Operationeel concept in grote lijnen

In dit Operationeel Concept zijn de capaciteiten en eenheden van de krijgsmacht functioneel gegroepeerd. Aan DutchForce21 liggen enkele uitgangspunten ten grondslag. Daarna zullen de verschillende “werkgebieden”: land, lucht, zee en nationaal de revue passeren. Onderstaand figuur laat zien hoe de structuur van DutchForce21 er uit zal komen te zien.

 

Organisatiestructuur DutchForce21
Organisatiestructuur DutchForce21

 

In de structuur die ik met DutchForce21 voorstel zullen, de huidige krijgsmachtdelen, enkel verantwoordelijk zijn voor het gereed stellen van compleet uitgeruste en getrainde operationele eenheden. Deze eenheden worden vervolgens gedetacheerd bij het Expeditionair Operationeel Commando (EOC) voor expeditionaire / internationale operaties of bij het Nationaal Territoriaal Commando (NTC) voor nationale taken.

Standaardisatie en functionaliteit
Standaardisatie en functionaliteit [i] van de eenheden en het vergroten van het voortzettingsvermogen zijn bij de gemaakte keuzes leidend geweest. De krijgsmachtdelen blijven gewoon als zodanig bestaan. De rol en functie zal echter veranderen. De krijgsmachtdelen zullen verantwoordelijk zijn voor het gereed stellen van compleet uitgeruste en getrainde operationele eenheden. Deze eenheden worden vervolgens gedetacheerd bij het EOC  voor expeditionaire operaties of bij het NTC voor nationale taken.

Expeditionair
Om het voortzettingsvermogen verder te versterken is het ook belangrijk dat de eenheden beter expeditionair inzetbaar worden gemaakt. De huidige organisatie waarbij de brigadehoofdkwartieren van de landmacht ook nog eens verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van nationale taken lijkt de expeditionaire inzet in de weg te staan. Om de aansturing van expeditionaire operaties mogelijk te maken zal er een EOC worden opgericht dat alle internationale operaties zal aansturen. Binnen dit commando zal er een Permanent Gezamenlijk Hoofdkwartier (PGHK) worden ingericht. Daarnaast vallen alle Speciale eenheden voortaan direct onder dit gezamenlijk commando zodat de commandovoering en communicatielijnen kort zijn. Voor Nationale taken zal er een Nationaal Territoriaal Commando worden opgericht.

Nationale taken
Het NTC zal zoals gezegd, verantwoordelijk zijn voor alle bijstand aan civiele autoriteiten en inzet tijdens nationale rampen of veiligheidsoperaties. Het NTC zal worden gebouwd op de fundamenten van de Koninklijke Marechaussee. Verder zal de Kustwacht en andere civiel georiënteerde onderdelen van de krijgsmacht in dit commando een plek vinden. Het NTC is verder verantwoordelijk voor de operaties van de Regionale Militaire Commando’s  (RMC) Noord, Zuid, Midden en Nederlandse Antillen & Aruba (NAA). Ter ondersteuning van deze operaties beschikt ieder RMC over een eigen Nationale Reserve bataljon. (nationale Garde?)

En dan nu verder met een wel heel gevoelig onderwerp…..

Integratie Korps Mariniers en Luchtmobiele infanterie
Ik besef volledig dat de faam, historie en specialisatie van het Korps Mariniers, dat nauw verbonden is aan de Koninklijke Marine, in de toekomst gegarandeerd moet blijven. Er zijn wereldwijd echter vele voorbeelden van landstrijdkrachten [ii][iii][iv][v][vi] [vii] met een uitermate geschikte amfibische capaciteit. Bezuiniging op zichzelf is niet de reden voor deze keuze. Het gaat er vooral om de vierslag van de lichte infanterie capaciteit beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast kan de organisatie en ondersteuning verder verbeterd worden. Het voorstel is om de huidige samenwerkingsverbanden met internationale partners voort te laten bestaan.

Concluderende dat:

  • het voortzettingsvermogen vergroot zal worden als gevolg van de beschikbaarheid van 4 + 1 licht infanterie bataljon,
  • De specialisatie mogelijk blijft maar meer cross training ook meer veelzijdige inzetbaarheid biedt.
  • De samenvoeging van alle helikoptereenheden in het krijgsmachtbrede Helikopter Commando is een voorbeeld waar dezelfde voor- en nadelen voor gelden.
  • De buitenlandse voorbeelden laten zien dat onderbrenging van amfibische capaciteiten bij landstrijdkrachten mogelijk is en operationeel effectief blijkt.
  • De voordelen van het hebben van een aan de Zeestrijdkrachten verbonden infanterie-eenheden niet opwegen tegen het integreren van deze eenheden binnen de CLAS.
  • Het leveren van “maritiem” getrainde detachementen door CLAS en CLSK  aan boord van marineschepen is tegenwoordig gebruikelijk gezien de recente ervaringen aan boord van Zr. Ms. Rotterdam [viii]. Dit gegeven laat zien dat deze “joint” samenwerking realiseerbaar is.
  • Het Korps Mariniers binnen het CLAS kan passen in het regimentele systeem. Regiment / korps Mariniers) zodat het esprit de corps behouden zal blijven.

Daarom gaat DutchForce21 er van uit dat het Korps Mariniers geïntegreerd kan worden binnen het CLAS. Deze keuze dient gemaakt te worden op basis van zakelijke argumenten en niet op basis van historie en emotie.

Versterking van Nichecapaciteiten
De Nederlandse krijgsmacht beschikt over enkele hoogwaardige niche capaciteiten die bij onze NAVO en EU partners in hoog aanzien staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de amfibische / maritieme capaciteiten  (inclusief transportschepen en UK/NL LF) de patriots, de jachtvliegerij, de onderzeedienst, de special forces en onze ervaring met de geïntegreerde benadering. DutchForce21 is van mening dat deze onderdelen een fundamentele bijdrage leveren in het kader van de NAVO en EU capaciteitstekorten en dienen dan ook in stand te worden gehouden of zelfs te worden uitgebreid.  Met DutchForce21 worden er een aantal organisatorische wijzigingen in de structuur van de krijgsmacht aangebracht. Alle wijzigingen zijn bedoeld om de effectiviteit van de krijgsmacht te vergroten. Efficiëntie en eventueel daaruit voortvloeiende besparingen zijn mooi meegenomen. De nieuwe organisatiestructuur is in figuur 1 weergegeven. Het doel van dit plan is om te komen tot een optimale mix, rekening houdend met het ambitieniveau en de dreiging, waardoor Nederland altijd kan beschikken over snelle interventie eenheden. Nederland heeft een krijgsmacht nodig waar het op kan rekenen.

 

 

 

 

 


[i] Eenheden opererend op het land gegroepeerd onder landstrijdkrachten, eenheden opererend op zee gegroepeerd onder zeestrijdkrachten etc..

[ii] Overzicht amfibische capaciteiten van landen: http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_(military)

[viii] Samenwerking tussen CZSK (marineschip), CLAS(UAV Scaneagle) en CLSK (diverse helikopters en bemanningen) is inmiddels goed gebruik: http://www.defensie.nl/missies/actueel/wfp/2012/08/04/46197921/rotterdam_vlaggenschip_in_antipiraterij_missie

Advertenties

2 Comments

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s