Verdieping: Wereldse visie op mensenrechten

In de blog: Het waarom van de krijgsmacht (niet) heb ik al kort geschreven over de Wereldse visie op mensenrechten. In dit blog verdiep ik dat onderwerp. Vervolging van Christenen komt aan de orde, en is aan de orde van de dag…. Wereldwijd. De rol van de media, en de machtige anti-Christelijke lobby stip ik ook kort aan. Ook benoem ik, naar mijn mening, de oorsprong van de mensenrechten zoals wij die nu kennen. Waarom Europa en de huidige Nederlandse regering die oorsprong niet willen erkennen…

Christenvervolging
De vervolging van Christenen neemt niet af, of stabiliseert niet, nee er is zelfs een toename in onderdrukking van (religieuze) minderheden.  Vernietiging en onderdrukking van met name Christenen zijn aan de orde van de dag.

Open Doors is een Christelijke organisatie die wereldwijde vervolging van Christenen volgt en daarvoor een ranglijst bijhoudt: gek genoeg staan er vele landen op deze lijst waar wij als EU en Nederland zeer nauwe betrekkingen mee onderhouden… Waar ons Koningshuis de deur bij wijze van spreken plat loopt… men bespreekt vast op keurige wijze de bedenkingen over de gang van zaken…..

Beleidsbrief Minister van Buitenlandse Zaken
Als we de beleidsbrief “respect en recht voor ieder mens” van minister van Buitenlandse Zaken Timmermans (PvdA) erbij pakken… dan lezen we over de vervolging van Christenen….. Niets: het woord vervolging komt alleen voor in het kader van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT)? Dit is alles wat er staat over vrijheid van Godsdienst:

3.6 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
Driekwart van de wereldbevolking leeft in landen waar de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ernstig wordt beknot door statelijke of nietstatelijke actoren. Nederland staat ervoor dat elk individu de vrijheid moet hebben zijn of haar religieuze of levensbeschouwelijke identiteit vorm te geven: daaronder valt ook het recht om theïstische, non-theïstische en atheïstische levensovertuigingen te hebben en het recht van geloof te veranderen. Nederland bevordert de scheiding van kerk en staat en verzet zich ertegen als rechten van kinderen, LHBT of vrouwen worden ingeperkt met een beroep op religieuze of traditionele waarden. Het kabinet onderschrijft een inclusieve mensenrechtenbenadering, zonder daarbij bepaalde groepen er specifiek uit te lichten. Mensenrechten gelden immers voor iedereen en het uitzonderen van één bepaalde groep kan de universaliteit van mensenrechten onderuit halen. 

Nederland zet zich in multilaterale fora in voor het bevorderen van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en tegen het ondermijnen daarvan.
Nederland voert een bilaterale beleidsintensivering op het terrein van godsdienstvrijheid uit in een geselecteerd aantal landen: Egypte, China, India en Kazachstan (sinds 2009), en Armenië, Nigeria, Noord-Korea, Pakistan en Sudan (sinds 2012).

pagina 22, slecht 186 woorden en dan nog niet eens de kern en/of de feitelijke situatie weergeven. Woorden als “ernstig beknot” dekken naar mijn mening de lading niet als er bommen vallen, mensen worden geëxecuteerd, in strafkampen worden opgesloten, verkracht en wettelijk bepaalde “minderheden” rechten zijn (bijvoorbeeld de Islamitische Dhimmi status)

Dhimmi status in huidige Egypte
Een voorbeeld van deze Dhimmi-status is nog altijd te zien in het hedendaagse Egypte, met of zonder Moslimbroederschap aan het hoofd:

TADROS: …Under the rule of Islam, Copts have fared poorly. Their numbers deteriorated throughout the centuries. Various forms of differentiation and discrimination were imposed upon them under their Dhimmi status. While most of the official restrictions against them were removed in modern times, the social aspects of Dhimmitude remain. Islamists continue to frown upon any attempt by Copts to act as equals, viewing it as an affront to Islam’s supremacy in its land. Even the liberals were largely anti-Coptic, as they viewed Coptic identity as a threat to the emerging Egyptian nationalism they were formulating.

LOPEZ: Have you tried to have that conversation with the Muslim Brotherhood?

