DutchForce21 Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht met een maritieme focus

De situatie van de Nederlandse krijgsmacht is treurig. De Landmacht is volledig opgeknipt in deeltjes en samengevoegd met Duitse eenheden. Eenheden die niet over gevechtskracht beschikken om offensieve operaties uit te voeren. Wat ze wel kunnen is vredesmissies, vredesmissies en nog eens vredesmissies. (oh ja, en politie missies.) De Luchtmacht is volledig afhankelijk van de USAF en Lockheed Martin. Zelfs de helikopteropleidingen zijn allemaal Amerikaans, de vliegers leren eerst in de VS op een lichte Bell helikopter vliegen, vervolgens leren ze de Black Hawk te bedwingen en de Chinook en Apache vliegers stappen dan over op die toestellen en de NH90 vliegers moeten dan weer overstappen op de NH 90. De Focus op de JSF zorgt ook voor een totale afhankelijkheid van de VS. Nederland kan met dat toestel letterlijk niets meer zelfstandig beslissen en zal volledig door de VS worden gedomineerd. De Marine is nog één van de meest zelfstandig opererende onderdelen, maar de samenwerking met Duitsland (naast de reeds bestaande samenwerking met België ) doet die capaciteiten geen goed. Het grootste probleem hierbij is de veroudering van het materieel en het gebrek aan oppervlakteschepen.  Naast een groter budget voor defensie is het ook vooral nodig dat de beschikbare middelen beter en effectiever worden besteed. DF21 zal dan ook een rigoureus defensieplan  doorvoeren.

DF21 geeft de nieuwe regering de volgende reorganisatieplannen mee:

 • Organiseer de krijgsmacht op de meest effectieve  – economisch en duurzaam verantwoorde manier – die tevens de belangen van het Koninkrijk het beste dient: Een maritieme oriëntatie;
 • De reorganisatie moet recht doen aan de historische werkelijkheid en tradities en tegelijkertijd een moderne en efficiënte organisatie creëren;
 • Vereenvoudiging van structuren:
  • C3I4
  • Logistiek
  • Opleiding
 • Vergroten van de operationele output; Door betere, betaalbaardere wapensystemen. Slimmere commandovoering en integratie van land,- lucht-, zee-, en logistieke eenheden tot op de laagste niveaus. Dit is mogelijk door expeditionaire capaciteiten te vergroten. Het is mogelijk, door de juiste systemen aan te schaffen om een battlegroup in te richten waarbij infanterie tot en met helikopters en straaljagers binnen die battlegroup kunnen worden ingedeeld zonder dat daar grote afstanden overbrucht moeten worden, bijvoorbeeld door zeer kostbare tankertoestellen in de lucht te houden. Nee de straaljagers kunnen vrijwel direct in het operationeel gebied worden gehuisvest vanaf mobiele voorwaartse operating bases.
 • Joint organisatie in meest pure vorm.

 Magtf

Plan
Op basis van – maar niet beperkt tot – de organisatie structuur zoals dat door het USMC is ingevoerd: het Marine Air Ground Task Force concept (MAGTF).  Een schaalbaar concept met een:

 • Commandovoering component(COC); waarin alle commandovoering-ondersteunende eenheden zijn ondergebracht. Denk ook aan het Permanente Joint Hoofdkwartier (PJHK) Special Forces en Communicatie onderdelen.
 • Maritiem Component (MAC); waarin alle operationele varende eenheden zijn ondergebracht.
 • Land Component (LAC); waarin alle operationele eenheden op het land zijn ondergebracht.
 • Luchtvaart Component (LUC); waarin alle operationele vliegende- en luchtverdediging eenheden  zijn ondergebracht.
 • Logistiek Component (LOC): waarin alle operationele logistieke eenheden zijn ondergebracht. Denk hierbij aan transport, beheer, technische- en medische diensten.

Dit concept is schaalbaar omdat dezelfde manier van organiseren terug komt in de staande organisatie. (vergelijkbaar met hoe nu de Krijgsmachtdelen zijn georganiseerd – tot op het operationele niveau.

