Stemadvies – voor wie de waarde van Defensie inziet!

Deel 1: DutchForce21 – Internationale veiligheid: randvoorwaarde voor een bloeiend land
Deel 2: DutchForce21 – Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht met een maritieme focus

Deel 3: Stemadvies – voor wie de waarde van Defensie inziet!

Stemadvies

Voor wie de waarde van Defensie inziet!

Vandaag is het dan zover…. 15 maart. 

Natuurlijk moet iedereen zelf bedenken op wie of wat (voor principes) iemand stemt. Wel wil ik hierbij duidelijk maken dat, naar mijn mening, zonder “veiligheid” al het andere waardeloos is. Als Nederland (en Europa) niet in staat zijn om haar belangen… en de belangen van het Nederlandse volk (want daar gaat het uiteindelijk om) te behartigen dan kun je nog zo’n goede zorgstaat hebben. Zonder veiligheid geen inkomsten, geen grondstoffen, geen orde en recht. De overheid heeft als enige het recht om instrumenten te hanteren die die veiligheid kunnen afdwingen en ganranderen. Nogmaals met deze belangen doel ik niet op de inzet van militairen om (uiteindelijk) de belangen van internationals te behartigen. En ja, vele regeringen hebben dit de afgelopen jaren gedaan… onder het mom van de belangen van het volk te behartigen… ( (want internationale veiligheid en orde is toch goed voor de handel.. Ja dat is zo, maar er is meer!)

Ik geef u dit stemadvies gratis en voorniets. Het stem advies is gebaseerd op wat DutchForce21 van belang acht voor de Nederlandse krijgsmacht en het Nederlandse buitenlandsbeleid. Daar kan men van mening  over verschillen. Als analyse van de verschillende partijen gebruik ik de analyse van Marineschepen.nl van Jaime Karremann. Met zijn artikel “Bij meeste politieke partijen staat toekomst van de marine op het spel“. geeft Jaime heel goed weer hoe de (marine)vlag er voorhangt tijdens de komende verkiezingen.

Van BNR tot de Volkskrant, overal werd ruimte gemaakt voor het keiharde oordeel van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over het Nederlandse Defensiebeleid. Het nieuws was uiteraard vooral dat dit belangrijke adviesorgaan de vloer aanveegde met het beleid. Dat de staat van de Nederlandse krijgsmacht zeer zorgwekkend is, is geen nieuws meer. Toch is dat nauwelijks terug te zien in de verkiezingsprogramma’s. Bij de meeste partijen staat de toekomst van de marine zelfs op het spel.

Het is maar dat u het weet. Een belangrijk onderdeel van een defensieparagraaf is natuurlijk of men ook daadwerkelijk bereid is de daad bij het woord te voegen. Sommige partijen hebben prachtige woorden over Defensie opgeschreven maar nemen een zeer beperkte financiele verantwoordelijkheid voor die mooie woorden. Bedenk daarbij dat naar mijn mening alleen meer geld niet de oplossing is voor het probleem van defensie. Hoe besteden we het geld is een andere belangrijke vraag. Maar eerlijk is eerlijk, de regeringen van de afgelopen jaren met name geleid door VVD met CDA en VVD met PvdA hebben veel in het defensie budget gegraaid en er alleen geld ingelegd dat voor bepaalde belanghebbenden is uitgegeven (grootste voorbeeld is de JSF.. een toestel dat nog niet volledig is getest al besteld, zonder boeteclausules in de contracten voor te late levering, of falende levering (men levert de klant niet wat beloofd/besteld is….)

