Herrie over Vlissingen: nieuwe feiten via FTM

quapatetorbis

Aangezien ik grote waarde hecht aan een maritiem georienteerde krijgsmacht is dit artikel over het Korps Mariniers van belang. Graag verwijs ik naar de voorgaande artikelen die ik hierover geschreven heb.

De Herrie is van dien aard dat de Mariniers nu zelfs in het toeristische hoogseizoen minder geluid mogen maken… dit even ter zeide en als binnenkomer….. 🙂

Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over het project om de mariniers kazerne van Het prachtige Doorn, naar het eveneens prachtige Vlissingen te verhuizen. Veel emoties kwamen daarbij kijken. Mariniers die – vooral in het kader van hun familie situatie – niet naar Vlissingen wilden verhuizen en zich dus genoodzaakt achten de trouwe dienst te verlaten tot Zeeuwen die beledigd waren te te vuur en te zwaard hun prachtige provincie wilden verdedigen. En daarnaast natuurlijk de politieke hooggewichten van met name VVD en CDA die hun afschuw uitspraken over de “opstandige” mariniers en dan met name de openbaring van de Commandant van het Korps Mariniers der Korps Mariniers leverde zware veroordeling op met name vanuit VVD Andre Bosman die al sprak over opheffing overheving naar Luchtmobiel…. Na dit artikel kan de discussie tenminste op puur zuivere argumenten en (financiele) feiten gehouden worden. samen met de eveneens harde feiten omtrent strategische voordeel van Doorn = midden van het land! Bereikbaarheid Den Helder etc.

Kortom van harte aanbevolen:

Lees het hele artikel van Journalist Krijn Schramada bij FTM

Defensietop verzwijgt financiële risico’s marinierskazerne

 • Defensie heeft de Kamer niet volledig geïnformeerd over de nieuw te bouwen marinierskazerne in Vlissingen. Kostenstijgingen zijn niet gedeeld en financiële risico’s blijken groter dan voorgespiegeld.
 • De marinierskazerne zou volgens voormalig minister Hillen van Defensie 100 tot 200 miljoen euro gaan kosten. Deze investering zou een besparing van drie miljoen euro op de gebruikskosten gaan opleveren. Concrete, onderbouwde cijfers zijn echter nooit bekend gemaakt.
 • Uit interne documenten van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf, in handen van Follow the Money, blijkt dat er intern nauwelijks duidelijkheid was wat het project nu ging kosten.
 • De financiële onderbouwing rammelt. De beloofde besparing wordt niet gehaald. Ook moet Defensie opeens toch betalen voor de grond in Vlissingen, terwijl toenmalig minister Hillen voorspiegelde dat dit niet zou hoeven. Deze essentiële informatie om de politieke beloftes te controleren is niet gedeeld met de Kamer.
 • De financiële risico’s zijn groter dan voorgespiegeld door Minister Hillen, die sprak van enige ‘middelhoge’ risico’s. Veel risico’s blijken ‘zeer hoog’ en het aantal risico’s is ook groter. Defensie heeft de Kamer hier maar in beperkte mate over voorgelicht.
 • De besluitvorming roept ook intern veel vragen op: directe betrokken wijzen op mogelijke manipulatie.

Maar dat (de kostenstijgingen, en het niet goed voorlichten van het Nederlandse parlement) is nog niet alles, niet alleen is het een probleem voor de Mariniers in kwestie – en misschien nog wel belangrijker: hun familieleden, vrouwen, kinderen etc. – Er zijn ook allerlei praktische bezwaren, van huisvestingsproblemen tot het niet operationeel kunnen trainen van eenheden aan toe….. bezint eer ge begint!

Aldus Journalist Dieuwertje Kuipers ook van FTM:

Vlissingen: een kazerne te ver

 • De Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen werd in 2011 gepresenteerd als een alles-in-een pakket voor het Korps Mariniers: toekomstbestendig en volledig gefaciliteerd voor optimale gereedstelling.

 • Zeven jaar later blijken belangrijke basisvoorzieningen te ontbreken, zoals voldoende schietbanen, adequate aanmeersteigers en een oefenterrein. De post ‘onvoorzien’ op de begroting is absoluut niet toereikend om deze gebreken te verhelpen.

