Telt Nederlandse Defensie nog mee?

Uitzending van Nieuwsuur 17 april 2014.

Deze uitzending bevestigt een aantal standpunten en argumenten die ik hier op mijn blog meerdere malen geuit heb.

dereu_10

Samenvatting op chronologische volgorde aan de hand van de uitzending:

Tijd: 1:00 CV90 ruggengraat van de Nederlandse landstrijdkrachten, geen capaciteit tegen tanks etc. (gevechtshelikopters: Apache is NIET 24/7 inzetbaar!)

Tijd 1:34 Uitverkoop / etalage van Defensie. 4x mijnenvegers, 1x bevoorradingsschip, nog 15x Leopard tanks, 29x nieuwe “ongebruikte” pantserhouwitsers 155mm, 400x Pantserrupsvoertuigen (YPR en M577 etc.) 44x Nieuwe CV9035 Infanterie Gevechtsvoertuigen, 2x Fokker 50 toestellen, 1x Gulfstream VIP toestel, 3x AB412SP SAR helikopters, 9x Cougar Transport helikopters,

Tijd 1:50 Zr. Ms. Amsterdam, bevoorradingschip: Bevoorradingsschepen zorgen voor een groot bereik, en effectieve inzet van marineschepen wereldwijd. Als er dus iets belangrijk is om, gezien de toekomstige inzet van een maritieme krijgsmacht, dan zijn het dergelijke schepen. De Amsterdam zou 25 á 30 jaar mee kunnen, dat betekend dat dit schip toch zeker tot 2020 – 2025 inzetbaar zou moeten kunnen blijven.

international-maritime-routeBappZJDIQAAmScY

Tijd 2:29 citaat journalist is helemaal waar: Defensie heeft zo sinds 1991 zeer veel gevechtskracht, uithoudingsvermogen en flexibiliteit verloren.

Tijd 4:48 Wake-up call? Ik heb al vele malen geschreven over de wake-up call, defensie is steeds meer ingericht geraakt op het uitvoeren van vredesoperaties. DutchForce21 beargumenteerd keer op keer dat dat onterecht is. Dit is iets wat er bij gedaan hoort te worden. Als je in staat bent om te vechten… kun je ook die andere taak uitvoeren. De kerntaak van defensie is vechten om te beschermen! Gordel van instabiliteit licht ook aan de grensen van Europa, daarnaast is de dreiging richting Sea Lines of Communication aanwezig… dit betekend dat wij voorbij de gordel van instabiliteit moeten kunnen opereren om onze koopvaardijschepen vanuit Azië langs Afrika richting Rotterdam te krijgen.

Oproep aan de regering! Regering en Parlement: maak de keuze om eenheden en wapensystemen NIET te verkopen… maar opnieuw in gebruik te nemen! Er zijn flexibele en betaalbare oplossingen te bedenken om een praktische versterking van de krijgsmacht binnen een redelijk budget te realiseren. Dit is de eerste stap. Vervolgens kan een toekomstplan worden opgesteld, om investeringen te doen… in verstandige en effectieve middelen. Hier een korte recapitulatie van DutchForce21: Verkoop bepaalde wapensystemen NIET; en werk zoveel mogelijk met beschikbare middelen. Stop, waar mogelijk, geldverslindende projecten die (te) dure nieuwe wapensystemen en platformen opleveren en investeer in beschikbaar materieel.

JSF-AMRAAM-490x277 PWV Boxer

Leer lessen uit het verleden: indien er nieuwe systemen aangekocht moeten worden. kies dan tenminste voor bewezen kwalitatief materieel. Probeer zoveel mogelijk “eigen” ontwikkelingstrajecten te voorkomen. Defensie industriële voordelen zijn mooi meegenomen maar mogen nooit een doel op zich zijn. Les voor VVD en CDA met name. Dus Marine: laat zoveel mogelijk aan DSNS en Thales over! en Landmacht + luchtmacht: manipuleer de KPI’s niet richting jullie (of wellicht politieke) voorkeur. De kamerbrieven uit het verleden spreken boekdelen. De JSF die de enige geschikte kandidaat is. De Boxer die als enige aan alle eisen zou voldoen, terwijl dit nu feitelijk niet waar blijkt te zijn. Nog altijd te zwaar! voor veel zaken ongeschikt. Feitelijk onwaar en onjuist, Waarom kiezen andere landen voor alternatieve oplossingen?

Politieke verantwoordelijkheid Krijgsmacht: stop met politieke correctheid en leg de politieke verantwoordelijkheid daar waar het hoort! de CDS hoort gewoon de vrijheid te hebben om aan te geven in het openbaar: OK minister als u dit wilt, weet dan dat dit de gevolgen zijn. Nee, onze krijgsmacht en ons land verdient volledige openheid van zaken.

