Het waarom van de krijgsmacht (niet)?

In de loop der jaren heb ik alle argumenten tegen – of het hebben van – een krijgsmacht wel gehoord. Voor vele argumenten is wellicht iets te zeggen, ware het niet dat de wereld anders in elkaar zit dan wij zouden willen. Om de stelling te onderbouwen dat – Nederland een expeditionaire krijgsmacht nodig heeft, die inzetbaar is voor vrede- en veiligheid, wereldwijd – laat ik er hier een aantal de revue passeren…

Verkwisting van belastinggeld.
De uitgaven aan Defensie kost ‘ons’ veel en levert ‘ons’ (de burger) niets op. Dit onderwerp is momenteel (eigenlijk de afgelopen 20 jaar) erg in de picture als men beseft dat de financiële situatie momenteel niet zo rooskleurig is. Toch vind ik de uitgaven voor een goede defensie een gerechtvaardigde keuze, zeker als men bedenkt hoe rijk ons land is. Een rijk land, een moderne maar gevaarlijk open maatschappij als de onze heeft heel veel dat het beschermen waard is. Niet alleen dingen van financiële waarde (€ € € en nog eens €), maar ook een democratisch volk, mooie steden, mooie landschappen en natuurgebieden en kennis enz. Om bovenstaande stelling te weerleggen de volgende tegenargumenten: Defensie kost niet alleen geld, het levert zeker iets op:

 • Nederland beschikt momenteel over een krijgsmacht met ongeveer 75.000 militairen en burgerpersoneel. Al deze mensen hebben een baan dankzij Defensie. Zij verdienen hun geld op een eerlijke manier, werk dat meer respect verdient van de ‘burger’ bevolking.
 • Daarnaast zorgen de her- en der gelegen militaire terreinen voor lokale groei en bloei. Te denken valt aan toeleveranciers op diverse niveaus. Opdrachten worden regelmatig geplaatst bij lokale bedrijven.
 • De krijgsmacht leidt haar personeel zeer goed en efficiënt op, personeel dat na een dienstperiode in de burgermaatschappij verdwijnt neemt een schat aan kennis en ervaring mee. Daarnaast nemen zij als het goed is de normen en waarden uit de krijgsmacht mee in de burgermaatschappij.
 • Om de krijgsmacht modern te houden, wordt er veel geld geïnvesteerd in nieuwe technologische ontwikkelingen, waar vaak de burger veel profijt van kan hebben. (ik noem maar uitvindingen zoals GPS, mobiele telefonie, medische apparatuur etc.)
 • Door het belastinggeld te investeren in defensie beschikt de overheid over een instrument dat vrede en veiligheid kan bewaren. Daarnaast kan en wordt de krijgsmacht veelvuldig ingezet ten behoeve van ons, Nederlandse burgers.
 • Het geïnvesteerde belastinggeld wordt voor een deel gebruikt om te investeren in modern materieel. Bij deze opdrachten worden vaak Nederlandse bedrijven ingezet, of wordt de Nederlandse industrie gecompenseerd. Hierdoor vloeit veel belastinggeld terug in de Nederlandse markt. In het geval van buitenlandse orders of compensatieorders vloeien buitenlandse valuta onze “beurs” binnen.

Met het vallen van de muur in Berlijn is de dreiging, en de noodzaak van een krijgsmacht komen te vervallen.
Sinds het vallen van de Berlijner muur en de ondergang van de Sovjet-Unie dachten een hoop landen maar aan één ding, het innen van het vredesdividend. Van dit vredesdividend is echter niet veel terechtgekomen. Door het wegvallen van de twee grote machtsblokken in de wereld kwamen oude vetes weer boven. In diverse landen wakkerden de vlammen op. De VN en de NAVO werden voor nieuwe uitdagingen gesteld. Er kwamen vredesmissies onder de vlag van de VN. Het koste veel bloed en zweet voor men door kreeg hoe te handelen. Drama’s als Srebrenica, Kosovo en Mogadishu zijn hier de voorbeelden van. De dreigingen zijn ondanks beweringen niet verdwenen. Wat te denken van de “Arabische lente” die al gauw een Islamitische winter bleek te worden door de opkomst van de moslimbroederschap. Gevolgen? Burgeroorlogen in Libië, Algerije, Syrië en diverse andere Arabische landen. Toename in onderdrukking van minderheden, vernietiging en vervolging van met name Christenen zijn aan de orde van de dag

(over Open Doors ranglijst: gek genoeg staan er vele landen op deze lijst waar wij als EU en Nederland zeer nauwe betrekkingen mee onderhouden.. Waar ons Koningshuis de deur bij wijze van spreken plat loopt… men bespreekt vast op keurige wijze de bedenkingen over de gang van zaken…..)