 • Dat medewerkers in meerderheid niet bereid zijn om naar Vlissingen te verhuizen is al jaren bekend, maar wordt systematisch genegeerd.

 • Ondertussen stemmen mariniers met hun voeten: ze verlaten de dienst. De kosten van deze menselijke kapitaalvernietiging belopen minimaal 105 miljoen en maximaal 161 miljoen euro.

Tja en dan moet ik denken aan de diverse discussies die er plaats hebben gevonden, de grote woorden die gesproken met name door VVD en CDA politici… opmerkingen dat militairen orders op te volgen hebben, en niet de waarheid mogen spreken (die politici in dit geval) niet zo goed uitkomen……. Wanneer gaan die koppen nu eens rollen?

Andre Bosmans bijvoorbeeld die flink wat munitie op de Commandant van de Mariniers heeft verschoten… en zelfs lijkt te streven naar een opheffing van de Mariniers… en opname in de Koninklijke Landmacht structuur… van de Luchtmobiele Brigade… Deze man lijkt geen historisch en operationeel besef te hebben. WIl je hier meer over weten?

Mariniersorg
A new look at Expeditionary operations seen by the RNLMC concept of operations. totally different from RNLA organisational structure.

Lees dan mijn artikel die dergelijke punten aanstipt: Mariniers kunnen wel wat Luchtmobiel ook kan… Luchtmobiel kan omgekeerd niet wat de Mariniers kunnen! Plus de historische context en esprit de corps…. zeggen meer dan genoeg!

Deel 4: Werkbare inrichting volgens de lijnen van DutchForce21

In het marineblad van december 2012 stond een bijdrage van Brigade-Generaal der Mariniers Richard Oppelaar, Commandant van het Korps Mariniers en tevens Directeur Operaties van het Commando Zeestrijdkrachten. In het artikel benoemt Brigade Generaal Oppelaar heel kernachtig de belangen en capaciteiten van (het huidige) Korps Mariniers op land en op zee.

Strategische en operationele mobiliteit
De veiligheidsuitdagingen van nu en de toekomst komen onder meer voort uit de bedreigingen van de run op grondstoffen, terrorisme, georganiseerde criminaliteit en klimaatveranderingen. Bedreigingen die het vrije gebruik van de zee verhinderen of drastisch veranderen. Daarbij komt dat veel staten aan de kust, vooral de fragiele staten, niet beschikken over voldoende eigen capaciteit om hun maritieme zones zelf in de gaten te houden, laat staan beveiligen. Dit heeft impact op scheepvaart bewegingen in de regio en de stabiliteit van die staten en omliggende regio’s. Daarnaast woont meer dan de helft van de wereldbevolking in een 200 kilometer brede en dichtbevolkte strook langs de kust, waar zij kwetsbaar zijn voor schaarste aan eten en schoon drinkwater, maar ook voor overstromingen en noodweer. Dit brengt met zich mee dat in deze maritieme omgeving een integrale maritieme capaciteit ook in de toekomst relevant is. En met mariniers kan zowel op zee als vanuit zee effect in kustgebieden en aan land worden bereikt. Het Korps Mariniers bestaat uit maritieme, amfibische specialisten waarvoor het wereldwijd uitvoeren van maritiem, amfibische expeditionaire operaties de core business vormt.

Statistieken en verhoudingen: tooth-to-tail
Een vergelijking van het Korps Mariniers en het CLAS is wat mij betreft gepast. Want beide organisaties opereren op het land, en leveren het merendeel van de uit te zenden eenheden in het kader van internationale missies. Om de tooth-to-tail ratio uit te rekenen bekijk ik hieronder enkele kerngegevens van Defensie. Als we de Overige eenheden delen door het aantal formatieplaatsen ingedeeld bij de manoeuvre-eenheden dan zien we bij het CLAS een verhouding van 1:3,8, en bij het Korps Marinier 1:0,87 ofwel achter iedere uit te zenden militair (tooth) staat bij de Mariniers 0,87 militair in een ondersteunende rol [i]en bij het CLAS 3,8.

