Details van de Landstrijdkrachten

Functionele Groepen
Bataljons en zelfstandige compagnieën zijn de bouwblokken waaruit gevechtsgroepen en brigades samengesteld kunnen worden. Om de coördinatie, beheer en opbouw van deze eenheden beter te kunnen begeleiden worden er “administratieve” functioneel georiënteerde groepen opgericht.

Groep Operationele eenheden C3I4
(commandovoering (dus de brigade hoofdkwartieren, CIS, communicatie, EW, MP, NBC etc in deze pool onderbrengen.

 • 1 German/Netherlands Rapid Reaction Force HQ; Dit is het 1 GE/NL Legerkorps. Dit hoofdkwartier moet self supporting zijn, dus met eigen logistiek en bewakingscapp en faciliteiten om aanvullende eenheden te ondersteunen. (o.a. vanuit Command Support Group en Special Forces)
 • Bi-nationaal Staff Support Battalion: Dit bataljon, gelegerd in Münster, biedt de dagelijkse ondersteuning van het hoofdkwartier, o.a. bij het opbouwen en bewaken van het zeer snel verplaatsbare Joint Operations Centre; het verzorgen van geneeskundige en logistieke steun; de distributie en het onderhoud van materiaal, en transport en reparatie van voertuigen.
 • Bi-nationaal Communication & Information Systems Battalion: Het andere bataljon is het Communication & Information Systems Battalion, gelegerd in het Nederlandse Eibergen en Garderen. Dit bataljon installeert en bedient mobiele telecommunicatie- en informatiesystemen. Deze systemen ondersteunen de commandovoering en het besluitvormingsproces tijdens de uitvoering van operaties.
 • 2x onafhankelijke Brigade hoofdkwartieren:
  • 13e Brigade Hoofdkwartier (specialisatie amfibische / lichte operaties)
  • 43e Brigade Hoofdkwartier (specialisatie gemechaniseerde / zware operaties)
 • Alle Communicatie en verbindingen EW, NBC en MP eenheden ondergebracht. Deze leveren commandovoering ondersteunende maatwerk onderdelen. Deze moeten voldoende zijn om alle operationele eenheden effectief te ondersteunen.
  • Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaisance Bataljon
  • Dus 103 EW Compagnie
  • 101 CIS Bataljon (600 man)
  • 102 Verbindingen bataljon (800 man)
  • 104e NBC Cie (250 man)
  • 107e MP Cie (250 man)
 • Nieuw in te richten Commandovoeringcapaciteiten uit bestaande 3 brigades + (huidige) GOEM.
 • Loskoppelen van de territoriale taken zoals men dat kort geleden heeft ingevoerd.
 • Deze operationele commandovoeringcapaciteiten zijn voldoende omdat normaal gesproken de inzet van een Expeditionaire Gevechtsgroep voldoende zal zijn
 • De onafhankelijke Brigade hoofdkwartieren zullen in staat zijn om in internationaal verband eenheden aan te sturen.
 • De commandovoeringcapaciteit voorziet ook in de aansturing van expeditionaire gevechtsvliegtuigen, helikopters en logistieke eenheden. (Expeditionaire Air Task Force)
 • De brigade hoofdkwartieren zijn onafhankelijk opererende compagnieën.
 • Totaal 150man per compagnie (Brigadehoofdkwartier)

Groep Operationele eenheden Mariniers
Dit is een samengaan van Korps Mariniers en Luchtmobiele infanterie bataljons) Deze voorzien in de lichte infanterie capaciteit van de krijgsmacht. <4 Infanterie cie + 1 CSS cie + Staf/CS cie> Totaal 650 man per bataljon De inrichting kan eventueel ook volgens de nieuwe organisatiestructuur zoals het Korps Mariniers dat momenteel aan het uitrollen is. (zie pagina 7 PDF) Nieuwe organisatie ipv Mariniers Bataljons > Compagnieën> Pelotons = Marine Combat Group > (3x Raiding + CS + CSS + RSTA)  Squadrons > Raiding Troops.