1455906_743216355796245_3719165153701863531_n

Geld is natuurlijk een belangrijk onderdeel van een verkiezingsprogramma. Zeker omdat er de afgelopen twintig jaar veel geld is “gehaald” bij Defensie. Met name de partijen – die zeggen defensie belangrijk te vinden – zoals CDA, VVD, PvdA hebben hier heel opportunistisch gehandeld. Het volk wilde het makkelijk, dus kregen ze het makkelijk… totdat dit zo duidelijk was dat……

enfin… het overzicht van Jaime zegt genoeg:

De gevestigde partijen op volgorde van geplande defensiebestedingen in miljarden euro’s, over de periode 2017-2021:

(Budget voor vernieuwing/ uitbreiding)
SGP 3,1
CDA 2,1
ChristenUnie 2

(Budget voor instandhouding, geen/ nauwelijks vervanging)
VVD 1
PvdA 0,5
D66 0,5

(Budget voor een veel kleinere Defensie)
GroenLinks 0
SP -1

PVV onbekend

Ik zal voor het gemak twee stemadviezen geven. Het eerste stemadvies gaat over de partij die (naar mijn mening) het beste verkiezingsprogramma heeft opgeleverd. Stemadvies 2 is een strategisch stemadvies.

Stemadvies 1:  Verkiezingsprogramma

Het programma van de partij die ik u van harte aanbeveel is heel kernachtig. het geeft argumenten waar ik van harte mee instem. Er staan enkele dingen in waarvan ik denk dat het “niet zo slim is”. Maar al met al, komt dit programma het dichtste in de buurt van wat ik zelf zou willen voorstellen… of heb voorgesteld met het DF21 programma.

Belangrijke punten:

 • In Denemarken en Zweden sluiten regering, parlement en externe experts Meerjarige Defensie Akkoorden waarin de uitgaven voor Defensie voor meer dan vijf jaren worden vastgelegd. Nederland zou dit goede voorbeeld moeten volgen zodat voorkomen wordt dat het ene kabinet wegbezuinigt, wat het andere erbij geplust heeft.
 • De reservisten zijn een waardevol onderdeel van onze krijgsmacht. Om het reservistenleger op peil te krijgen, is meer geld nodig.
 • De militaire inlichtingendienst (MIVD) dient voldoende budget en mandaat te krijgen om haar taken goed uit te kunnen voeren. De samenwerking met de AIVD wordt geïntensiveerd.
 • Geplande, broodnodige investeringen mogen niet meer worden uitgesteld. Te denken valt aan de vervanging van M-fregatten, mijnenjagers en wielvoertuigen.
 • De huidige vier onderzeeboten worden door zes onderzeeboten vervangen. Om de effectiviteit te vergroten moeten deze onderzeeërs ook landdoelen onder vuur kunnen nemen. 
 • De ‘gouden driehoek’ van samenwerking van Defensie met industrie en kennisinstellingen wordt versterkt.
 • Inzet mag niet leiden tot het kannibaliseren van defensie. De inzet moet daarom kunnen binnen de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn.
 • Energieveiligheid en toegang tot grondstoffen wint aan belang door toenemende schaarste aan olie, gas en grondstoffen. De prioriteiten binnen het Nederlandse veiligheidsbeleid moeten hierop worden aangepast.
 • De zogenoemde 3D-benadering van de Nederlandse krijgsmacht (defence, development, diplomacy) wordt internationaal breed gewaardeerd. Nederland moet de opgedane kennis en ervaringen behouden of delen met andere landen, zodat deze in meer instabiele regio’s kan worden toegepast

Onzin is natuurlijk het stuk over de JSF, de dienstplicht. Het verhaal over inzetten op de niche capaciteiten is grotendeels een verhaal waarbij het draait om mooi klinkende woorden. Ja die niche capaciteiten zijn mooi.. maar bovenop een gedegen krijgsmacht die (grotendeels) zelfstandig in staat is om haar mensen en materieel veilig en effectief in te zetten.

Al met al dus een heel goed verkiezingsprogramma, tezamen met de inzet op het hoogste realistische budget (verhoging) voor 2018 en verder.

Stem daarom SGP!

Stemadvies 2: strategisch stemmen!