TADROS: Personally, no. Call me a skeptic on the possible transformation of the Muslim Brotherhood. Anti-Christian sentiments are at the heart of the Brotherhood’s worldview. When Hassan El Banna established his movement in 1928, fighting foreign missionaries was on the top of his agenda. The Brotherhood continues to use the most hateful language against Copts.

Voorbijgaan aan deze werkelijkheid is ofwel heel naïef, ofwel heel schijnheilig van de minister. (in dat laatste geval kan het hem, om politieke redenen wellicht, niet schelen.) Is dit ook niet een beetje het opleggen van je eigen normen en waarden aan andere culturen? Want dat de ”LHBT” discussie in ons land, en in onze maatschappij hoog op de agenda staat moge duidelijk zijn, maar waarom is dit zoveel belangrijker dan het bestrijden van onderdrukking van (anders gelovige minderheden? Als we even naar deze zaak kijken zonder bevooroordeelde “Christelijke” bril, zou het dan nog steeds niet zo zijn dat er meer mensen vermoord, verkracht, gediscrimineerd of veracht worden vanwege hun (andere) geloof, dan vanwege hun geaardheid? (neem Egypte? Is het werkelijk zo dat meer dan 10% van de bevolking “LHBT” is of wil zijn? Is dat aan de orde? Dat weten we niet. Wat we feitelijk weten is dat massaal Christenen beroofd, verkracht worden kerken en sociale / culturele instellingen geplunderd en verbrand worden. We weten ook dat dit niet nieuw is. En naar mijn mening is het argument> dat het een vergelding is voor de door “Christenen” gegeven steun aan het afzetten van Morsi, op geen enkel feit berust. Want naast de Patriarch stond ook een hoge Islamitische geestelijke bij de persconferentie van de “coup-plegers”.

Rol van de media
De diverse media spelen daar, naast een flink lobbynetwerk en fanatieke politici een grote rol in. Door bewust of onbewust gekleurde berichtgeving en vreemde commentaren. Een voorbeeld uit de NOS Nieuwsuur uitzending van 19 augustus j.l. De introductie door Mariëlle Tweebeeke van een bijdrage van Jan Eikelboom vanuit Egypte (erg feitelijk weergegeven overigens), over plunderingen en geweld in Egyptische kerken.. (men bedoeld natuurlijk tegen Egyptische kerken…) is veelzeggend.

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1361376

Begin van het fragment: 10:23: geciteerde woorden:
Het geweld in Egypte is de afgelopen weken enorm geëscaleerd…… ook daar staan de moslimbroeders, enerzijds en Christenen en seculiere anderzijds tegenover elkaar.  

Is dit een feitelijk gegeven? Zijn het moslims tegen Christenen en seculiere mensen? Zou het misschien zo kunnen zijn dat de “seculiere” Egyptenaren ook gewoon moslims zijn alleen dan met een meer open blik? Is het werkelijk zo dat er een soort van Crisis is waarbij de moslimbroeders opgesteld staan tegen “seculieren en Christenen”?  Is het niet gewoon zo dat de moslimbroeders, de zogenaamde democratisch gekozen mensen de slechteriken kunnen zijn? Is het niet zo dat Egypte voor 90% uit moslims bestaat? En voor zo’n 10% uit Christenen (met name Koptische Christenen)? Zou het niet zo kunnen zijn dat naast de moslimbroederschap er ook nog andere, meer gematigde moslims zijn?  En hoe democratisch is de moslimbroederschap werkelijk? En waarom denkt Europa en ook weer onze Nederlandse minister van Buitenlandse zaken in te moeten grijpen in Egypte in het voordeel van de Moslimbroederschap?

Bijbelse oorsprong van mensenrechten en de staat van Europa
Waarom benoemt men niet dat de zogenaamde mensenrechten gebaseerd zijn op christelijke principes? Waarom ontkent men (bijvoorbeeld in de beleidsbrief van de Minister van Buitenlandse Zaken) structureel de Christelijke roots van Europa en ons land?

Europa Christelijke wortels…. Of je dat nu wilt of niet
In mijn zoektocht kwam ik het verhaal over Robert Schuman tegen. Een Fransman en internationaal erkent als de bedenker van het moderne Europa wat wij nu kennen. Wat ik niet wist was het volgende:

The story of Robert Schuman, French Foreign Minister, who proposed the European Coal and Steel community as a first step towards a united Europe. His vision for Europe was of a community of peoples deeply rooted in Christian basic values. His politics was deeply motivated by his Christian conviction, a dimension usually forgotten in literature about Schuman. This text was prepared for the 60th anniversary of the Schuman Declaration, May 9, 1950.