Mariniersorg

 • 1e en 2e Mariniersbataljon: prioriteit > Amfibisch
  • Samenwerking met Britse 3e Commando brigade blijft bestaan
  • Crosstraining luchtmobiel / helikopteroperaties (secundaire rol)
  • Ook kunnen deze eenheden gebruik maken van gemechaniseerde voertuigen uit de Expeditionaire voertuigen pool.
  • Specialisatie in amfibisch optreden
  • Specialisatie in urban / littorals
  • Regimenten:
   • 1e Mariniers Bataljon Regiment De Ruyter
   • 2e Mariniers Bataljon Regiment Van Ghenth
 • 3e en 4e Mariniersbataljon: prioriteit > Luchtmobiel
  • Luchtmobiele georiënteerde bataljons
  • Samenwerking met Duitse luchtlandingbrigade
  • Crosstraining amfibische operaties (secundaire rol)
  • Ook kunnen deze eenheden gebruik maken van gemechaniseerde voertuigen uit de Expeditionaire voertuigen pool.
  • Regimenten:
   • 11e Bataljon Mariniers Garde Regiment Grenadiers en Jagers
   • 12e Bataljon Mariniers Regiment Van Heutsz
 • 5e Mariniersbataljon: prioriteit > Paracommando
  • Samenwerking met Belgische lichte paracommando brigade[i]
  • Centralisatie van de paracommando capaciteit van de lichte infanterie. De huidige organisatie waarbij zowel Mariniers als Luchtmobiel airdropoperaties “erbij” doen zal worden omgebogen naar een specialisatie voor het paracommando bataljon. (bij de andere bataljons blijft alleen nog paracapaciteit bestaan voor de verkenningspelotons.
  • Specialisatie op het gebied van evacuatie operaties. Deze eenheid voorziet in de capaciteit om snel over grote afstand op te treden. (Denk aan Mali, evacueren van landgenoten uit crisissituaties etc
  • Opleiding kan ondergebracht worden bij de Belgische specialisten.
  • Dit bataljon beschikt over 4 identieke compagnieën zodat er te allen tijde één compagnie op 24uurs standby beschikbaar is. <4 Infanterie cie + 1 CSS cie + Staf CS cie> Totaal 771 man
  • Regiment: 101e Paracommando Bataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernard

Groep Operationele Eenheden Gemechaniseerde Infanterie
Deze eenheden voorzien in de gemechaniseerde infanterie capaciteit van de krijgsmacht. <4 Infanterie cie + 1 CSS cie + Staf CS cie> Totaal 750 man per Bataljon. Deze eenheden zijn standaard uitgerust met de CV90 infanterie gevechtsvoertuigen en ondersteunende pantservoertuigen.

 • Naast operaties in brigade en battlegroup verband kunnen de gemechaniseerde infanterie compagnieën ook worden gedetacheerd als ondersteunende eenheid bij één van de mariniersbataljons.
 • Ook kunnen deze eenheden gebruik maken van gemechaniseerde voertuigen uit de Expeditionaire voertuigen pool.
 • Regimenten:
  • 17e  Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
  • 42e Pantserinfanteriebataljon Regiment Limburgse Jagers
  • 44e Pantserinfanteriebataljon Regiment Johan Willem Friso
  • 45e Pantserinfanteriebataljon Regiment Oranje Gelderland*

* Dit laatste bataljon zou volgens de oorspronkelijke plannen als een bezuinigingsmaatregel worden opgeheven. Gelukkig heeft de CU dit weten te voorkomen. Niet alleen fijn voor de “lokale werkgelegenheid” (lijkt het enige argument te zijn dat men gebruikt…) Maar vooral ook voor de beschikbaarheid van voldoende eenheden om de uitzenddruk voor familie, militairen en materieel op een acceptabel niveau te houden.

Combat Support Groep
Als gevolg van een reorganisatie en herstructurering zoals DutchForce21 dat voorstelt zal het huidige Operationeel Ondersteuning Commando van de CLAS een andere vorm krijgen.

Eenheid onder CLAS Huidige organisatie Planning volgens DutchForce21 Operationeel Concept
Cavalerie / tanks opgeheven Combat Support Groep
Cavalerie /   Verkenningseskadrons Bij Brigades en OOCL Combat Support Groep
400 geneeskundig bataljon bij Brigades en OOCL Combat Service Support   Group
Genie eenheden bij Brigades en OOCL Combat Support Group
Luchtdoel Artillerie bij OOCL Combat Support Group
Artillerie eenheden bij OOCL Combat Support Group
Mortieren Bij OOCL Direct bij Infanterie 1e   lijn
JISTARC (Joint Intelligence, Surveillance, Target   Acquisition and Reconnaisance Commando Bij OOCL Groep Operationele   C3I4
101 CIS bataljon Bij OOCL Groep Operationele   C3I4
EW compagnie Bij OOCL Groep Operationele   C3I4

In deze groep zijn alle Cavalerie, Artillerie, Luchtdoelartillerie en Genie eenheden geclusterd. Binnen deze groep zijn er 4 clusters te weten: Cavalerie, Artillerie, Luchtdoel artillerie en genie. De overige onderdelen worden ondergebracht bij andere functionele groepen.