Het begrip strategisch stemmen is een begrip dat vaak enigszins misbruikt wordt om op de leiders van de grootste partijen te stemmen in de hoop dat die partij dan uiteindelijk een linkse of rechtse regering kan gaan aanvoeren. Na de laatste verkiezingen weten we dat dit niet altijd goed uitkomt. Maar strategisch stemmen kan ook op een andere manier. Namelijk op de partij die zeer waarschijnlijk mee zal doen aan de kabinetsformatie. Natuurlijk heb ik het in dit geval over een strategische stem op een partij die waarschijnlijk een midden – rechtse regering zal helpen. Voor een volledig linkse formatie kan en wil ik geen stemadvies geven. Lieve help, een kabinet van D66, SP, GL en PvdA… ik moet er niet aan denken. Nee een centrum of centrum rechtse kabinetsformatie kan zeer waarschijnlijk niet om enkele partijen heen. Dit zijn vooral CDA, D66 en de CU. Nou ja, principieel gezien dan. 

qua zetels lukt het het CDA vermoedelijk wel op eigen kracht… Plus het verleden heeft vaker aangetoond: zowel VVD als CDA hebben een geheugensteuntje…  Of liever gezegd een”stok achter de deur” nodig om werkelijk voor veranderingen bij Defensie te gaan. Het verleden…  De handelingen in de kamer hebben ook duidelijk laten zien dat je daarvoor echt niet bij D66 hoeft te zijn.

Hoe sterker de Christenunie dus in de kamer komt.. Des te meer tegenwicht en invloed ze kan hebben op de andere regeringspartijen..

Stem strategisch, stem Christenunie.

 

Advertenties

2 Comments

 1. Dag heer Meinen,
  Een kanttekening bij de defensie paragraaf van de SGP. Zij bepleiten een verhoging van het aantal aan te schaffen F-35’s. Door de veel te hoge exploitatie kosten wordt dan het defensie budget meteen weer uitgehold. Uw keuze voor de Gripen steun ik daarom. Wellicht zou het aantal Gripens iets omlaag kunnen, door bepaalde taken (grondtroepen ondersteuning ed.) te laten doen door een lichter, goedkoper (exploitatie) toestel. In de USA wordt ivm de vervanging van de A10 Warthog ook een dergelijke discussie gevoerd. Zie ook de bijdrage van Strata in Defensieforum.
  Ik deel uw visie voor een veel inzetbare strijdmacht met marine focus. Ook hier een paar kanttekeningen, de NH 90 zou veel te duur zijn in exploitatie, daarom de inzet beperken tot de fregatten, dus 12 stuks, en de overige proberen om te ruilen bij Airbus voor Cougar’s of Caracal’s en verder de huidige Cougars te updaten. Tzt zouden deze transport heli’s vervangen kunnen worden door AW149’s e.d.
  Voorde OPV en aanvullende marine taken kan dan de AW109M, of de AW139, of H160 of H145M aangeschaft worden. Wellicht zou ook het corps commandotroepen de beschikking moeten krijgen over de H145M.
  Ik begrijp uw keuze voor de Hercules resp. Seahercules vanwege de ervaring hiermee.
  Vanwege de kosten zou denk ik ook de C295/C295M in aanmerking kunnen komen.

  Ik denk dat het pleidooi voor een forse verhoging van het defensiebudget sterker wordt als blijkt dat de defensie organisatie zelf eens zeer kritisch naar het materieel uitgaven beleid heeft gekeken en voorstellen heeft voor een veel efficiënter gebruik van de financiële middelen.
  Daaraan heeft het m.i. ontbroken, ik begrijp namelijk niet dat een hoge landmacht militair of een marine militair de aanschaf van bijvoorbeeld de F-35 kan verdedigen, zeker niet als dat ten koste gaat van de eigen krijgsmacht onderdelen. Hetzelfde geldt voor de NH90.
  Ik heb in 2015 gemaild met A.van Staden over dit soort zaken, hierbij een deel van zijn reactie:
  ” Graag zeg ik u dank voor uw uitvoerige reactie op het AIV-advies Instabiliteit rond Europa. U brengt een aantal punten naar voren die het overwegen waard zijn. Dit geldt in het bijzonder voor uw suggestie tot invoering van onafhankelijke toetsing van beslissingen over grote materieelinvesteringen.”
  Ik heb het idee dat u ook een tegenstander bent van dat steeds maar najagen van wat het allerbeste is, het gaat om middelen die adequaat zijn voor het doel waarvoor ze worden aangeschaft.
  Overweegt u om een “voet tussen de deur te krijgen” bij de regeringsverkenner of later in het formatie proces? Zo ja, dan wens ik u van harte veel succes.
  Ik zal u niet verraden van welke politieke partij ik lid ben, u zou van uw stoel vallen om in politieke termen te spreken.
  Met vriendelijke groet,
  Walter de Geus
  Groningen