 1. CDS presenteert publiekelijk zijn toekomstvisie en analyse van de dreigingen en de rol die Defensie daarin kan spelen.
 2. Op basis van de visie bepaald de regering budget, taken en ambitieniveau van de krijgsmacht.
 3. De CDS reageert daarop met : met het door u beschikbaar gestelde budget kan de krijgsmacht xx% van de taken Uitvoeren. En is het ambitieniveau wel/niet te realiseren.
 4. Moet het met minder? Dan krijgt de minister duidelijk en eerlijk te horen uit welke alternatieven hij/zij kan kiezen en wat daar de operationele en personele gevolgen van zijn.
 5. De CDS voert de door de minister gekozen opdrachten uit.

De Leopard 2A6 tanks zijn in kleinere aantallen operationeel te maken. Naast de 15 resterende zouden we Finland kunnen vragen of ze er iets minder willen kopen… of we vragen Duitsland om ons 15 á 20 tanks te verkopen. met 30 a 35 tanks kunnen twee effectief inzetbare zelfstandig opererende tank eskadrons worden ingericht.

Lahat_Firing_Leopard_2A4

Zo zijn de YPR voertuigen in de ondersteunende rollen (dus niet perse directe infanterie gevechtsfuncties) zeer goed inzetbaar. Het Nederlandse bedrijf van Halteren Metaal heeft een volledige revisie van YPR en M577 voertuigen beschikbaar. Zie het concept YPR 2010! Het gaat hierbij dus vooral om de aanpassingen 2 t/m 6 en niet zozeer om de nieuwe bewapeningsoptie. Probeer de nieuwe PH2000 die in de verkoop zijn te ruilen of op een andere manier te verkopen. Ruilen voor lichte getrokken stukken en/of bijvoorbeeld zoals de Ceasar 155mm. Die door de lucht vervoerd kan worden. Er blijft één “bataljon” (Afdeling) PH2000 over… Als de CV90 verkocht worden, gebruik geld dan om verbeteringen en aanpassingen te doen aan andere wapensystemen. Behoud de 9 Cougar helikopters gewoon in dienst. Deze helikopters zijn eventueel te moderniseren naar een nieuwe standaard (Zie foto’s). Helikopter transport capaciteit is van het grootste belang voor expeditionair optreden.

BYdoVTWCYAA_WD71511680_604977032910008_1107034589_o

TBV de 13e Brigade die in de huidige plannen wielvoertuigen zou krijgen… (Bushmaster, Fennek en Boxer.. is op te merken dat het gewicht van de Boxer bijna het dubbele is van de YPR.. Dus hoe kan men dan spreken van een medium brigade? Zou het niet mogelijk zijn om de Boxer te annuleren? De inmiddels in gebruik zijnde voertuigen of te verkopen aan Duitsland of op een andere manier in te zetten. Als er dan toch gekozen zou worden voor een medium brigade concept dan zou ik die baseren op veel lichtere – YPR voertuigen als basis.. Het voordeel van de YPR is daarnaast dat dit type ook nog eens volledig amfibisch inzetbaar is. De Boxer niet! Men zou kunnen denken aan het volgende concept:

13e gemechaniseerde brigade (MEDIUM) gebaseerd op YPR (in gemoderniseerde varianten)YPR765 (eventueel dus met Remote Control Weapon Station (indien mogelijk ook 35mm, zie brochure VHM)

OTO%20Hitfist%2030mm%202

 1. YPR PRAT ( gemoderniseerde variant, met ook gemoderniseerd wapensysteem. Ipv TOW instalatie zou men een LAHAT of SPIKE LR – ER of zelfs NLOS variant kunnen nemen (hudiige wapen Spike MR heeft bereik van 2,5km en is NIET vanuit de FENNEK af te vuren
 2. YPR Commando, gemoderniseerd voertuig met moderne communicatiemiddelen
 3. Overige YPR varianten,
 4. Fennek voor verkenning en doelaanwijzing (bekijk wat er qua bewapening mogelijk is?)
 5. Er zou een artillerie oplossing gevonden moeten worden, PH2000 is te zwaar, mortieren hebben een te kort bereik. Ik stel voor Ceasar 155mm of vergelijkbaar licht gewicht artilleriestuk. Of MLRS variant.
 6. Mortieren kunnen zowel in getrokken vorm als een aangepaste YPR met inwendige mortier.
 7. Deze brigade is: inzetbaar door de lucht (Hercules 20ton =+/- 4000km bereik), over zee= transport via haven en volledig amfibisch inzetbaar (YPR is variant van M113 familie)! Land= wegen en spoorwegen.

Want dit, beste vrienden in Den Haag, gaat het heus niet worden!SHIP_Supply_Dutch_JSS_Diorama_lg

43e gemechaniseerde brigade (HEAVY) gebaseerd op CV9035 en Boxer (of indien mogelijk te verkopen) YPR varianten.