Waarom benoemt men niet dat de zogenaamde mensenrechten gebaseerd zijn op christelijke principes?  In een volgende blog zal ik hier verder op ingaan: Verdieping: Wereldse visie op mensenrechten.

Terug naar de “werkelijkheid” en het waarom van de Nederlandse krijgsmacht
Rusland is weliswaar niet meer de machtige tegenpool van de Verenigde Staten en de NAVO, het bezit nog altijd kernwapens en een gigantische capaciteit aan wapenindustrie. Kritische gebieden waar een geweldsuitbarsting tot de mogelijkheden behoren zijn bijvoorbeeld:

 • Noord-Korea vs. USA (Zuid Korea en NAVO),
 • China vs. Taiwan (USA en NAVO),
 • China vs. Tibet,
 • China VS Rusland,
 • Israël vs Palestijnen (Arabische wereld)
 • Iran vs VS, Israël (en NAVO)
 • Afghanistan
 • Syrië
 • Mali en diverse andere Afrikaanse landen
 • De kwestie Irak

Daarnaast de alom vertegenwoordigde terroristen die over de hele wereld verspreidt opereren, ook in ons eigen kleine landje.

Nederland heeft geen goede krijgsmacht nodig, want de NAVO beschermt Nederland tegen dreigingen.
Nederland is inderdaad voor een heel groot gedeelte afhankelijk voor bescherming van de NAVO. Het is echter een feit dat de Nederlandse krijgsmacht hier net als andere bondgenoten haar bijdrage aan levert. Wij kunnen het naar onze bondgenoten dus niet maken om onze verdediging aan hen over te laten, puur en alleen omdat wij daar geen geld voor over zouden hebben. Nederland besteed momenteel zo’n 1,3% van het BNP aan Defensie. Wat wij daarbij blijkbaar niet bedenken is dat we door zo weinig aan Defensie te besteden in feite een niet doeltreffende defensie organisatie in stand houden. Een organisatie die niet efficiënt is ingericht, bijvoorbeeld omdat er bepaalde onderdelen uit het systeem zijn wegbezuinigd, waardoor de eenheden niet langer volledig operationeel inzetbaar zijn, kost alleen maar geld, zonder feitelijk te kunnen doen waarvoor het bedoeld is.

Nederland heeft te grote internationale ambities bij haar bijdragen aan VN missies.
Sommige critici beweren dat Nederland te hoge ambities heeft als het gaat om het meedoen aan internationale vredesoperaties. Als hiermee bedoeld wordt dat aan de hand van het te lage defensiebudget van 1,3% in plaats van 2,0% BNP aan teveel vredesmissies wordt meegedaan ben ik het hier mee eens. Maar dit wordt hiermee normaal gesproken niet bedoeld. Nederland hoort als klein welvarend land, zorg te dragen voor landen die het minder hebben. De Nederlandse overheid werkt hier aan mee door ondermeer een budget voor ontwikkelingshulp. Daarnaast worden er vele vluchtelingen in ons land opgenomen. De laatste optie waar de Nederlandse overheid gebruik van maakt is participeren in vredesbewarende of vrede afdwingende operaties. Als welvarend land is het niet meer dan normaal om bij te dragen aan die landen in de wereld die geen vrede, veiligheid en welvaart  kennen. In dit geval is dus het antwoord nee, Nederland heeft niet te grote ambities voor een klein land als Nederland, het budget is te klein.

De defensietaken
Stel de regering van Nederland besluit om haar defensie-uitgaven te verhogen van 1,3% naar 2,0% van het BNP. Hebben we dan een goede defensie? Nee dan ben je er nog niet. Om te komen tot een krijgsmacht die bruikbaar is in toekomstige situaties moet er gekeken worden naar wat de toekomstige taken van de krijgsmacht zullen zijn. De taken van de Nederlandse krijgsmacht zullen naar alle waarschijnlijkheid niet veranderen. Deze drie hoofdtaken zijn als volgt te omschrijven.

 1. Verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke gebied tegen een beperkte militaire dreiging en tegen een groot aantal uiteenlopende veiligheidsrisico’s.
 2. Bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde, bijvoorbeeld door deelname aan vredesoperaties.
 3. Ondersteuning en hulpverlening bij uitvoering van civiele overheidstaken, alsmede internationale hulpverlening samen met Ontwikkelingssamenwerking.