 • In achtneming van het concept “Payloads over Platform” in plaats van focus op “hoogtechnologische platformen.  Dit concept beoogte kwalitatief hoogstande platformen uit te rusten met modulaire sensoren en wapens. Het voordeel hiervan is dat de sensoren en wapens veel eenvoudiger te vervangen zijn waardoor niet het volledige platform verbouwd hoeft te worden maar slechts de payload. Dit in navolging van de moderne smartphone waarbij men app’s naar gelang de noodzaak kunt aanschaffen en deze afzonderlijk van elkaar kan updaten in plaats van dat de hele telefoon gemoderniseerd of vervangen dient te worden.
 • Overstappen op één rangonderscheiding systeem[ii]
 • Waar nodig zal een vierslag systeem worden ingevoerd. Het doel van dit systeem is dat eenheden over voldoende mensen en materieel beschikken om als complete module ingezet te worden in plaats van dat verschillende eenheden uit elkaar getrokken moeten worden. Dit vergroot het voortzettingsvermogen en verzacht de belasting van mensen ( militairen en de families van militairen) en het beschikbare materieel . Materieel is niet overtollig maar kan rouleren zodat de slijtage gelijkelijk verdeeld wordt waardoor systemen uiteindelijk langer mee kunnen . Het vierslag model gaat er van uit dat achter iedere ingezette eenheid er drie andere soortgelijke eenheden nodig zijn: 1 eenheid net terug van de missie, 1 eenheid krijgt nieuw materieel en nieuwe militairen en 1 is bezig met een opbouw programma om de missie over te nemen. Op deze manier kan de directe inzet in de meeste gevallen beperkt worden tot een uitzending van een half jaar in de twee jaar.
 • Versterking van de mobilisabele component op alle niveaus. In vredestijd is niet de volledige capaciteit nodig. Er dient voldoende capaciteit beschikbaar te zijn om rekening houdend met het vierslag model voldoende eenheden voor operationele taken te trainen en uit te rusten.

speerpunten

Korte termijn en beleidsmatig:

 • Allereerst onderzoeken welk materieel we precies allemaal in gebruik en in opslag hebben.
 • Operationele landstrijdkrachten terugbrengen naar een omvang die beheersbaar is voor vredestijd. Maar wel genoeg kader om mobilisabele eenheden in geval van nood van kader te voorzien.
 • De bezuinigingen van de afgelopen jaren dwongen de krijgsmacht om rare sprongen te maken. De Nederlandse regering heeft een soevereine verantwoordelijkheid voor de Nederlandse krijgsmacht. Met name de Landmacht is niet langer in staat om zelfstandig te opereren, haar brigades opgeknipt en gefuseerd met Duitse eenheden om daar gebruik te maken van de benodigde ondersteuning,. DF21 streeft er naar dat de krijgsmacht zelfstandig kan opereren – met de mogelijkheid om daarbij samen te werken – maar zonder de huidige afhankelijkheid van anderen. Ditzelfde is
 • Sturen op een vergrote mobilisabele component voor noodgevallen. Inrichten organisatie naar modellen zoals Scandinavië en GB (Homeguard en Territorial Army)
 • Oprichten van het Nationaal Territoriaal Commando, samenvoeging van alle semi-militaire taken en organisaties zoals Kustwacht, Marrechaussee en heroprichten van Regionale Militaire Commando’s (deze taken dus losweken van de Operationele brigadehoofdkwartieren. Alle civiele ondersteunende taken van defensie worden vanuit dit commando uitgevoerd. (Koninklijke Marrechaussee als appart krijgsmachtonderdeel opgeheven.)
 • Herbeoordeling van de huidige geplande materieelprojecten:
  • stap 1, bepalen of huidig materieel verbeterd en veilig inzetbaar is,
  • stap 2, doen van aanpassingen,
  • stap 3, indien 1 en 2 negatief uitvallen; betaalbare alternatieven bestellen.)
 • Onderzoeken wat de beste mogelijkheden zijn om offensieve capaciteiten te versterken.
 • Aantal speerpunt programma’s
  • De inmiddels aangegaan verplichtingen (tot en met 2017) betreffende de JSF worden afgehandeld in afwachting van het terugruilen met bonnetje zoals dat door de regering indertijd afgesproken zou zijn. 2 testtoestellen, en de 8 bestelde “productietoestellen” zullen vliegwaardig gehouden worden maar hoeven niet operationeel gemaakt te worden totdat duidelijk is wat er mee gebeurd. Alle capaciteit zal gebruikt worden voor de reguliere taken.
  • Versneld invoeren van een klein aantal Saab Gripen C/D ter verlaging van de belasting van de F-16. Korte tijd samen vliegen met F-16 die ook in kleinere aantallen operationeel blijven.
  • Onderzoeken wat de beste manier is om met de OPV’s om te gaan.
  • DF21 legt de nadruk op maritieme expeditionaire capaciteiten. Dit betekend dat er ook aandacht besteed zal moeten worden aan de bestrijding van onderzeeboten. Zowel binnen de NAVO als de EU is hier een groot tekort aan.
  • Ten behoeve van de marine zal er een vlootplan worden opgesteld. Het vlootplan van 2005 is daarbij het uitgangspunt. Het marineplan zal vooral bedoeld zijn om een lange termijn bouwplan – levenscyclus op te stellen om de voortgang en de ontwikkeling zeker te stellen.
  • Joint aanschaf voor land, lucht en zeebewapening van LAHAT guided weapons, en infrastructuur van laser Target Designation systems.