2x  onafhankelijke Zware Cavalerie eskadrons
Capaciteit om dominantie / escalaties rol te vervullen, en kan zowel ter ondersteuning van lichte en zware infanterie optreden. Herinvoering van de Leopard 2A6 tanks. Maar niet langer inzetbaar als bataljon maar als zelfstandig eskadron. Door gebruik te maken van Tank Extended Range Munition (zie figuur 1) is het mogelijk om een eskadron tanks evenveel gevechtskracht te geven als een bataljon tanks van enkele jaren geleden.

Lahat_Firing_Leopard_2A4
figuur 1: Leopard 2A4 vuurt LAHAT geleide wapen af met een bereik van 8km.

De inbedding van een verkenningspeloton vergroot het bereik en de effectiviteit van het eskadron aanzienlijk. Toevoeging en samenwerking met helikopters, onbemande vliegtuigjes, gevechtsvliegtuigen, andere voertuigen en verkenners te voet zal de effectiviteit nog verder vergroten (figuur 2).

TERM drawing
figuur 2: Over the Horizon Targeting is mogelijk met TERM. Men kan een system-of-systems creëren waarbinnen UAV’s, tanks, verkenningsvoertuigen en Infanterie samenwerken om doelen aan te wijzen.

Regiment: 2x Zwaar Cavalerie Eskadron Regiment Prins van Oranje

4x  onafhankelijke Cavalerie ISTAR Eskadrons
Capaciteit om dominantie / escalatie rol te vervullen, en kan zowel ter ondersteuning van lichte en zware infanterie optreden. Speciale aandacht voor verkenning en ISTAR functie <2 Recce Pl per esk+ UAV pl + Geleide wapen PL+  Staf verzorgingspl> totaal 182 man per eskadron

Regiment:

 • Alpha Cavalerie ISTAR Eskadron Regiment Huzaren van Boreel
 • Bravo Cavalerie ISTAR Eskadron Regiment Huzaren van Boreel
 • Charlie Cavalerie ISTAR Eskadron Regiment Huzaren van Boreel
 • Delta Cavalerie ISTAR Eskadron Regiment Huzaren van Boreel

Afdeling Veld Artillerie
De Nederlandse krijgsmacht beschikt tegenwoordig over een beperkt aantal “geavanceerde” PH 2000 155mm houwitsers (figuur 3 ). Het bereik van deze wapensystemen is groot en de gevechtskracht ook. Er kleven echter ook enkele nadelen aan deze systemen:pzh2000_2
figuur 3: PH2000 155mm Artillerie tijdens Uruzgan.

De mobiliteit van deze stukken is belangrijk en schiet zeker in het kader van de ondersteuning van lichte infanterie eenheden te kort. Onderhoud en exploitatie is relatief duur Deze stukken zijn niet/nauwelijks door de lucht te transporteren wat de tactische inzet ernstig belemmert. Van de initieel 60 stukken die van de PH2000 besteld en geleverd zijn, zijn er momenteel nog iets van 24 in gebruik.

DutchForce21stelt dan ook voor om in een “lichte” artillerie capaciteit te voorzien. Daarvoor zijn er diverse alternatieve  gemechaniseerd 155mm artilleriestukken Figuur 4) [ii][iii][iv] of Lichtgewicht MLRS (figuur 5)[v][vi] beschikbaar.

LAND_Archer_155mm_Facing_Forward_lg
 figuur 4: Archer 155mm Self Propelled.

39425
figuur 5 : Jumper MLRS met een bereik van 50km

Deze eenheid voorziet in de capaciteit om snel over grote afstand op te treden en daarbij zo min mogelijk logistieke support nodig te hebben. Deze eenheid voorziet in de Joint Fires Support capaciteit om de 5 Mariniersbataljons tijdens expeditionaire operaties te ondersteunen.