Europa en de EU is niet gebouwd op vrijheid om te doen wat je zelf wil. Niet op de € en/of  economisch gewin. Mensenrechten, zoals die hedentendage gepredikt worden door Europa, Cathryn Ashton of onze eigen minister Timmermans, zijn niet de rechten voor allen, maar de rechten voor een selecte minderheid. Het boek Deeply rooted, the forgotten vision of Robert Schuman, geschreven door Jeff Fountain geeft een bijzondere inkijk en inzichten in de Christelijke roots van Europa. En dus ook van ons land.

How could Germany and France ever live in peace?
After writing a massive study on ‘Hitler’s Religion of War’, I wondered how the French could ever possibly forgive! And how could all those prejudices on the German side ever be overcome?

My father, himself a German officer in the war, and who became a Christian after the war, pointed out to me two things.

Firstly, when Charles de Gaulle and Konrad Adenauer commemorated peace between France and Germany in 1962, it was not by chance in a service held in the Cathedral of Rheims. Christianity is the religion of reconciliation and lays a base for reconciliation in social affairs.

Secondly, after this event, hundreds of thousands of students were exchanged between the two countries, visiting schools in each other’s country for a month, so that the new generation could build friendship and understanding. Both events put ideas into reality which stemmed from

Robert Schuman! And so I am thankful to Jeff Fountain for reviving Schuman’s vision by writing this book. It opens the door for all into the life and thought of Schuman. His life offers ‘Hope for Europe’, to use the name of a movement Jeff Fountain helped initiate. Jurjen A. Zeilstra has proven how much the hope for unity and peace among Christian churches and the hope for unity and peace among peoples and states in Europe grew together, facing the challenges of racism, nationalism and war. Many today have forgotten that the European Union was not started for economic reasons, but to further peace, unity, values and human rights, all in a Christian spirit. Christians at least should revive this vision.

Once, the Apostle Paul saw a man from Europe in a dream calling, “Come over and help us“. The gospel coming to Europe changed the continent. This can happen again, if we follow the lead of men like Robert Schuman and his colleagues.

Prof. Dr. Thomas Schirrmacher
President, Martin Bucer European Seminary and Research Institutes (Bonn, Zurich)
Director, International Institute for Religious Freedom (Bonn, Cape Town, Colombo)

En wat is er dan zo belangrijk aan de christelijke roots van Nederland en Europa als wij kijken naar de wereld? Of als wij kijken naar de Nederlandse Defensie? Nou, misschien dat er in die roots nog iets van waarde te vinden is…., waarop wij onze failliete maatschappij opnieuw kunnen opbouwen.  De seculiere organisatie Amnesty international omschrijft de christelijke roots van mensenrechten als volgt:

Bepaalde concepten van het christelijk geloof zijn van grote invloed geweest op de formulering van mensenrechten, zoals de waardigheid en waarde van het individu, respect voor de persoon, liefde voor de medemens en verzet tegen onrecht. De christelijke opvatting over mensenrechten is gebaseerd op bijbelteksten als die van de profeet Jesaja (58:1-11) waarin God oproept de verdrukten van hun juk te bevrijden, brood te delen met de hongerigen, de naakten te kleden en de daklozen in huis te nemen. Volgens het woord van Jezus is al wat men voor een ander mens doet, voor God gedaan.

Geen loze woorden over mensenrechten, maar mensen “recht” doen!
Wat dit van ons (land) en onze regering vraagt is dat men niet slechts loze woorden en termen hanteert maar dat men echt doelen nastreeft die oprecht zijn. Niet zeggen mensenrechten belangrijk te vinden… maar ondertussen specifieke prioriteiten te willen realiseren, namelijk de LHBT lobby promoten. Verder moeten daden en woorden overeenkomen. Als de regering de moord en vervolging van bepaalde groepen (minderheden) in bepaalde landen niet goed vindt… moet men niet de koning op visite sturen. Moet men niet doen alsof wij mensenrechten bevorderen terwijl men alleen maar economisch gewin tracht te bevorderen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s