 

Aanpassingen operationeel:

Land

 • Reorganiseren van Cavalerie eenheden, naar onafhankelijk opererende eskadrons ipv bataljons.
  • 4 Brigade Verkenning Eskadrons (BVE) uitgerust met Fennek voertuigen.
  • 2 Zware Cavalerie Eskadrons (ZCE). Deze ZCE’s kunnen als zelfstandig eskadron opereren en zijn daarvoor uitgerust met een eigen Verkenningspeloton en de toevoeging van toevoeging van Long Range Guided Weapon (LRGW) zoals LAHAT aan Leopard 2A6.
 • Aanpassing van Fennek voertuigen voor Direct Fire Support en LRGW en Recce voor LTDS.
 • Reorganiseren van operationele infanterie eenheden, zowel de mariniers als de landmacht component. Het doel is om robuuste modulaire gevechtseenheden te creëren. Ieder bataljon.. als we dat nog zou moeten noemen, beschikt over 4 manoeuvre compagnieën plus operationele CSS en CS eenheden.
 • De huidige artillerie is uitgerust met 120mm mortieren, verouderd en met een veel te kort bereik. Daarnaast beschikt de artillerie over veel te zware, niet mobiele 155mm pantser houwitsers, die niet voor expeditionaire operaties geschikt is. Dutchforce 21 zal hier dan ook veel aan veranderen.