De Afdeling heeft de beschikking over de volgende systemen:

 • 24x 155mm (Archer /Ceasar (figuur 3) etc. 3 bty met 8 stukken)
 • 12-16 J-FIRES Control teams (FAC) De J-Fires Control teams zijn allemaal geschikt om zowel Naval Gunfire, Artillerie vuur en Luchtsteun aan te sturen.
 • Iedere Batterij heeft eigen ondersteunende voertuigen tot zijn beschikking

Afdeling Rijdende Artillerie
Deze afdeling is gespecialiseerd in gemechaniseerde / zware operaties. De eenheid voorziet in de capaciteit om grote gebieden te beheersen en de eigen eenheden van vuursteun te voorzien. Deze eenheid voorziet in de Joint Fires Support capaciteit om de 4 Pantserinfanteriebataljons tijdens expeditionaire operaties te ondersteunen. Daarvoor beschikken de batterijen over geïntegreerde J-Fires Controlers die in teams ondersteuning aan operationele eenheden zullen verzorgen. ❤ batterijen + 1 MLRS Batterij + Staf/CS cie> Totaal xxx man per afdeling. De Afdeling heeft de beschikking over de volgende systemen:

 • 24x 155mm PH2000 (3 bty met 8 stukken)
 • 12-16 J-FIRES Control teams (FAC.)De J-Fires Control teams zijn allemaal geschikt om zowel Naval Gunfire, Artillerie vuur en Luchtsteun aan te sturen.
 • Iedere Batterij heeft eigen ondersteunende voertuigen tot zijn beschikking.

Afdeling Lichte Luchtdoel Artillerie
Deze afdeling is gespecialiseerd in de ondersteuning van expeditionaire operaties. Deze eenheid voorziet in de capaciteit om specifieke gebieden te beschermen tegen luchtdreiging. Deze eenheid beschikt over voldoende capaciteiten om ook tijdens verplaatsingen operationeel te zijn. Deze eenheid voorziet in de nabijheidluchtverdediging capaciteit om de gevechtsgroepen tijdens expeditionaire operaties te ondersteunen. Tevens beschikken deze eenheden over een Counter Rocket And Mortar (C-RAM) capaciteit. <4 batterijen + Staf/CS cie> Totaal xxx man per afdeling. De afdeling heeft de beschikking over de volgende systemen:

 • 18x Stinger 4×4
 • 6x 35mm SHORAD systemen [vii](ook C-RAM capaciteit)
 • 6x Mobile Air Defense Radar
 • Iedere Batterij heeft eigen ondersteunende voertuigen tot zijn beschikking.

Afdeling Gemechaniseerde Luchtdoel Artillerie
Deze afdeling is gespecialiseerd in de ondersteuning van expeditionaire operaties. Deze eenheid voorziet in de capaciteit om specifieke gebieden te beschermen tegen luchtdreiging. Deze eenheid beschikt over voldoende capaciteiten om ook tijdens verplaatsingen operationeel te zijn. Deze eenheid voorziet in de nabijheidluchtverdediging capaciteit om de gevechtsgroepen tijdens expeditionaire operaties te ondersteunen. Tevens beschikken deze eenheden over een Counter Rocket And Mortar (C-RAM) capaciteit. <4 batterijen + Staf/CS cie> Totaal xxx man per afdeling. De afdeling heeft de beschikking over de volgende systemen

 • 18x Fennek Stinger Weapon Platform 4×4
 • 6x 35mm gemechaniseerde SHORAD systemen [viii](ook C-RAM capaciteit)
 • 6x Mobile Air Defense Radar
 • Iedere Batterij heeft eigen ondersteunende voertuigen tot zijn beschikking.

De Genie ondersteuning
Ter ondersteuning van expeditionaire operaties zijn er diverse Genie bataljons beschikbaar. Er zijn twee Operationele Genie bataljons. Één bataljon ter ondersteuning van gemechaniseerde operaties en één bataljon ter ondersteuning van lichte infanterie operaties. Daarnaast zijn er twee Genie ondersteuningsbataljon die de operationele genie compagniën tijdens expeditionaire operaties kunnen aanvullen.

Combat Service Support Group
Voldoende eenheden en middelen om aan alle uit te sturen expeditionaire eenheden voldoende ondersteuning mee te geven.

2 Comments

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s