Stel je voor wat een capaciteit Nederland zou hebben als (vrijwel) de volledige krijgsmacht op deze manier inzetbaar zou zijn. En laten we wel wezen, het Korps Mariniers functioneert nu al op een geheel andere manier dan de infanterie-eenheden van het CLAS. De operationele output is veel groter.

Mariniersorg

Manoeuvre eenheden 2013 formatie % formatie Bataljons % bataljons
CLAS 3.841 72,6 % 7 77,8 %
KMARNS 1.452 27,4 % 2 22,2 %
Totaal 5.293 100,0 % 9 100,0 %

En dit zal in de huidige situatie alleen maar meer worden.

Manoeuvre eenheden 2014 formatie % formatie Bataljons % bataljons
CLAS 3.325 69,6 % 7 77,8 %
KMARNS 1.452 30,4 % 2 22,2 %
Totaal 4.777 100,0 % 9 100,0 %

Maar als we kijken naar de verhoudingen van de krijgsmacht in zijn geheel… dan valt nog iets op. Het CZSK beschikt over zo’n 7.914 militairen waarvan zo’n 2.800 Mariniers. Het CLAS beschikt over zo’n 18.546 militairen… Als we nu de operationele output hiernaast leggen, dan zien we dat van de 21.346 op het land opererende militairen slechts ¼ tot de manoeuvre eenheden behoort. 75% of ¾ van de militairen functioneert binnen de CS, CSS, administratie, opleidingen en ga zo maar door.

OpCO Totaal militairen % van totaal Manoeuvre % van manoeuvre Overige % van overige
CLAS 18.546 86,88 % 3.841 72,6 % 14.705 92,12 %
KMARNS 2.800 13,12 % 1.452 27,4 % 1.258 7,88 %
Totaal 21.346 100,00 % 5.293 100,0 % 15.963 100,00 %
25 % 75 %

Als we naar de afzonderlijke onderdelen kijken dan zien we dat het CLAS lager scoort dan die 25%, namelijk 20,71 % en het KMARNS 51,86 %. Dat geeft te denken niet waar? Natuurlijk ik weet dat het CLAS veel meer, Staf, Special Forces, CS en CSS eenheden heeft. Dat ze daarnaast ook nog Defensie brede ondersteuning biedt en verantwoordelijk is voor de (civiele) veiligheidsregio’s en de Nationale Reserve. Maar toch…..

OpCO CLAS KMARNS
Manoeuvre

3.841

20,71%

1.452

51,86%

Overige

14.705

79,29%

1.348

48,14%

Totaal militairen

18.546

100,00%

2.800

100,00%

Terug naar typetjes als Andre Bosman en Hans Hillen, mannen met politieke en wellicht persoonlijke belangen……..

Hans Hillen is vermoedelijk dankzij deze Zeeland deal tenslotte opvolger geworden van Carla Peijs…. als directeur van de NIDV… de vereniging van Nederlandse Defensie industriele bedrijven… Oh ja, Carla Peijs was commissaris van de Koningin in….. Zeeland… toen de deal werd beklonken…

Ach ja, wij achten onszelf zo hoog hier he, geen bananenrepubliek toch?

p.s. de vergelijking met de JSF is natuurlijk volledig terecht!

3 Comments

 1. Een prima analyse ! je begrijpt gewoon weg niet waarom steeds de nadruk wordt gelegd op de huisvesting terwijl ook hier weer duidelijk blijkt dat er feitelijk alleen maar operationele nadelen kleven aan een verhuizing naar Zeeland. Gewoon het ontbreken van voldoende oefenfaciliteiten, zoals die in het oorspronkelijke plan wel waren ingevuld, zou al voldoende moeten zijn voor verantwoorde beleidsmakers om terug te komen op eerder genomen beslissingen.

 2. Waarom zoveel geld over de balk smijten i.p.v. de VBHKAZ te upgraden en lekker blijven waar we al zaten! Middelpunt van het land en overal snel inzetbaar! Joost Dourlijn kazerne op Texel bij de hand voor het amphibische gedeelte en Den Helder naar zee. Waarom blijft bij velen de vraag? Wat en wie wordt er beter van? Het riekt naar handje klap met….en toch doorzetten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s