  1. Beste heer de Geus, Beste Walter, bedankt voor je uitgebreide inhoudelijk reactie. Zoals ik in mijn blog ook al schreef ben ik op de hoogte van die standpunten van de SGP (en helaas ook de CU) over de JSF. De reden voor die houding is bij mijn weten “blind vertrouwen” in dat wat de militair zegt ook daadwerkelijk het beste is… danwel de waarheid is. En ik spreek inmiddels met al aardig wat jaren ervaring, dat dit niet zo is. Het ministerie van Defensie spreekt in veel gevallen niet de waarheid richting de kamer. Het selecteert informatie die gunstig uitkomt voor in dit geval het (wapen)systeem waarvoor al lang gekozen is. Dit gaat op voor de JSF… maar ook de OPV, JSS, Boxer, Fennek, NH90… het nieuwe tankervliegtuig van Airbus …. de FRISC… en ga zo maar even door. JSF is hierbij het belangrijkste voorbeeld. Niet alleen verslind dit gedrocht het grootste deel van het investeringsbudget voor vele jaren die nog moeten komen. Ook het exploitatiebudget gaat er behoorlijk van op… de reden dat vele andere wapensystemen bij de krijgsmacht inmiddels zijn wegbezuinigd.. met als antwoord telkens weer: Airpower lost het wel op! Ik heb een aantal jaren geleden een artikel geschreven waarin ik voorstelde om te komen tot een nieuwe manier van vergelijken van alternatieven: omdat ik geloof dat er niet perse één “beste” kandidaat is. Dit artikel heb ik geschreven bij JSFNieuws.nl. Ik baseer dit stappenplan op een uitgebreide studie van de Amerikaanse professor Francois Melese. Dr. Francois Melese is Professor of Economics & Deputy Executive Director van het Defense Resources Management Institute (DRMI). Hij schrijft in de samenvatting op pagina 5:
   “This study offers a comprehensive set of approaches for procurement officials
   to structure public investment decisions. Designed to improve acquisition outcomes, the “Economic Evaluation of Alternatives” (EEoA) addresses a significant weakness in most contemporary military applications of the current methodology—the Analysis of Alternatives (AoAs). While AoAs correctly focus on lifecycle costs and the operational effectiveness of alternatives, “affordability” is an after-thought—at best only implicitly addressed as a weight placed on cost in the final stages of the analysis. In sharp contrast, the EEoA encourages senior analysts and decisionmakers to include affordability explicitly and up-front in structuring an AoA. This requires working with vendors to build alternatives based on a reasonable spectrum of possible funding (budget or affordability) scenarios. A key difference between traditional AoAs and the EEoA approach is that instead of modeling competing vendors as points in cost-effectiveness space, the EEoA solicits vendor proposals as functions of optimistic, pessimistic, and most-likely funding (budget) scenarios. ”

   http://www.jsfnieuws.nl/?p=900

   Niet alleen is de JSF dus veel te duur, het toestel is in de eerste plaats een strategische bommenwerper.. in de orde van de F117… niet bedoeld als multirole fighter… de Amerikanen zeggen dit ook gewoon open en eerlijk.. daarbij soms de opmerking.. dat dit in de toekomst ook niet meer nodig zal zijn… ze zijn toch ook zo superieur…