Algemene verdedigingstaak
De traditionele taak die onze krijgsmacht heeft, namelijk het beschermen van ons land, en dat van onze bondgenoten. Vroeger was deze taak duidelijk te omschrijven, en in theorie uit te voeren. Verdedig de NAVO op de Duitse hoogvlakte tegen een eventuele Sovjet- aanval. Dit was de hoofdtaak. Het Nederlandse Legerkorps diende op de Noord Duitse hoogvlakte een vertragend gevecht te voeren waarbij geprobeerd moest worden tijd te winnen, zodat vervolgens na hergroepering een tegenaanval ingezet zou kunnen worden. De Marine diende op de Atlantische oceaan  versterkingen vanuit de Verenigde Staten richting Europa te beschermen tegen aanvallen van Sovjet onderzeeboot-, oppervlakte- en luchteenheden. De luchtmacht diende een luchtverdedigingswapen overeind te houden dat bestond uit jagers en grond- luchtdoel raketsystemen.

Vredesbevorderende taken
Rusland en de voormalige Oostbloklanden worden niet meer als vijand beschouwd. De krijgsmacht heeft ongeveer 10 jaar haar aandacht meer gevestigd op het uitvoeren van vredesmissies. Sommige politieke partijen, waaronder die van de paarse regeringen van de afgelopen jaren wilden zelfs de hoofdtaak veranderen, namelijk het vormen van een krijgsmacht, puur en alleen voor de vredesmissies. Zoals eerder in dit verhaal gaat dit niet op, VN missies verlopen niet per definitie vredig. Gebleken in de praktijk is dat door inzet van zwaarbewapende en beschermde eenheden grotere druk wordt uitgeoefend op de strijdende partijen. Ook wordt door inzet van goed uitgeruste eenheden, respect afgedwongen bij de plaatselijke bevolking.

Civiele ondersteuning
Deze laatste taak staat overigens niet eens officieel in de grondwet. Natuurlijk is het wel degelijk een relevante taak. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse krijgsmacht diverse keren ondersteuning gegeven aan de civiele autoriteiten. Denk hierbij aan de hulp bij overstromingen en dijkdoorbraken in de afgelopen jaren. Ook tijdens de MKZ crisis en de “gekke koeien ziekte” boden militairen de nodige ondersteuning. Daarnaast is natuurlijk de Koninklijke Marechaussee continue bezig met de beveiliging van onze grenzen, het koninklijk huis e.d.

 • Kustwacht taken                                                           KM
 • Gewonden / Reddingsvluchten                                  Klu, KM
 • Mijnenbestrijding                                                          KL, KM, Klu
 • Steun aan justitie bij onderzoeken                            KM, Klu, Kmar
 • Bijstand aan de politie bij crisis situatie                    Kmar,  KM, KL
 • Verdediging en steun aan de NAA                             KM, KL, Kmar

Kortom, genoeg werk te doen, en voldoende noodzaak voor een Nederlandse expeditionaire krijgsmacht, die inzetbaar is voor vrede- en veiligheid, wereldwijd!

Advertenties

5 Comments

 1. Een heel goede redenering. We leven nog steeds in een gevaarlijke wereld.
  De Romeinen stelden al, dat als je vrede wil, je moet voorbereiden op de oorlog. Misschien te algemeen, maar er zit wel wat in.
  De vraag die voorligt is dan ook niet of we een krijgsmacht nodig hebben, maar wel soort leger. Laten we hierover eens een goede discussie voeren.

  1. Ha Joop, Inderdaad, wat mij betreft dient er een krijgsmacht e komen die zelfstandig op meer voorbereid is dan nu. Alleen maar leunen op één been en verder steunen op krukken (EU en NAVO) dat kan niet de bedoeling en oplossing zijn.

   Graag een “positieve” goede discussie over welk soort krijgsmacht er nodig is…

 2. De ‘sluier van schijnveiligheid’ die door het overgrote deel van de Nederlandse bevolking wordt gedragen wordt mede veroorzaakt doordat men geen goed beeld heeft hoe de wereld er buiten de Nederlandse grenzen uitziet. Binnen ons land is de krijgsmacht de hoeksteen van de veiligheid die helaas door onze regering niet wordt beschermt tegen ‘betonrot’. Dank voor deze uitvoerige beschouwing.

  1. Nu weer dat gedoe met de JSF. Natuurlijk kun je met 37 toestellen onvoldoende. Twee opties. a. Je koopt er 20 meer en hebt er het geld voor over; b. Je koop 60 goedkopere toestellen (Saab; Hornet),waar je iets minder mee kan.
   Overigens haalt de luchtverdeding de JSF ook nog wel in.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s