Thani, where Wing 7 covers the Gulf of Thailand, the Andaman Sea and the southern region of the country.

Thailand’s Phase 1 system was originally supposed to become fully operational around September 2011, but it reached that milestone 2 months early, in July 2011. A lot of activity goes into an achievement like that, and the timeline was as follows:

….

In Phase 2, the RTAF intends to procure an additional 6 Gripen fighters together with associated equipment, spare parts and training, and a 2nd Saab S340 Erieye AEW system aircraft, for about $500 million over a 5-year budgetary commitment from 2013-2017. A budget squeeze ended up delaying this option, but it’s moving forward with a contract. All Phase 2 aircraft deliveries are scheduled to finish in 2013.

DutchForce21 voorziet de behoefte om meer capaciteiten tot haar beschikking te krijgen om Sea/Area Denial – Control  capaciteiten tot haar beschikking te krijgen. De voornaamste inzetgebieden zullen zijn:

  • Nederlandse deel Noordzee + Arctische gebieden/Noorpool
  • Zee-vaarwegen langs Europese – Afrikaanse Westkust
  • Nederlandse overzeese gebiedsdelen (NAA)
  • Middelandsezeegebied (FRONTEX)
  • Indien nodig / gewenst tot aan Azië.

Aarde

De expeditionaire capaciteiten van de GripenE komen ook in het kader van deze nieuwe rol van pas. Men kan expeditionaire eenheden uitzenden, met minimale logistieke behoefte ter ondersteuning van (Nederlandse, EU, NAVO) maritieme taakgroepen en koopvaardijschepen

2 Comments

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s