   Om dus in te gaan op je reactie. Nee ik denk eerlijk gezegd niet dat het nodig is om een apart type gevechtsvliegtuig aan te schaffen.. Tenzij dit bijvoorbeeld gebeurd in het kader van de vervanging van de PC7’s, tja, schaf dan direct een multifunctioneel toestel aan zou ik zeggen. Grappig, ik heb regelmatig contact met Strata.. maar door mijn gewijzigde gezinssituatie en drukke andere bezigheden heb ik vrij weinig tijd om dat forum vaak te bezoeken. Ik ben het op zich eens met de opmerkingen over de NH90, ik geloof wel dat het kwalitatief materieel is.. in tegenstelling dus tot de JSF. Ik zou de NH90 inzet inderdaad ook vooral beperken tot echte marine inzet > opsporen van onderzeeboten, en bestrijden van oppervlaktedoelen.. kortom boordhelikopters voor de fregatten. Omruilen lijkt me helaas niet zo haalbaar. en ik denk dat in een maritieme krijgsmacht we alle helikopters moeten gebruiken die we tot onze beschikking hebben. Onze NH90 helikopters komen overigens van de Italiaanse helikopterbouwer Leonardo (van Da Vinci oftewel Agusta). De Luchtmacht wil alleen maar Amerikaans… om deze nieuwe NH90’s kunnen ze echter niet heen… maar het is niet verwonderlijk dat men de Cougars wilden dumpen… onder het mom zelfs dat ze niet voldeden… herkennen we de vergelijking met de A10 in de VS?

   De cougars (zeker in de moderne varianten) hebben geweldige capaciteiten.. van maritieme varianten tot special forces varianten die in de lucht kunnen bijtanken. De focus van de Luchtmacht is dus Amerikaans.. vandaar de Apache, Chinook.. .en het liefste had men de Black Hawk gehad.. Maar goed ik ben, net als u van mening dat er hele goede alternatieven beschikbaar zijn. Ik heb in mijn opzet ook een Light Support Helicopter.. een lichte (en betaalbare) helikopter die gebruikt kan worden om andere helikopters aan te vullen. Ik wil dit type eigenlijk niet simpel noemen.. ik zou ze namelijk ook gewoon in een maritiem geschikte variant willen. Dat ze ook aan boord van de marineschepen taken kunnen uitvoeren, van hele “simpele” politionele taken (bijvoorbeeld drugs jagen in de West)… tot anti-tank operaties als scout en met eigen bewapening. Het toestel dat naar mijn mening het meest geschikt is, is de AW109M o.a. omdat alle kennis over dat toestel ook al bij de Belgen aanwezig is waarmee we vast samen zouden kunnen werken. Natuurlijk moet er een onafhankelijke evaluatie komen. misschien is de H145 wel geschikter… (hoewel ik gezien maritieme omgeving wel graag een landingsgestel zou willen ipv skies.)

   Ik moet eerlijk zeggen, de vloot voor luchttransport, lucht – tanker, Maritieme & Electronic Warfare & AEW&C patrouillevliegtuigen ben ik nog niet helemaal uit. Ja standaardisatie kan heel nuttig zijn, zeker als de toestellen multirol inzetbaar zijn zoals bij het Sea Hercules en KC130J het geval is.. de sensorsystemen, de workstations etc zijn in containers ingebouwd en kunnen eventueel worden in of uitgebouwd. Hetzelfde dus voor de brandstof tanks bij de KC130J. Daarnaast beschikt de KC130J ook nog over de Harvest Hawk kit, waarmee het directe vuursteun aan grondtroepen kan leveren. Met een hele lange time on station. Ja, de operationele kosten zullen hoger zijn dan die van de Airbus 295… maar ik wil wel een toestel dat in ieder geval geschikt is om lang boven het gebied te blijven en in staat is om (voldoende) wapens mee te voeren c.q. af te vuren. De sytemen van Saab GlobalEye (AEW&C) en Swordfish (MPA) zijn wellicht interessante systemen. (ook de systemen van Embraer DS zijn interessant (KC390, AEW, MP, Multi intel http://www.embraerds.com/) Deze kunnen worden ingebouwd in diverse typen (business ) toestellen.. (hoewel maatwerk het wellicht weer duurder maakt dan nodig) . Kortom ik ben er nog niet geheel uit, ik weet niet of de Airbus 295 de beste optie zou geven. Ik weet zelfs nog niet zeker of ik wel de voorkeur geef aan de C130J vloot.. misschien zou de KC390 van Embraer wel veel geschikter zijn (standaard ook met de tanker optie). Een toestel dat ik echt fantastisch vind is de AN70 van Antonov. Een westerse uitvoering zou ideaal zijn.
   Uw laatste opmerking maakt me natuurlijk wel nieuwsgierig.. SGP misschien?
   Hartelijke groet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s