Lucht

 • De Luchtmacht zal zich flink moeten herpakken en over haar eigen ego heen moeten stappen. De krijgsmacht heeft behoefte aan luchtsteun, en luchtverdediging dicht bij de operationele land- en maritieme eenheden. Het enige systeem dat deze capaciteit tegen lage operationele kosten kan genereren is de Gripen E/F. De F16 zal dus in de toekomst vervangen worden door dit toestel, met volledige participatie van de Nederlandse industrie. Uitgangspunt hierbij is dat er voldoende vulling van vliegtuigen aangekocht moet worden om tenminste 4 operationele squadrons in te richten.
 • Stoppen met focus op JSF als enige middel.
 • Aanschaffen van bijpassende bewapening, Meteor, IRIS-T, SDB en RBS-15
 • De voorgenomen aanschaf van luchttanker toestellen zullen worden teruggedraaid. In de plaats daarvan zal er een vloot nieuwe transporttoestellen aangeschaft worden waarvan ook een aantal als tanker inzetbaar zijn. Indien mogelijk kan deze vloot identiek zijn aan de maritieme en electronic warfare vliegtuigen. Alle toestellen kunnen opgenomen worden in 1 of 2 squadrons.
 • Voor Apache toestellen bewapening aanpassen door ipv dure Hellfire’s meer goedkope wapens te gebruiken zoals LAHAT of Spike ER (standaardiseren met andere krijgsmachtonderdelen.)
 • Aanschaf in snel project van Light Support Helicopter. Goedkoop en licht type helikopter met lage exploitatiekosten en hoog rendement. Om de belasting en gebruik zwaardere heli’s te verminderen. De LSH’s zullen worden toegevoegd aan Gevecht- en transport helikopter squadrons in een verhouding van 1 op 4:.
  • Er komen 2 Aanvalshelikopter squadrons. ( 12 Apache en 4 LSH)
  • Er komen 2 Medium transport helikopter squadrons (12 Medium transport helikopters en 4 LSH)
  • Er komt 1 Zwaar transport helikopter squadron met 16 Chinooks.
  • Er komen 2 marinehelikopter squadrons met 12 NH90 (NFH en 4 LSH)
  • Er komt 1 Special Forces Helikopter squadron met 4 NH90 en 4 LSH)
 • De helikoptervloot moet waar mogelijk gemariniseerd worden, inzetbaar vanaf de schepen van de marine. De drang van de Luchtmacht om Amerikaans te kopen zal worden doorbroken. De krijgsmacht heeft werkpaarden en geen showpaarden nodig. De balans van de helikoptervloot is volledig zoek met voornamelijk Chinooks, NH90 en Apache. .

Zee

 • De stop op de JSF (en de aanverwante “losse” projecten als de: nieuwe AMRAAM, Sidewinder en andere wapens ter vervanging van de huidige wapens die niet op de JSF passen; JSF ground support equipment;  het boordkanon dat op stiekeme wijze, ongezien door de Politieke partijen in de begroting zijn gefietst) betekend dat er per direct budget vrijkomt om de dankzij de JSF vertraagde 3 grote marine projecten met voorrang te gaan behandelen.
  • De Multi Purpose fregatten dienen vervangen te worden door een betaalbaar maar effectief in te zetten fregat met nadruk op onderzeebootbestrijding. De huidige twee fregatten zal vervangen worden door 4 – 6 nieuwe fregatten
  • Het MCM project zal worden omgebouwd naar een coastal warfare flottielje die inzetbaar is in de littorals. Dit betreft 6 – 8 kleinere Fast Attack Craft / Korvet achtige (moeder)schepen die ook Unmanned vessels kunnen aansturen tbv het mijnenvegen en andere taken.
  • De Walrusklasse onderzeeboten dienen vervangen te worden door 4 – 6 nieuwe schepen. DF21 wil een onderzeeboot die in staat is om op grote afstand van Nederland zelfstandig en zonder hulp van “eigen” bevoorradingschepen te opereren. Het schip moet daarom groter zijn dan veel van de huidige aangeboden schepen en moet over een modulaire configuratie beschikken.
 • De vloot zal verder gaan beschikken over 4 Destroyers (feitelijk de LCF’en) de JSS met primaire taak als bevoorrader en daarnaast twee “simpele” bevoorraders als de werkpaarden, De twee LPD’s (Rotterdam en Johan de With) zullen op den  duur vervangen worden door 2 (of uiteindelijk 4) Landing Platform Helikopter. . zoals oorspronkelijk geadviseerd door voormalig Admiraal C. Parry tijdens een bijeenkomst in het kader van het project “Verkenningen van Defensie”.

 

 

Ter informatie hier de artikelen als achtergrond van dit “verkiezingsprogramma” .

 

De Koninklijke Marine wordt het enige krijgsmachtdeel dat ons land nog telt!

Deel1:  Belangen van het Koninkrijk der Nederlanden

Deel 2: Onze nationale erfenis, wat er blijkbaar in onze genen zit;

Deel 3: En de oplossing, die nog historisch verantwoord is ook!

Deel 4: Werkbare inrichting volgens de lijnen van DutchForce21

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s