 1. CV9035 Infanterie gevechtsvoertuig
 2. Boxer of YPR varianten ter ondersteuning. Zie 13e brigade voor functies.
 3. PH 2000 artillerie kan ter ondersteuning van deze brigade.
 4. Mortieren kunnen zowel in getrokken vorm als een aangepaste YPR met inwendige mortier.
 5. Deze brigade is: inzetbaar door de lucht (Antonov AN124 en C17), over zee=transport via Haven en docking faciliteiten, zowel Boxer als CV9035 zijn NIET amfibisch inzetbaar! Land= wegen en spoorwegen.

11e Air Manoeuvre Brigade (LIGHT- Air Manoeuvre) helikopters, en lichte gepantserde voertuigen Mariniers: lees hiervoor mijn concept omtrent de 5 lichte mariniersbataljons. Dit betekend dat de Mariniers worden overgeheveld naar het Landcomponent maar dat vervolgens de lichte Luchtmobiele bataljons volledig inpassen in het mariniersconcept… En dus mariniers worden binnen de landcomponent. voor deze “opgave” krijgt de Nederlandse krijgsmacht als geheel heel wat terug!

 1. 2x  Mariniersbataljon: prioriteit > Amfibisch + Crosstraining luchtmobiel / helikopteroperaties (secundaire rol)
 2. 2x Mariniersbataljon: prioriteit > Luchtmobiel + Crosstraining amfibische operaties (secundaire rol)
 3. Het 5e bataljon dat in de huidige organisatie een luchtmobiel bataljon is zal worden omgevormd naar een volledig parachuteerbare Paracommandobataljon. Het omgevormde bataljon dragt de veelzeggende naam: 101e Paracommandobataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernard.
 4. Resultaat: 5x Bataljons die (vrijwel) identiek zijn in organisatie, uitrusting en inzetbaarheid. Eenheden die cross-trained zijn. En een Rapid Reaction Component zodat er altijd binnen 24/48 uur een eenheid beschikbaar is voor directe inzet.

Rapid Reaction eenheden  64818ac7f50f8598f484e1a3cf3db1df48h-pour-reprendre-le-controle-de-la-boucle-du-niger-3

5 Comments

 1. Geachte lezers,

  Meneer Klep zegt wel vol overtuiging dat de Amerikanen (hij bedoelt weer eens de VS, niet de Vuurlanders) “boos zijn.”
  Mijn eenvoudige vragen:
  Wat hebben wij met het gevoel [!] van de VS te maken?
  Is de VS de baas van de NAVO, of één van de vele leden?
  Kortgesloten: meent Klep nou echt dat wij maar elke operatie van de VS dienen aan te vullen?
  Is dat de grondwettelijke taak van de Nederlandse krijgsmacht?

  Het zou naam mijn mening prettig zijn als de Nederlandse krijgsmacht en regering eindelijk eens leerden om ofwel in Europees verband ofwel in nationaal verband te denken.
  En ja, dat betekent: zich met de rug naar de VS opstellen. Nederlandse belangen liggen waar ze altijd gelegen hebben: in het oosten en zuiden, niet in het westen.

  1. Beste heer van Neerven, helemaal mee eens dat is idd ook mijn conclussie. argumenten dat vanuit de VS de beste wapens, de beste support en nog mooier… voor de beste prijs… geleverd zullen worden.. is naar mijn mening een drogreden. Wel moeten we in Europa goed kijken met wie we samenwerken en in welke verhouding.

   Belangrijkste obstakel is dat men in operaties en materieelprojecten niet voor elkaar wil onderdoen… c.q. niet de minste wil zijn. maar er is hoop in zicht.. Als we kijken naar het NeuroN programma waarbij Frankrijk / Dassault de lead had… terwijl andere partners volledig verantwoordelijk waren voor deelprojecten… is volgens mij een goed voorbeeld van hoe het ook kan.

   Verder belangen van Nederland komen toch echt veel meer overeen met bijv. Scandinavische landen dan met die van de VS in zijn algemeenheid. Het is dan ook raar dat de samenwerking met deze landen nog nauwelijks vorm krijgt. en als het al zou kunnen is het gebaseerd om Amerikaans materieel en droomplannen.

   nogmaals dank voor de bijdrage

 2. Helemaal mee eens. Probeer alstublieft, meer media aandacht voor uw blog te krijgen. Via de sociale medium, opinie artikelen, en andere media. Uw mening in Nederland veel waard.

  1. Beste Sven, Bedankt voor de positieve reactie. Ik probeer inderdaad meer aandacht voor deze visie op defensie te generern, dus alle hulp daarbij, door mensen er op te wijzen, te retweeten, facebook etc, is welkom. Ik ben ook benieuwd naar jouw eigen inzichten. Laat maar weten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s